Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’s

Dovnload 176.75 Kb.

Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’sPagina4/6
Datum12.03.2017
Grootte176.75 Kb.

Dovnload 176.75 Kb.
1   2   3   4   5   6

4.3Foliosysteem van E-portaro5


Eportaro is in Nederland beschikbaar gekomen in september 2003 en is ontwikkeld als zuiver portfoliosysteem.
Toegankelijkheid

Het Foliosysteem van E-portaro is een losse applicatie. Toegang wordt verschaft via een Internetadres met een password. In de nabije toekomst is een koppeling met Blackboard mogelijk door middel van Building Block Technologie. Dit heeft als voordeel dat de gebruikers in Blackboard reeds bekend zijn voor het Foliosysteem.


Stoas6 heeft toegezegd dat er data-integratie mogelijk is tussen Eportaro en Blackboard. Hierdoor zijn rollen in Blackboard ook in Eportaro beschikbaar. Via een tabblad in Blackboard wordt Eportaro gestart (zie tabblad My Folio in figuur 1).


Schema 1: integratie van Foliosysteem in Blackboard
Toegang geven aan gasten/externen is op eenvoudige wijze mogelijk: de student stuurt de geïnteresseerde een e-mail met een Internetadres.
Technische ondersteuning / technisch beheer

E-portaro is gebaseerd op een database (MSSQL)7. Er moeten servers voor worden ingericht, afhankelijk van het aantal gebruikers:< 1550 studenten: 2 CPU
tot 3000 studenten: 3-4 CPU
tot 5000 studenten: 5-6 CPU
>5000 studenten: >6 CPU

Er wordt gewerkt met een server. De capaciteit die op de server wordt gereserveerd per portfoliohouder kan worden ingesteld. Stoas gaat uit van 100 MB per student.


In E-portaro wordt gewerkt met sjablonen en formulieren, die de structuur van het portfolio aangeven. Het maken nieuwe formulieren en sjablonen is niet eenvoudig en vraagt kennis van XML/XSLT. Het maken van een sjabloon kost daarom 1 dag. Een nieuw formulier maken kost aanzienlijk minder tijd volgens Stoas sneller.


Onderwijskundige aspecten

In het systeem kunnen zowel beoordelings- als ontwikkelings- als showcase-portfolio’s gemaakt worden. Er kunnen uit dezelfde content verschillende portfolio’s samengesteld worden.


In E-portaro is een geavanceerde certificering mogeljik via een speciale module waarmee inhoud van items / documenten kunnen worden bevroren. Er is een mogelijkheid om een koppeling te maken tussen student en beoordelaar.
Een portfoliohouder kan een commentaar omzetten in een “external review” waarbij een “review” afhankelijk van wie het commentaar afkomstig is, als een gecertificeerd commentaar wordt gemerkt.
Bij Eportaro is de student eigenaar van het portfolio. De items / documenten blijven eigendom blijven van de portfoliohouder. De documentatie moet echter worden verbeterd: vooral. Met betrekking tot de rollen die kunnen worden gedefinieerd in Eportaro is niet helder welk effect een bepaalde definitie heeft.
Structuur

E-portaro kent standaard sjablonen (“templates”) en een instelling kan sjablonen toevoegen. Met een sjabloon wordt een portfolio volgens een opgelegde structuur aangemaakt. Deze sjablonen zijn de basis voor het maken van een portfolio. In Eportaro is een sjabloon meestal opgebouwd uit een of meer formulieren. Door middel van formulieren, waarvan een 30-tal standaard wordt meegeleverd legt de portfoliohouder informatie vast voor hergebruik.

De portfoliohouder kan naar behoefte informatie toevoegen of verwijderen
Een voorstructurering met mappen is mogelijk, maar onwenselijk indien uitgegaan wordt van een geheel eigen verantwoordelijkheid van de student voor het portfolio.
Gebruiksvriendelijkheid

Omdat Eportaro gebaseerd is op een database, zou het systeem snel via zelf ingerichte queries antwoord moeten kunnen geven op vragen zoals wie heeft wat aangeleverd, wie heeft welk commentaar gegeven.


