Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Emeritus Hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Onderzoek

Dovnload 49.76 Kb.

Emeritus Hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht OnderzoekDatum08.05.2017
Grootte49.76 Kb.

Dovnload 49.76 Kb.

Prof. mr. Willem Grosheide
Emeritus Hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht
Onderzoek

Intellectuele Eigendom -Auteursrecht

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de volgende thema’s: de plaats van het auteursrecht binnen het privaatrechtelijk systeem (In voorbereiding is een bijdrage in de serie Monografieen NBW (Kluwer)); de grondslagen van het auteursrecht in cultuurhistorische en rechtstheoretische context (In voorbereiding is een monografie The Anatomy of Copyright); de relatie tussen het auteursrecht en de mensenrechten (In voorbereiding zijn bijdragen aan congressen (in 2009: UNISA Johannesburg, ATRIP Vilnius and CO-REACH Beijing) alsmede een bijdrage over morele rechten in het Nederlandse auteursrecht in Moral Rights, Oxford University Press forthcoming); de samenloop van het auteursrecht met andere intellectuele eigendomsrechtelijke regimes.

Bovendien wordt doorlopend onderzoek gedaan in de vorm van beschouwingen, annotaties en boekbesprekingen naar de staat van het geldende nationale en internationale auteursrecht.Relevante ervaring

Functies

 • Verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht, werkzaam als hoogleraar privaatrecht (emeritus burgerlijk recht per 1 april 2006; emeritus intellectueel eigendomsrecht per 1 april 2011)

 • Advocaat te Amsterdam bij Van Doorne

 • Voorzitter van verschillende post academische cursussen

 • Gastdocent o.a. bij Wayne State University Law School, Detroit; Berkely Centre for Law and Technology, Institute of Intellectual Property; Tokyo; Stockholm University Sweden; Washington University School of Law, St. Louis; Fordham University New York (USA); UNISA Johannesburg (Z-A); Stellenbosch Universiteit (Z-A); Cass Beijing (Cn)

Adviseurschappen

 • Adviseur ten behoeve van de World Intellectual Property Organisation

 • Adviseur van het Ministerie van Justitie met betrekking tot auteursrecht c.a. (tot 2011)

Besturen en Lidmaatschappen

 • Bestuurslid van de Vereniging voor Auteursrecht (tot 2011)

 • Bestuurslid van de Association Literaire et Artistique Internationale (ALAI) (tot 2011)

 • Bestuurslid Association for the Teaching  and Research of Intellectual Property Law (ATRIP) (tot 2011)

 • Voorzitter van het Amsterdams Juridisch Genootschap (AJG)

 • Lid European Intellectual Property Teachers Network (EIPTN)

 • Lid UNCITRAL Steering Committee IP Annex Legislative Guide Secured Interests

 • Lid Advisory Board Society of European Contract Law (SECOLA)

 • Lid van het Steering Committee van het Research Network in Intellectual Property

 • Bestuurslid Helbach Stichting

 • Bestuurslid Karel Appel Stichting

Samenwerkingsprojecten

 • Intellectual Property Rights in the New Media (CO-REACH)

 • Culture as Resource (Goettingen Universiteit)

 • History Dutch Copyright (CIPIL)

Toezicht en Beroep

 • Lid van de Beroepscommissie Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA)

 • Lid van het College van Toezicht van de Stichting Reprorecht

Redacties

 • Lid van de Editorial Board van de International Journal of Private Law

 • Lid Advisory Board Queen Mary Journal IP

 • Redactielid Contracteren;

 • Redactielid Intellectuele Eigendom en Reclamerecht

 • Lid hoofdredactie en Auteur IEC (Intellectuel Eigendom Artikelsgewijs Commentaar)

Wetenschappelijke publicaties •  Grosheide, F.W., The making of the Auteurswet 1912, in Bernt Hugenholtz, Antoon Quaedvlieg, Dirk Visser (eds.), 1912-2012. A Century of Dutch Copyright Law, deLex (komt uit zomer 2012)

 • Grosheide, F.W., en Cross, J., Two Perspectives on the Proposed Google Book Settlement, in Jan Rosen (ed.), Individualism and Collectivization in IP Law, Edward Elgar (staat te verschijnen)

 • Grosheide, F.W., Ter inleiding, AMI 2011/4, p. 113

 • Grosheide, F.W., Van de brug af gezien, Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2010: Algemeen, IER 2011/2, p. 69.

