Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’s

Dovnload 176.75 Kb.

Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’sPagina2/6
Datum12.03.2017
Grootte176.75 Kb.

Dovnload 176.75 Kb.
1   2   3   4   5   6

1.3Indeling van het rapport


De werkwijze van de landelijke Apolloprojectgroep wordt in hoofdstuk 2 toegelicht. De meeste Apollo-instellingen hebben interne werkgroepen ingesteld, die zich hebben toegelegd op het opstellen van eisen, wensen en criteria ten aanzien van elektronische portfolio’s. Sommige werkgroepen hebben daarnaast onderzoek gedaan naar de werking van bepaalde elektronische portfoliosystemen in de vorm van pilots. In hoofdstuk 3 worden de eisen, wensen en criteria aan de hand waarvan de elektronische portfoliosystemen zijn beoordeeld uitgewerkt. Hoofdstuk 4 gaat in zijn geheel over de resultaten van de beoordelingen. Een aantal instellingen hebben pilots uitgevoerd. In dit rapport worden verschillende portfoliosystemen naast elkaar gezet. Het ene systeem blijkt efficienter dan het andere. De projectgroep wil daarom graag nader onderzoek doen naar een tweetal systemen: het Foliosysteem van E-portaro en het CMS systeem van Blackboard. Hoofdstuk 5 gaat in zijn geheel over het voorgenomen vervolgonderzoek.


2Werkwijze
2.1Werkwijze van de landelijke projectgroep


De landelijke projectgroep heeft een aantal activiteiten uitgevoerd. Deze staan hieronder beschreven:
Vergaderingen

De projectgroep is in april 2003 voor het eerst fysiek bij elkaar gekomen om kennis te maken. Tijdens deze bijeenkomst zijn vervolgafspraken gemaakt. Daarna hebben we elkaar gezien in Groningen voor een demonstratie van het Foliosysteem door Frits Salomons (Hanzehogeschool). In Wageningen (oktober 2003) hebben we tevens een uitgebreide demonstratie en discussie met Stoas gehad over het Foliosysteem.


Contact via e-mail en de website van het Apolloplatform

Informatie is uitgewisseld door e-mail contact en de Apollowebsite. Op de Apollo-website zijn regelmatig documenten geplaatst en vragen gesteld. Werkafspraken omtrent het verloop van het project zijn veelal via e-mail gemaakt.


Landelijke bijeenkomsten

De projectgroep is gezamenlijk naar de studiedag van Surf geweest over digitaal portfolio in oktober 2003. De resultaten zijn nabesproken via de mail.
2.2Werkwijze van de werkgroepen in de verschillende Apollo-instellingen


Binnen de verschillende Apollo-instellingen zijn diverse werkgroepen bezig geweest met het verzamelen van informatie, opstellen van eisen, wensen en criteria ten aanzien van een elektronisch portfolio en overleg en onderzoek.

2.2.1Werkgroep RUG Groningen


In januari 2003 is bij de RUG een werkgroep van start gegaan om informatie te verzamelen over diverse systemen, en te bekijken welk systeem geschikt is met betrekking tot het gebruik van een elektronisch portfolio in het eigen onderwijs. Er zijn pilots uitgevoerd bij de Universitair Centrum voor de Lerarenopleiding (UCLO) en Faculteit Letteren met Blackboard 5.5 -6.0 als portfoliosysteem. Daarnaast heeft de werkgroep de volgende systemen bekeken en geëvalueerd4:

De werkgroep van de RUG heeft zich vooral gefocust op de internetsystemen, omdat deze systemen plaatsonafhankelijk toegankelijk zijn. De tekstverwerkingssystemen zijn daarom buiten beschouwing gelaten.

2.2.2Werkgroep Hanzehogeschool


Op de Hanzehogeschool is een werkgroep bezig geweest met het onderzoeken van Blackboard (zonder CMS) in de vorm van een pilot

De volgende opleidingen maakten deel uit van deze pilot:

- GildeHBO faculteit Economie

- Human Technology faculteit Techniek

- Conservatorium


  Tevens heeft zij op kleine schaaal een test gedaan met het systeem Personal Development Planner.  In een later stadium heeft het onderzoek van de Hanzehogeschool zich gericht op het onderzoeken van het Foliosysteem van E-portaro.


2.2.3Werkgroep AVANS Hogeschool (locatie ’s Hertogenbosch)


De werkgroep van de AVANS Hogeschool (’s Hertogenbosch) bestond uit docenten van de opleiding Small Business & Retailmanagement. Deze groep heeft eisen en wensen ten aanzien van een elektronisch portfolio geïnventariseerd. Tevens heeft de groep presentaties gehad van het portfoliosysteem van Rovict. In een later stadium heeft de werkgroep zich gericht op het onderzoeken van het portfoliosysteem van E-portaro.

2.2.4Werkwijze van de Universiteit van Tilburg


Enkele faculteiten hebben interesse getoond in het meekijken met pilots waarin elektronische portfolio’s worden getest. Op de Universiteit van Tilburg is echter geen werkgroep ingesteld. Wel is Paul Bloemen als contactpersoon afgevaardigd naar het landelijke Apolloproject E-portfolio’s.


3Eisen en wensen ten aanzien van elektronische portfolio’s


De werkgroepen van de verschillende Apollo-instellingen hebben eisen, wensen en criteria ten aanzien van elektronische portfolio’s geïnventariseerd. In de landelijke projectgroep zijn deze eisen en wensen verzameld. In dit hoofdstuk worden deze eisen en wensen samengevat.


3.1Toegankelijkheid


 • het elektronische portfolio is via Internet of Blackboard bereikbaar

 • de eigenaar van het portfolio kan derden eenvoudig toegang geven

3.2Technische ondersteuning / technisch beheer

1   2   3   4   5   6

 • 2Werkwijze 2.1Werkwijze van de landelijke projectgroep
 • 2.2Werkwijze van de werkgroepen in de verschillende Apollo-instellingen
 • 2.2.1Werkgroep RUG Groningen
 • 2.2.2Werkgroep Hanzehogeschool
 • 2.2.3Werkgroep AVANS Hogeschool (locatie ’s Hertogenbosch)
 • 2.2.4Werkwijze van de Universiteit van Tilburg
 • 3Eisen en wensen ten aanzien van elektronische portfolio’s
 • 3.1Toegankelijkheid

 • Dovnload 176.75 Kb.