Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Erasmus university rotterdam

Dovnload 139.28 Kb.

Erasmus university rotterdamPagina1/3
Datum07.07.2017
Grootte139.28 Kb.

Dovnload 139.28 Kb.
  1   2   3“Smart Watches” in Nederland

ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM

Faculty of Economics of Business Marketing

Supervisor: Nel Hofstra

Name: Annahit A. Grigorian

Student number: 319060

E-mail address: anargo6@hotmail.com

Study: Economie en Bedrijfseconomie

Thesis: BachelorInhoud
 1. Voorwoord…………………..…………………………………… blz. 4 1. Inleiding
  2.1 Onderwerpskeuze…………………..……………… blz. 5
  2.2 Relevantie en betekenis van het onderwerp…..… blz. 6
  2.3 Het doel van het onderzoek …………………….… blz. 6 1. Het onderzoeksplan

3.1 Het theoretische kader ……………………..…..… blz. 7

3.2 Structuur van het onderzoek …………….………. blz. 7

3.3 Het onderzoek …………………………………..… blz. 8


 1. De probleemstelling
  4.1 De probleemstelling…………………..…………… blz. 10
  4.2 Deelvragen ………...…………………..…………… blz. 10


 2. Casestudy
  5.1 Definitie………...…………………..…………… blz. 11

  1. Vormen van Case studie………...…………………. blz. 11

  2. Grensverlegger PhD. Robert K. Yin………...…… blz. 12

5.4 Case studie van mobiele telefonie………...……… blz. 12

  1. Ontwikkeling van de mobiele telefonie………...… blz. 13

5.6 Experimenteren met smartphone technologie…... blz. 13


 1. Innovatie
  6.1 Definitie…………………..………….………………. blz. 15
  6.1 Innovatie - waarneembaar of niet? ……………… blz. 15
  6.1 Innovatie en de markt…………………..………….. blz. 16

 2. Innovatie theorieën
  7.1 Innovatietheorie van Rogers…………………..………………….. blz. 17
  7.2 De smart watch vanuit de innovatietheorie van Rogers……….. blz. 17
  7.3 Levensfase in de adoptiecyclus van innovatie………………….. blz. 19


 3. Technologieën en invalshoeken
  8.1 Google Glass………………………………………………………. blz. 21
  8.2 Stefan Stremersch………………………………………….…….... blz. 21


 4. Expert Interviews
  9.1 Focus Groepen ………………………………………….……...... blz. 23

9.2 Gebruikte expert interviews……………………………………… blz. 24
9.3 Gebruik Enquêtes……………………………………………….. blz. 24


 1. Analyse van de data
  10.1 Samenvatting resultaten van de expert interviews…………… blz. 25

10.2 Samenvatting resultaten van de enquêtes…………………….. blz. 26

10.3 SWOT-analyse…………………………………………………… blz. 27

10.4 Confrontatiematrix ..…………………………………….………. blz. 28

10.5 Strategieën……………………………………………………….. blz. 29 1. Conclusie …………………………………………………………………….. blz. 30


 2. Aanbeveling
  12.1 Consumenten..……………………………………………………. blz. 32

12.2 Producenten……………………………………………………….. blz. 32

12.3 Onderzoekers……………………………………………………... blz. 32
 1. Uitwerking van de scriptie
  13.1 literatuurlijst……………………………………………………….. blz. 33

13.2 Tijdsschema……………………………………………………..... blz. 33

 1. Nawoord ……………………………………………………............................. blz. 35

 2. Referentielijst………………………………………………………………….... blz. 36

 3. Appendix……………………………………………………………………….... blz. 39


1. Voorwoord

Denkende dat het schrijven van de Bachelor scriptie een helse taak zou worden, ben ik begonnen aan mijn onderzoek. De mindere bleek echter waar. Het onderzoek verliep vlot, met soms hobbeltjes onderweg wat betreft het verzamelen van informatie en interviews. Met in gedachten dat ik zelf heel erg geïnteresseerd was naar de uitkomst van het onderzoek, heb ik gemotiveerd aan het onderzoek gewerkt en hopelijk zult u ook genieten van mijn bevindingen en uitwerkingen.

Mijn dank gaat in eerste plaats uit naar mijn broer, Gor A. Grigorian, die met zijn gedrevenheid om op de hoogte te blijven van alle moderne snufjes wat betreft telefonie, mij vaak heeft kunnen bijsturen in het gebruik van de juiste informatie dat geschikt zou zijn voor dit onderzoek.