 • Grosheide, F.W., Chapter 16, The Netherlands, in Gillan Davies & Kevin Garnett, Moral Rights, Sweet and Maxwell 2011, p. 481-504

 • Grosheide, F.W., Intellectuele Eigendom, opgenomen in de serie Monografieën Burgerlijk Wetboek, Deventer: Kluwer 2011

 • Grosheide, F.W., Transition from Guild Regulation to Modern Copyright Law – A view from the Low Countries, in Global Copyright – Three Hundred Years Since the Statute of Anne, from 1709 to Cyberspace (Edward Elgar 2010).

 • Grosheide, F.W., General Introduction, in Willem Grosheide (ed.), Intellectual Property Rights and Human Rights – A Paradox (Edward Elgar 2010), p. 3-36.

 • Grosheide, F.W., Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2008, Onderdelen I Inleiding en II Auteursrecht, IER 2009/2, p. 59-61

 • Grosheide, F.W., Chapter 10 – Moral Rights, in Estelle Derclaye (ed), Research Handbook on the Future of EU Copyright (edward Elgar 2009), p. 242-266.

 • Grosheide, F.W. , Van de brug af gezien – Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2009, Algemeen (F.W. Grosheide), p. 150, Auteursrecht, (F.W. Grosheide, D. van Eek) p. 150

 • Grosheide, F. W., Cultural Dversity and Copyright – Between Good Intentions and Better Functioning, in: ALAI Dubrovnik 2008, Cultural Diversity (Dubrovnik 2009),  p. 151-158.

 • F.W. Grosheide, en D.L.B. Bosscher, Proprietary and Open-Source Models in Software Development and Distribution, in G. Ghidini & L. Genovesi (red), Intellectual Property and Market Power, Atrip Papers 2006-2007, Buenos Aires 2008, p. 211 e.v.

 • Grosheide, F.W., Juridisering van het internet: eender als of anders dan gebruikelijk?, Ars Aequi 2008/7, p. 500-504

 • Grosheide, F.W., Waarom handelingen en arbeid geen werk moeten vormen, een pleidooi voor herstel van vanzelfsprekendheid in het auteursrecht, in: N. van Eijk & B. Hugenholtz (red), Dommering-bundel, opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering, Amsterdam: 2008, p. 113-115.

 • Grosheide, F.W., Grenzen aan de groei door te snoeien op maat, in: Een eigen, orspronkelijk karakter (Spoor-bundel), Delex 2007, p. 1-20.

 • Grosheide, F.W., Preparing a Judicial Rule, in ALAI (Paris 2005), pp. 480-484 (Panel), gepubliceerd: November 2007.

 • Grosheide, F.W., In search of the public domain during the prehistory of copyright, in Chaerlotte Waelde, Hector MacQueen, Intellectual Property – The Many Faces of the Public Domain (Edward Elgar UK 2007), p. 1-20.

 • Grosheide, F.W., UNCITRAL’s Modelwet voor grensoverschrijdende zekerheden en intellectuele eigendomsrechten, WPNR 6705 (2007), p. 303-305

 • Grosheide, F.W., Op de grens van auteursrecht en merkenrecht (VvA-ledenvergadering 27 oktober 2007), AMI 2007/3, p. 65-66.

 • Grosheide, F.W., Creatief gemeengoed: werk in uitvoering (VIZIER), IER 2007/2, p. 61-63.

