Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen

Dovnload 1.69 Mb.

Faculteit der Historische en KunstwetenschappenPagina10/10
Datum05.12.2018
Grootte1.69 Mb.

Dovnload 1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Paragraaf 4.1 – Evaluatie onderzoek en aanbevelingen

Gezien de omvang van dit onderzoek bestaan er een aantal beperkingen.

Het benoemen van alle spelers uit alle 292 artikelen en het in kaart brengen van de daarbij behorende beoordelingen van de journalisten bleek helaas een te ambitieus plan. Aangezien er toch meer dan 1300 spelers uit wedstrijdverslagen in kaart zijn gebracht, kan er wel wat zinnigs worden gezegd over spelers in wedstrijdverslagen, maar meer onderzoek zou nodig zijn om een nog duidelijker en meer generaliseerbaar beeld te geven.

Op het moment dat het onderzoek al in volle gang was, bleek dat van het eerste eredivisieseizoen (2004 – 2005) niet alle wedstrijdstatistieken beschikbaar waren. Onderzoeksbureau Infostrada begon pas in augustus 2005 met het invoeren van alle wedstrijdstatistieken. Vandaar dat de ‘objectieve’ bepaling van de spelkwaliteit alleen voor wedstrijden uit de laatste vier seizoenen berekend kon worden. Omdat er toen al begonnen was met coderen, is besloten om met de van te voren bepaalde wedstrijdverslagen de analyses uit te voeren en niet bijvoorbeeld het eerste eredivisieseizoen in zijn geheel te laten vallen en het aantal wedstrijden van de andere vier seizoenen te vergroten.

Al met al is er in dit onderzoek een grote hoeveelheid informatie vergaard die op veel meer manieren dan is gedaan in dit onderzoek gebruikt zou kunnen worden. In theorie zijn de mogelijkheden eindeloos.

Omdat dit, althans voor zover bekend, het eerste onderzoek is naar de inhoud van wedstrijdverslagen van voetbalwedstrijden uit Nederlandse dagbladen, moet dit onderzoek vooral gezien worden als een explorerend onderzoek. Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de inhoud van wedstrijdverslaggeving in Nederland en hopelijk biedt het een aanzet tot nieuw onderzoek.Paragraaf 4.2 – Eindconclusie: scorebordjournalistiek?

Co Adriaanse had gelijk: scorebordjournalistiek bestaat. Voor een deel, namelijk bijna 50 procent, valt de beoordeling van het spel van de ploegen in de onderzochte 292 wedstrijdverslagen te verklaren door de uitslag van de wedstrijd. Er is dus sprake van een zekere mate van scorebordjournalistiek, zowel in de koppen als in de artikelen zelf.

De beoordeling van de kwaliteit van het spel van de ploegen in de wedstrijdverslagen lijkt weinig overeen te komen met de berekende ‘objectieve’ bepaling van de spelkwaliteit. Het NRC Handelsblad is de minst ‘objectieve’ krant van de zes onderzochte kranten. Dit is verrassend, omdat het NRC wordt gezien als zogenaamde kwaliteitskrant en dus als ‘objectiever’. In het geval van wedstrijdverslagen van voetbalwedstrijden gaat dit dus niet op. In het Eindhovens Dagblad komen de beoordelingen door de journalist het meest overeen met de berekende ‘objectieve’ bepaling van de spelkwaliteit.

Ook lijkt er enige sprake te zijn van chauvinisme in de regionale dagbladen, maar het Eindhovens Dagblad is veel vaker ‘onterecht’ positief over PSV dan het Parool is over Ajax in zijn beoordeling van het spel van de lokale ploeg.

Wat emotionalisering betreft, lijkt het erop dat de theorie overeenkomt met de praktijk. In meer dan 70 procent van alle koppen boven de wedstrijdverslagen is sprake van het gebruik van emotionele bewoordingen.

Geconcludeerd kan worden dat de Nederlandse sportjournalistiek, althans wat betreft de 292 onderzochte wedstrijdverslagen in de zes onderzochte Nederlandse landelijke en regionale dagbladen, weinig objectief en zeker emotioneel is. Ook is er sprake van een bepaalde mate van chauvinisme in de regionale dagbladen. De heersende vooroordelen over de Nederlandse sportjournalistiek lijken door dit onderzoek te worden bevestigd.


Bronnen

Andrews, P. (2005). Sports Journalism: A Practical Introduction. London: SAGE Publications.

Bakker, P. & Scholten, O. (2007). De communicatiekaart van Nederland: Overzicht van media en

communicatie. Kluwer.

Bardoel, J., et al. (red.) (2002). Journalistieke cultuur in Nederland. Amsterdam: Amsterdam

University Press.

Bergsma, A., & Petersen, K. van (2004). Psychologie van A tot Z. Houten: Het Spectrum.

Beunders, H.J.G. (2002). Publieke tranen: De drijfveren van de emotiecultuur. Amsterdam: Contact.

Bletz, J.C.F., Lunshof, K.M.H., Reinders, J.S., & Pol, U. van de, (1992). Journalistiek – nieuws brengenof nieuws maken? Kluwer.

Boer, C. de, & Brennecke, S. (2006). Media en publiek: Theorieën over media-impact. Amsterdam:

Boom.

Boon, C.A. den & Geeraets, D. (2005). Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal .Utrecht: NDC/VBK Uitgevers.

Bottenburg, M. van (1995). Verbreiding en onderscheiding – enige hoofdlijnen in de sociale

geschiedenis van sport. In: Bottenburg, M. van. Nederland in de twintigste eeuw. Utrecht:

Teleac.


Braembussche, A.A. van den (2000). Denken over kunst: Een inleiding in de kunstfilosofie. Bussum:

Coutinho.

Cebuco, bracheorganisatie Nederlandse dagbladen, oplagen Nederlandse dagbladen (g.d.). Bezocht

op 30 mei, 2009, van http://www.cebuco.nl/dagbladen/oplage_en_bereikcijfers.

