Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Europees centrum voor fantastische kunst secretariaat

Dovnload 51.78 Kb.

Europees centrum voor fantastische kunst secretariaatDatum25.04.2019
Grootte51.78 Kb.

Dovnload 51.78 Kb.

EUROPEES CENTRUM VOOR FANTASTISCHE KUNST

Secretariaat


Rue du Village, 38

4690 _Eben-Emael

België

 +32/ (0)474 / 741.117

 +32 / (0)4 / 286.56.46

 +32 / (0)4 / 351.81.87

info@artfantastique.be

http://artfantastique.be/

Met de steun van Interreg Maas-Rijn

PROJECTOPROEP

DE « VERLICHTING », EEN NIEUWE SAMENKOMST

20ste tentoonstelling – fantastische kunst

2019-2020

Twintig jaar geleden, nodigde Robert Garcet de artiesten uit om in het Park van Eben-Ezer hun fantastische werken van Vrede, Gelijkheid en Broederschap tentoontestellen.

Gedurende die 20 jaar veranderde de mentaliteiten, maar de hoop is nog altijd even sterk.

De « verlichting » herinnert aan de 18de eeuw, het begin van de culturele – filosofische en intellectuele stroming. Deze verlicht de denkwijze op het gebied van Kunsten, wetenschappen, emancipatie van de volkeren en de uitvindingen.

Ze werden beinvloed door:


 • Jean Jacques Rousseau wat betreft de Opvoeding van het kind en de jeugd, het sociaal contract ;

 • Voltaire door zijn toespraken over tolerantie, zijn filosofisch woordenboek;

 • Montesquieu, over de geest van de wetten en de macht aan het volk;

 • Diderot, d’Alembert auteurs van de encyclopedie van de wetenschappen, kunsten en beroepen.

Zonder het te weten, veranderden hun denkwijze de mentaliteiten die de « Franse Revolutie » voortbracht.

Onze periode is in meerdere opzichten identiek wat betreft het verlies van de waarden.

De maatschappij verwacht nieuwe inspiraties.

Plaats aan de artiesten.

Kunst, een manier van zijn, van denken, geeft emoties, gevoelens aan het dagelijkse leven, in de doorlopende hernieuwing van het wezen, de vormen en de « verlichting ».

Wij stellen een projectie in de toekomst voor.De « Verlichting, een nieuwe samenkomst.

Om een andere decade te beginnen, stellen wij u voor om perspectieven te creëren door het opnieuw vragen te stellen over de universele waardes die u wil zien ontplooien, waarmee u de toekomst wil aanvaarden, weer in kwestie te zetten.

De wegen van het verstand heruitvinden.

De grens van het mogelijke verleggen.

Nieuwe houdingen creëren van liefde, broederschap en solidariteit.

Ketens en scheidsmuren stukslaan.

Verder gaan dan het onbereikbare.

Voor dit evenement creëren we twee prijzen voor de projecten die het best aan het oproep beantwoorden: • De prijs « Lumières » voor een project van hoop, innovatie, geluk voor de mensheid

 • « Le Prisme de l’Ombre » voor een project van verstand, logica van wording en ontdekking. Obscurantisme tot licht transformeren.

Inlevering kadidaturen

Wij verwachten de kandidaturen van de artiesten die door het thema van deze nieuwe tentoonstelling geïnteresseerd zijn tot en met 28 februari 2019.

Het selectiecomité komt in maart 2019 bijeen. (samenstelling in bijlage)
Het bijgevoegde formulier en de deelnemingsvoorwaarden maken het u mogelijk om vanaf nu uw kandidatuur te stellen.
Wij danken u bij voorbaat voor uw deelname en staan tot uw beschikking voor alle verdere informatie die u nodig acht.
Wij hopen u spoedig te ontmoeten in het kader van « De “Verlichting”, een nieuwe samenkomst », en zenden u, Geachte vriend, Vriendin artiest onze vriendelijke groeten.
Voor het organisatiecomité

Marc Garcet (Administrator)Wat is het Europees Centrum voor Fantastische Kunst?
Het Europees Centrum voor Fantastische Kunst lanceert zijn jaarlijkse projectoproep voor zijn 20ste internationale tentoonstelling van beeldhouwwerken en plastische installaties in het park van de Toren van Eben-Ezer te Eben-Emael, Luik, België, met de medewerking van Interreg Maas-Rijn.
Opgericht in 1999, vervolgt het centrum de openingsdoelen en de promotie van de KUNST.