 • Cock Buning, M. de, Grosheide, F.W., The digitalising of Literary and Musical Compositions, Dutch report XVIIth Congress International Academy of Comparative Law, Utrecht 2006.

 • Grosheide, F.W., Globalisation, Convergence and Divergence in International Copyright Law: A Question of Expediency or of Right? in: Fiona Macmillan (ed), New Directions in Copyright Law, Volume 2 (Edward Elgar 2006), p. 37-60

 • Grosheide, F.W., Copyright Licensing Absent a Choice of Law, Copyright under the Rome Convention 1980, in: Crossing Borders, Essays in European and Private International Law, Nationality Law and Islamic Law in Honour of Frans van der Velden, Kuwer, Deventer 2006, p. 133-137.

 • Grosheide, F.W., De grondslagen van de parodie-exceptie, in F.W. Grosheide, Parodie-parodie en kunstcitaat, BjU Den Haag 2006, p. 1-35.

 • Grosheide, F.W., Onder vrienden is alles gemeenschappelijk – Over vriendschap als bron van gemeenschappelijke eigendom, RM Themis 2006.

 • Grosheide, F.W., Breinwassen (column), Copyright Notice 2006/4, p. 19.

 • Grosheide, F.W.,Thole, E., SPAM: The European and Dutch Way, In: Journal of the Japan-Netherlands Institute VIII (2005).

 • Grosheide, F.W., Copyright Licensing Absent a Choice of Law, Licensing of copyrights under the Rome Convention 1980, In: P. van der Grinten, T. Heukels, Crossing Borders, Essays in European and Private International Law, Nationality Law and Islamic Law in Honour of Frans van der Velden, Kluwer (Deventer 2006), pp. 133 – 137.

 • Grosheide, F.W., General Introduction, In: F. Willem Grosheide, Jan J. Brinkhof, Intellectual Property 2004, Articles on Crossing Borders between traditional and actual, Molengrafica Series, Intersentia (Antwerpen 2004), pp. xi – xiv.

 • Grosheide, F.W.,’Hoe slaafs mag men nabootsen?’, In: IER oktober 2005, pp. 270 – 272.

 • Grosheide, F.W., Het recht om niet in rechte betrokken te worden, In: R.J.C. Flach, L.M. Klap-de Nooijer, J.W. Rutgers en E.M. Wesseling-van Gent, Rutgers-bundel, Opstellen, op 26 april 2005 aangeboden aan Prof. Mr. G.R. Rutgers, Kluwer (Deventer 2005), pp. 123 – 133.

 • Grosheide, F.W., The Missing Link: Repairing the Chain from Industry to Customer – the Online use of Music an d Text, In: Intellectual property rights, a global vision, Indian Law Institute 2004, p.259-277.

 • Grosheide, F.W., A German revolution that deserves support- some reflections on the introduction of the iustum pretium rule in the German Copyright Contract Law 2002, In: Urheberrecht im informationszeitalter, Festschrift für Wilhelm Nordermann zum 70. geburtstag, Herausgegeben von Ulrich Loewenheim, Verlag C. H. Beck, München 2004, p. 447-464.

 • Grosheide, F. W., Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2002, In: Van de brug af gezien in IER 2003/2, p. 73-75.

 • Grosheide, F. W., Intellectual Property Rights Issues of Digital Publishing- Presence and Perspectives, In: FIGARO International Workshop Hamburg, 2003, p. 34-40.

 • Grosheide, F. W., General Introduction, In: F. Willem Grosheide, Jan J. Brinkhof, Intellectual Property, Articles on Cultural Expressions and Indigenous knowledge, Molengrafica 2002, (Intersentie 2003), p. 1-33.

 • Grosheide, F.W., Ongepubliceerde voordracht voor Elsevier Congres, 2 oktober 2002: De Nieuwe Auteurswet.

