Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Faculteit der Geesteswetenschappen Studenten Loopbaan Service

Dovnload 39.97 Kb.

Faculteit der Geesteswetenschappen Studenten Loopbaan ServiceDatum13.04.2019
Grootte39.97 Kb.

Dovnload 39.97 Kb.
Faculteit der Geesteswetenschappen

Studenten Loopbaan Service

Cleveringaplaats 1, Leiden

e-mail: loopbaanservice@hum.leidenuniv.nl

telefoon: 071-5272235


StageplanStagiair

naam ……………………………

adres ……………………………

telefoon ……………………………

e-mail ……………………………

studierichting1 ……………………………

bachelor / master / research master 2

studentnummer ……………………………


Stagedocent

naam ……………………………

opleiding ……………………………

adres ……………………………

telefoon ……………………………

e-mail ……………………………


Stagebiedende organisatie

naam ……………………………

adres ……………………………

……………………………

telefoon ……………………………

e-mail ……………………………
Stagebegeleider

naam ……………………………

functie ……………………………

telefoon ……………………………

e-mail ……………………………
Verloop van de stage

Bedrijfsafdeling ……………………………

Periode (exacte data) ……………………………

Aantal uren per week .. uur


Omschrijving van de organisatie

……………………………


Doel van de stage

……………………………


Individuele stageopdracht met fasering en tijdsplanning

……………………………(formuleer hier je stageopdracht op passend academisch niveau, bijvoorbeeld een onderzoek of een zelfstandig uit te voeren project)
Fasering en planning van je stageopdracht:

……………………………


Eindproduct van de stageopdracht

……………………………(geef aan hoe je verslag gaat leggen van je stageopdracht. Bijvoorbeeld in een adviesrapport,

beleidsstuk, onderzoeksverslag)
Leerdoelen

……………………………


Werkzaamheden buiten de stageopdracht

……………………………(welke andere werkzaamheden ga je naast je stageopdracht nog doen?)

Aard en omvang van de begeleiding van de stagedocent

……………………………(standaard bestaat de begeleiding uit: minimaal 1 keer per drie weken overleg over de voortgang van het onderzoek aan de hand van het stageplan en een kort tussentijds verslag. Binnen Nederland zal de docent tijdens de stage 1x op bezoek komen om met de stagiair en de stagebegeleider de voortgang te bespreken. Als je in het buitenland bent, doe je dit via Skype o.i.d. De docent bepaalt de eindbeoordeling op basis van het stageverslag en de beoordeling door de stagebegeleider.)
Aard en omvang van de begeleiding vanuit de organisatie

……………………………(standaard bestaat de begeleiding uit: minimaal 1 keer per 2 weken overleg over de voortgang van het onderzoek aan de hand van het stageplan)
Inleverdatum eindverslag

……………………………(exacte datum; standaard is twee weken na einde stage)
Voorbereidende en/of aanvullende vakken3

Vak:
Bij de opleiding:

Datum afgerond:
Aantal ects:
Voorgesteld aantal studiepunten

.. ects


(1 ec = 28 stage-uren)
Studieplan

Is deze stage opgenomen in je studieplan en goedgekeurd door je studiecoördinator?

Ja / nee4
Hoe ga je deze stage binnen je opleiding gebruiken?5
Bachelor:

Binnen vrije keuzeruimte

Extra-curriculair
(Research)master:

Binnen studieprogramma voor .. ec

Extra-curriculair
Handtekeningen
Naam Datum en plaats Handtekening
Stagiair

Stagecoördinator

Loopbaan Service

Stagedocent


Stagebegeleider


Examencommissie6

1 Bij een stage binnen een minor, zowel naam minor als hoofdstudie noemen

3 Geldt alleen voor Bachelor-stages. Als je meer dan 1 vak hebt gedaan moet je voor alle vakken afzonderlijk deze gegevens invullen

4 Alleen aangeven wat van toepassing is

5 Alleen aangeven wat van toepassing is

6 Indien u tegen dit besluit in beroep wilt gaan, moet u binnen zes weken na datum van het besluit beroep aantekenen bij het college van beroep voor de examens, Postbus 9500, 2300 RA Leiden. Het beroepschrift moet bestaan uit een kopie van het besluit en duidelijk omklede redenen waarom u beroep aantekent.


  • Faculteit der Geesteswetenschappen

  • Dovnload 39.97 Kb.