Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Enkele gedachten als inleiding Werken rond roeping is niet vanzelfsprekend omdat

Dovnload 5.52 Mb.

Enkele gedachten als inleiding Werken rond roeping is niet vanzelfsprekend omdatPagina2/11
Datum05.12.2018
Grootte5.52 Mb.

Dovnload 5.52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Wat doet een priester?
FAQ opstellen
Getuigenis
Nawerking
Doosjes in doosjes
Stichting Roeping


Wat doet een priester?

De bedoeling van deze werkvorm is jonge mensen te laten nadenken over de verschillende terreinen waar een priester bezig is (andere dan een mis opdragen). Op deze manier kan de getuigenis vanuit de-Weg-wijzen concreet voorbereid worden

Mogelijkheid 1:

Er hangen in het lokaal een aantal foto’s van priesters in verschillende situatie’s. Elke jongere kiest een foto die voor hem of haar het best weergeeft wie een priester is. Dit wordt kort aan elkaar verteld.

Als klas/groep worden een 5-tal foto’s uitgekozen die een goed beeld geven van wat een priester doet of is.

Mogelijkheid 2:


Je kan beginnen met te vragen wat een brandweerman doet. Dan kan je duiden dat hij aan branden blussen maar een klein deel van zijn tijd besteedt. Dat betekent niet dat mensen die bij de brandweer werken, hele dagen zitten niets te doen dan te wachten op een brand. Ze doen ook andere dingen (zelf trainen, trainingen en rondleidingen organiseren, advies rond brandveiligheid uitbrengen, kelders leegpompen...). Met andere woorden, hun job is veelzijdiger dan het beeld dat wij ervan hebben.
Je kan vragen wat een priester allemaal doet. Het eerste wat de leerlingen zullen zeggen is ‘de mis doen’ want dit is het beeld dat de meeste mensen hebben van een priester. Maar zoals bij een brandweerman, is hun taak veel veelzijdiger.

(“Een van onze meeste guitige misdienaars zei op het einde van de zondagse mis: “Mijnheer pastoor, nu heb je weer een week verlof.” Hij wilde daarmee zeggen dat ik waarschijnlijk niet veel te doen had tot ik volgende zondag weer eens moet optreden in de mis.”

Uit het interview met Rudi Mannaerts)
I
Opdracht: “Stel je voor dat jij een priester bent die woont in een drukke parochie. Je hebt vandaag heel wat te doen maar realistisch gezien kan je er maar 7 doen. Welke 7 zou jij er uitpikken en waarom?”
nleefopdracht:

De klas/groep wordt in kleine groepjes verdeeld. De leerlingen krijgen een 15-tal minuten om deze opdracht uit te voeren.
Het is belangrijk dat de jongeren weten dat ze dit nadien in de grote groep moeten voorstellen. Benadruk ook dat er geen juiste en verkeerde antwoorden zijn.

Misschien is het voor sommige groepen goed dat je ‘advocaat van de duivel’ speelt om hen te laten nadenken. 


Achtergrond

We denken soms dat we alles over iemand weten omdat we iets over hem weten. In werkelijkheid is hun leven en dikwijls ook hun werk, interessanter en veelzijdiger dan we eerst dachten.  Wat een priester betreft, hij doet heel wat werk dat niet gezien wordt. Dikwijls menen de mensen dat hij bijna altijd in de kerk is. 
In de inleefopdracht moesten we ons inleven in de situatie van een priester en enkele – moeilijke – keuzes maken over wat hij die dag zou doen. In werkelijkheid is een dag van een priester niet altijd zo ingewikkeld. Toch hebben ze evenveel uren om te leven en te werken als ieder ander en moeten ze soms moeilijke keuzes maken wat ze wel of niet doen, waar ze wel of niet aanwezig zullen zijn.
Misschien kan je dieper ingaan op sommige antwoorden als enkele groepen met een zelfde antwoord op de proppen komen. Welke opdrachten zijn dringend? Welke opdrachten kan hij door anderen laten doen? Tijd voor gebed is niet dadelijk “nuttig” maar misschien wel nodig? Hoe zou een priester zich voelen als hij bezig is met deze mensen?
Je kan ook aanhalen dat een parochiepriester meestal niet zoveel verdient. Wel kan hij veel voldoening hebben als hij zijn roeping kan beleven in dienst van mensen.
 

PS Kopieer genoeg bladen om te kunnen werken in kleine groepjes. Je kan de kaartjes ook eerst uitsnijden. Dit is handiger voor de jongeren om te beslissen welke kaartjes ze willen weg doen of om de kaartjes in een zekere rangorde te leggen.

 


  

Samen met enkele mensen van je parochie overleggen hoe de parochie levend kan zijn
 

 Eucharistieviering tijdens de middagpauze in de plaatselijke school.

 


 

Het ziekenhuis belt met de vraag of jij bij een stervende patiënt de ziekenzalving kunt komen doen. 

Interview met de lokale radio (die ongeveer 10.000 mensen bereikt)


 

 

Tijd voor gebed

 


 

Middageten 

Een gebroken venster laten herstellen in het parochiehuis

 


 

Een verjaardagsfeestje in je familie

 


 

Een andere priester komt langs om met jou te overleggen

 


 

Er staat iemand aan de deur die een probleem heeft en jou wilt spreken 

Een koppel wil je spreken want ze willen binnenkort trouwen 

Een samenkomst van Ziekenzorg waar ze graag hebben dat jij aanwezig bent. 

Een preek schrijven voor de zondagsviering


 

 

Een documentaire bekijken op TV


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  • Mogelijkheid 1
  • Mogelijkheid 2
  • Een preek schrijven voor de zondagsviering

  • Dovnload 5.52 Mb.