Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


End product Wing Lok

Dovnload 0.87 Mb.

End product Wing LokPagina12/12
Datum05.12.2018
Grootte0.87 Mb.

Dovnload 0.87 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Voor wie is electroconvulsietherapie?
De eerste en meest voorkomende categorie patiënten die voor deze behandeling in aanmerking komt, zijn mensen die een ernstige depressie hebben, en die niet (voldoende) reageren op behandeling met medicijnen. Bij ernstige depressie wordt behandeling met ECT overwogen als de gewone behandelingen niet helpen, of teveel bijwerkingen geven. Het kan voorkomen dat mensen bepaalde medicijnen niet kunnen verdragen. Dit is het geval bij sommige vormen van hartlijden, bij oudere patiënten, of bij zwangerschap. In dat geval kan ECT een veilig alternatief zijn. Ook op andere, zeer ernstige psychiatrische ziektebeelden kan ECT een goed effect hebben. Een voorbeeld daarvan is de manische psychose bij patiënten die lijden aan een bipolaire stoornis. Ook hierbij geldt dat ECT effectief kan zijn als medicijnen niet voldoende werken. In zeldzame gevallen kan ECT worden toegepast bij schizofrenie.

Wat is de werking van electroconvulsietherapie?
Er zijn natuurlijk wel ideeën over wat er in de hersenen gebeurt, maar de precieze werking van ECT is nog niet bekend. Men vermoedt, dat veel draait om bepaalde stoffen, neurotransmitters geheten. Deze stoffen zijn belangrijk bij het doorgeven van prikkels van de ene zenuwcel naar de volgende. Bij een depressie is de concentratie van deze stoffen waarschijnlijk verstoord, en daarmee ook het doorgeven van de prikkels tussen de zenuwcellen. Door ECT worden de concentraties van de verschillende neurotransmitters beïnvloed. Er ontstaat een nieuw en gezonder evenwicht van deze stoffen in de verschillende delen van de hersenen, waardoor de overdracht van prikkels wordt hersteld.

Wat is de bijwerking electroconvulsietherapie?
CT is een veilige behandelmethode. Zoals bij iedere behandeling zijn er ook bijwerkingen, en risico’s aan verbonden. Een deel hiervan kan worden toegeschreven aan de bijwerkingen die passen bij een korte narcose.
Tijdens de behandeling gaat de bloeddruk en de hartslag omhoog. Dit kan nadelig zijn voor mensen die lijden aan hart- en vaatziektes.
Direct na de behandeling kan er sprake zijn van spierpijn, hoofd- pijn en misselijkheid. Deze verschijnselen kunnen zo nodig worden voorkomen of bestreden met medicijnen.
De meest gemelde bijwerking van ECT is geheugenverlies. Patiënten herinneren zich meestal niet veel van de dag daarvoor. Ook is er tijdens de duur van de behandeling vaak sprake van zogenaamde inprentingstoornissen. Dit betekent, dat men moeite heeft met het onthouden van nieuwe feiten.

Gegeneraliseerde angststoornis

Wat is een gegeneraliseerde angststoornis?
Iedereen kent gevoelens van angst en gespannenheid. Bang zijn is een reactie op dreigend gevaar. Bij reëel gevaar heeft angst de functie om ons te waarschuwen. Soms kunnen angsten aanwezig zijn in veilige situaties. De angsten hebben dan geen nut. Als deze angsten sterk en langdurig aanwezig zijn, kunnen ze hinderlijk worden. Mensen hoeven niet alleen last te hebben van de angstgevoelens, maar kunnen ook gehinderd worden door (lichamelijke) begeleidingsverschijnselen van angst. Daarnaast piekeren mensen met angstklachten over allerlei zaken die hen zouden kunnen overkomen, zonder dat daarvoor een aanleiding is. Doordat mensen onzeker worden van deze angsten en uitgeput raken, gaan ze allerlei situaties uit de weg.
Wanneer de angstklachten met piekeren en lichamelijke verschijnselen, zonder duidelijke aanleiding, langer dan zes maanden vrijwel continu aanwezig zijn en ze hinder of last geven in het dagelijkse leven, dan spreken we van een gegeneraliseerde angststoornis.

Hoe herkent u een gegeneraliseerde angststoornis?
Het belangrijkste verschijnsel van de gegeneraliseerde angststoornis is de continue aanwezigheid van klachten van angst en zenuwachtigheid, zonder duidelijke aanleiding. Deze klachten komen niet in aanvallen voor en worden niet uitgelokt door een bepaalde angstwekkende situatie. Hoewel de klachten dagelijks aanwezig zijn, heeft niet iedere patiënt er iedere dag evenveel last van heeft. De ernst van de angsten kan wisselen. Soms gebeurt dat zonder duidelijke reden. Ook komt het voor dat de klachten bij stressvolle levensgebeurtenissen verergeren of bij afleiding verbeteren.

Wat te doen bij een gegeneraliseerde angststoornis?
De gegeneraliseerde angststoornis is goed te behandelen. Afhankelijk van de verschijnselen en de ernst van de aandoening bestaat de behandeling uit cognitieve gedragstherapie, medicatie, of een combinatie van beide. Door de behandeling nemen de angsten, de lichamelijke klachten, het piekeren en tobben af en verbetert de slaap. Vermijdingsgedrag vermindert eveneens.