Wanneer alleen naar het portfoliosysteem gekeken wordt dan zal een docent / student veel sneller aan de slag kunnen met Eportaro dan met het Blackboard portfolio.
Er is nog geen wizard voor het maken van portfolio aanwezig, wordt toegevoegd in een volgende release.
Flexibiliteit

Het systeem is zeer flexibel, afhankelijk van wensen en onderwijsvisie kunnen in het programma sjablonen worden toegevoegd of verwijderd. Een instelling of opleiding kan ook eigen formulieren maken.


Kosten

De tijd en kosten die gepaard gaan met het inrichten van Eportaro (zelfgemaakte formuleren en sjablonen) mag niet onderschat worden. Met een goede afstemming binnen de instelling waarbij men zich niet verliest in details (hoe groter de detaillering, des te vaker bijstelling noodzakelijk is) kan deze kostenpost binnen redelijke grenzen gehouden worden.


Voor grootschalig gebruik worden de volgende kosten berekend:

(server in eigen beheer, hosten mogelijk)


< 1500 studenten 11.800 Euro incl. installatie en training
3000 studenten: eenmalig 18000 Euro incl. installatie en training, daarna jaarlijks 12000 Euro
5000 studenten: eenmalig 24000 Euro incl. installatie en training, daarna jaarlijks 17000 Euro
>5000 studenten: in overleg

Overige informatie

E-portaro wordt door Stoas geïmplementeerd ten behoeve van een pilot van tenminste een jaar bij HS Zuyd, Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).


4.4Blackboardportfolio (d.m.v. CMS)


Het Blackboardportfolio is onderdeel van het Blackboard CMS en komt in Nederland op de markt met ingang van mei 2004. Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op een eerste indruk. Het systeem is niet uitgebreid onderzocht.

Toegankelijkheid

Toegang geven aan gasten/externen is mogelijk en vergelijkbaar met de manier waarop dat plaats vindt in Eportaro.


Technische ondersteuning / beheer

Een portfolio wordt samengesteld uit documenten op de eigen virtual harddrive. De capaciteit die op de server wordt gereserveerd per portfoliohouder kan worden ingesteld. Het portfolio is als Zip te exporteren en via een index pagina offline te openen.


Onderwijskundige aspecten

In Blackboard kunnen beoordelings-, ontwikkelings- en showcase-portfolio’s gemaakt worden. Deze worden samengesteld uit dezelfde content. Er is sprake van overdragen van rechten op documenten; onduidelijk is of dit tot op itemniveau mogelijk is.

Het lijkt erop dat het eigendom van items / documenten wordt overgedragen op de beoordelaar. Indien dit bij Blackboard gebaseerd is op het delen van het document, waarbij de beoordelaar lees/schrijfrechten heeft en de portfoliohouder alleen leesrechten heeft, dan kan er probleem ontstaan indien de beoordelaar bijvoorbeeld vertrekt. Niet duidelijk is of Blackboard een specifieke rol “certifier” zoals Eportaro kent.
Structuur

Balckboard kent net als E-portaro standaard sjablonen (“templates”) en een instelling kan sjablonen toevoegen. Met een sjabloon wordt een portfolio volgens een opgelegde structuur aangemaakt. In beide systemen is een sjabloon een basis voor het maken van een portfolio. De portfoliohouder kan naar behoefte informatie toevoegen of verwijderen.


Gebruiksvriendelijkheid

Er is een Wizard voor het maken van een portfolio aanwezig.


Flexibiliteit

De flexibiliteit van het Blacboard portfolio is moeilijk in te schatten op basis van de huidige gegevens. Het portfolio is een onderdeel van het CMS-systeem, waardoor in principe alle documenten in het CMS door een gebruiker met tenminste leesrechten gebruikt kunnen worden. Het systeem is onderdeel van Blackboard en daarom niet zomaar te koppelen aan een ander systeem.


Kosten

Jaarlijks, in orde van grootte vergelijkbaar met Blackboard Enterprise licentie (80%).


Conclusie

Het Bb portfolio is voor zover het beoordeeld kon worden, een stuk ingewikkelder in gebruik. Vooral het delen van een portfolio en het certificeren is minder intuïtief dan bij Eportaro. Is de portfoliohouder bekend met de leeromgeving Blackboard dan zijn veel van de gehanteerde werkwijzen herkenbaar. Het grote voordeel van het Bb systeem is dat de instelling er een CMS bij krijgt.


1   2   3   4   5   6

  • 4.4Blackboardportfolio (d.m.v. CMS)

  • Dovnload 176.75 Kb.