Centraal Bureau voor de Statistiek, participatiecijfers sport Nederland (14 november 2008).

Bezocht op 29 juli 2009, van http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=7083spcl&D1=a&D2=a&D3=8-10&HD=090710-1509&HDR=T&STB=G2,G1.

Dielesen, G. (1997). Nieuwe media komen, de regionale krant blijft. In: Meulen, T. (red.). Dichtbij:.

Regionale kranten in Nederland. Den Haag: SDU Uitgevers, pag. 136-143.

Ekman, P., Friesen, W.V. & Ellsworth, P. (1972). Emotion in the human face: Guidelines for researchand an integration of findings. New York: Pergamon Press.

Exter, F. van., (2006), 17 juni. Scoren ten koste van het nationaal belang, Trouw, pag. 12.

Ghanem, S. (1997). Filling in the Tapestry: The second level of agenda-setting. In: McCombs, M.E.,

Shaw, D.L., & Weaver, D.H. (red.), Communication and democracy: Exploring the intellectual frontiers in agenda-setting theory. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum Associates, pag. 3-14.

Hansen, A., Cottle, S., Negrine, R., & Newbold, C. (1998). Mass Communication Research Methods.

New York: New York University Press.

Historie Nederlandse eredivisie (g.d.). Bezocht op 18 mei, 2009, van

http://www.eredivisie.nl/subpage.aspx?l1=1667&l2=1668.

Holland, G. (2008). Sportjournalistiek kiest voor medailles. De Journalist, Amsterdam: Villamedia

Uitgeverij B.V. (jaargang en uitgave onbekend).

Infostrada Sports Nieuwegein, wedstrijdstatistieken, opgestuurd gekregen door Philip Hennemann,

CEO (n.d.). Website bezocht op 18 mei, 2009, van www.infostrada.nl.

Jansen, S. (1999), 6 september. ‘De sportverslaggeving verkleutert.’, Algemeen Dagblad, pag. 25.

Mindich, D.T.Z. (1998). Just the facts. How “objectivity” came to define American journalism. New

York, New York University Press.

Nietzsche, F. (1999). De vrolijke wetenschap (Driessen, H. vertaling), paradigma 59.

Amsterdam: De Arbeiderspers. (Origineel gepubliceerd in 1882)

Onkenhout, P. (2008), 16 augustus. Een parade van ongebreideld chauvinisme, de Volkskrant,

pag. 21.


Schouten, R. (2008), 11 november. De mooiste sportfotografie is die zonder anekdote, Trouw,

pag. 17.


Steen, H. van der. (2004), 8 oktober. De petten van Kees Jansma: “Ik ben nooit zo’n schreeuwer

geweest.”, Parool, pag. 16.

Steen, R. (2008). Sports Journalism. A Multimedia Primer. Abingdon: Routledge.

Stokvis, R. (2007). Sport, publiek en de media. Apeldoorn: Het Spinhuis.

Tulving, E., & Schacter, D.L. (1990). Priming and human memory systems. Science, 247, 301-306.

Vissers, W. (2004), 13 maart. Kunnen we het nog? Clubs worstelen met handhaving van nationale

voetbalnormen, de Volkskrant, pag. 37.

Voncken, T., & Erp, R. van (2008). Voetbalquotes. Zoetermeer: Free Musketeers.

Vreese, C.H. de (2003). Framing Europe. Television news and European integration. Aksant:

Universiteit van Amsterdam.

Waarden, K. van der (2006). Groot Voetbalwoordenboek der Nederlandse taal. Baarn: Trion Uitgevers

Wagendorp, B. (2009), 2 maart. Grootste partij, De Volkskrant, pag. 3.

Wester, F. (red.) (2006). Inhoudsanalyse: theorie en praktijk. Deventer: Kluwer.

Wijfjes, H. (2004). Journalistiek in Nederland 1850 – 2000. Beroep, cultuur en organisatie.

Amsterdam: Boom, pag. 339-340.

Z24 Business nieuws, artikel eredivisie clubs begrotingen (g.d.). Bezocht op 18 mei, 2009, vanhttp://www.z24.nl/bijzaken/artikel_2565.z24 .

Zoonen, L. van (2002). De voetbalverslaggever. Facta 20 (4), Universiteit van Amsterdam.


Afbeeldingen

ANP (2008). Jon Dahl Tomasson scoort voor tweede keer in klassieker, de Volkskrant,

21 september 2008.

Antonisse, M. (2009). Gabri passeert Kelvin Leerdam van Feyenoord, Trouw, 16 februari 2009.

Woldhek, S. (2000), Co Adriaanse. (Afbeelding gedownload op 25 juli 2009 van

http://woldhek.nl/welcome/search?query=adriaanse).
Bijlage A – Geanalyseerde krantenartikelen

Annema, P. (2004), 18 oktober. Heerenveen eindelijk los in de Arena, de Volkskrant, pag. 17.

Annema, P. (2005), 4 april. Heerenbeen pijnigt steriel en verward Ajax, de Volkskrant, pag. 21.

Annema, P. (2007), 1 oktober. Jonge stille krachten laven zich aan ervaring van de vedetten, deVolkskrant, pag. 21.

Annema, P. (2007), 12 november. Een klassieker met ouderwetse allure, de Volkskrant, pag. 19.

Annema, P. (2007), 31 december. Zwaktes Feyenoord ongenadig blootgelegd, de Volkskrant, pag. 19.

Annema, P. (2008), 27 oktober. Feyenoord zou willen dat het al woensdag was, de Volkskrant,

pag. 17.

Bloembergen, J. (2004), 29 november. Aanvoerder Paauwe de verschoppelijk van Feyenoord,NRC Handelsblad, pag. 15.

Bloembergen, J. (2004), 13 december. Twee klagende trainers na boeiende remise, NRCHandelsblad, pag. 15.

