Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Eurotopia 2016/2017

Dovnload 37.26 Kb.

Eurotopia 2016/2017Datum25.06.2017
Grootte37.26 Kb.

Dovnload 37.26 Kb.

Eurotopia 2016/2017


Matching Form

Personal details


Family name
First name
Home address
Postal code and town
Home phone
Mobile phone
Email address
Email address parents
Date of Birth (DD/MM/YYYY)
Passport/ID-Number
Nationality
Sex

O Male O Female

Institution/school information


Name of your school:
Class:
Class teacher(s):Health


Are there any health-related issues host parents or our school should know about?

O Yes O No

If yes, please specify:Do you use a certain kind of medication?

O Yes O No

If yes, please specify:


Do you have any allergies

(food, animals, or other)?O Yes O No

If yes, please specify:


Do you have any pets living in your house?

O Yes O No

If yes, please specify:Foreign Languages


(Fill in: fluently, just enough, a bit)

Language

Reading

Writing

Speaking

English


German


French

About you!

Do you have a (digital) picture of yourself? Add it below, please!Insert picture here:Have you travelled to a foreign country before?

O Yes O No

If yes, where:
Hobbies and interests


Tell us something about yourself…What are your hobbies, interests, and what do you like to do in your spare time?

 

 

  

 

  

 

  

 
Partners, Friends and Family


Do you have a preference for a partner?

O A boy

O A girl

O No preference

Do you have room in your house for an extra partner, if necessary?

O Yes

O No

If there are not enough partners, it might be necessary to share partners.

With which pupils in your class would you be willing to share a partner? 

 

 

 
 Which fellow students are close to you? 

 

  

  Tell us about your family. Any brothers or sisters? Who lives in your house? 

 

  

 

For your parent(s)


Do you have any remarks for the teachers or host family, regarding your son/daughter?

For your classteacher


If necessary please describe your pupil below, regarding behavior, contact with others, etc.

Door ondertekening/verzending van dit formulier (door ouder/verzorger en leerling) verplicht je je tot een betaling van 480 euro, te voldoen voor de uitreis op 27 maart 2017. Tevens stem je als gezin in om zorg te dragen en verantwoording te nemen voor het in huis nemen van een buitenlandse leerling (uitzonderingen daargelaten). Je stemt ook in met de algemene voorwaarden die aan dit matchingformulier hangen.


Je bent bijna klaar. Je moet nu nog drie dingen doen!

1 □ Neem het ingevulde, ondertekende matchingsformulier mee naar school, en lever het in bij je mentor.

2 □ Stuur het ingevulde matchingsformulier digitaal naar het emailadres: eurotopia2017@gmail.com

3 □ Gebruik als onderwerp van je e-mail:

“Voornaam Achternaam Klas” (voorbeeld: JAN KLAASSEN 3JC)

Dit houdt het voor ons overzichtelijk, alvast bedankt!

Date: __ - __ - 2016


SIGNATURE PARENTS SIGNATURE STUDENT

Algemene voorwaarden “Eurotopia 2016/2017”


Deelname aan de uitwisselingen geschiedt op vrijwillige basis, maar als school en organisatie zijn wij genegen om bepaalde voorwaarden en regels te hanteren. Door ondertekening van het matchingformulier stemt u in met de volgende zaken:
-Het bedrag dat staat voor deelname wordt door mij voldaan vóór de eerste dag van de uitreis (27 maart 2017). Er zal door onze financiële administratie tzt een acceptgiro opgestuurd worden.

-Mochten er verzachtende omstandigheden zijn, dan kan hierover contact worden opgenomen met de financiële administratie van school om een eventuele regeling te treffen.

-Aanmelding creëert een betalingsverplichting voor alle bestemmingen, behalve voor Turkije, waar op een later moment een beslissing voor wordt genomen.

-Mijn zoon/dochter is in het bezit van een eigen reisdocument (ID-kaart is afdoende voor alle bestemmingen, behalve Rusland, daarvoor is een eigen paspoort verplicht). Als dit (nog) niet het geval is zal deze voor het einde van het kalenderjaar aangevraagd moeten zijn. Let vooral ook op de geldigheidsduur van de documenten, daarvoor zijn bij bepaalde landen een minimum ingesteld.
-Ik ga akkoord met de regels die gelden voor de uitwisselingen omtrent gedrag, aanpassingsvermogen en verantwoordelijkheid.

-Dit betekent ook dat de regels omtrent alcohol en drugs (allebei NIET toegestaan) geaccepteerd worden. Bij overtreding kan voor zoon of dochter onmiddellijke verwijdering uit het programma volgen, zonder restitutie.

-Als begeleidend docenten of mentoren achten dat de regels onvoldoende worden nageleefd, of als er sprake is van wangedrag, kan men vanuit het buitenland overgaan tot repatriëring op kosten van de ouders/verzorgers. Hier wordt natuurlijk wel wederhoor gepleegd.
-Enkele uitzonderingen daargelaten verplicht deelname u tot het huisvesten van en zorg dragen voor een uitwisselingspartner uit het land waaraan uw zoon of dochter gematched wordt.

-Bij oneven aantallen kan er een beroep gedaan worden om samen te delen, of dat sommige gezinnen een tweede partner huisvesten.

-Communicatie is enorm belangrijk binnen de uitwisselingen. Stel de begeleiders of mentoren tijdig op de hoogte bij zorgen of eventuele problemen. We doen de uitwisseling samen.

-Inschrijving is definitief, tenzij mentoren en/of teamleiders besluiten dat om bepaalde redenen (gedrag/cijfers) geen deelname mogelijk is. Alleen in dit geval bent u niet verplicht tot betaling.
Bij vragen over deze voorwaarden kan men zich wenden tot de sectie Internationalisering.Page of


  • Personal details
  • Institution/school information
  • Foreign Languages
  • Hobbies and interests
  • Partners, Friends and Family
  • For your parent(s)
  • Algemene voorwaarden “Eurotopia 2016/2017”

  • Dovnload 37.26 Kb.