Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’s

Dovnload 176.75 Kb.

Eindrapportage van het onderzoek naar e-portfolio’sPagina5/6
Datum12.03.2017
Grootte176.75 Kb.

Dovnload 176.75 Kb.
1   2   3   4   5   6

4.5Samenvattende vergelijking van E-portaro met Blackboard (met CMS)


In onderstaand schema (tabel 2) worden E-portaro en Blackboard met elkaar vergeleken op een aantal aspecten. Deze oordelen berusten op eerste indrukken, voor een gefundeerder oordeel is meer tijd nodig.

Eportaro

Portfolio in Blackboard

Koppeling aan systemen

E-portaro kan als stand alone systeem functioneren én via building block aan Bb worden gekoppeld.

Alleen samen met Bb Enterprise

Algemene indrukGebruikersvriendelijk: docenten hebben snel door hoe een portfolio tot stand komt.
Je krijgt snel overzicht van mogelijkheden;
geschatte training voor student max. 2 uur, voor docent max. 4 uur.


In eerste instantie lijkt het systeem ingewikkelder in gebruik mede omdat het deel uitmaakt van Bb CMS: er komen nogal wat “knopjes” bij maar er is te weinig mee gewerkt om een goed inzicht te krijgen.

De geschatte tijdsinvestering voor zowel student als docent ligt hoog, omdat je tegelijkertijd het gebruik van het CMS aanleert.Inrichting met eigen formulieren en templates

veel mogelijkheden

minder mogelijkheden en dus minder extra inspanning

Maken van portfolio

Positief, via sjabloon wordt gewenste informatie aangevinkt; de portfoliohouder kan een vink verwijderen en blijft zo helemaal verantwoordelijk voor het samenstellen

Positief, er is een wizard

Aanbieden portfolio

Positief, de portfoliohouder kan rechten van de lezer differentiëren

Door middel van sharing wordt portfolio gedeeld met andere gebruikers. Waarschijnlijk is er geen fifferentiatie in rechten

Commentaar leverenPositiefPositief,

Commentaar ontvangen

Positief, ”what’s new” wordt duidelijk in beeld gebracht

Onbekend

Inzage van commentaar

Positief, alleen de portfoliohouder kan het commentaar in het portfolio opnemen en aan anderen tonen.

Negatief, commentaar is voor allen die toegang hebben tot het portfolio zichtbaar.

Certificering van documenten

Zeer goed mogelijk

Het is onduidelijk tot op welk niveau certificering mogelijk is

Minpunten

Er wordt niet optimaal gebruik gemaakt van gegevens die al in database bekend zijn, zoals adres- en persoonsgegevens.

Erg veel geklik met de muis voordat informatie wordt getoond.De vraag is of “student is eigenaar” helemaal opgaat.

Extra’s
CMS wordt “meegeleverd”

Tabel 1: vergelijking tussen E-portaro en Blackboard CMS
Volgens de projectgroep biedt het Foliosysteem van E-portaro veel mogelijkheden. Pluspunten van het systeem zijn de flexibiliteit, aansluiting bij Blackboard en de certificeringsmogelijkheid.


4.6Overige systemen


Projectplace

Projectplace een heel geschikt programma voor projecten beheer. Het is minder geschikt voor e-portfolio vanwege de volgende aspecten: • de docent moet bij iedere student een ander inlognaam invullen (lastig)

 • er is geen open en gesloten gedeelte

 • de vraag is in hoeverre dit systeem te koppelen is aan Nestor

 • producten kunnen niet worden gefixeerd (met betrekking tot beoordeling)

 • de omgeving staat vast; een student kan geen eigen invulling aan het e-portfolio geven.
 • nieuwe elementen toegevoegd of gewijzigd worden automatisch gemeld

 • een kalender met taken


Conclusie

Als elektronisch portfoliosysteem is Projectplace niet geschikt.


Quickplace

Quickplace is, evenals Projectplace, een programma voor projectenbeheer. Het valt af voor nader onderzoek vanwege: • de docent moet bij iedere student een ander inlognaam invullen (lastig)

 • er is geen open en gesloten gedeelte

 • de vraag is in hoeverre dit systeem te koppelen is aan Nestor

 • producten kunnen niet worden gefixeerd (met betrekking tot beoordeling)

 • de omgeving staat vast; een student kan geen eigen invulling aan het e-portfolio geven.

Quickplace is niet geschikt als elektronisch portfoliosysteem.


Personal Development Planner (PDP)

De ontwikkelaars van Personal Development Planner hebben dit programma gemaakt vanuit een onderwijskundige achtergrond. Basaal bevat het portfolio 4 te volgen stappen: leerdoel formuleren, plan van aanpak maken om leerdoel te bereiken, succesindicatoren formuleren, evalueren en reflecteren op deze succesindicatoren. De opzet is zo generiek, dat ook uit het bedrijfsleven belangstelling is getoond.


