Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Examen- trainingen Engels

Dovnload 290.52 Kb.

Examen- trainingen EngelsPagina1/9
Datum10.06.2017
Grootte290.52 Kb.

Dovnload 290.52 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


http://tedconfblog.files.wordpress.com/2012/08/back-to-school.jpg

Examen- Trainingen Engels

Op het MBOsamenvatting

In dit projectverslag wordt er onderzoek gedaan naar hoe de niveau 4 studenten van het ICT College kunnen worden voorbereid op het eindexamen Engels d.m.v. examentrainingen. Vanaf 2016 moet op elke MBO in Nederland Engels voldoende worden afgerond om een diploma te halen. Voor dit project zijn er verschillende onderzoeken gedaan. Er wordt onderzoek gedaan naar wat de eisen zijn van het eindexamen Engels voor het MBO niveau 4. Er wordt ook onderzocht hoe de verschillende vaardigheden, schrijven en lezen het beste kunnen worden aangeboden, zodat het de grootste leeropbrengst oplevert. In dit project is er onderzoek gedaan naar de meningen van zowel studenten en docenten, om een zo volledig mogelijk beeld te creëren. In deze onderzoeken is er gevraagd waar de studenten denken dat ze het meest hulp bij nodig zullen hebben en aan de docenten waar zij verwachten dat de meeste problemen zich zullen opdoen. Er is onderzoek gedaan onder de docenten Engels om een beeld te schetsen van hoe de examentrainingen eruit moeten zien. Verder is er een onderzoek gedaan naar verschillende werkvormen die kunnen worden gebruikt tijdens de examentrainingen. Na aanleiding van dit onderzoek is er een product ontwikkelt. Dit product bestaat uit verschillende examentrainingen die de docenten kunnen gebruiken voor de examentrainingen. Ook is er een advies toegevoegd over verschillende activerende didactiek die de docenten kunnen gebruiken tijdens de examentrainingen.

Naam: Hasna Bencheikh Studentnummer 1625413 Begeleider Gitta Verhoeven Cursus Beroepsproduct 1 Stage school ROC MN ICT College Opleiding Leraren opleiding Engels 2e graad Projectnummer