 • Grosheide, F.W., Afstemming tussen de civiele rechter en de NMA/bestuursrechter in mededingingszaken, in het bijzonder bij de handhaving van artikel 6 lid 1 Mw In: O.J.D.M.L. Jansen, Handhaving van de Mededingingswet, Mededingingsmonografieen Deel $ (Kluwer Deventer 2001), pp. 91-96.

 • Grosheide, F.W., Copyright Law from a User’s Perspective: Acces Rights for Users, European Intellectual Property Revies (EIPR) July 2001, pp. 321-325.

 • Grosheide, F.W., Crossing Borders: Convergence in the Field of IPR’s, 9th Fordham University School of Law International Intellectual Property Law & Policy, April 19-20, 2000, pp. 1-14.

 • Grosheide, F.W., Database Protection, In: The European Way, 2001 Heart of America Intellectual Property Law Conference Washington University School of Law April 6-7, 2001, pp. 1-25.

 • Grosheide, F.W., Music Distribution On-line: Ippropriate Legal Framework in Place for Music on Line?, European Law Conference, Stockholm June 10-12, 2001, pp. 1-29.

 • Grosheide, F.W., Forum Digitalis, NTBR 2001/6, p 261.

 • Grosheide, F.W., Is the appropriate EU legal framework in place music on line?

 • Grosheide, F.W., Misbruik van Intellectuele Eigendom, Bijblad bij De Industriële Eigendom 2000/7, pp. 235-238.

 • Grosheide, F.W., Durchsetzung von Urheberrechten im Wege einstweiliger Mabnahmen, GRUR 4/2000, pp. 310-324.

 • Grosheide, F.W., De actuele betekenis van Paul Scholten, Mr., februari 2000, p. 60.

 • Grosheide, F.W., Van de Brug af gezien – Kroniek van wetgeving, rechtspraak en literatuur in i.e.-zaken, F.W. Grosheide (red.), IER 2000/2.

 • Grosheide, F.W., 2001 Heart of America Intellectual Property Law Conference.

 • Grosheide, F.W., Users Rights from a copyright perspective – Authhors’ Rights and Users’ Rights – an Improper Balance?

 • Grosheide, F.W., Enforcement of Copyright – Provisional Measures, in: General Report ALAI Berlin Conference 1999, pp. 1-45.

 • Grosheide, F.W. en de Schepper, C.,  De juridische status van telefoonnummers, ITER nr. 17 (Kluwer Deventer 1999), pp. 369-411.

 • Grosheide, F.W., Concurrence of Trademark and Copyright Standards: Some Thoughts – Developments in Dutch Law with reference to American Law, Fordham University School of Law, Seventh Annual Conference on International Intellectual Property Law & Policy, April 8 & 9 1999, pp. 1-35.

 • Grosheide, F.W., Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 1998, onderdelen Algemeen, Auteursrecht, Mediarecht, IER 1999/2, pp. 41-45.

 • Grosheide, F.W. en P. Mochel, Een herkenbaar portret, Mediaforum 1999, pp. 344-345.

 • Grosheide, F.W., Kroniek Intellectuele Eigendom, IER 1998/3, pp. 95-98.

 • Grosheide, F.W., Boekbespreking van D.J.G. Visser, Auteursrecht op toegang (VUGA Den Haag 1997), Rechtsgeleerd Magazijn Themis 1998/10, pp. 363-369.

 • Grosheide, F.W., en C. de Schepper, De juridische status van nummers. Opmerkingen over de plaats van het regio-telefoonnummer in het Nederlandse vermogensrecht, Iter-publicatie nr. 16 (1998).

 • Grosheide, F.W., Mass-market Exploitation of Digital Information by the Use of Shrink-wrap and Click-wrap Licenses – A Dutch Perspective on Article 2B UCC, In: F.W. Grosheide en K. Boele-Woelki, Molengrafica 1998 (Koninklijke Vermande Lelystad 1998), pp. 263-314.

 • Grosheide, F.W., Zwakke merken, In: Intellectuele Eigenaardigheden (Kluwer Deventer 1998), pp. 176-181.