Bloembergen, J. (2005), 19 september. Paauwe is terug en schiet met 122,7 km per uur, NRCHandelsblad, pag. 16.

Bosch, P. van den (2005), 3 oktober. Koné maakt het verschil; Voormalige Roda-spits ook voor PSV

succesvol, Algemeen Dagblad, pag. 44.

Bosch, P. van den (2005), 24 oktober. Fopduik Farfán beslist bleke topper - PSV wint van Ajax door

onterechte strafschop en staat nu aan kop van eredivisie, Algemeen Dagblad, pag. 42.

Bosch, P. van den (2006), 23 oktober. Van Hooijdonk: 'Ik heb na afloop mijn verontschuldigingen

aangeboden. Aan wie? Aan de trainer.' - Excuses na afgang tegen Ajax, Algemeen Dagblad,

pag. 2.


Bosch, P. van den (2006), 27 december. Uitblinkers Charisteas en Drenthe nemen ploeg Erwin

Koeman op sleeptouw in strijd met PSV - Feyenoord krachtig in kersttopper, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Bromet, C. (2004), 29 november. Aanvoerder Paauwe voorop in vrije val, de Volkskrant, pag. 15.

Bromet, C. (2005), 17 mei. Gullit kondigt nieuwe renovatie aan; Alleen spits Kuyt kan Feyenoord-

coach nog bekoren na topper, de Volkskrant, pag. 21.

Bromet, C. (2005), 29 augustus. Ajax schiet als collectief tekort in klassieker, de Volkskrant, pag. 17.

Bromet, C. (2005), 29 oktober. Ajax verder achterop na gelijkspel, de Volkskrant, pag. 41.

Bromet, C. (2006), 6 februari. Ook Feyenoord slaat eilandenrijk uiteen, de Volkskrant, pag. 17.

Bromet, C. (2006), 13 maart. Een povere ‘topper’ in de Arena, de Volkskrant, pag. 17.

Bromet, C. (2006), 30 oktober. Ajax ruilt angst en verwarring in voor lef en plezier, de Volkskrant,

pag. 17.

Bromet, C. (2006), 13 november. Complimenten voor Ajax, punten voor PSV, de Volkskrant, pag. 17.

Bromet, C. (2007), 5 februari. Vooral Sneijder profiteert van rentree Davids, de Volkskrant, pag. 19.

Bromet, C. (2007), 24 september. Dreun verdrijft de jubel bij Feyenoord, de Volkskrant, pag. 19.

Bromet, C. (2007), 5 november. Tussendoortje smaakt Wouters slecht; Interim-coach ondergaat

week als leider van PSV gelaten en vreugdeloos, de Volkskrant, pag. 19.

Bromet, C. (2008), 14 januari. PSV heerst op alle fronten in De Kuip; Interim-trainer Vergoossen

schept snel duidelijkheid voor zijn spelers, de Volkskrant, pag. 19.

Bromet, C. (2008), 31 januari. PSV neemt voorschot op landstitel; Eindhovense koploper vergroot in

Arena voorsprong op concurrentie tot acht punten, de Volkskrant, pag. 19.

Bromet, C. (2008), 4 februari. Feyenoord rolt rode loper uit voor rivaal, de Volkskrant, pag. 17.

Bromet, C. (2008), 11 februari. Heerenveen opent deur naar de top; Koploper PSV loopt punt uit op

Ajax ondanks gelijkspel, de Volkskrant, pag. 21.

Bromet, C. (2008), 20 maart. PSV blijft op koers na armetierige topper, de Volkskrant, pag. 19.

Bromet, C. (2008), 1 december. Opluchting na een ijzig kalme stiftbal, de Volkskrant, pag. 19.

Bromet, C. (2008), 22 december. PSV denkt vooral aan doorstart in winterstop, de Volkskrant,

pag. 15.

Bromet, C. (2009), 16 februari. Klassieker roept medelijden op; Leonardo breekt duel met individuele

acties open, de Volkskrant, pag. 15.

Bromet, C. (2009), 20 april. PSV kan met Ajax doen wat het wil, de Volkskrant, pag. 16.

Damme, M. van (2005), 29 augustus. Ajax krijgt harde les in effectiviteit; Vonk: "Ik zeg het ook steeds,

je moet mikken”, Parool, pag. 3.

Dekker, M. (2008), 22 september. Jonkies van Feyenoord grijpen kans; Vechtlust Rotterdamse club

beloond met punt; Georginio Wijnaldum (17) uitblinker in klassieker, NRC Handelsblad,

pag. 13.

Dekker, M. (2008), 6 oktober. Van Basten: spelers moeten zich schamen; Ajaxcoach uit felle kritiek,NRC Handelsblad, pag. 15.

Dekker, M. (2009), 16 maart. Feyenoord wint van PSV, financiële zorgen blijven, NRC Handelsblad,

pag. 13.

Duyl, P. van (2006), 13 november. Ook Ajax loopt zich stuk op Europese stugheid van titelverdediger

uit Eindhoven - PSV bouwt verder aan zegereeks, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Duyl, P. van (2007), 22 januari. Aanvaller beweegt weer beter en oogt wat slanker dan in het najaar –

PSV met Kluivert sterker, Algemeen Dagblad, pag. 4.

Duyl, P. van (2007), 5 november. PSV steunt Jan Wouters ondanks eerste nederlaag, AlgemeenDagblad, pag. 4.

Duyl, P. van (2008), 14 januari. PSV oogt nu wél als titelkandidaat, Algemeen Dagblad, pag. 4.