Inhoud


Hoofdstuk 1: Inleiding 2

1.1Aanleiding en opdracht 2

1.2Context van de school in relatie tot het probleem 2

1.3 Onderzoeksvraag met toelichting 3

Hoofdstuk 2: Verkennend onderzoek 4

2.1 Inleiding verkennend onderzoek 4

2.2 Praktijkverkenning 4

2.2.1 Inleiding 4

2.2.2 Aanpak en middelen 4

2.2.3 Resultaten en conclusies 6

2.3 Literatuurverkenning 9

2.3.1 Inleiding 9

2.3.2 Middendeel 9

2.3.3 Conclusie 11

Hoofdstuk 3: Het beroepsproduct 13

3.1 Conclusie verkenning 13

3.2Ontwerpeisen 13

3.3 Het ontwikkelde beroepsproduct 14

Hoofdstuk 4: Presentatie en evaluatie 15

4.1 Presentatie 15

4.1.1 Voorbereiding 15

4.1.2 Verslag presentatie 15

4.2 Evaluatie 15

4.2.1 Inleiding 15

4.2.2 Aanpak en middelen 16

4.2.3 Resultaten 16

4.2.4 Conclusies 16

Bibliografie 17

Bijlagen 19

Bijlage praktijkverkenning 19

Formulier Praktijkverkenning 19

Enquête Skills training – Docenten 20

Enquête Skills training – Studenten 23

Bijlage literatuurverkenning 25

Formulier Literatuurverkenning 25

Bijlage Het beroepsproduct 25

Inleiding 27

Werkvormen Skills training: 28

Denken-Delen-Uitwisselen 28

Mindmap 29

Hardop nadenken 29

Taaltaken en Leerdoelen 30

Bibliografie 63

Bijlage Presentatie en Evaluatie 64
Hoofdstuk 1: Inleiding

    1. Aanleiding en opdracht


Vanuit de opdrachtgever, vakdocent Engels, is er de vraag gekomen om voor de examenklas van niveau 4 een handleiding te maken waarin de uitleg over de verschillende examenonderdelen komen en opdrachten komen te staan. Het is de bedoeling dat docenten deze handleiding kunnen gebruiken tijdens de lessen ter voorbereiding op het examen. Er is nog geen materiaal dat de docenten kunnen gebruiken tijdens de lessen, daarom is ervoor gekozen om dit product te maken. Het probleem waar de docenten nu tegenaan lopen is dat ze zelf elke les moeten bedenken wat ze tijdens de les gaan bespreken. Dit zorgt ervoor dat er geen samenhang is tussen de lessen en dat er een risico is dat de leerlingen niet genoeg worden voorbereid op het examen. Dit is een probleem voor zowel ICT college Utrecht als ICT college Amersfoort. Een handleiding met de ‘skills trainingen’ bied een oplossing voor docenten en studenten. De docenten weten wat ze tijdens de les moeten behandelen en kunnen hierbij de handleiding gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de docent meer tijd over heeft en dat elke docent hetzelfde doet. Dit is gunstig voor de studenten, want die hebben op deze manier eerlijke kansen op slagen. Het uiteindelijke product moet ervoor zorgen dat elke docent weet wat er tijdens elke les moet gebeuren. Het doel van het product is dat de studenten van niveau 4 goed worden voorbereid op het examen. De studenten moeten een eerlijke kans hebben om te slagen. Om een goed en efficiënt product te ontwikkelen zal de student samenwerken met alle docenten binnen de vakgroep Engels. Ook zal de student, waar nodig, samenwerken met de studenten van niveau 4. Bij het ontwikkelen van dit product zal er rekening worden gehouden met de wensen van de docenten en de opdrachtgever. Ook zal er onderzocht worden wat de beste methodes zijn om verschillende vaardigheden aan te bieden.
    1. Context van de school in relatie tot het probleem


Het is ICT college is bezig met een herontwerp. Dit houd in dat er nieuwe leerlijnen moeten komen voor alle vakken. Ook wordt er gewerkt aan het beleid voor het verzuim. Verder moet er ook een beleid komen voor lesopvang bij docenten die afwezig zijn. Ook moet er nieuw beleid komen over intake en over de negatieve studie adviezen voor studenten. Bij Engels betekend dit herontwerp dat er nieuwe leerlijn moest komen, omdat er i.p.v. 2 uur Engels, nu 3 uur Engels per week wordt gegeven. Ook moeten studenten vanaf 2016 het Engels examen voldoende afronden om een diploma te halen, voorheen was dit niet het geval. Dit heeft er onder andere voor gezorgd dat er nu meer tijd wordt besteed aan de examentrainingen. De leerlingen moeten voorbereid worden voor het examen lezen, schrijven en luisteren. Op dit moment is er alleen nog geen materiaal dat gebruikt kan worden tijdens die lessen. De docenten moeten dus telkens zelf materiaal ontwikkelen om die lessen te kunnen geven. Dit is een probleem, omdat het veel tijd vergt van de docenten en omdat er dan niet dezelfde stof wordt aangeboden aan de leerlingen. Door het herontwerp ligt de druk bij de docenten al hoog, dus het zou erg tijdbesparend zijn als het materiaal er al ligt. Verder werkt het ICT college in Utrecht nauw samen met het ICT college in Amersfoort. Dus de ‘skills training’ die moeten komen, zijn voor zowel Utrecht als Amersfoort. Het product dat ontwikkeld moet worden is voor de leerlingen van niveau 4. Deze leerlingen hebben 3 jaar Engels gehad en krijgen nu examentrainingen. Het gaat hierbij om 2 uur Engels per week.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  • Inhoud
  • Hoofdstuk 1: Inleiding Aanleiding en opdracht
  • Context van de school in relatie tot het probleem

  • Dovnload 290.52 Kb.