 • Grosheide, F.W., Experiences in the Field of Intellectual Property, In: Boele-Woelki, K., en C. Kessedjian (red.), Internet: Which Court Decides, Which Law Applies? (Kluwer Law International 1998), pp. 35-46.

 • Grosheide, F.W., Dutch Copyright: Right or Expediency? (1817-1912 and after), In: Jan J.C. Kabel and Gerard J.H.M. Mom (eds.), Intellectual Property and Information Law, Essays in honour of Herman Cohen Jehoram (Kluwer Law International 1998).

 • Grosheide, F.W., The Individual Contracts of Authors and Performers, In: ALAI Conference 1997 (ed. Y. Blais Quebec 1998), pp. 253-281.

 • Grosheide, F.W., Database protection on the Borderline of Copyright and Industrial Property, Institute of Intellectual Property, Tokyo 1998

 • Brinkhof, J.J., W.J.H.T. Dupont, F.W. Grosheide (red.), E.J.M. Jeunink, J.J.C. Kabel, A. Kamperman Sanders, R.J.Q. Klomp, B.J. Lenselink, P. Mochel, A.B.E. dos Santos Gil, Aansprakelijkheid van tussenpersonen in het Nederlandse intellectuele eigendomsrecht, In: J.M. van Buren-Dee e.a. (red.), Tussen de polen van bescherming en vrijheid. Aspecten van aansprakelijkheid (Intersentia Rechtswetenschappen Antwerpen/Groningen 1998), pp. 203-236.

 • Grosheide, F.W., Van de brug af gezien, Kroniek wetgeving, jurisprudentie en literatuur 1994, IER 1995/3, pp. 81-84.

 • Grosheide, F.W., Van de Brug af Gezien, In: Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 1996, IER 1997/2, p. 37 e.v.

 • Grosheide, F.W., Enkele kanttekeningen bij het WIPO Copyright Treaty 1996, Informatierecht/AMI 1997/4, pp. 74-78.

 • Grosheide, F.W., Copyright and Technical Protection Devices, Amsterdam: Cramwinckel 1997, pp. 400-412.

 •  Grosheide, F.W., Different Legal Cultures in Europe (Defamation Law), ERPL Issue 2/1997, pp. 14-22.

 •  Grosheide, F.W., Uitputting van intellectuele eigendomsrechten in het bijzonder van het auteursrecht, In: F.W. Grosheide en K. Boele-Woelki, Molengrafica 1997 (Koninklijke Vermande Lelystad 1997), pp. 259-296.

 • Grosheide, F.W., The Individual Contracts of Authors and Performers, (ALAI Montreal 1997), pp. 1-26.

 • Grosheide, F.W. en P. Mochel, Quotering van televisieprogramma’s in de EU – de zaak Verenigde Staten contra Gemeenschap, Mediaforum 1997/2, pp. 18-24.

 •  Grosheide, F.W., Van de brug af gezien – Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur, Intellectuele Eigendom & Reclamerecht 1996, pp. 49-54.

 • Grosheide, F.W., Vrijdom voor knipselkranten, Bedrijfsjuridische Berichten 1996/5, pp. 23-224.

 • Grosheide, F.W., Auteursrecht in de onderneming, Account Dossier Onderneming & Intellectuele Eigendom 1996/23, pp. 7-12.

 • Grosheide, F.W., Navolgers bepalen hoe onze cultuur “eruit gaat zien”, Informatierecht/AMI 1996/1, pp. 3-5.

 • Grosheide, F.W., Consument en auteursrecht: Recht op lezen en schrijven, In: J.M. van Buren-Dee, E.H. Hondius en P.A. Kottenhagen-Edzes (red.), Consument zonder grenzen: Opstellen aangeboden aan mr M. van Delft-Baas ter gelegenheid van haar afscheid van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (Kluwer Deventer 1996), pp. 153-165.

 • Grosheide, F.W., De commercialisering van het auteursrecht, Informatierecht/AMI 1996/3, pp. 45-50.

