Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Excursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Op zaterdag 5 oktober 2013

Dovnload 100.19 Kb.

Excursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Op zaterdag 5 oktober 2013Datum08.12.2018
Grootte100.19 Kb.

Dovnload 100.19 Kb.

Zaterdag 5 oktober 2013: Excursie Oostvaardersplassen.

Gids: Pim

Op zaterdag 5 oktober 2013 was ik in de gelukkige omstandigheid om een excursie te begeleiden in De Nieuwe Wildernis (koosnaampje voor de Oostvaardersplassen). De zes vrouwelijke deelnemers studeerden allen biofysica (of was het nou een andere studie die met bio begint?), of waren ooit aan deze studie begonnen. Na het sponsoren van de toiletjuffrouw bij de plaatselijke Hema vertrokken we binnendoor naar de uitgestrekte Oostvaardersplassen.

De eerste stop gaf een prachtig uitzicht over het gebied. Vanaf De Grote Praambult zagen we op korte afstand een groep Konikpaarden en op grotere afstand honderden edelherten en heckrunderen. Eén van de vier in het gebied aanwezige vliegende deuren (superlatief voor zeearend) was snel gevonden, maar zat op ruim drie kilometer afstand. In een boomtop zat een groep kleurrijke puttertjes (hoewel ik nog steeds hun oude naam distelvink prefereer).

Vervolgens reden we naar het Oostvaardersveld alwaar we de auto parkeerden om een wandeling te maken naar vogelkijkhut De krakeend. Onderweg zagen we enkele broedhopen voor ringslangen, maar tot genoegen van enkele deelnemers kregen we deze reptielen niet te zien.Vanuit de kijkhut zagen we diverse eendensoorten (smient, krakeend, kuifeend, tafeleend, wilde eend en wintertaling). We hadden nog een romantische ontmoeting met een gewone pad, maar deze wilde maar niet in een prins veranderen.

Boven het kanaal was de kenmerkende roep van een ijsvogel te horen, één deelneemster won de jackpot en kreeg deze blauwe flits ook even te zien. Bij de auto teruggekomen dronken we een kop koffie, thee of soep.

De Knardijk was helaas afgesloten voor alle verkeer en via een toeristische route door Lelystad (waar we tot ongenoegen van tenminste één deelneemster de outletstore Bataviastad links lieten liggen) kwamen we op de Oostvaardersdijk.

Meestal stelen tijdens excursies de vogels de show, maar ditmaal deden de vergezichten op het Markermeer met zeilschepen ook een duit in het zakje. Tijdens de wandeling naar de kijkhut De Grote Zilverreiger via het Julianapad bleef het lang stil, maar uiteindelijk hoorden we baardmannetjes roepen en kwamen ze ook nog aardig dichtbij. Een waterral maakte een varkensachtige gil.Na een korte tankstop voor de volgauto stopten we tenslotte bij het bezoekerscentrum van de Oostvaardersplassen aan de Almerezijde. Vanaf het dak van dit futuristische gebouw konden we kilometers ver kijken. We kregen vier verschillende vossen in de kijker. Op de vlakte waren alweer de eerste brandganzen uit het hoge noorden aangekomen en we zagen een groep goudplevieren.Op een dode tak in het veld zat een slechtvalk, in duikvlucht het snelste dier op aarde (389 km / per uur). Helaas waren de lepelaars alweer verdwenen richting Afrika (Mauritanië), maar dat mocht de pret niet drukken. Terwijl de meiden plannen aan het smeden waren waar ze uitgingen namen we afscheid van elkaar en ging ik moe en voldaan terug naar huis.

Grauwe gans

Kolgans

Grote Canadese gans

Brandgans

Knobbelzwaan

Bergeend

Krakeend

Smient

Wilde eend

Slobeend

Pijlstaart

Wintertaling

Kuifeend

Tafeleend

Fuut

Ooievaar

Blauwe reiger

Grote zilverreiger

Aalscholver

Zeearend

Bruine kiekendief

Torenvalk

Slechtvalk

Buizerd

Waterral

Meerkoet

Kievit

Goudplevier

Kokmeeuw

Stormmeeuw

Zilvermeeuw

Kleine mantelmeeuw

Visdief

Holenduif

Houtduif

Ijsvogel

Grote bonte specht

Gaai

Ekster

Zwarte kraai

Kauw

Matkop

Koolmees

Pimpelmees

Baardman

Staartmees

Tjiftjaf

Winterkoning

Spreeuw

Merel

Zanglijster

Roodborst

Huismus

Witte kwikstaart

Graspieper

Vink

Putter


Konikpaard

Heckrund

Edelhert

Vos

Gewone pad

Bruine kikker

Bever (sporen)


Dovnload 100.19 Kb.