Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Factsheet kenmerken Fins onderwijssysteem Myriam Lieskamp 11-04-2011 Inleiding

Dovnload 24.94 Kb.

Factsheet kenmerken Fins onderwijssysteem Myriam Lieskamp 11-04-2011 InleidingDatum27.11.2017
Grootte24.94 Kb.

Dovnload 24.94 Kb.


Factsheet kenmerken Fins onderwijssysteem

Myriam Lieskamp 11-04-2011Inleiding

In de PISA ranking van internationale onderwijssystemen komen een aantal landen steeds weer als best scorende onderwijssystemen met de beste onderwijsresultaten naar boven. Vraag is wat doen die landen anders dan Nederland?

Allereerst een korte samenvatting van het onderzoek van MC Kinsey (er is een nieuw rapport verschenen in 2011 maar dat heb ik nog niet gelezen).

Mc Kinsey onderzocht een aantal hoog presterende schoolsystemen en heeft gekeken wat zij hetzelfde hebben en welke hulpmiddelen zij gebruiken om de prestaties van leerlingen te verbeteren. De ervaringen van deze topscholensystemen (Finland, Korea en Singapore) suggereren dat drie factoren er werkelijk toe doen: 1. Zorg ervoor dat de juiste mensen leraar worden

  1. Selecteer de beste studenten voor lerarenopleidingen

  2. Werf de beste sollicitanten

  3. Biedt aantrekkelijke aanvangssalarissen

 2. Ontwikkel deze leraren tot effectieve instructeurs

  1. Leraren zijn zich bewust van specifieke eigen zwaktes in de lespraktijk

  2. Leraren weten hoe ze goed moeten lesgeven want zij hebben goed lesgeven in de praktijk gezien

  3. Leraren zijn gemotiveerd om zich te verbeteren en geloven dat zij het verschil kunnen maken bij leerlingen

 3. Zorg er voor dat het schoolsysteem in staat is om de best mogelijke instructie te leveren aan ieder kind.

  1. Leraren hebben hoge verwachtingen van de leerlingen en zeggen dit ook tegen leerlingen

  2. Zij monitoren de leerresultaten in relatie tot deze verwachtingen

  3. Zij interveniëren met een op de lln. afgestemde instructie als verwachtingen en leerresultaten uit elkaar lopen

Het blijkt ook dat deze drie factoren altijd werken ongeacht de cultuur van de school. Deze drie factoren demonstreren dat substantiële verbetering in de prestaties van leerlingen mogelijk is in een korte periode en dat het invoeren van deze drie factoren een enorme impact hebben in het verbeteren van een falend schoolsysteem waar het zich ook bevindt.

3 uitgangspunten: 1. De kwaliteit van een educatief systeem kan nooit boven de kwaliteit van zijn leraren uitstijgen

 2. De enige manier om de prestaties van een school te verbeteren is het verbeteren van de instructie

 3. Excellent presteren vereist dat ieder kind de mogelijkheid heeft te slagen

FINLAND

Kernkwaliteiten Fins onderwijssysteem:Overheid

Gemeente

docenten

Opleiding

Maatschappij

Budgettaire prioritering aan primair en voortgezet onderwijs BNP 3,9%


Onderwijs belangrijke rol binnen gemeenschap en brede culturele functie


Oplossingsgericht onderwijs


Sterke focus op onderzoeksvaardigheden

Het maatschappelijk vertrouwen in leraren is groot


Doorlopende leerlijnen van preschool tot en met basisonderwijs


Sterke samenwerking met gemeenten

Er zijn weinig zwakke scholen


Strenge selectie eisen en hoge opleidingseisen (minimaal master)

Hoge status onderwijs en onderwijsgevenden


Grote autonomie van scholen en opleidingen


Gemeenten verzorgen maaltijden, schoolboeken, vervoer, medische controle en overblijfvoorzieningen

Grote professionele vrijheid en ruimte van leraren


Alle lero’s zijn universitaire lero’s

Maatschappelijk vertrouwen in leraren en school is hoog

Niveau mbo ligt dicht bij het voorbereidend hoger onderwijs


Extra financiële ondersteuning bij taalonderwijs

Leraren hebben een grote mate van invloed op de school


Quotering opleidingsplaatsen met baangarantie in praktijk
Geen onderwijs-inspectie