Duyl, P. van (2008), 31 januari. PSV neemt voorschot op de titel, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Duyl, P. van (2008), 11 februari. Heerenveen baalt van gelijkspel; Ondanks puntenverlies groeit

voorsprong van PSV opnieuw, na nederlaag van Ajax, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Duyl, P. van (2008), 20 maart. Kampioen behoudt zijn marge; PSV is het meest gebaat bij

doelpuntloos gelijkspel in tegenvallende topper in Eindhoven, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Greven, K. (2004), 27 september. Bijrol in Eindhoven voor voormalige PSV’ers, NRC Handelsblad,

pag. 16.

Greven, K. (2005), 28 februari. PSV wint wel, maar zorgt weer niet voor vermaak, NRC Handelsblad,

pag. 14.

Greven, K. (2005), 3 oktober. Kone ongrijpbaar in het stadion van Abe, NRC Handelsblad, pag. 16.

Greven, K. (2005), 24 oktober. Arbiter Vink beslist topper met onterechte penalty, NRC Handelsblad,

pag. 13.


Greven, K. (2006), 2 oktober. Van der Velde neemt afscheid van stabiel Heerenveen, NRC

Handelsblad, pag. 16.

Greven, K. (2006), 23 oktober. Tragische teloorgang Feyenoord, NRC Handelsblad, pag. 15.

Greven, K. (2006), 4 december. Feyenoord wil nog niet aan opgeven denken, NRC Handelsblad,

pag. 15.


Greven, K. (2007), 27 augustus. Koppel Huntelaar-Suarez: geen woorden, maar daden, NRC

Handelsblad, pag. 15.

Greven, K. (2008), 14 januari. In topduels laat Feyenoord het steeds afweten, NRC Handelsblad,

pag. 14.

Greven, K. (2008), 4 februari. Feyenoord vernederd in klassieker; Ajax en Feyenoord mogen achter

koploper PSV strijden om de troostprijzen, NRC Handelsblad, pag. 13.

Greven, K. (2008), 11 februari. Doelman Gomez houdt wankelend PSV overeind, NRC Handelsblad,

pag. 16.

Greven, K. (2008), 27 oktober. Feyenoord viert gelijkspel als zege. NRC Handelsblad, pag. 15.

Greven, K. (2009), 20 april. Ajax en PSV bewijzen dat AZ terechte kampioen is, NRC Handelsblad,

pag. 11.


Heuvel, F. van den (2004), 27 september. Zege met forse schade voor PSV, Eindhovens Dagblad, pag.

onbekend.

Heuvel, F. van den (2005), 17 mei. Afellay verbaast zichzelf, Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Heuvel, F. van den (2006), 6 maart. PSV groeit naar zijn beste vorm; SC Heerenveen kansloos;

negende competitiezege op rij; zorgen om blessures Reiziger en Lamey, Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Heuvel, F. van den (2006), 13 april. PSV: vrede met remise in topper; Belangenloze 1-1 tegen

Feyenoord, Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Heuvel, F. van den (2009), 16 maart. Dirk Marcellis: ‘Het is te vaak net-niet’; PSV aangeslagen door

onnodige nederlaag tegen Feyenoord: 1-0, Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Holland, G. van (2007), 24 september. Geen betere les dan een zware nederlaag, NRC Handelsblad,

pag. 15.

Kempen, J. van (2006), 13 november. Amsterdammers een helft duidelijk beter dan PSV, maar voor

Eindhovenaren is doelpunt Simons genoeg: 1-0, Parool, pag. 1.

Kempen, J. van (2007), 5 februari. Ploeg Ten Cate meldt zich aan het front; Gat tussen Ajax en PSV in

een week verkleind van elf naar vijf punten, Parool, pag. 2.

Kempen, J. van (2007), 5 maart. Ajax zakt naar vierde plek, Parool, pag. 2.

Kempen, J. van (2007), 19 maart. Ajax is gegroeid ten opzichte van PSV; 'Ajax heeft veel kwaliteit, wij

hebben beperkte middelen', Parool, pag. 2.

Kempen, J. van (2007), 27 augustus. Ajax scoort er lustig op los, maar nu in Praag nog, Parool, pag. 2.

Kempen, J. van (2008), 31 maart. Gretig Ajax weerstaat ook sensatie Sulejmani; ‘Normaal gesproken

is titelrace beslist, ook na zege hier’, Parool, pag. 2.

Kempen, J. van (2009), 16 februari. Ajaxtrainer is nog volop in ontwikkeling, ook bij 2-0 zege op

Feyenoord; ‘Met mij weet je het maar nooit,’ zei Marco van Basten, Parool, pag. 2.

Kempen, J. van (2009), 20 april. Oorwassing (6-2) in Eindhoven ontluisterend voor selectie Marco van

Basten; ‘Ik wil AZ van harte feliciteren, de ploeg is de terechte winnaar’, Parool, pag. 6.

Lolkema, R. (2008), 4 februari. Ajax met drie goals nog zuinig, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Mast, J. (2005), 31 december. Huntelaar houdt woord, Parool, pag. 47.

Misset, R. (2004), 27 september. Bruggink is even terug, maar zijn droom komt niet uit, deVolkskrant, pag. 17.

Misset, R. (2004), 13 december. Koploper is nalatig in foutenfeest, de Volkskrant, pag. 19.

Misset, R. (2005), 28 februari. Geraffineerde ontgroening van Huntelaar, de Volkskrant, pag. 19.

Misset, R. (2005), 2 mei. Primeur in de Kuip: legioen woedend op Gullit, de Volkskrant, pag. 15.

Misset, R. (2005), 12 december. Koeman vordert gestaag met zijn stille revolutie, de Volkskrant,

pag. 17.


Misset, R. (2005), 31 december. Huntelaar doet nieuwe liefde pijn, de Volkskrant, pag. 33.

Misset, R. (2006), 6 maart. Defensie PSV lastige puzzel voor Hiddink, de Volkskrant, pag. 17.

Misset, R. (2006), 8 april. Heerenveen verliest zicht op topvijf, de Volkskrant, pag. 45.

