Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eindproduct Preventieprogramma vroegtijdige ontdekking borstkanker

Dovnload 220.64 Kb.

Eindproduct Preventieprogramma vroegtijdige ontdekking borstkankerPagina1/4
Datum03.07.2017
Grootte220.64 Kb.

Dovnload 220.64 Kb.
  1   2   3   4eindproduct

Preventieprogramma vroegtijdige ontdekking borstkankerProjectgroep VR2E1A

Anissa Al Mesaoudi

Gabriela Cernova

Abigail Kossen

Vijayeta Kalloe

Nadine Kaptein

Marianne Anink

Dilek Batur

Luwam Woldegiorgis


1 Inhoudsopgave

eindproduct 1

Preventieprogramma vroegtijdige ontdekking borstkanker 1

1 Inhoudsopgave 2

2


2 Voorwoord 3

3 Inleiding 4

4 Plan van aanpak 5

5 Draaiboek 6

Preventieprogramma vroegtijdige ontdekking borstkanker 6

5.1 Beschrijving doelgroep en setting 7

5.2 Beschrijving van de hulpmiddelen en het preventieprogramma 8

5.3 Beschrijving van de organisatie en planning 9

5.5 Planning 11

5.5.1 de informatie wat in dit deel besproken wordt is als volgt 11

5.5.2 de informatie wat in dit deel besproken wordt is als volgt 15

6 Conclusie 22

7 Samenvatting 23

8 Literatuurbronnen 24

Bijlage 1 25

Bijlage 2 27

Bijlage 3 442 Voorwoord

Wij zijn verpleegkundigen bij het Sint Willibrord MC te Amsterdam. We hebben de afgelopen tijd gewerkt aan dit project. De project groep bestaat uit de volgende personen:Abigail Kossen, Anissa Al Mesaoudi, Dilek Batur, Gabriela Cernova, Luwam Woldegiorgis, Marianne Anink, Nadine Kaptein en Vijayeta Kalloe.
Als verpleegkundigen bij het Sint Willibrord MC hebben wij de opdracht gekregen van het bedrijf CG-Raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland) om een preventieprogramma te maken voor vrouwen die een grote kans hebben op het oplopen van borstkanker.
Het bedrijf CG-Raad is van mening dat secundaire preventie voor chronisch zieken even belangrijk is als primaire preventie. De Raad heeft drie thema’s op het gebied van preventie geselecteerd die belangrijke thema’s in de zorg voor chronisch zieken vertegenwoordigen en waarbij een duidelijke relatie ligt met de kwaliteit van leven van patiënten.

Een van deze thema’s was het vroegtijdige onderkenning. Waar wij ons preventieprogramma ook op gericht hebben.3 Inleiding

Wij hebben voor dit project de opdracht gekregen om een preventieprogramma op te stellen voor vrouwen die een hoge kans hebben op het oplopen van borstkanker.

Om aan ons preventieprogramma te komen hebben wij een hoofdvraag opgesteld. Deze luidt als volgt: Hoe lichten we vrouwen van 35 tot 75 jaar in Amsterdam voor over het belang van vroegtijdige ontdekking van borstkanker?
Om het juiste antwoord te vinden op ons hoofdvraag, hebben wij eerst een paar deelvragen opgesteld en deze uitgewerkt. Vervolgens zijn we begonnen aan het maken van het preventieprogramma.
In het preventieprogramma proberen we door middel van de uitgewerkte deelvragen voorlichting te geven over borstkanker. Vanzelfsprekend is deze voorlichting bestemd voor ons doelgroep.

Het preventieprogramma zullen we uitvoeren door middel van een televisie gala. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat we op deze manier ons hele doelgroep kunnen bereiken.


In dit product wordt het draaiboek uitgebreid toegelicht. Hierin wordt o.a. duidelijk verteld over hoe ons preventieprogramma tot stand is gekomen. Wij hebben ook gedetailleerd verteld hoe ons televisie gala er precies uitziet en welke informatie er gegeven zal worden.

Ten slotte zullen we ook de conclusies trekken, die het antwoord geven op ons hoofdvraag.4 Plan van aanpak

Wij zijn begonnen met het maken van een startdocument. In het startdocument hebben we duidelijk gemaakt waar we naar toe willen werken, wat ons doel is en hoe we dit wilden aanpakken. Hierin staat onder andere de taakverdeling, plan van aanpak en ook hebben we hierin verwerkt welke deelvragen we uit wilden werken om onze hoofdvraag te beantwoorden. Ook hebben we hierin verwerkt voor wie en waarom we dit project uitvoeren. Het startdocument was een handig hulpmiddel om aan zo een groot project te beginnen. In het startdocument kwam ook het samenwerkingscontract voor. Hierin werden bepaalde regels opgesteld waar elk groepslid zich aan moest houden.


Hierna zijn wij begonnen met het uitwerken van de deelvragen. De uitgewerkte deelvragen geven de informatie die we nodig hebben voor ons eindproduct. De uitwerkingen van deze vragen hebben we ook verwerkt in het preventieprogramma.
Halverwege het project hebben wij het voortgangsrapportage opgesteld, om te kijken waar we stonden in het project. Aan de hand van het voortgangsrapportage werd er duidelijk wat we nog moesten doen en wat er al gedaan was. Hierdoor konden wij systematisch aan het werk.
Toen alle deelvragen waren uitgewerkt hebben wij een preventieprogramma opgesteld. Wij hebben gekozen om als preventieprogramma een draaiboek voor een televisie gala te maken. Aan de hand van onze deelvragen hebben wij inhoud aan ons draaiboek gegeven. Als hulpmiddel hebben wij gebruik gemaakt van folders, flyers en posters.
Nadat ons draaiboek afgemaakt was, zijn wij gekomen aan het eindproduct. Hierin hebben wij duidelijk gemaakt wat de gekregen opdracht was en hoe wij het hebben uitgewerkt. Tevens hebben wij conclusies getrokken, die hebben geleid tot ons antwoord op de hoofdvraag. Kortom geeft ons eindproduct ons hele proces weer.


5 Draaiboek

Preventieprogramma vroegtijdige ontdekking borstkanker


5.1 Beschrijving doelgroep en setting

De doelgroep van het preventieprogramma is als volgt. Vrouwen in Amsterdam van 35 tot 75 jaar oud. Wij hebben gekozen voor deze doelgroep, omdat bij deze doelgroep het risico op borstkanker het grootst is. Dit gegeven is vermeld in literatuur.1

Vervolgens hebben wij voor een doelgroep in een bepaalde stad gekozen, omdat ons doelgroep anders te breed zou zijn. De reden waarvoor wij voor Amsterdam hebben gekozen is, omdat het Sint Willibrord MC gevestigd is in Amsterdam.

  1   2   3   4

  • 1 Inhoudsopgave
  • 2 Voorwoord
  • 3 Inleiding
  • 4 Plan van aanpak
  • 5 Draaiboek Preventieprogramma vroegtijdige ontdekking borstkanker

  • Dovnload 220.64 Kb.