Wat nu?
Wanneer de behandeling gestopt wordt is het mogelijk dat angsten wegblijven of sterk verbeterd blijven. Helaas treedt bij een deel van de mensen na verloop van tijd opnieuw een verslechtering op. Een aantal “opfris” bijeenkomsten van de cognitieve gedragstherapie en/of hervatten van de medicatie is dan zinvol. Sommige mensen moeten vanwege het steeds terugkeren van angstklachten langdurig onderhoudsmedicatie blijven gebruiken. Uit de ervaring die er met deze middelen is, is gebleken dat dit niet nadelig is voor de gezondheid. Ook zijn deze medicijnen niet verslavend.

Wie is het aanspreekpunt?
Wanneer u symptomen of klachten ervaart is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met uw huisarts. Deze verwijst u mogelijk door naar een medisch specialist

Meer weten over gegeneraliseerde angststoornis?
Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende website:
http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/gegeneraliseerde-angststoornis

Onverklaarbare lichamelijke klachten

Wat zijn onverklaarbare lichamelijke klachten?
Als mensen ziek zijn of klachten hebben, gaan zij naar de dokter. Die weet meestal wel raad. Maar soms heeft de arts geen medische verklaring. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk waarom je je beroerd voelt, pijn hebt of je vermoeid voelt. Vaak verdwijnt zo’n klacht weer na enige tijd. Maar in sommige gevallen houden de klachten aan. Als artsen op den duur dan geen verklaring kunnen vinden spreken zij van een ‘onverklaarde klacht’

Hoe herkent u onverklaarbare lichamelijke klachten?
Onverklaarde lichamelijke klachten zijn echte klachten. Het gaat niet om klachten die expres worden veroorzaakt of nagebootst. Het is ook geen aanstellerij. Het gaat om lichamelijke problemen die je leven op zijn kop kunnen zetten. Veel voorkomende onverklaarde klachten zijn chronische hoofdpijn, rugpijn, gewrichtspijn, pijn op de borst, chronische vermoeidheid, buikklachten, maag- en darmklachten, duizeligheid en hartkloppingen. Het kan ook gaan om klachten die horen bij een verklaarbare lichamelijke aandoening, maar die ernstiger zijn of langer duren dan artsen verwachten. Na een verwonding aan een hand of been blijft iemand bijvoorbeeld veel langer pijn houden dan medisch kan worden verklaard.

Wat te doen bij onverklaarbare lichamelijke klachten?
Behandeling die specifiek gericht is op onverklaarde klachten kan duidelijke verbetering geven en kan zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Meestal adviseren artsen, psychiaters, psychologen en andere therapeuten een ‘meersporen-beleid’. De klachten worden dan vanuit verschillende invalshoeken (lichamelijk, psychisch en sociaal) benaderd. Bij veel therapieën voor onverklaarde klachten krijgt niet alleen het ‘praten over’ de aandacht maar staat ook de daadwerkelijke lichamelijke ervaring centraal. Vaak wordt een combinatie van verschillende therapieën aangeboden.Veel toegepaste psychotherapieën (gesprekstherapieën) zijn cognitieve gedragstherapie, gezinstherapie en groepstherapie.

Wat nu?
Hoe vaak lichamelijk onverklaarde klachten voorkomen is moeilijk te bepalen. Waarschijnlijk is een groot deel van de klachten waarmee patiënten de huisarts bezoeken lichamelijk onverklaard. In de meeste gevallen verdwijnen deze klachten binnen enkele maanden. Ook bij specialisten (bijvoorbeeld internist ongeveer 50%) zijn klachten vaak onverklaard en herstelt een groot deel binnen enkele maanden. Een klein deel van deze klachten blijft, zelfs na langdurig medisch onderzoek, bestaan en dan spreekt men van onverklaarde lichamelijke klachten of stoornissen.

Wie is het aanspreekpunt?
Wanneer u symptomen of klachten ervaart is het van belang dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met uw huisarts. Deze verwijst u mogelijk door naar een medisch specialist

Meer weten over onverklaarbare lichamelijke klachten?
Voor meer informatie kunt u kijken op de volgende website:
http://www.nvvp.net/website/patinten-informatie/aandoeningen-/onverklaarde-lichamelijke-klachten
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

  • Wat is de werking van electroconvulsietherapie
  • Wat is de bijwerking electroconvulsietherapie
  • Gegeneraliseerde angststoornis Wat is een gegeneraliseerde angststoornis
  • Hoe herkent u een gegeneraliseerde angststoornis
  • Wat te doen bij een gegeneraliseerde angststoornis
  • Wie is het aanspreekpunt
  • Onverklaarbare lichamelijke klachten Wat zijn onverklaarbare lichamelijke klachten
  • Hoe herkent u onverklaarbare lichamelijke klachten
  • Wat te doen bij onverklaarbare lichamelijke klachten

  • Dovnload 0.87 Mb.