Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Ellenberg’s indicator waarden voor planten

Dovnload 14.03 Kb.

Ellenberg’s indicator waarden voor plantenDatum25.09.2018
Grootte14.03 Kb.

Dovnload 14.03 Kb.

Ellenberg’s indicator waarden voor planten

Hierna vind je de tabel met de Ellenbergwaarden. In deze tabel zijn enkel de soorten opgenomen met een Nederlandse naam. De meeste van de in Vlaanderen voorkomende wilde plantensoorten zal je terug vinden in deze tabel.


De tabel is afkomstig van een rapport van het “Institute of terrestrial Ecology”. Dit rapport heeft volgende referentie: 1999, Mark Hill. Technical anex – Ellenberg’s indicator values for British plants.
Hill herwerkte de oorspronkelijk Ellenbergwaarden (Ellenberg is een Duitse plantkundige) zodat ze beter toepasbaar zijn voor Groot-Britanië. Groot-Britanië heeft namelijk een ander klimaat dan Centraal Duitsland.
Vermits Vlaanderen wat klimaat betreft beter overeenkomt met Groot-Brittanië. Kunnen wij in Vlaanderen best deze Ellenbergwaardes gebruiken. In het rapport van Hill vind je zowel de oorspronkelijke Duitse waarden als de nieuwe. In de tabel hierna geven we enkel de nieuwe waarden van Groot-Brittanië.
Ellenberg gaf aan planten een indicatorwaarde voor licht (L), vochtigheid (F), reactie of pH of zuurtegraad (R), voedselrijkdom (N). De verschillende schalen staan hieronder uitgelegd.

Verklaring van de waarden
Licht, de L-waarde


 1. plant van diepe schaduw (komt in vlaanderen niet voor)

 2. tussen 1 en 3, vb. Vogelnestje

 3. schaduwplant, vb. Dalkruid, Beuk

 4. tussen 3 en 5, vb. Daslook, Slanke sleutelbloem

 5. half schaduwplant, vb. Bosanemoon, Look-zonder-look

 6. tussen 5 en 7, vb. Blauwe bosbes, Speenkruid

 7. plant meestal in goed belicht plaatsen soms in een beetje schaduw, vb. Gele lis, Smalle weegbree

 8. lichtminnende plant, vb. Geone vogelmelk, Margriet

 9. plant van volle zon, vb. Buntgras, Lamsoor

Vocht, de F-waarde


 1. plant die tegen extreme droogte kan, vb. Buntgras

 2. tussen 1 en 3, vb. Kleine tijm, Muurpeper

 3. indicator van droge plaatsen, vb. Gewone vogelmelk, Zandzegge

 4. tussen 3 en 5, vb. Sint-janskruid, Zandblauwtje

 5. plant van frisse bodems, vb. Gele dovenetel, Knoopkruid

 6. tussen 5 en 7, vb. Es, Hondsdraf

 7. plant van bijna altijd vochtige maar niet natte bodem, vb. Wijfjesvaren, Zilverschoon

 8. tussen 7 en 9, vb. Bosbies, Moerasspirea

 9. plant van natte, niet goed verluchte bodems, vb. Dotterbloem, Gele lis

 10. plant van ondiep water, vb. Grote waterweegbree, Liesgras

 11. plant die onder water worteld maar voor een deel boven water komt, vb. Klein kroos, Witte waterlelie

 12. plant die altijd onder water zit, vb. Brede waterpest, Puntkroos


Zuurtegraad, de R-waarde


 1. indicator van zeer zure bodem, vb. Lavendelhei, Grote wolfsklauw

 2. tussen 1 en 3, vb. Struikhei, Bochtige smele

 3. indicator van zure bodems, vb. Adelaarsvaren, Tormentil

 4. tussen 3 en 5, vb. Brem, Witte klaverzuring

 5. indicator van zwak zure bodems, vb. Veldzuring, Grasmuur

 6. tussen 5 en 7, vb. Jacobskruiskruid, Lelietje-van-dale

 7. indicator van neutrale bodems, vb. Klimop, Kleine maagdepalm

 8. tussen 7 en 9, vb. Grote tijm, Wilde kardinaalsmuts

 9. indicator van basische meestal kalkrijke bodems, vb. Soldaatje, Vliegenorchis


Voedselrijkdom, de N-waarde


 1. Indicator van extrem voedselarme gronden, vb. Kleine zonnedauw, Kruipbrem

 2. Tussen 1 en 3, vb. Blauwe bosbes, Stekelbrem

 3. Indicator van voedselarme gronden, vb. Gewoon biggenkruid, Wateraardbei

 4. Tuseen 3 en 5, vb. Kale jonker, Duizendblad

 5. Indicator van matig voedselrijke gronden, vb. Echte valeriaan, Korenbloem

 6. Tussen 5 en 7, vb. Hazelaar, Riet

 7. Indicator van voedselrijke plaatsen, vb. Kruipende boterbloem, Fluitenkruid

 8. Tussen 7 en 9, vb. Grote brandnetel, Liegsras

 9. Indicator van zeer voedselrijke plaatsen, vb. Bilzenkruid, Grote klit

 • Verklaring van de waarden

 • Dovnload 14.03 Kb.