Misset, R. (2006), 13 april. Ereronde ‘heilige’ Hiddink leuker dan wedstrijd, de Volkskrant, pag. 17.

Misset, R. (2006), 23 oktober. Ajax speelt kat-en-muisspel in De Kuip, de Volkskrant, pag. 17.

Misset, R. (2006), 27 december. Gelijkspel in Kuip doet PSV geen pijn; Charisteas maakt einde aan

reeks Gomes, de Volkskrant, pag. 19.

Misset, R. (2007), 30 april. Dieptepunt Feyenoord na one-man-show Alves, de Volkskrant, pag. 17.

Misset, R. (2007), 27 augustus. Suarez betovert nu al de Arena, de Volkskrant, pag. 15.

Misset, R. (2009), 17 januari. Ook zonder Verbeek is Feyenoord stuurloos, de Volkskrant, pag,23.

Misset, R. (2009), 16 maart. Lazovic bevestigt ook in De Kuip weer alle vooroordelen, de Volkskrant,

pag. 15.


Mossou, S. (2005), 29 oktober. Ajax opnieuw machteloos in Arena - Heerenveen houdt stand;

Amsterdamse club evenaart dubieus competitierecord, Algemeen Dagblad, pag. 66.

Mossou, S. (2005), 31 december. Huntelaar imponeert - In zijn laatste duel voor Heerenveen laat

topscorer zien waarom Ajax hem haalt, Algemeen Dagblad, pag. 66.

Mossou, S. (2007), 5 februari. Wesley Sneijder haalt voordeel uit komst Davids en scoort driemaal in

klassieker - Titelrace toch nog spannend, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Mossou, S. (2007), 5 maart. Ajax niks wijzer in jaar tijd, Algemeen Dagblad, pag. 5.

Mossou, S. (2007), 19 maart. Ajax geeft PSV een afstraffing; Met nog vijf duels te gaan is duidelijk dat

PSV een kwetsbare koploper is, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Mossou, S. (2007), 27 augustus. Suarez bij Ajax nu al in sleutelrol, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Mossou, S. (2007), 1 oktober. Feyenoord verlost van Kuip-vrees, Algemeen Dagblad, pag. 7.

Mossou, S. (2007), 12 november. Gemengde gevoelens Feyenoord, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Mossou, S. (2007), 31 december. Feyenoord op zoek naar type Vieira, Algemeen Dagblad, pag. 4.

Nieuwenhof, F. van den (2004), 25 oktober. Realiteitszin het grootst bij PSV, Eindhovens Dagblad,

pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2004), 13 december. Slordig PSV geeft zijn rivalen hoop, EindhovensDagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2005), 28 februari. PSV blijft meest koel in ijzige kou, Eindhovens Dagblad,

pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2005), 21 maart. PSV verslaat Ajax in eigen huis: 0-4, Eindhovens Dagblad,

pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2005), 3 oktober. Kone sleurt PSV uit de malaise; Afrikaan tekent voor drie

treffers tegen SC Heerenveen (2-3), Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2005), 24 oktober. PSV worstelt zich naar top; Zwaarbevochten overwinning

op Ajax (1-0), Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2005), 12 december. Fantasieloos PSV helpt Feyenoord; Onnodige

nederlaag in de Kuip (1-0) na sterke eerste helft, Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2006), 13 maart. Titel mag PSV niet meer ontgaan; Na professioneel

gelijkspel bij Ajax (0-0), Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2006), 17 september. Broos PSV vraagt om problemen; Ploeg sleept 2-1

overwinning uit het vuur tegen zwak Feyenoord, Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2006), 2 oktober. Voorzichtig PSV mist stootkracht; Ploeg tevreden met 0-0

bij Heerenveen, Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2006), 13 november. Zelfbewust PSV staat machtsovername niet toe;

Doelpunt van Simons doorbreekt evenwicht in boeiende partij: 0-1, Eindhovens Dagblad,

pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2007), 22 januari. Heerenveen al snel kansloos na rode kaart voor Jong-A-

Pin, Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2007), 19 maart. PSV rolt de loper uit voor scherper Ajax, Eindhovens

Dagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2007), 24 september. Kampioen kleineert koploper, Eindhovens Dagblad,

pag. 23.

Nieuwenhof, F. van den (2007), 5 november. PSV op zoek naar evenwicht, Eindhovens Dagblad,

pag. 21.

Nieuwenhof, F. van den (2008), 14 januari. PSV weer stevig op zijn benen, Eindhovens Dagblad,

pag. 23.

Nieuwenhof, F. van den (2008), 31 januari. PSV deelt dreun uit aan Ajax, Eindhovens Dagblad,

pag. 37.

Nieuwenhof, F. van den (2008), 11 februari. Gomes houdt Heerenveen op afstand, EindhovensDagblad, pag. 21.

Nieuwenhof, F. van den (2008), 20 maart. PSV kruipend richting landstitel, Eindhovens Dagblad,

pag. 43.

Nieuwenhof, F. van den (2008), 17 november. Stevens biedt te weinig houvast, Parool, pag. 5.

Nieuwenhof, F. van den (2008), 17 november. Stevens biedt te weinig houvast; PSV verandert weer

van concept en is kansloos bij Ajax, Eindhovens Dagblad, pag. 23.

Nieuwenhof, F. van den (2008), 1 december. Korte opleving geeft PSV hoop, Eindhovens Dagblad,

pag. 23.


Nieuwenhof, F. van den (2008), 22 december. PSV voetbalt om te overleven, Eindhovens Dagblad,

pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2009), 28 februari. Mentale dreun voor naïef PSV; Heerenveen wint met 2-3

door strafschop in de laatste minuut, Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Nieuwenhof, F. van den (2009), 20 april. PSV leert Ajax wat lef waard is; Eindhovenaren walsen over

tegenstander heen in spektakelstuk (6-2), Eindhovens Dagblad, pag. onbekend.

