Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Enkele gedachten als inleiding Werken rond roeping is niet vanzelfsprekend omdat

Dovnload 5.52 Mb.

Enkele gedachten als inleiding Werken rond roeping is niet vanzelfsprekend omdatPagina11/11
Datum05.12.2018
Grootte5.52 Mb.

Dovnload 5.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Spel 2: Blinddoekenspel

Dit spel wordt per twee gespeeld. Iemand wordt geblinddoekt, de ander moet de geblinddoekte persoon langs een parcours leiden. Deze begeleider mag de geblinddoekte persoon niet aanraken. Hij of zij moet er langs, voor of achter lopen en zeggen hoe de geblinddoekte moet gaan. Daarna wordt omgewisseld.


Er wordt kort besproken hoe dit aanvoelt om als geblinddoekte te moeten vertrouwen op een ander. Je kan ook verder gaan op de vraag in welke situaties de leerlingen vertrouwen ervaren.
Korte duiding

Roeping heeft te maken met vertrouwen. Je weet niet waar het ingaan op je roeping je zal brengen, je kan je toekomst niet voorspellen, er kunnen zoveel dingen anders lopen dan je verwacht hebt. Als je ingaat op je roeping, kan je dat maar vanuit vertrouwen want je hebt het verdere verloop niet in handen.


Het woord VERTROUWEN wordt op een flap geschreven en opgehangen

Een kort verhaal 2: Marc Chagall (1887 – 1985)

De wereld transparant maken
Marc Chagall, de beroemde joods-Russische schilder, schrijft in zijn memoires over zijn miserabele jeugd in Vitebsk, een onooglijk dorpje in de Russische steppe.

Daarin vertelt hij dat op een zekere dag de schoolmeester in de klas kwam met een gele rol papier onder de arm die hij behoedzaam ontvouwde en aan het bord spijkerde. Het was een reproductie van Dürer: twee gevouwen handen.

De kleine Chagall zat er gefascineerd naar te kijken, alsof er niets anders meer op de wereld bestond. Dat kon dus, met één afbeelding de hele wereld doorzichtig maken, met pen en penseel een wereld scheppen die alleen in je diepste dromen bestaat.

Chagall schrijft over dat moment: “Toen is in mij de schilder geboren…” Hij durfde kijken naar de wereld zoals die er nog niet is.


Kijken is schilderen.
Uit Manu Verhulst, Op de golfslag van de geest
[ Info: Chagall werd geboren in het deel van het Keizerrijk Rusland dat tegenwoordig Wit-Rusland is. Later verdraaide hij zijn naam naar het meer Franse Marc Chagall. Hij was de zoon van een eenvoudige haringhandelaar en de oudste van negen kinderen. Het gezin was joods. Deze arme maar gelukkige periode in Chagalls leven keert talloze malen terug in zijn werk.

Zijn werk wordt vaak geassocieerd met het surrealisme. Maar eigenlijk valt zijn werk onder verschillende stromingen al maakt het nergens helemaal deel van uit. Chagall heeft een hele eigen stijl die dromerig aan doet. Hij haalde zijn inspiratie uit de Russische volkskunst en het volksleven, zijn herinneringen aan zijn jeugd en de rol van het Jodendom hierin. Hij combineerde elementen hiervan met onder andere de kleur van de moderne stijlen die hij in Parijs ontmoette. Zijn werk laat sporen van het Expressionisme, Kubisme en Fauvisme zien. Tevens beeldde hij met grote regelmaat Bijbelscènes af.] Hoe ontdekt hij zijn roeping? Is dit een groots gebeuren? Is dit merkbaar voor de anderen?


Korte duiding:

Roeping heeft te maken met het ontdekken (en innemen) van je eigen, unieke plaats in deze wereld. Door jouw leven zal de wereld er anders, mooier, rijker, rechtvaardiger, … uitzien. Dat ontdekken kan plots gebeuren, soms is het een hele zoektocht.


Het woord EIGEN UNIEKE PLAATS wordt op een flap geschreven en opgehangen.

Een roepingsverhaal

De leerlingen kijken naar het roepingsverhaal van zr Elisabeth Schonken, zusters Clarissen

(4-kant voor God, tweede film).
(Ofwel kan je één van de roepingsverhalen op tekst gebruiken)
Na het kijken kunnen ze eerst enkele vragen stellen ter verduidelijking.
Daarna wordt samen gekeken hoe de vier kernwoorden in dit verhaal naar voor komen.

Slot

Als slot wordt geluisterd naar het lied De Puzzel van Bart Peeters.
Ondertussen krijgen de leerlingen een kaartje mee met de wens:

Ik wens en bid

dat de puzzel van jouw leven zal passen;

dat je jouw roeping mag ontdekken

en de kracht vindt om die weg te gaan;

Ik wens en biddat je zo gelukkig wordt.
Tekst van het lied:

Soms droom ik wel eens dat de puzzel past
Soms droom ik wel eens dat de puzzel past
Als dat ooit zo zou zijn
dan wordt het kot te klein
Dan kijkt iedereen tot bloedens toe verrast
Soms droom ik wel eens dat de puzzel past

Als op een dag de puzzel plotseling klopt


Dan weet ik zeker
dat de komedie even stopt
Want het is niet zo fijn
om een slappeling te zijn
Dus droom ik wel eens dat de puzzel klopt
Dus droom ik wel eens dat de puzzel klopt

Dat de puzzel past


(Soms droomt hij dat de puzzel past)
Dat de puzzel klopt
(Soms droomt hij dat de puzzel klopt)
Soms droom ik ook weleens
dat alle zever stopt
Soms droom ik wel eens dat de puzzel klopt
Soms droom ik wel eens dat de puzzel klop

Nee ik ding niet meer mee


naar een vacature
voor schotelvod schotelvod
Ik vraag aan een mechanieker
om mijn antenne bij te sturen
Want voorlopig is dat beest kapot
Want voorlopig is dat beestje kapot

Mijn antenne is kapot (zijn antenne is kapot)


Mijn antenne is kapot (zijn antenne is kapot)
Is er dan geen timmerman
die mijn schotel maken kan
Want ik ben niet graag een schotelvod
Want ik ben niet graag een schotelvod

Soms droom ik wel eens dat de puzzel past


Ik had het onlangs nog met een Ikeakast
Maar ik had weer een vijs of drie te weinig
ook al deed ik zo mijn best
Maar met vier twijgjes
bouw ik moeiteloos een nest
Maar met vier twijgjes
bouw ik moeiteloos een nest

Bouw ik moeiteloos een nest


(bouwt hij moeiteloos een nest)
Bouw ik moeiteloos een nest
(bouwt hij moeiteloos een nest)
Dus droom ik dat de puzzel past
(dat de puzzel past)
Dus droom ik dat de puzzel past

Yeh Yeh Yeh Yeh Yeh Yeh Yeh!


(dat de puzzel past)
Yeh Yeh Yeh Yeh!
(dat de puzzel past)
Oh Oh Oh Oh
En dan wist ik op hoeveel graden ...
(Oh Oh Yeh)
Je gekleurde truien wast ...
(Bart Peeters)

April 2009

Zr Marina Rerren

Roepingenpastoraal Vlaanderen


Deze werkvormen zijn gebaseerd op het materiaal uit

www.roepingen.be (did materiaal)

http://www.kuleuven.be/thomas (In de Kijker 67)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • Een roepingsverhaal

  • Dovnload 5.52 Mb.