Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Executive summary

Dovnload 191.23 Kb.

Executive summaryPagina1/2
Datum28.03.2019
Grootte191.23 Kb.

Dovnload 191.23 Kb.
  1   2
Rapportage

TwinPeaks2


Tessa Meurs, Catherine Ulenaers, Jeroen Boukaert, Merel Van Preat & Tim Van Steenvoort (gestopt).


Executive summary

Op 15 december 2014 hebben wij het team van DAG1 Marketing het project Twin Peaks 2 van het groepje DAG2 marketing overgenomen. Het was een goed uitgewerkt plan, maar er was wel nog werk aan.


Twin Peaks 2 is een erkende opleiding voor verzekeringswezen dat gegeven wordt door Ann Deferme. Oorspronkelijk hadden wij twee doelgroepen. Enerzijds de werkende mens uit de verzekeringssector omdat ze dit diploma later toch zouden moeten behalen, anderzijds wouden we de studenten die een opleiding in de verzekeringen volgen de kans geven om het certificaat te behalen voor ze op de arbeidsmarkt actief zouden worden. Uiteindelijk bleek dat Assuralia toch wou dat wij enkel de studenten een kans zouden geven.
Tijdens het verzamelen van de inschrijvingen bleek dat Mevrouw Deferme al veel studenten had verzameld die deze opleiding moesten volgen met als gevolg dat de zaal al helemaal vol zat. We hebben dus besloten om geen andere scholen meer aan te spreken omdat verhuizen naar Turnhout ook geen optie was omwille van de parkeergelegenheid. Een eventuele optie was om een tweede dag te organiseren, maar hier was te weinig tijd voor.
Een van onze sterke punten is dat wij de opleiding aan een betaalbare prijs, €25, aanbieden terwijl deze opleiding elders in het land €200 kost. Bovendien gaat al onze winst naar het BCG en wordt dit niet in onze eigen zakken gestoken.
Hoe zijn wij tewerk gegaan met dit project?

Na het overkopen van het project hebben wij een tijdlijn en een debriefing opgesteld. In de debriefing staat de opdracht van het project en op de tijdlijn vind u de deadlines van onze opleveringen. Daarna zijn wij begonnen met het opstellen van een SMART, deze is tot op heden nog steeds niet goedgekeurd. In ons marketingplan vindt u een SMART voor onze aanpak hoe we het hadden moeten doen. Daarna gebeurde de organisatie van het evenement. Hieronder kan je verstaan het zoeken van sponsors, opstellen van een draaiboek, opstellen van brieven, uitnodigen van studenten, opmaken van het budget, kortom alle organisatorische aspecten.


Inhoud


1

Executive summary 1

Inhoud 2

1Omgevingsanalyse 3

1.1Doelgroep 3

1.2Markt waarin wij ons bevinden 3

2SWOT-analyse 5

3Doelstelling 6

3.1SMART 6

3.2Tijdlijn 8

3.3Budgetsimulatie 8

4Marketingmodel 9

4.14 P’s 10

4.2AIDA 10

4.3Productlevels 11

5Draaiboek 11

6Leerpunten (alsook onze conclusie) 18

7Dankwoord 19
 1. Omgevingsanalyse

In dit onderdeel vindt u een beschrijving van onze doelgroep, informatie over deze markt en de concurrentie die er zicht bevindt.  1. DoelgroepOorspronkelijk:

Bij het overkopen van het project hadden we twee doelgroepen. Enerzijds de mensen die reeds al actief zijn op de arbeidsmarkt, maar die nog niet over dit certificaat beschikken. Anderzijds de studenten die verzekeringswezen of financiën volgen en voor wie het diploma later een meerwaarde geeft wanneer ze actief worden op de arbeidsmarkt.


Nadien:

Achteraf bleek dat wij enkel van Assuralia studenten mochten aanspreken om de cursus bij ons te volgen en dat het verboden was om de werkende mens voor een lagere prijs de cursus bij ons te laten uit voeren. Onze huidige doelgroep werd dus enkel de studenten. Maar, wij richten ons niet op alle studenten, enkel de studenten uit de buurt van Geel waar de cursus doorgaat omdat studenten vaak niet over het geld of het juiste vervoer beschikt om op onze bestemming te geraken.


  1. Markt waarin wij ons bevinden

Wij bevinden ons op de markt van de verzekeringssector en rechtsbijstand. Het is belangrijk dat wij ons richten op de meso-economie. Meso-economie wil zeggen dat je niet enkel naar je eigen bedrijf gaat kijken, maar naar alle centra die deze opleiding aanbieden. Jij bent bovendien hun concurrentie en omgekeerd.


Enkele centra waarbij wij concurreren zijn Assuralia zelf, CEPOM, Brokers training. Maar, deze centra bevinden zich niet in de buurt van Geel.

 1. SWOT-analyse

Hieronder worden onze sterken en zwakke punten van het project en onze kansen en bedreigingen vanuit de omgeving vastgesteld.


Strengths/sterktes:

 • Wij bieden een lagere prijs dan al de andere centra in Vlaanderen. Dit is mogelijk omdat wij voor sponsoring gezorgd hebben en de andere centra moeten alles zelf betalen.

 • Wij richten ons ook op studenten terwijl de concurrentie zich meer richt op de mensen die al actief zijn op de arbeidsmarkt.

 • Onze winst gaat volledig naar het goede doel terwijl dit bij erkende centra vaak uitgekeerd wordt.

 • Een bekende docent, Ann Deferme van Assuralia die de opleiding geeft.

 • Na het afleggen van het examen ontvangen de studenten dezelfde dag nog hun certificaat.


Weaknesses/ zwaktes:

 • Omdat wij studenten zijn beschikken wij over minder ervaring en vakkennis dan de werknemers van een erkende centrum.

