Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Examen vwo

Dovnload 2.59 Mb.

Examen vwoPagina2/17
Datum05.12.2018
Grootte2.59 Mb.

Dovnload 2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
1 Laat zien met behulp van de figuur op de uitwerkbijlage dat beide conclusies juist zijn.
Kimberley en Jenneke onderzoeken nu het begin van de race. Ze hebben elk een hypothese over de eerste 4 seconde.

Kimberley

Hypothese 1

“Lewis leverde in de eerste 4 s een constante kracht.”

Jenneke

Hypothese 2

“Lewis leverde in de eerste 4 s een constant vermogen.”

figuur 3

In het (v,t)-diagram van figuur 3 staat gegeven hoe de snelheid zou verlopen als hypothese 1 van Kimberley klopt, uitgaande van de snelheid op t = 4,0 s. De massa van Carl Lewis bedraagt 80 kg.

3p 2 Bepaal de grootte van de kracht die Kimberley in haar model heeft gebruikt.Neem aan dat de wrijvingskrachten verwaarloosd mogen worden.
3p 3 Laat zien dat figuur 3 en figuur 2 (zie uitwerkbijlage) niet met elkaar in overeenstemming zijn.

figuur 4

Hypothese 1 van Kimberley blijkt dus niet te kloppen.
Jenneke werkt hypothese 2 uit.

Zij maakt een model waarin het geleverde constante vermogen alleen gebruikt wordt voor toename van de kinetische energie. Het (v,t)-diagram dat uit dit model volgt, is weergegeven in figuur 4. De snelheid voldoet aan de formule:(1)

Hierin is k een constante.3p 4 Leid de formule af gebruikmakend van formules uit Binas.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Dovnload 2.59 Mb.