In de tweede plaats wil mijn dank geven aan de Bachelor 2 studenten van de opleiding Bedrijfskunde aan de EUR (2012-2013) voor hun professionele opstelling om mij hun gehouden expert interviews ter beschikking te stellen zodat ik deze als bronnen kon gebruiken voor de analyse van mijn onderzoek.2. Inleiding

2.1 Onderwerpskeuze

Als afstudeeropdracht van de Bachelor periode van de opleiding Economie en Bedrijfseconomie, zijn alle studenten verplicht om een scriptie te schrijven. Ik heb besloten om mijn scriptie bij de afdeling Marketing te schrijven omdat mijn onderwerp heel erg goed past binnen dit kader.

Na lange tijd nadenken, heb ik besloten mijn scriptie te schrijven over het nieuwe product op de markt genaamd smart watch. Een smart watch is eigenlijk een horloge dat uitgebreid is met een aantal functies dat normaal gesproken op een smartphone zitten. Het is een geautomatiseerd polshorloge met functies die vergelijkbaar zijn met die van een smartphone of PDA / iPad (zie Bijlage 1 in de Appendix voor een foto). Terwijl de vroege modellen alleen in staat waren tot het uitvoeren van eenvoudige taken, zoals berekeningen, vertalingen, of het spelen van games, zijn moderne smart watches als effectief draagbare minicomputers. Veel smart watches runnen mobiele apps en sommige draaien op dezelfde mobiele besturingssysteem als de mobiele telefoons van dat zelfde merk. De smart watches worden namelijk gekoppeld aan de smartphone van de gebruiker en functioneren dan als weergave van de meldingen die de gebruiker krijgt op zijn telefoon. Zo hoeft de gebruiker niet altijd zijn telefoon bij zich te hebben en kan hij heel eenvoudig door zijn slimme polshorloge op de hoogte blijven van de binnenkomende meldingen (Sony Nederland).

Terwijl sommige modellen alleen meldingen weergeven en eenvoudige apps runnen zoals mobiele mediaspelers, met weergave van de FM-radio, audio-en videobestanden met het afspelen van het geluid via een Bluetooth-headset, hebben anderen weer volledige mobiele telefoon mogelijkheden van bellen en gebeld worden (Grant, 2013).

Ik ben zelf erg geïnteresseerd in het hebben van een dergelijke smart watch, maar het probleem is dat het nog niet beschikbaar is in Nederland. Het product is redelijk nieuw op de markt en tegenwoordig alleen nog maar beschikbaar van kleine niet veel zeggende Amerikaanse bedrijven als Cookoo, Pebble en Martian en van het Nederlandse bedrijf BURG (Buiter, 2013). Het gaat echter wel binnenkort uitkomen van bekende bedrijven / merken als Apple, Samsung en zelfs Microsoft, maar het is maar de vraag of het ook hier in Nederland zal verkopen (Grant, 2013).

Om deze reden wil ik mijn onderzoek houden over dit onderwerp, om te onderzoeken wat de kansen zijn van de smart watch op de veranderende Nederlandse smartphone markt. Om mijn onderzoek binnen de perken te houden, ga ik mij wel alleen richten op de smart watches van de merken Apple en Samsung die momenteel het grootste aandeel hebben van smartphones in Nederland (Telecompaper, 2012)2.2 Relevantie en betekenis van het onderwerp

Dit onderwerp heeft grote relevantie voor onze telecommunicatiemarkt en het is een forse wetenschappelijke vooruitgang in de geschiedenis van de mobiele telefoon en horloge. In de jaren vijftig was het namelijk nog een droom om te kunnen bellen met een apparaatje dat niet thuis verbonden was aan de telefoonaansluiting, laat staan bellen via hun polshorloge. De komst van de smart watch vergt een verdere wetenschappelijke vooruitgang in de gebruikte technologieën en een van de voordelen van de smart watch is dat het gebruik van de smart watch veel socialer is in vergelijking met de smartphone (Stahl, 2013).2.3 Het doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is onderzoeken of de smart watch een markt zal vinden hier in Nederland. Specifieker zal onderzocht worden welk merk smart watch beter zal aanslaan als het eenmaal uitkomt in de Nederlandse markt, dat van het bedrijf Samsung of Apple. Dit onderzoek kan achteraf ook door telefoonbedrijven gebruikt worden die van plan zijn de smart watch te introduceren in hun assortiment van smartphones en gadgets.3. Het onderzoeksplan