Onze middelen: • De hedendaagse stromen van de artistieke uitdrukking in het domein van het beeldhouwwerk en de plastische installaties bijeenbrengen.

 • De artiesten van de Europese Gemeenschap laten exposeren en bekendmaken, in het bijzonder die afkomstig uit de Euregio Maas-Rijn.

 • De schepping productief maken in het park van Eben-Ezer waar het natuurlijk element en aangrijpend deel uitmaakt van de creatie.

 • Een ontmoeting- en uitwisselingforum voor Kunst en Ideeën zijn tussen artiesten, academieleden, ateliers van artiesten en artistieke verenigingen.

De negentien vorige tentoonstellingen « Zeg het tegen Alice, Dialogen tussen Kunst en Boom, Mens en Licht, Metamorfoses, Vuurvogels, De Laar van de Centauren, Aan de Poorten van de Zon, In de Loop der Tijd, Generaties Aarde, Een Nieuwe Wereld, Kleuren en Culturen, Broederschap!? In vraag, Liefgehad…!, Weerstaan!, Tussen Twijfel en Schoonheid, Vivre, Leve de Vrede om te overleven, Hoopvolle verwachtingen verenigen en Het kind zei me! » ontvingen sinds mei 2000 meer dan 300.000 bezoekers.


Wij nodigen u uit de website http://artfantastique.be/ te bekijken.

2019 – 2020 - PROJECTOPROEP« De Verlichting, een nieuwe samenkomst »

20ste Europese Tentoonstelling voor Fantastische Kunst van beeldhouwwerken en installaties in open lucht.

ALGEMENE DEELNEMINGSVOORWAARDEN


Lancering in september

1. Het ECFK lanceert een projectoproep aan Europese artiesten, Academies en Instituten van Plastische Kunst evenals aan de artiesten die al deelgenomen hebben aan de vorige tentoonstellingen. (Beeldhouwwerken, schilderijen, foto’s op doek…)


2. De kandidaturen worden ontvangen van 01.10.18 tot en met 28.02.2019 door het indienen van het bijgevoegde document. Geen enkele kandidatuur zal na deze termijn aanvaardt worden.

Selectie van de werken in december

3. Drie maanden voor het begin van de tentoonstelling, ten laatste op 30 maart 2019, word er onder alle ingezonden kandidaturen een keuze gemaakt door het selectiecomité.

4. De artiest stelt zijn werk zo gedetailleerd mogelijk voor, door een geschreven document waarin hij zijn bedoeling van zijn creatie verklaart aan het selectiecomité.

5. Complementair zullen de kandidaten referenties van voorafgaande ervaringen presenteren.

6. Het geplaatste werk moet met het project overeenstemmen dat door het selectiecomité werd aangenomen.

7. Elke aangebrachte wijziging wordt als een nieuw project beschouwd en moet aan het selectiecomité voorgelegd worden.

Het organisatiecomité behoudt het recht om 3 extra werken buiten de selectie te kiezen

Presentatie, conservatie en bescherming van de werken

8. De werken worden door de artiesten gratis ter beschikking gesteld aan het ECFK voor de hele duur van de tentoonstelling en kunnen niet teruggetrokken worden voor 15 juni 2020.

9. Geen enkele commissie wordt door het ECFK op een eventuele verkoop van de tentoongestelde werken waargenomen.

10. De tentoongestelde werken worden gedekt door een verzekering ten laste van het ECFK (schade en degradaties) tegen een maximale waarde van 10.000 €.

11. Degradaties van minder dan 1.000 € worden niet in rekening gebracht. De restauratiekosten worden door de organisatoren gedragen volgens de prijs van de gebruikte materialen.

12. De werken moeten met een maximum van garantie en veiligheid geplaatst worden (gefixeerd aan de bodem, stabiliteit, garantie tegen alle buitenstaande mogelijkheden.)

13. De verzekeringswaarde van de werken valt onder de verantwoordelijkheid van de ondertekenaar van het verzekeringscontract. De artiesten moeten aan de organisator van de tentoonstelling de waarde van hun werken meedelen. Deze waarde wordt bepaald, door de kosten van de gebruikte materialen en de werkuren die nodig waren om het werk te realiseren.