 • Grosheide, F.W., Boekbespreking Ch. Gielen, Volgende het rechte oordeel van reclame (oratie RUG 1994), Informatierecht/AMI 1995/4, pp. 75-77.

 • Grosheide, F.W., Boekbespreking, IER 1995/5, pp. 166-167.

 • Grosheide, F.W., Ter inleiding: intellectuele eigendom pari passu met het nieuwe BW?, NTBR 1995, pp. 214-226.

 • Grosheide, F.W., Internationale handhaving van intellectuele eigendom, In: Molengrafica 1995, F.W. Grosheide en K. Boele-Woelki (red.), Europees Privaatrecht 1995 (Koninklijke Vermande Lelystad 1995), pp. 355-385.

 • Grosheide, F.W., Nieuwe contractsvormen, WPNR/6140 (1994), pp. 411-412.

 • Grosheide, F.W., Van de Brug af gezien – Kroniek van wetgeving, literatuur en rechtspraak 1993, IER 1994/2, pp. 33-37.

 • Grosheide, F.W., Standards of Qualification for the Protection of Literary and Artistic Property in Dutch Copyright Law, National Report IADC – Athene 1994, pp. 1-17.

 • Grosheide, F.W., When Ideas Take the Stage, European Intellectual Property Review 1994/6, pp. 219-222.

 • Grosheide, F.W., Paradigms in Copyright Law, In: Brad Sherman/Alain Ströwel, Of Authors and Origins (Clarendon Press Oxford 1994), pp. 203-233.

 •  Grosheide, F.W., De Beaufort’s betekenis voor het Nederlandse auteursrecht, In: heruitgave H.L. de Beaufort, Het auteursrecht in het Nederlandsche en internationale recht 1909/1993, pp. 1-13.

 • Grosheide, F.W., Ideas, their time has come, Informatierecht/AMI 1994/9, pp. 167-171.

 • Grosheide, F.W., Sponsoring, T&V, nr. 4 (1993), pp. 100-101.

 • Grosheide, F.W., Enkele opmerkingen over auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s in Europa en de Verenigde Staten. Harmonisatie van recht op verschillende niveaus, in: D. Kokkini-Iatridou en F.W. Grosheide (reds.), Molengrafica 1993 (Koninklijke Vermande Lelystad 1993), pp. 329-355.

 • Grosheide, F.W., Boekbespreking: Frensel, Chipsbescherming (Kluwer Deventer 1988) en Kemna, Source Code Depot (Tjeenk Willink Zwolle 1988), RMThemis 6 (1992), pp. 281-284.

 • Grosheide, F.W., Copyright and Publishers’ Rights: Exploitation of Information by a Proprietary Right, in: Willem F. Korthals Altes e.a., Information Law towards the 21st Century (Kluwer Law and Taxatation Publishers Deventer/Boston 1992), pp. 295-310.

 • Grosheide, F.W., F.W. Obertop, Proeve van een Wet op het uitgeversrecht. Een pleidooi voor een naburig uitgeversrecht, Informatierecht 16 (1992), pp. 163-168.

 • Grosheide, F.W., Leenrecht en publieke informatievoorziening – Verslag FOBID Congres, Bibliotheken tussen cultuur en economie Zwolle, 11 en 12 december 1991 (1992), pp. 111-120.

 • Grosheide, F.W. en L.J. van Eeghen, The Netherlands, in: M. Briat en J.A. Freedberg (eds.) International Art Trade and Law, ICC Publishing S.A. (Kluwer Law and Taxation Publishers Deventer/Boston 1992), pp. 269-276.

 • Grosheide, F.W., Contractuele exploitatie van intellectuele eigendomsrechten in internationaal verband, in: D. Kokkini-Iatridou en F.W. Grosheide (reds.), Molengrafica 1992 (Koninklijke Vermande Lelystad 1992), pp. 401-423.