 • De opleiding wordt op één dag gegeven in 6 uur tijd met nadien een examen. Elders wordt deze opleiding gegeven op meerdere dagen met nadien een examen.

 • De ligging van Thomas More is niet evident. Het station ligt op een verre afstand van de campus en er is zelden parkeergelegenheid.

 • Het is niet ons vakgebied. Wij zijn studenten marketing en kennen niets van verzekeringen af.

Opportunities/kansen:

 • De wetgeving zegt dat dit een verplichte cursus is dus iedereen die in de sector tewerk is of wordt gesteld, moet over dit certificaat beschikken.

 • Wij kunnen de opleiding goedkoper aanbieden als de concurrentie.

 • Een zekerheid van deelnemers.

Threats /bedreigingen:

 • Ann Deferme kan op het laatste moment afzeggen waardoor wij geen docent meer hebben die ons project steunt.

 • De wetgeving veranderd constant dus het kan zijn dat de verplichting opgeschort wordt.

 • Er zijn nog scholen die projecten moeten uitvoeren.
 1. Doelstelling

In dit onderdeel van ons rapport vindt u onze SMART. Wegens problemen en verscheidene misvattingen hebben wij jammer genoeg geen SMART opgeleverd voor we aan het project begonnen zijn. We hebben ingezien dat dit toch heel belangrijk is, en daarom hebben we voor deze paper toch een SMART gecreëerd.  1. SMARTSpecifiek:

Op woensdag 11/3/2015, tussen 9u00 en 17u00 zullen wij een lezing over TwinPeaks2 houden. Deze lezing wordt gegeven door erkend consultant-begeleidster Ann Deferme. Na de cursus zal er tevens nog een officieel examen afgenomen worden, waarmee dat de ingeschreven studenten een certificaat kunnen behalen.


Deze cursus zal gegeven worden in lokaal D210 in Thomas More en CVO HIK, campus Geel. We hebben deze locatie genomen omdat hier voldoende lokalen ter beschikking zijn. Het lokaal in kwestie heeft de mogelijkheid om 125 studenten op een confortabele manier de cursus te laten volgen. Wanneer er meer inschrijvingen dan 125 zijn, kunnen we nog altijd een lokaal reserveren in campus Turnhout van dezelfde scholengemeenschap.
De studenten (we mikken op een 80 a 100 inschrijvingen) kunnen deze cursus volgen aan €20 p.p. terwijl Assuralia deze cursus voor €200 p.p. kan aanbieden.

Het verdiende geld zal rechtstreeks naar het Belgisch Centrum voor Geleidehonden gestort worden.Meetbaar:
Op 15/05/2015 leveren wij ons eindrapport op van onze aanpak hoe dat wij een erkende opleiding TwinPeaks2 hebben georganiseerd. In dit plan vind je onze aanpak, budget, tijdlijn, leerpunten en conclusies.
Tevens worden er per week progressierapporten gepost op onze wiki en kan u alles wat er gebeurd daar volgen.

Aanvaardvaar:
Mevrouw Deferme wil deze cursus geven mits een inschrijving van 100 studenten. Ook moet de locatie voorzien zijn van één cursus en één examenkopij per student. Zelf zullen wij nog zorgen voor een geluidsinstallatie en schrijfgerei voor de studenten. Dit alles hebben wij afgesproken met mevrouw Deferme, zodat we zeker zijn dat zij hiermee akkoord gaat.

Realiseerbaar:

Het project is realiseerbaar, mits een sponsoring voor bepaalde zaken:

- Drukkerij voor cursussen en examens

- Geluidsvoorzieningen van mevrouw Deferme

- Lokaal D210 waarin de cursus gegeven zal worden

- Schrijfgerei voor de cursisten

Tevens hebben we gezorgd voor extra hulp van collega klasgenoten tijdens de lezing zelf (om de cursisten rustig te houden zodat mevrouw Deferme niet gestoord wordt) en het verbeteren van de examens. Voor deze verbetering gebruiken we de verbetersleutels die mevrouw Deferme ons zal geven.

Ook is het realiseerbaar wanneer het draaiboek (zie verder) gevolgd wordt tijdens het project zelf.Timing:

-03/02/2015: opstart project

- 12/02/2015: reserveren klaslokaal + navragen bankrekening

-13/02/2015: Opmaken Budget

- 11/03/2015: project TwinPeaks2

- 15/05/2015: Oplevering aanpak in mailbox mevrouw Vos en op de wiki.  1. Tijdlijn
-13: 15/12/2014

 • Startschot Project

Op deze dag hebben we het mondeling akkoord gesloten met studenten 2de jaar om dit project over te kopen van hun.


-12: 18/12/2014


-11 / -8: Examenperiode van 22/12/2014 t.e.m. 16/01/2015

 • Niets aan het project gedaan


-7: 3/02/2015


 • Verder zetten waar we geëindigd waren

 • Contact met mevrouw Deferme: “We mogen enkel studenten uitnodigen voor het volgen van de cursus.”


-5 / -3: 16/02/2015 t.e.m. 28/02/2015

 • Terug opnemen van onze taken:


-2: 11/3/2015


 • Projectdag TwinPeaks2


-1: 4/05/2015

 • Presentatie en eindrapport opmaken


0: 15/05/2015


 • Opleveren van finaalrapport

Een verdere uitleg bij dit deel kan u lezen bij “leerpunten”.  1. Budgetsimulatie

  1   2

 • Executive summary
 • Inhoud
 • Omgevingsanalyse
 • Markt waarin wij ons bevinden
 • SWOT-analyse
 • Doelstelling
 • SMART
 • Tijdlijn
 • Budgetsimulatie

 • Dovnload 191.23 Kb.