3.1 Het theoretische kader

Om het onderzoek binnen een theoretisch kader te plaatsen, heb ik ervoor gekozen om voor het uitvoeren van het onderzoek de SWOT analyse te gebruiken. Tijdens het maken van de SWOT analyse doorloop je namelijk een aantal stappen waarmee de sterke en zwakke kanten van het product worden belicht, evenals de kansen en bedreigen die het product te wachten staan in de toekomst (Kamer van Koophandel, 2011). De stappen die doorlopen moeten worden zijn:

- Strengths & Weaknesses: De sterke en zwakke punten van de smart watch dienen uiteengezet te worden, dus de interne elementen.
- Opportunities & Threats: De kansen en bedreigingen waar de smart watch mee te maken krijgt dienen in kaart gebracht te worden, dus de externe factoren.
- Confrontatiematrix: Vervolgens moet er een confrontatiematrix gemaakt worden waarin de interne elementen tegenover elkaar en de externe elementen tegenover elkaar staan (Pickton, 1998)
- Strategieën: Vervolgens moeten de strategische vragen bepaald worden aan de hand van de vastgestelde SWOT’s (Mandour, 2005).

In dit onderzoek zal ook gebruik worden gemaakt van de Vijfkrachtenmodel van Porter (Porter, 1992) wat nodig zal zijn om de externe analyse uit te voeren. Tijdens het uitwerken van het model zullen ook de 6P’s van de marketingmix ter sprake komen (McCarthy 1960, Culliton 1948).

Om het onderzoek verder in een theoretisch kader te plaatsen, zal gebruik worden gemaakt van de innovatie theorieën van Rogers (Rogers, 2003).

3.2 Structuur van het onderzoek

In het onderzoek zal ten eerste uitgebreid ingegaan worden op het product, de probleemstelling en aan de hand van de SWOT analyse zal naar oplossingen onderzocht worden voor de probleemstelling.

Voor het uitvoeren van het onderzoek is het nodig om ten eerste zo veel mogelijk informatie te verzamelen uit boeken en tijdschriften. Een case study zal namelijk uitwijzen wat eigenlijk het product is waar dit onderzoek over gaat en welke plaats het op dit moment heeft in onze maatschappij. Omdat de smart watch redelijk nieuw is en bijna geen literatuur over bestaat, ben ik van plan experts interviews te gebruiken over het product en de bevindingen en kennis van hen over de smart watch (Cooper, 2008).

ER kan veel informatie vergaard worden van sociale media sites als Facebook, forums en e-mails, waarbij wel iedereen aan mee kan doen, maar in dit onderzoek zullen experts aan het woord komen die raakvlakten hebben met verschillende sociale groepen en die toch een mening hebben over het te onderzoeken product. Er zal vooral ingegaan worden op de producten van Appel en Samsung.

Om ook op de hoogte blijven van de veranderingen en nieuwtjes betreffende de smart watch, is er tijdens het hele onderzoek contact gehouden met mevrouw Kelly B. Grant zelf, die de MarketWatch Senior Consumer Reporter is bij de Wall Street Journal en zijn alle nieuws omtrent de smart watch bijgehouden.

3.3 Het onderzoek

Voor zowel de SWOT analyse ligt de nadruk op het vinden van kwantitatieve en functionele relaties in het onderzoek. Om deze reden ga ik een descriptief onderzoek doen. Ook is hierbij het verzamelen van valide informatie belangrijk om zo de deelvragen te onderzoeken. Ik kies er tevens voor om het onderzoek uit te voeren door middel van enquêtes gehouden onder experts, dus aan de hand van expert interviews, in plaats van een observatie, om de huidige preferenties, gevoelens en het gedrag van mensen vast te stellen. Dit onderzoek zal wel een one shot / cross section onderzoek zijn, omdat het onderzoek gaat over de huidige markt en de meningen over de komst van de smart watch (zie Bijlage 2 voor collegesheets van Prof.Dr. P.H.B.F. Franses, 2013 ).

Het zou lastig zijn om grote groepen te interviewen in een dergelijke korte periode waarin de scriptie geschreven moest worden, deswege is er de hulp ingeroepen van Bachelor 2 studenten van de opleiding Bedrijfskunde, die voor hun vak Marketing Research expert interviews hebben gehouden over de smart watch (Zie Bijlage 3 voor ‘Brief van Gabriele Paolacci, 2013’). Met zijn toestemming heb ik van 25 groepen studenten hun uitgeschreven expert interviews ontvangen die allemaal gehouden zijn bij verschillende bedrijven onder mensen met verschillende functies en profielen. Bij elk van de expert groepen waren er minimaal 6 personen geïnterviewd, waardoor in totaal een algemeen beeld geschetst kan worden van de nodige populatie, om de SWOT analyse hiermee in te kunnen vullen.