 • Grosheide, F.W., A.S. Hartkamp, Auteursrecht en Siermodellenrecht, Informatierecht/AMI 1991, pp. 211-215.

 • Grosheide, F.W., L.J. van Eeghen, National report on topic 3 – Rights of Artists and their heirs, International Trade and Law (Kluwer Deventer 1991), pp. 269-276.

 • Grosheide, F.W., Juridische bescherming van software en chips, in: F. de Graaf, J.M.A. Berkvens (reds.), Hoofdstukken Informaticarecht (derde druk) (Alphen aan den Rijn 1991), pp. 109-156.

 • Grosheide, F.W., Inleiding en hoofdstuk III Auteursrecht, in: F.W. Grosheide (red.), Hoofdstukken Mediarecht (Samson H.D. Tjeenk Willink Zwolle 1990), pp. 1-10; 46-78.

 • Grosheide, F.W., Deelneming aan het Congres over Informationa Law towards the 21the Century te Amsterdam op 13-14 juni 1991.

 • Grosheide, F.W., Onderdeel Auteursrecht en Siermodellenrecht, Kroniek van het privaatrecht over 1990 (W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1991), pp. 116-124.

 • Grosheide, F.W., Van de brug af gezien, Intellectuele Eigendom en Reclamerecht 1 (1991), pp. 5-8; 2 (1991), pp. 25-27; 3 (1991), pp. 53-56.

 • Grosheide, F.W., Objectbepaling en intellectuele eigendom. Het probleem van de intellectuele eigendom opnieuw bezien, in: G.J. Bijleveld (red. et al), Qui bene distinguit bene docet (Gouda Quint Arnhem 1991), pp. 143-161.

 • Grosheide, F.W., Economische aspecten van intellectuele rechten, in: M. van Hoecke (red.), De sociaaleconomische rol van intellectuele rechten (E. Story-Scientia Brussel 1991), pp. 67-72.

 • Grosheide, F.W., Openingswoord: (her)codificatie van intellectuele eigendom, Bijblad bij de Industriële Eigendom 8 (1992), pp. 231-233.

Vakpublicaties

 • Grosheide, F.W., Van de brug af gezien – Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2009, Algemeen (F.W. Grosheide), p. 150, Auteursrecht, (F.W. Grosheide, D. van Eek), IER 2010/2, p. 150

 • Grosheide, F.W., Van de brug af gezien. Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2005, IER 2006/2, p. 67 et seq.

 • Grosheide, F.W., Kroniek van wetgeving, jurisprudentie en literatuur 2000, In: Van de brug af gezien in IER 2001/2, pp. 41-44.

 • Grosheide, F.W., Hoofdstukken Communicatie- en Mediarecht, F.W. Grosheide (red.), G.P. van Duijvenvoorde, W.J.H.T. Dupont, J.J.C. Kabel, P. Mochel, M. Vermeer, (Ars Aequi Libri 2002), 405 pp

Annotaties

 •  Grosheide, F.W., Noot Hoge Raad 8 juli 2011, IER 2011/6 (de Thuiskopie), p. 402

 •  Grosheide, F.W., Noot Rb. Utrecht 28 juli 2010, IER 2011/1 (Ryanair), p. 18-19.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Vzr Rb Amsterdam 22 december 2009, IER 2010/2, p. 188 (Bruna/Punt)

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Vzr Rb Almelo 4 december 2009, IER 2010/2, p. 182 (Jade/Deltex)

 •  Grosheide, F.W., Annotatie HR 20 november 2009,IER 2010/1, p. 92 (Lego/Mega Brands)

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Hof Arnhem 20 oktober 2009, IER 2010/1, p. 87 (Kymco/Rozendaal)

 •  Grosheide, F.W.,  Annotatie Rb Zwolle-Lelystad 10 december 2008 (Buma/Suplacon), IER 2009/3, p. 133-134.

 •  Grosheide, F.W.,  Annotatie Vzr Rb Breda 12 november 2008 (Zoekgeraakt BKR kunstwerk), IER 2009/2, p. 106-107.