PDP is geschikt voor nader onderzoek vanwege:

 • onderwijskundig kader

 • open en gesloten gedeelte

 • beheer door studenten

 • rechten kunnen worden toegekend: documenten te lezen; te bewerken; te beoordelen.

PDP kan niet echter in eigen beheer van een instelling komen, omdat Vigorplaza eigenaar is.

Er is geen flexibele inrichting mogelijk, deze staat vast. Er is geen zoekfunctie. Dat is wel handig bij een grote hoeveelheid van documenten.
Interessant in dit systeem is de strikt doorgevoerde eis dat de student eigenaar van het portfolio is.
Dit systeem is bij de Hanzehogeschool op kleine schaal uitgeprobeerd. De Hanzehogeschool zag bezwaren in de vast opgelegde structuur met voorgedefinieerde rollen.
Kosten PDP

Dit systeem is nog in ontwikkeling maar kent sinds half oktober 2002 wel een stabiele, werkbare versie. De prijs om deel te kunnen nemen in deze versie van het systeem en daarmee aan de ontwikkeling van het product is gesteld op € 35 per gebruiker. Deze gebruiker heeft hierbij 25 Mb aan opslagcapaciteit voor zijn portfolio-documenten tot zijn beschikking.


E-portfoliosysteem van de Digitale Universiteit

Het e-portfoliosysteem van de DU is bekeken met de bedoeling een actuele ontwikkeling te kunnen volgen. Het systeem is nog volop in ontwikkeling. Het systeem is bedoeld om documenten te verzamelen en uit te wisselen. Het DU-portfolio is een eenvoudig te leren en te gebruiken instrument. Het is gebaseerd op een file management systeem (zoals BSCW). Vier knoppen zijn gedefinieerd: archief, uitvoer, beheer en help. In een archief kan men rubriceren en structureren met behulp van zelf aan te geven trefwoorden en hoofdonderwerpen (via beheer). Het is van belang hier wel goed van te voren over te hebben nagedacht. Onder de knop ‘archief’ staat de hele lijst van documenten, de data, het aantal bijlagen per document.Een eenmaal aangemaakte structuur ligt vast. Per document kan aangegeven worden welke extern geïnteresseerde het document mag lezen of bewerken, de eigenaar van het portfolio nodigt deze uit). Tevens wordt een overzicht gegeven van het aantal reacties.

Omdat het systeem door de DU wordt ontwikkeld en eigendom is van de DU zijn, is het systeem als breed inzetbaar portfoliosysteem niet geschikt.
N@tschool

Het e-portfoliogedeelte is een onderdeel van een gehele leeromgeving (LMS) van N@tschool. Voor het optimaal functioneren van het e-portfolio is deze leeromgeving nodig. In de leeromgeving staat namelijk het opleidingsdossier (met alle vakken inclusief specificaties). Het opleidingsdossier kan gekoppeld worden aan het studiedossier van de student.


Er is een mogelijkheid het systeem te koppelen aan Blackboard. De Blackboard-cursussen moeten daarvoor gelabeld worden met specificaties (opleidingskant). De student die op het gebied van een bepaalde vaardigheid (specificatie) een vak zoekt, krijgt een lijst op het scherm die voldoen aan de gezochte vaardigheid. Hieruit kan dan een keuze gemaakt worden.
Wat N@tschool onderscheidt met de voorgaande systemen is dat het compliant is met standaarden en specificaties:

 • IMS-enterprise (te koppelen met interne systemen zoals People-soft, SAP en dus ook te koppelen met ISIS-Progress)

 • IMS content packaging (uitwisseling van gegevens in systemen bijv hanze –rug bijv persoonlijke gegevens, cursusinfo; vakinhouden etc; bedrijfsgegevns)

 • QTI: uitwisseling mbt toetsgegevens

N@tschool biedt veel mogelijkheden: • open en gesloten gedeelte

 • beheer door studenten

 • rechten kunnen worden toegekend: documenten te lezen; te bewerken; te beoordelen.

 • didactisch neutraal

 • flexibel in te richten door de student, door het windows’ look en feel’ uiterlijk kan de beheerder zelf de structuur bepalen.

 • Communicatiemogelijkheid met degenen die rechten hebben gekregen.

Maar door deze mogelijkheden kost het wel enige tijd om al deze mogelijkheden te inzichtelijk te maken en te benutten. De vraag is in hoeverre de overzichtelijkheid bewaard kan blijven bij een grote hoeveelheid documenten. Tevens het volgende: • er is geen zoekfunctie, dat wel handig is bij een grote hoeveelheid van documenten (n.b. dit heeft geen enkel bekeken systeem).

 • en een eenmaal vastgestelde structuur is moeilijk te veranderen.

  Omdat de Apolloinstellingen werken met Blackboard ligt de aanschaf van N@tschool als portfoliosysteem niet voor de hand. In feite is N@tschool ook een leeromgeving, waarin het portfolio is geïntegreerd.
1   2   3   4   5   6

 • 4.6Overige systemen

 • Dovnload 176.75 Kb.