Bij de expert interviews is de nadruk gelegd op anonimiteit. Dit is een belangrijk element om mensen zo eerlijk mogelijk te laten antwoorden. Bij eerlijke antwoorden is de interne validiteit van het onderzoek namelijk hoger. Om te zorgen dat er geen sociale geprefereerde antwoorden gegeven gaan worden en dat dit onderzoek zo betrouwbaar mogelijk wordt, is er variatie ingebracht in de vraagstellingen, de vragen zijn namelijk steeds diepgaander geworden gaandeweg het interview. Deze manier van Conjoint Analyse stelt het onderzoek ook vrij van systematische fouten. Een ieder kon meedoen met de interviews, dit zorgt voor een algemeen beeld van de populatie en dit zorgt voor de externe validiteit (Franses, 2012-2013).4. De probleemstelling

4.1 De probleemstelling

De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt:


Wat zijn de kansen van de smart watch op de Nederlandse smartphone markt gezien vanuit de innovatieperspectieven van Rogers?

4.2 Deelvragen

Een aantal deelvragen die in dit onderzoek onderzocht gaan worden, zijn:

- Wat is de smartwatch en welke plaats kent het op dit moment gezien de wetenschap. Dit zal behandeld worden aan de hand van een case study.
- Wat is innovatie en waar komt de smart watch hier in beeld
- Gezien vanuit de innovatieperspectieven van Rogers, waar past de smart wacht bij
- Wat zijn de redenen om er wel of niet voor de smart watch te kiezen?
- Wanneer het gaat om het daadwerkelijk gebruik van de smart watch, wat is de mening van exeprts hierover
- Wat zijn de sterke en zwakke punten van dit product en waardoor komt dit. Dit zal uitgewerkt worden door middel van een SWOT analyse

Aan de hand van de bovenstaande vragen zal onderzocht worden of de smart watch überhaupt kans maakt op de Nederlandse markt van smart telefonie.
5. Case studie

5.1 Definitie

Allereerst zou ik de definitie van casestudy willen aanduiden. De definitie is van casestudy is een gedetailleerde studie van een specifiek persoon if een object met als doel de verschillende aspecten, de ingewikkelde inhoud van het onderwerp of de eventuele ontwikkeling van het onderzoeksonderwerp zo goed mogelijk te begrijpen (INL 2012-2013).

De meeste case studies bestaan uit één case. Dit kan dus een onderneming zijn, een locatie, een persoon of een gebeurtenis. De case is een middel waardoor verschillende kwalitatieve methoden van onderzoek gecombineerd kunnen worden om zo tot een optimaal resultaat te komen. De case die onderzocht wordt, wordt diep en intensief bestudeerd. Onderzoekers kunnen gebruik maken van idiographi approach of nomothetic approach. Idiographi approach betekent dat de onderzoekers de bijzondere eigenschappen en unieke karakteristieken van de case uitvoerig bestuderen. Nomothetic approach betekent dat er onderzocht wordt in de case met de bedoeling resultaten en beweringen te genereren die zullen gelden ongeacht de tijd en plaats waarin die resultaten weer gebruikt gaan worden (Berenson, 1999).

5.2 Vormen van Case studie
Er zijn 3 vormen van casestudy. Allereerst is er Intrinsic casestudy, waarmee gericht wordt op het beter begrijpen van de individuele case. Dit kan ook voor diagnostische doeleinden gebruikt worden. Vervolgens is er Instrumental casestudy, waarbij de individuele case wordt gebruikt om tot nieuwe theoretisch inzichten te komen. Dit wordt ook wel Theory building logic genoemd. Tot slot is er Collective casestudy. Hierbij wordt een groot aantal cases gebruikt om de houdbaarheid of weerlegbaarheid van een bestaande hypothese te toetsen. Dit wordt ook het theory testing logic genoemd (zie Bijlage 4 voor collegesheets van Prof. Dr. Dr. Guilhem Bascle, 2012-2013 )