Nijnatten, C. van (2007), 24 september. Kwetsbaar Feyenoord machteloos tegen lichtend voorbeeld,

Algemeen Dagblad, pag. 2.

Oudshoorn, E. (2004), 18 oktober. Ajax zoekt in crisissfeer naar vorm en vertrouwen, NRCHandelsblad, pag. 13.

Oudshoorn, E. (2004), 25 oktober. Met of zonder van Gaal, bij Ajax is van alles mis, NRC Handelsblad,

pag. 13.

Oudshoorn, E. (2004), 15 november. Klassieker is niet meer dan doorsnee competitieduel, NRCHandelsblad, pag. 15.

Oudshoorn, E. (2005), 21 maart. Blind vreesde het al: een afgang van Ajax; Nieuwe trainer ziet zijn

jonge elftal op alle fronten tekortschieten tegen solide koploper PSV, NRC Handelsblad,

pag. 13.


Oudshoorn, E. (2005), 4 april. Nieuwe tegenvaller kan Blind niet verrassen, NRC Handelsblad, pag. 17.

Oudshoorn, E. (2005), 18 april. Een zo goed als verloren seizoen voor Feyenoord; Herboren Ajax in

slotfase met twee doelpunten verdiende winnaar van klassieker, NRC Handelsblad, pag. 15.

Oudshoorn, E. (2005), 2 mei. Heerenveen houdt met zege in Kuip zicht op Europa, NRC Handelsblad,

pag. 13.

Oudshoorn, E. (2005), 29 augustus. Duo Kuijt-Kalou van onschatbare waarde; Weer uitblinkers in

belabberde klassieker, NRC Handelsblad, pag. 13.

Oudshoorn, E. (2005), 29 oktober. Ajax kan zich nu al richten op play-offs, NRC Handelsblad, pag. 11.

Oudshoorn, E. (2005), 12 december. Feyenoord verrast PSV in duel voor echte mannen, NRC

Handelsblad, pag. 13.

Oudshoorn, E. (2005), 31 december. Huntelaar zet toekomstige werkgever te kijk, NRC Handelsblad,

pag. 9.

Oudshoorn, E. (2006), 6 februari. Jeugdig Feyenoord is nu ploeg van de toekomst, NRC Handelsblad,pag. 15.

Oudshoorn, E. (2006), 6 maart. Smeekbedes van PSV-supporters: Hiddink blijf!, NRC Handelsblad,

pag. 14.

Oudshoorn, E. (2006), 13 maart. Dramatische vormcrisis Ajax lijkt voorbij; Amsterdamse club werkt

tegen PSV aan nieuw zelfvertrouwen voor wedstrijd met Inter, NRC Handelsblad, pag. 13.

Oudshoorn, E. (2006), 8 april. Feyenoord bewijst vooral aartsrivaal Ajax een dienst, NRC Handelsblad,

pag. 11.

Oudshoorn, E. (2006), 13 november. Ajax beter, tot het strafschopgebied, NRC Handelsblad, pag. 13.

Oudshoorn, E. (2007), 5 februari. Hoofdrol Sneijder in klassieker, NRC Handelsblad, pag. 13.

Oudshoorn, E. (2007), 19 maart. Sterk Ajax zet fluwelen PSV te kijk in eigen huis, NRC Handelsblad,

pag. 15.

Oudshoorn, E. (2007), 5 november. PSV-trainer Wouters maakt ongelukkige rentree, NRCHandelsblad, pag. 15.

Oudshoorn, E. (2007), 12 november. Hoogmoed Ajax beloond met punt in de Kuip, NRC Handelsblad,

pag. 15.

Oudshoorn, E. (2008), 31 januari. Ajax probeert te voetballen, PSV is slimmer; PSV heeft na zege in

Arena acht punten voorsprong op achtervolgers Ajax en Feyenoord, NRC Handelsblad,

pag. 14.


Oudshoorn, E. (2008), 20 maart. Ajax kan verdedigende stelling niet doorbreken; PSV stevent met

fantasieloos voetbal af op vierde kampioenschap op rij, NRC Handelsblad, pag. 13.

Oudshoorn, E. (2008), 17 november. Uitblinker ‘Urby’ vreest reserverol; Hoofdrol voor Ajacied

Emanuelson in Arena, landskampioen verliest vierde duel op rij, NRC Handelsblad, pag. 15.

Oudshoorn, E. (2008), 22 december. PSV winnaar van duel der machtelozen; Einde van de lijdensweg

van Feyenoord nog lang niet in zicht, PSV put moet uit zege, NRC Handelsblad, pag. 15.

Oudshoorn, E. (2009), 17 januari. Fans eren Verbeek bij doelpunt Makaay; Feyenoord verder in nood

na nederlaag in competitiewedstrijd tegen SC Heerenveen, NRC Handelsblad, pag. 9.

Oudshoorn, E. (2009), 16 februari. Ajax: te veel individualisten, te weinig collectief; Ook in verbleekte

klassieker tegen Feyenoord is ploeg van Van Basten een onsamenhangend geheel, NRC Handelsblad, pag. 11.

Redacteur (2004), 26 september. Zege met bijsmaak, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2004), 17 oktober. Ajax is de weg kwijt; SC Heerenveen legt Amsterdammers ongenadig

het zwijgen op (1-3), de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2004), 25 oktober. Rake klap PSV, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2004), 15 november. Spel biedt Ajax houvast in klassieker tegen Feyenoord: 1-1,

de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2004), 29 november. Feyenoord op hellend vlak, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2004), 13 december. Afgang afgewend; Knokkend Feyenoord ontkomt aan afstraffing

tegen laconiek PSV: 3-3, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2005), 21 maart. Zwevend naar titel; PSV vernedert Ajax met 0-4; hoofdrol voor Van

Bommel, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2005), 3 april. Ajax kan wel janken, de Telegraaf, pag. 13.

