Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Extra opdrachten seismische activiteit

Dovnload 21.84 Kb.

Extra opdrachten seismische activiteitDatum14.09.2017
Grootte21.84 Kb.

Dovnload 21.84 Kb.

Extra opdrachten seismische activiteit
Maak de onderstaande opdrachten in je schrift. Je mag gebruik maken van je lesboek en de atlas.

1.

Hoe heet het punt aan het aardoppervlak recht boven de aardbevingshaard?


2.

Welk van de drie hoort niet in het onderstaande rijtje thuis?
Schaal van Richter – Schaal van Mercalli – Logaritmisch


3.

Op welk criterium is de schaal van Mercalli gebaseerd?
A Op het waargenomen effect dat een aardbeving heeft op mensen en gebouwen.

B Op de afstand tussen de aardbeving en de seismische stations.
4.

Bekijk de onderstaande afbeelding.


Wat voor soort aardbeving heeft hierboven plaatsgevonden?


5.

Welke stellingen zijn juist?
A Waar aardbevingen plaatsvinden, komen altijd vulkanen voor.

B In Nederland komen instortingsaardbevingen voor.

C Bij divergerende zones zijn de aardbevingen krachtig dan bij convergerende zones.

D Tektonische aardbevingen zijn de zwaarste aardbevingen op aarde.

E De schaal van Mercalli wordt uitgedrukt in magnitude.

F In Nederland komen horsten en slenken voor.

G De zwaarste aardbevingen vinden plaats bij de ring van vuur.


6.

Bekijk het onderstaande overzicht.


Hierboven staat een overzicht van recente aardbevingen. In welke gebied vinden deze aardbevingen plaats en leg uit waarom ze daar voorkomen.


7.

Bekijk de onderstaande afbeelding.

Bekijk de onderstaande zinnen en bepaal welk woord er op de plaats hoort te staan. Noteer het juiste antwoord.


Bij een zware aardbeving is er schade in een groot / klein gebied.
Lichte aardbevingen komen een paar keer per dag / jaar voor.
Hoe zwaarder de aardbeving hoe groter / kleiner de frequentie.


8.

Bekijk de onderstaande afbeelding.

Welke breuklijn zie je op bovenstaande afbeelding?
9.

Bekijk de onderstaande afbeelding.

Welke platen zorgen voor aardbevingen Turkije?
10.

Bekijk nog een keer de afbeelding van opdracht 9.
Wat voor type breuklijn is de Anatolische breuklijn?


11.

Vul de zin aan:

Een aardbeving met een kracht van 2 op de schaal van Richter ...


a) verwoest alles en veroorzaakt vaak een tsunami.

b) merk je nauwelijks.

c) laat glazen en deuren trillen.


12.

Hoe worden wetenschappers genoemd die aardbevingen bestuderen?


13.

Lees de onderstaande tekst.
De aardkorst is niet één geheel maar bestaat uit verschillende stukken die als een legpuzzel in elkaar passen. Die stukken noemen we (1), en die platen bewegen ten opzichte van elkaar.
Als de platen langs elkaar heen bewegen, gaat dat niet altijd even soepel. De platen geven veel weerstand en houden elkaar tegen. Er ontstaat een grote (2), die duurt tótdat de platen ineens losschieten. Dat losschieten, geeft een enorme schokgolf: een (3)!
Recht bóven (4), op het aardoppervlak, ligt het (5). Daar is de schok het heftigst. Maar ook veel vérder weg is de aardbeving te voelen. Kijk maar naar Mexico-City. Die stad lag wel 400 kilometer van het epicentrum van een aardbeving, maar werd er tóch door verwoest.
De (6) in San Francisco. Deze stad aan de (7) van de Verenigde Staten heeft regelmatig last van aardbevingen. Één van de zwaarste vond plaats in 1906. Het centrum van San Francisco veranderde in één grote puinhoop. Er ontstonden branden die 3 hete, lange dagen duurden.
Rond San Francisco zijn vaak aardbevingen omdat de stad vlakbij de grens van 2 platen gebouwd is: de (8) en de (9). En die twee platen schuiven langzaam (10) heen. Nu ligt Hollywood nog 650 kilometer ten zuiden van San Francisco. Maar over 12 ½ miljoen jaar zal Hollywood ten nóórden van San Francisco liggen!
Bepaal welk woord op welke plaats hoort te staan. Kies uit: Westkust, epicentrum, platen, aardbeving, langs elkaar, Noord-Amerikaanse plaat, spanning, Golden-Gatebrug, aardbevingshaard en Pacifische plaat.


14.

Bekijk de onderstaande afbeelding.

Wat heeft de foto met aardbevingen te maken?
15.

Lees de onderstaande tekst en bekijk de afbeelding.
Op 25 april 2015 vond nabij Ghorka in Nepal een zware aardbeving plaats, met een magnitude van 7,8 op de schaal van Richter. Vanochtend, toen het bij ons 9:05 uur was, beefde de aarde in Nepal opnieuw. Het epicentrum bevond zich dit keer ongeveer tachtig kilometer ten oosten van hoofdstad Kathmandu, bij de grens met Tibet. De beving vond plaats op een diepte van vijftien kilometer. De magnitude is voorlopig vastgesteld op 7,3.


Welke platen hebben voor de beschreven aardbeving gezorgd?Dovnload 21.84 Kb.