Casestudies zijn dus volwaardige onderzoeksstrategieën die slim en efficiënt ingezet kunnen worden om individuele cases beter te begrijpen. Zo kun je een theorie vormen over een bepaald specifieke persoon of object of kun je zo je verzamelde informatie over een onderwerp bestuderen en gebruiken voor een onderzoek, beter gezegd om je onderzoek te toetsen aan een theorie (zie Bijlage 5 voor collegesheets van Prof. Dr. Dr. Guilhem Bascle, 2012-2013 )5.3 Grensverlegger PhD. Robert K. Yin

Een van de grensverlegger van de casestudie onderzoek is PhD. Robert K. Yin. Sinds 1980 is hij de voorzitter van Cosmos Corporation, een wetenschappelijk bedrijf dat zich bezighoudt met het verrichten van toegepaste In de loop der jaren heeft Cosmos meer dan honderden succesvolle projecten voor overheidsorganen, privé stichtingen en non-profit organisaties gedaan. Robert K. Yin is zelf actief betrokken bij verschillende projecten van Cosmos waarbij de casestudie methode dus actief wordt toegepast (Yin, 2004)

Naast al zijn werkzaamheden, heeft Robert K. Yin ook een reader samengesteld, genaamd The Case Study Anthology. Het bevat 19 zorgvuldig uitgekozen en aangepaste werken van de beste casestudies in sociologie en in politieke wetenschappen. Deze anthologie helpt de lezers te begrijpen hoe casestudie onderzoek uitgevoerd werd en hoe het momenteel uitgevoerd wordt (Yin, 2004).

5.4 Case studie van mobiele telefonie

In normaal taalgebruik uitgelegd, is een mobiele telefoon een apparaat waarmee men draadloos kan telefoneren door middel van een netwerk van antennes. De eerste telefoons maakten gebruik van analoge moderatie om gesprekken met elkaar te voeren. Later zijn mobieltjes het GSM netwerk en het UMTS netwerk gaan gebruiken. De meeste nieuwe mobieltjes maken zelfs ook gebruik van lte. Een mobiele telefoon kan gebruik maken van alleen privé netwerken zoals de c2000 netwerk die in Nederland alleen gebruikt wordt door alle hulp- en alarmdiensten (Telecompaper, 2007)

Tegenwoordig kun je met mobiele telefoons meer dan bellen of sms’en. Mobiele telefoons worden tegenwoordig gebruikt om spelletjes mee te spelen, op het internet te browsen, video’s te bekijken en mee muziek te luisteren. De meeste mobiele telefoons worden tegenwoordig ook alleen uitgerust met touchscreen. De touchscreen voor mobieltjes bestaat al langer, maar het werd pas vanaf 2007 geïntroduceerd door vele fabrikanten, omdat toen pas de eerste telefoon werd uitgebracht, waarmee ook voor het eerst de bediening goed werkte via de touchscreen werkte. Deze telefoon was de eerste IPhone (Hoek, 2011).

5.5 Ontwikkeling van de mobiele telefonie

Destijds was het gemiddelde touchscreen formaat 3.5 inch. In de loop der jaren is dat onderhand gegroeid naar 5.0 inch, waarbij er nog wel uitzonderingen zijn dat er zelfs telefoons zijn met grotere schermen. Vanaf het begin van de eerste telefoons met camera’s zijn de megapixels van de mobieltjes samen met de schermgrootte gegroeid. Zoals sommigen weten, betekent een mobiel met meer megapixels niet dat het ook betere foto’s maakt dan een mobiel met minder megapixels, maar alsnog lijkt het een wedloop van de verschillende telefoonmakers. Tegenwoordig hebben telefoons zoals de Samsung Galaxy S4 en Sony Experia Z maar liefst 13 megapixels, terwijl ze natuurlijk een slechter foto maken dan een compact-camera met “slechts” 10 megapixels (Framingham, 2011).5.6 Experimenteren met smartphone technologie

Naast dat er steeds meer soorten smartphones op de markt komen, wordt er ook steeds meer geëxperimenteerd met smartphone technologie op andere voorwerpen. Dit onderzoek gaat over de smart watch, maar naast dit ‘slimme polshorloge (Sony Nederland) is er ook bijvoorbeeld de Google watch, welke een bril is dat uitgerust is met de functies van een mobiele telefoon.

Google Glass is eigenlijk een draagbare computer op een bril. Momenteel is Google Inc. Bezig met een project genaamd Project Glass, waarin zij tegenwoordige technieken in allerlei hedendaagse bezigheden willen verwerken. Google Glass is een bril aan het ontwerpen dat functioneert als een smartphone, maar dat je het kunt gebruiken zonder handen. (Goldman, 2012). Omdat dit onderzoek over de smart watch gaat, zal er verder in het onderzoek nog eens kort ingegaan worden op dit onderwerp, want het is goed om te weten dat er ook andere innovaties zijn op dit gebied dan alleen die in de richting van een horloge.