Redacteur (2005), 18 april. Ajax domineert klassieker: 2-3, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2005), 2 mei. Koppijn in de Kuip; Flitsend Heerenveen zorgt voor fikse kater bij slap

Feyenoord: 1-3, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2005), 16 mei. Vizier op nieuw seizoen. Gullit: "Alleen Kuyt onttrekt zich aan malaise bij

Feyenoord”, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2005), 29 augustus. Unieke K2 show in Arena; Feyenoorders Kuyt-Kalou en Lodewijks te

machtig voor Ajax, de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2005), 19 september. Koeman tackelt feeststemming ; Feyenoord blijft ploeg met twee

gezichten, de Telegraaf, pag. 19.

Redacteur (2005), 19 september. Kuijt en Huntelaar helpen Feyenoord, de Volkskrant, pag. 19.

Redacteur (2005), 3 oktober. Arouna Kone steelt de show; Met drie treffers helpt Ivoriaan PSV

voorbij SC Heerenveen, de Telegraaf, pag. 19.

Redacteur (2005), 3 oktober. Kone paart dansen aan scoren, de Volkskrant, pag. 19.

Redacteur (2005), 24 oktober. PSV grijpt macht; Gerenoveerde ploeg geeft na topweek de toon aan,

de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2005), 29 oktober. Ajax loopt zich wederom stuk; Heerenveen blijft in ArenA overeind:

0-0, de Telegraaf, pag. 45.

Redacteur (2005), 12 december. Ontlading in Kuip; Volop spanning in eredivisie na 1-0 zege

Feyenoord op PSV, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2005), 31 december. IJskoud de beste; Huntelaar eist hoofdrol op tegen zijn nieuwe club

Ajax, de Telegraaf, pag. 45.

Redacteur (2006), 6 februari. "We gaan voor de titel"; "Met Vlaar en Van Hooijdonk is er een

groeispurt gemaakt, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2006), 12 maart. Arena zonder helden; Ajax ontevreden na 0-0 tegen PSV maar is daaraan

zelf schuldig, de Telegraaf, pag. 45.

Redactie(2006), 8 april. Heerenveen kansloos; Van Hooijdonk verspert de weg van Friezen richting

Champions League, de Telegraaf, pag. 45.

Redacteur (2006), 13 april. Afscheid van Guus; PSV zwaait Hiddink uit met gelijkspel tegen

Feyenoord, de Telegraaf, pag. 29.

Redacteur (2006), 18 september. PSV lacht het laatst; Kolderieke momenten maken kwaliteitsarme

topper leuk, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2006), 2 oktober. Koeman wil versterking; PSV blijft op 0-0 steken tegen slim Heerenveen,de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2006), 23 oktober. Zalige superzondag; Oppermachtig Ajax spaart Feyenoord in

masterclass, de Telegraaf, pag. 13.

Redacteur (2006), 29 oktober. Ajax deelt genadeklap laat uit; Ten Cate: "We hadden met 5-0 moeten

winnen", de Telegraaf, pag. 11.

Redacteur (2006), 30 oktober. Valse hoop voor Heerenveen, Algemeen Dagblad, pag. 4.

Redacteur (2006), 13 november. PSV grijpt de macht; IJzersterk verdedigingsblok is Ajax te machtig in

spannende topper, de Telegraaf, pag. 13.

Redacteur (2006), 4 december. Even de ramp voorbij; Opnieuw winst onder extreem moeilijke

omstandigheden, de Telegraaf, pag. 13.

Redacteur (2006), 27 december. Moeder Koeman tevreden; Gelijkspel bij broederstrijd Feyenoord-

PSV, de Telegraaf, pag. 23.

Redacteur (2006), 27 december. Feyenoord drukt PSV na rust tegen de touwen, Eindhovens Dagblad,

pag. onbekend.

Redacteur (2007), 21 januari. Sterke herstart; PSV met twee penalties eenvoudig voorbij

Heerenveen: 3-1, de Telegraaf, pag. 10.

Redacteur (2007), 5 februari. Ajax baadt in luxe; Klaas-Jan Huntelaar ziet zijn team vanaf reservebank

met 4-1 winnen, de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2007), 5 maart. Zwarte dag voor Ajax; Verlies in ArenA tegen Heerenveen; zware

kruisbandblessure Leonardo, de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2007), 19 maart. Ajax deelt knap uit; Amsterdammers voeren druk in de eredivisie na

voetbalshow beetje op, de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2007), 27 augustus. Ajax draait warm; “We kunnen nu beginnen een team te formeren”,

de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2007), 24 september. Pikorde hersteld; Kampioen PSV laat koploper Feyenoord met een

doffe dreun terugkeren op aarde, de Telegraaf, pag. 13.

Redacteur (2007), 30 september. Afonso Alves maakt als invaller rentree bij 2-0 nederlaag, deTelegraaf, pag. 13.

Redacteur (2007), 4 november. Wouters pechvogel; Eigen doelpunt leidt bij debuut tot nederlaag, deTelegraaf, pag. 13.

Redacteur (2007), 12 november. Feyenoord mist open doel; Klassieker eindigt onbeslist (2-2), deTelegraaf, pag. 17.

Redacteur (2007), 31 december. Feyenoord krachteloos; Bezoek aan Heerenveen opnieuw een

struikelblok, de Telegraaf, pag. 27.

Redacteur (2008), 13 januari. Heer en meester; PSV alleen aan kop na overtuigende zege op

machteloos Feyenoord, de Telegraaf, pag. 13.

Redacteur (2008), 31 januari. PSV slaat slag; Eindhovenaren zetten Ajax op grote achterstand in strijd

om landstitel, de Telegraaf, pag. 21.

Redacteur (2008), 4 februari. Ajax wint prestige; Feyenoord komt met 3-0 nederlaag goed weg in

kwalitatief arme klassieker, de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2008), 10 februari. Een sof zonder Sef; Vermoeid ogend PSV bijt tanden stuk op ijzersterk

SC Heerenveen: 1-1, de Telegraaf, pag. 13.