Hoogopgeleide docenten begeleiden leerlingen met leerproblemen en talentvolle leerlingen

Verregaande integratie onderwijs, opleiden en onderzoek
Aansluiting bedrijfsleven techniek/

Industrie en dienstensectorGoed ontwikkeld kwaliteitsbesef


Onderzoeksvaardigheden en methodologische vaardigheden in bachelor en masterthesis
Ondersteuning en bijscholing leven lang gratis
Verantwoordelijkheden worden succesvol gedragen door scholen en docenten


Pedagogische studie verplicht voor alle leraren (minimaal 60 ECT)
Uitgebreid systeem van volwassen

onderwijs


Docentschap wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid en hoge mate van autonomie


Praktijkstudie verplicht voor alle leraren
Kleine klassen (gem. 20)
Onderwijs-innovaties verlopen succesvol


Communicatie, taalonderwijs en ICT grote plaats in curriculum
Iedere universiteit heeft een lerarenopleiding
Tevreden leerlingen, studenten en ouders hoog


Alle studenten hebben een individueel studieplan
Alle scholen volledige gefinancierd door de overheid
In het basisonderwijs en op leraren-opleidingen weinig tot geen uitval


Er zijn verschillende extra studie mogelijkheden
Er is een functionele relatie tussen overheid en universiteiten en andere afdelingen universiteit
Zittenblijven is in het basisonderwijs zeldzaam


Vakleraren vaak opgeleid in twee vakken master niveau
Kleine klassen

Gemiddeld 20


Kwaliteits-verschillen per school nihil


Alle 13 universiteiten hebben een lerarenopleiding
Hoog opgeleide docenten worden ingezet bij begeleiding leerproblemen en uitblinkersAan iedere student leraar is een supervisor op de universiteit en een supervisor op school gekoppeld
Meest opvallend: VERTROUWEN in docenten, in opleidingen, in leerlingen

Als hoekstenen van het Finse onderwijssystemen noemen de Finnen zelf:

 1. Strenge selectie en hoge opleidingseisen (alleen beste studenten mogen leraar worden)

 2. Er is sprake van een lange termijn beleid en van consistentie in dat beleid

 3. Er is een visie op een kennisgeoriënteerde samenleving

 4. Er wordt uitgegaan van vertrouwen (geen inspectie, geen landelijke examens)

 5. Er is sprake van hoogwaardige kwaliteit van onderwijs en opvoeding

 6. Verregaande integratie onderwijs,onderzoek en opleiding

Functiebouwwerk leraren

 1. Klassenleraren basisonderwijs (7 tot 16 jaar) gekwalificeerd om les te geven in alle vakken van jaar 1 tot 6

 2. Vakleraren taal gekwalificeerd om les te geven in jaar 7-9 van het basisonderwijs en in hoger leerjaar van vervolgonderwijs

Opleiding van leraren:

 1. Alle leraren minimaal universitair masterniveau (300 ECT= 1 ECT=27 werkuren) (m.u.v. voorschools educatie bachelorniveau + major in pedagogiek)

 2. Vakleraren worden opgeleid door vakbachelor-en master met een kopstudie (geïntegreerd) van 60 ECT

 3. Iedere leraar heeft minimaal 60 ECTS pedagogiek gevolgd, inclusief praktijk

 4. Alle leraren academische vaardigheden

 5. Bachelor-en masteropleiding omvat onderzoek, methodologie en een BA thesis en MA thesis.

Onderwijskundige visie basisonderwijs:

 1. Individuele ondersteuning voor het leren en welzijn van kinderen

 2. Ontwikkelingsgerichte evaluatie en toetsing van leerlingen

 3. De leraar is verantwoordelijk voor de beoordeling van de leraarPagina 11-4-2011


 • Overheid Gemeente docenten
 • Als hoekstenen van het Finse onderwijssystemen noemen de Finnen zelf
 • Functiebouwwerk leraren
 • Opleiding van leraren
 • Onderwijskundige visie basisonderwijs

 • Dovnload 24.94 Kb.