Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’s

Dovnload 176.75 Kb.

Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’sPagina1/6
Datum12.03.2017
Grootte176.75 Kb.

Dovnload 176.75 Kb.
  1   2   3   4   5   6


Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’s


Apollo project E-portfolio's

Colofon

datum
30 januari 2004


auteurs
Paul Bloemen (Universiteit van Tilburg),

Ria Jacobi (Rijksuniversiteit Groningen),

Annechien Langevoord (AVANS Hogeschool)

Frits Salomons (Hanzehogeschool Groningen)versie
1

status
Eindversie


Inhoudsopgave

1 Inleiding 2

1.1 Waarom elektronische portfolio’s? 2

1.2 Het Apolloproject E-portfolio’s 3

1.3 Indeling van het rapport 32 Werkwijze 4

2.1 Werkwijze van de landelijke projectgroep 4

2.2 Werkwijze van de werkgroepen in de verschillende Apollo-instellingen 4

2.2.1 Werkgroep RUG Groningen 4

2.2.2 Werkgroep Hanzehogeschool 4

2.2.3 Werkgroep AVANS Hogeschool (locatie ’s Hertogenbosch) 5

2.2.4 Werkwijze van de Universiteit van Tilburg 5

3 Eisen en wensen ten aanzien van elektronische portfolio’s 6

3.1 Toegankelijkheid 6

3.2 Technische ondersteuning / technisch beheer 6

3.3 Onderwijskundige aspecten 6

3.4 Structuur 6

3.5 Gebruiksvriendelijkheid 6

3.6 Flexibiliteit 7

3.7 Overige criteria 74 Resultaten: analsye van de elektronische portfoliosystemen 8

4.1 BSCW 8

4.2 Blackboard 5.5 (zonder CMS) 9

4.3 Foliosysteem van E-portaro 10

4.4 Blackboardportfolio (d.m.v. CMS) 13

4.5 Samenvattende vergelijking van E-portaro met Blackboard (met CMS) 13

4.6 Overige systemen 15

5 Vervolgonderzoek 18

6 Literatuur en andere rapporten m.b.t. elektronische portfolio’s 19

7 Bijlagen 20

1Inleiding
1.1Waarom elektronische portfolio’s?


Het gebruik van een e-portfolio-systeem wint landelijk steeds meer belangstelling. Er wordt veel onderzoek naar gedaan met als gevolg dat het Hoger Onderwijs stapt steeds vaker de overstap maakt van een papieren portfolio naar een elektronisch portfolio. Volgens Van Tartwijk, Driessen, Hoebrigs, Kösters, Ritzen, Stokking en Van der Vleuten (2003) zijn hier een aantal redenen voor:

  • Door gebruik van hyperlinks kunnen verbanden gelegd worden tussen verschillende elementen in het portfolio

  • Een elektronisch portfolio is compacter in gebruik en daardoor makkelijker te bewaren en te transporteren dan een portfolio op papier, dat vaak de vorm krijgt van een omvangrijke map

  • Een elektronisch portfolio kan tegelijkertijd door meerdere personen worden bekeken via een website.

  • Een elektronisch portfolio is via een cd-rom eenvoudig te kopiëren. Een papieren portfolio moet in zijn geheel worden gekopieerd, wat veel tijd kost

  • Studenten vinden het maken van een elektronisch portfolio over het algemeen leuk. Het elektronisch portfolio is meestal opgezet als een persoonlijke website, waar een aantrekkelijk product van kan worden gemaakt

  • Het werken met een elektronisch portfolio kan bijdragen aan de ontwikkeling van ICT-vaardigheden voor zowel docenten als studenten

  • Studenten zijn geneigd in een elektronisch portfolio compacter te schrijven en meer nadruk te leggen op de structuur dan in een papieren portfolio. Dit komt doordat de teksten van een computerscherm gelezen moeten kunnen worden. Voor begeleiders blijkt dat een pluspunt.

Om deze grote voordelen van een elektronisch portfolio zijn landelijk verschillende projecten gestart, zoals projecten vanuit SURF, de Digitale Universiteit1, E-merge2 en Apollo.
1.2Het Apolloproject E-portfolio’s


Apollo is een samenwerkingsverband tussen de volgende instellingen voor Hoger Onderwijs: AVANS Hogeschool, Universiteit van Tilburg, Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen

In Apolloverband is het project E-portfolio’s gestart met als doel informatie te verzamelen, landelijke ontwikkelingen bij te houden en opgedane ervaringen uit te wisselen op het terrein van elektronische portfolio’s3. In bijlage A staat het projectplan. Elke instelling heeft een vertegenwoordiger. Dit zijn Annechien Langevoord (AVANS); Frits Salomons (Hanze Hogeschool); Ria Jacobi (RuG) en Paul Bloemen (UvT).

Deze mensen zijn gedurende een periode van 8 maanden bezig geweest met het verzamelen en uitwisselen van informatie over en ervaringen met elektronische portfoliosystemen. Tevens zijn landelijke ontwikkelingen gevolgd. Van deze activiteiten staan in dit rapport de resultaten.


  1   2   3   4   5   6

  • 1Inleiding 1.1Waarom elektronische portfolio’s
  • 1.2Het Apolloproject E-portfolio’s

  • Dovnload 176.75 Kb.