6. Innovatie

6.1 Definitie

V Innovatie betreft nieuwe ideeën, processen en goederen. Het kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook tussen en binnen sociale verbanden. Om innovatie uit te kunnen leggen gezien vanuit de smartwatch, moeten wel eerst de grenzen van innovatie gedefinieerd worden. Innovatie is namelijk veel meer dan alleen technologische vooruitgang. Innovatie kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden in een bedrijf waarbij een nieuwe vorm van marketing wordt ontwikkeld. De gevolgen van een nieuwe marketingstrategie toepassen op een bestaand product kunnen een even groot of groter gevolg hebben als het introduceren van het product. We kunnen als voorbeeld het internet nemen. Dat is namelijk een technische vooruitgang, maar het zou niet even succesvol zijn als er geen e-business-strategieën zouden zijn ontwikkeld.

Beroemde wetenschappers Calantone en Garcia benadrukken wel dat innovaties iets anders zijn dan uitvindingen (Garcia en Calantone, 2002). Zo stelt Mansfield (Mansfield 1968) vast dat pas als een uitvinding geproduceerd gaat worden en of waarde gaat toevoegen aan het bedrijf dat dan is er pas vanaf dan sprake is van innovatie.

6.1 Innovatie - waarneembaar of niet?

Innovatie heeft altijd betrekking op verandering. Wel moet er altijd aan gedacht worden dat innovatie meer is dan verandering die we op dagelijks basis zien, zoals weersveranderingen. Ook is het meer dan oppervlakkige veranderingen zoals mode in kleding. Innovatie is een door de mens geïnitieerde verandering. Het is sprongsgewijs van de oude naar het nieuwe gaan, aldus Buys: "Innovatie is een sprongsgewijze verandering in Product-markt-technologie-combinaties van bestaande (industriële) bedrijven"(Buys, 1984).

Innovatie betreft dus niet de fundamentele vernieuwing zoals uitvindingen en het betreft ook niet de stapsgewijs vernieuwingen aangeduid als aanpassingen. Innovatie bevindt zich tussen op het grensgebied waar uitvindingen en aanpassingen in elkaar overgaan. Het ontstaat meestal op het gebied van verscheidene thema’s en verscheidene bedrijven.

Wanneer men kan spreken over innovatie is afhankelijk van diegene die het interpreteert. Innovatie kan namelijk op elk moment nieuw zijn: voor diegene die het gebruikt, voor diegene die het heeft gemaakt of voor de hele maatschappij (Johannessen, 2001)6.1 Innovatie en de markt

Innovatie wordt door de meeste Europese lidstaten gezien als de belangrijkste factor om economisch groei te stimuleren. Dit komt doordat de huidige productiesectoren steeds minder concurrerend worden en er andere vormen van werkgelegenheid moeten komen (Nauta, 2008).

Innovatie kan ertoe leiden dat je ten opzichte van je concurrenten een voordeel krijgt, waardoor je een beter marktpositie kunt verwerven. Momenteel zijn er slechts enkele op de hand te tellende bedrijven die smart watch maken, waardoor dit een perfect voorbeeld is van competitieve advantage. Eén van die bedrijven heeft door middel van innovatie een leidend marktaandeel van de smart watches en hun smart watches zijn zodoende de standaard geworden (Fritz-Vannahme, 2010)

  1   2   3

 • 2. Inleiding 2.1 Onderwerpskeuze
 • 2.2 Relevantie en betekenis van het onderwerp
 • 2.3 Het doel van het onderzoek
 • 3. Het onderzoeksplan 3.1 Het theoretische kader
 • 3.2 Structuur van het onderzoek
 • 4. De probleemstelling 4.1 De probleemstelling
 • 5. Case studie 5.1 Definitie
 • 5.2 Vormen van Case studie
 • 5.3 Grensverlegger PhD. Robert K. Yin
 • 5.4 Case studie van mobiele telefonie
 • 5.5 Ontwikkeling van de mobiele telefonie
 • 5.6 Experimenteren met smartphone technologie
 • 6. Innovatie 6.1 Definitie
 • 6.1 Innovatie - waarneembaar of niet
 • 6.1 Innovatie en de markt

 • Dovnload 139.28 Kb.