In geval van schade of totaal verlies, word de schadevergoeding pas uitbetaald na de beoordeling van een door de verzekeraar gemachtigde deskundige.

14. De ECFK ontkent alle verantwoordelijkheid in geval van het niet in acht nemen van deze voorwaarden.

15. Er wordt een werkbeschrijving en een overeenkomst tussen artiest en organisator gesloten.

16. Het tentoongestelde werk moet beschreven worden in zijn afmetingen, (hoogte – breedte – diepte - gewicht).

Minimum hoogte 100 cm, de gebruikte materialen, breekbaarheid en weerstand tegen slecht weer moeten vermeld worden.

Elk werk dat op een sokkel of op een houten drager geïnstalleerd word moet een minimum hoogte van 120 cm x 0,80 cm breedte hebben

Zeer belangrijk

17. De werken moeten gemaakt worden, rekening houdend met deze elementen (de materialen van de werken moeten gekozen worden om 1 jaar buiten te kunnen blijven staan, werken die niet aan de hierboven geschreven criteria voldoen worden uitgesloten)Promotie

18. Het ECFK draagt alle promotiekosten van de tentoonstelling (affiches, folders, radio en televisie-uitzendingen, pers, ...)

19. Het ECFK beschikt over twee websites waarvan de foto’s in de loop der seizoenen aangepast worden: www.mmmproductions.com en http://artfantastique.be/

Duur van de tentoonstelling

20. De tentoonstelling vindt gedurende één jaar buiten plaats in het park van de Toren van Eben-Ezer te Eben-Emael. Ze wordt gemonteerd eind juni en gedemonteerd in juni het jaar daarop. De datums van montage en demontage worden vastgelegd door de organisatoren.

21. Contactpersonen:

- Isabella Calisti (0474/ 74.11.17- 04/286.56.46)

- Corry Schoenmakers (0499/ 21.38.75)
NB : Als de artiest het werk ter plaatse bouwt, zullen de modaliteiten van ontvangst met het secretariaat bepaald worden.

DEELNEMINGSFORMULIER


AAN DE 20ste EUROPESE TENTOONSTELLING VOOR FANTASTISCHE KUNST

« De Verlichting, een nieuwe samenkomst »
In hoofdletters invullen en samenvoegen met het dossier.
Naam en voornaam 

Geboortedatum 

Adres:

E-mail: ………………………………………………………………………Telefoon:

Titel van het werk: ……………………………………………………………

Verklarende tekst voor in de cataloog, als bijlage (maximum 15 lijnen)

PROJECTBESCHRIJVING *

.

.

Materiaal, afmetingen en gewicht:Commentaar of voorstellen aan de organisatoren:
Bijlage (foto’s, tekeningen, schetsen, CV)

Afwerking van het werkWenst deel te nemen aan de 20ste tentoonstelling « De Verlichting, een nieuwe samenkomst »

en verklaart de algemene deelnemingsvoorwaarden te aanvaarden.

« Gelezen en goedgekeurd »

Handtekening:

Onvolledig ingevulde of niet ondertekende dossiers worden niet in overweging genomen. • Projectbeschrijving kans als bijlage opgestuurd worden.


BEELDEN EN INSTALLATIES IN OPEN LUCHT


SELECTIECOMITE VOOR DE 20ste TENTOONSTELLING

Mady ANDRIEN Beeldhouwster


Ron BERNSTEIN Beeldhouwer en leraar aan de Jan Van Eyck Academie

te Maastricht


Grâce GARCET Keramiste
Michel MAASSEN Multi Media Maastricht
Michel MOUVET Beeldhouwer
Isabelle PAULUSSEN Kunsthistoricus
Marianne PONLOT Beeldhouwster en lerares aan de Academie van Schone

Kunsten te Luik


José STERKENDRIES Architect – Leraar aan het Lambert Lombard Instituur

te Luik
SNEED Beeldhouwer

Anne-Charline RONDAS Beeldhouwster

Juul SADEE Beeldend kunstenaresJaak GEERITS Beeldhouwer

 • ALGEMENE DEELNEMINGSVOORWAARDEN
 • DEELNEMINGSFORMULIER
 • PROJECTBESCHRIJVING *
 • BEELDEN EN INSTALLATIES IN OPEN LUCHT

 • Dovnload 51.78 Kb.