 •   Grosheide, F.W., Annotatie HvJEG 16-07-2009, IER 2009/6 (Infopaq/DDF)

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Hf Den Haag 30-06-2009, IER 2009/9 (Stokke/Fikszo)

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Vzr Rb Den Haag 16-12-2008, IER 2009/2 (Trendhopper/Art Design)

 •   Grosheide, F.W., Annotatie Rb Haarlem 07-01-2009, IER 2009/2 (Stokke/Tripp Trapp)

 •   Grosheide, F.W., Annotatie Vzr Rb Haarlem 24-11-2008, IER 2009/2 (Batavus/Blomsom)

 •   Grosheide, F.W., Annotatie Vzr Rb Almelo 4 december 2009, IER 2010/2, p. 182 (Jade/Deltex)

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Vzr Rb Amsterdam 22 december 2009, IER 2010/2, p. 188 (Bruna/Punt)

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Vzr Rb Utrecht 20-7-2008, IER 2008/6, p. 318. (Bakkerij ‘t Stoepje/De Broodpiraat)

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Rb Amsterdam 27-6-2008, IER 2008/6, p. 316.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Promusicae/Telefonica, IER 2008/3, p. 162-163

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Rb. ‘s-Gravenhage, 31 mei 2005 (Zwarts & Jansma/Zoetermeer), In: IER oktober 2005, p. 299.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Hof ‘s-Hertogenbosch, 24 juni 2003 (Bosta/Van de Lande), In: IER oktober 2005, p. 295.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Hof Den Haag 4 september 2003, IER 2003/6, p. 358-359.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie HR 23 mei 2003, IER 2003/4, p. 268-269.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie HR 29 november 2002, IER 2003/2, p. 100-101.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Rb Amsterdam 4 september 2002 en Hof Leeuwarden 27 september 2002, IER 2003/1, p. 28-29.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Rb Leeuwarden 14 februari 2001 (Timans/Siemenscensuur), AMI 2001/4, p. 91.

 •  Grosheide, F.W., Noot kantonrechter Amsterdam 25 april 2000 inzake Bakker/Secutex, IER 4/2000, p. 194.

 •  Grosheide, F.W., Noot HR 18 februari 2000 (Shoppingspel), Informatierecht/AMI, 00/5, pp. 90-92.

 •  Grosheide, F.W., Noot Hof Amsterdam, 9-12-1999, IER 2000/3, pp. 144.

 •  Grosheide, F.W., noot onder HR 16 april 1999, RvdW 1999, 67C, in: Dossier 39, december 1999, pp. 20-23.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie/Case Note, BGH 15-11-1994 (Caroline van Monaco I); Charleston c.s. v. News Group Papers Ltd (1995) NJW 1995, 861 & 2 ALLER 313, European Review of Private Law 1997/2 (verschenen in 1998), pp. 237-260.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Hof Amsterdam 6-8-1998 (Bisdom Utrecht/Stichting Beeldrecht), IER 1998/8, pp. 283-286.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Pres.Rb. Utrecht 9-9-1998 (Staat/Pearle), IER 1998/6, pp. 277-279.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie HvJ EG 4-11-1997 (Dior/Evora), Informatierecht/AMI, pp. 7-8.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie Pres. Rb Breda 10 juli 1996 (Roche/Centrafarm), Informatierecht/AMI 97/2, pp. 40-42.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie, Informatierecht/AMI 1995/5, pp. 92-93.

 •  Grosheide, F.W., Annotatie, Informatierecht/AMI 5 (1991), pp. 96-97.

 •  Grosheide, F.W., Pr.Rb. Den Bosch 20-4-1990 (Linders/Stoop), Informatierecht AMI 16 (1992), pp. 50-53.

 • Relevante ervaring Functies
 • Adviseurschappen
 • Samenwerkingsprojecten

 • Dovnload 49.76 Kb.