Redacteur (2008), 20 maart. PSV morele winnaar; Eindhovenaren zetten met punt tegen Ajax grote

stap naar landstitel, de Telegraaf, pag. 25.

Redacteur (2008), 30 maart. Ajax leeft nog; Sulejmani vergeet de trekker over te halen, de Telegraaf,

pag. 13.

Redacteur (2008), 22 september. Morele winnaar; Na alle eerdere tegenslag bejubelt Feyenoord

gelijkspel in klassieker, de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2008), 22 september. Feyenoord is morele winnaar; Tumultueus Feyenoord-Ajax leverde

geen winnaar, maar wel voldoende gespreksstof op, mede dankzij arbiter Erik Braamhaar, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Redacteur (2008), 6 oktober. Ajax zet Vermeer in hemd; Flitsend Heerenveen speelt zeer zwakke

Amsterdammers van de mat: 5-2. Van Basten: “Zo’n wanvertoning nog nooit meegemaakt”, de Telegraaf, pag. 17.

Redacteur (2008), 6 oktober. Van Basten wil niet bij dit Ajax horen; Een ontketend

Heerenveen klopte Ajax met 5-2, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Redacteur (2008), 27 oktober. Feyenoord recht rug; Mols zorgt tegen SC Heerenveen op de valreep voor luid bejubeld punt (2-2), de Telegraaf, pag. 17.


Redacteur (2008), 27 oktober. Mols beloont karaktervolle inhaalrace; Bij een 2-0 achterstand was de

vijfde nederlaag nabij tegen Heerenveen. De Rotterdamse club knokte echter terug, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Redacteur (2008), 17 november. Van juk bevrijd; Ajax in Amsterdam ArenA ruim langs ‘angstgegner’

PSV: 4-1, de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2008), 17 november. Ajax zet PSV op afstand, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Redacteur (2008), 1 december. Gelijkspel verbloemt onrust; Twee late treffers tegen Heerenveen

voorkomen een week met een hoop ellende bij PSV, Algemeen Dagblad, pag. 4.

Redacteur (2008), 22 december. Complimenten na erbarmelijk slecht duel; Zelden zal een

ontmoeting tussen PSV en Feyenoord zo kwaliteitsarm zijn geweest als gisteren in Eindhoven. Toch werd er vooral over positieve dingen gesproken, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Redacteur (2009), 17 januari. Strijdbaar maar weer machteloos; Zonder de ontslagen coach Gertjan

Verbeek hervatte de Rotterdamse club de competitie met een 3-1 verlies bij Heerenveen, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Redacteur (2009), 18 januari. Roep om eenheid; Legioen laat spelers keihard vallen, de Telegraaf,

pag. 32.

Redacteur (2009), 1 februari. Ajax over de rooie; Landstitel uit zicht na verlies tegen Heerenveen, deTelegraaf, pag. 31.

Redacteur (2009), 2 februari. Een rustige club zonder succes; De titel raakt uit zicht. Dat komt hard

aan. Want: wanneer wordt de topclub eindelijk weer kampioen?, de Telegraaf, pag. 4.

Redacteur (2009), 16 februari. Mentale oppepper; Leonardo helpt Ajax over dode punt tegen

aartsrivaal Feyenoord, de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2009), 16 februari. Gapend gat tussen rivalen; Als Ajax de bodem raakt, zoals vorige week

bij Vitesse, richt het zich weer op. Die veerkracht heeft dit Feyenoord niet, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Redacteur (2009), 28 februari. Pranjic plaaggeest PSV; Kroatische topscorer helpt Heerenveen in

slotminuut aan zege op PSV, Algemeen Dagblad, pag. 9.

Redacteur (2009), 16 maart. PSV weer terug bij af; Daadkrachtig ingrijpen van Raad van

Commissarissen vereist, de Telegraaf, pag. 15.

Redacteur (2009), 16 maart. Fer laat de Kuip weer juichen; Feyenoord ruikt play-offs na winst op PSV.

Leroy Fer was cruciaal. Hij scoorde en speelde Afellay uit de wedstrijd, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Redacteur (2009), 20 april. Droom van Ajax bedrog; Nederlaag in Eindhoven bezorgt AZ alsnog

landstitel, de Telegraaf, pag. 19.

Redacteur (2009), 20 april. Afstraffing voor Ajax; Amsterdammers zakken tegen PSV pijnlijk door

ondergrens, Algemeen Dagblad, pag. 7.

Rijsman, T. (2008), 6 oktober. Van Basten laakt na 5-2 nederlaag instelling van mooiweervoetballers’;

‘Blijkbaar worden ze niet opgeleid met de juiste mentaliteit’, Parool, pag. 3.

Sintenie, D. (2004), 15 november. Ronald Koeman verkiest realistme boven idealisme maar ervaart

1-1 tegen Feyenoord als een te magere oogst, Parool, pag. 1.

Sintenie, D. (2005), 21 maart. Nieuwe Ajax-trainer was in zijn eerste wedstrijd tegen PSV bang voor

een zeperd. Die angst bleek gegrond: 0-4, Parool, pag. 1.

Sintenie, D. (2005), 18 april. Ajax stelt Europees voetbal zeker en stijgt naar tweede plek, na niet

meer verwachte zege op Feyenoord (3-2), Parool, pag. 44.

Sintenie, D. (2005), 24 oktober. In welke linie Danny Blind versterking wil, laat zich gemakkelijk raden;

Ajax steeds verder op dwaalspoor, Parool, pag. 44.

Sintenie, D. (2005), 29 oktober. Ajax gelijk tegen Heerenveen (0-0); Het wordt nu toch een zielig

verhaal, Parool, pag. 40.

Sintenie, D. (2006), 6 februari. Feyenoord te sterk voor Ajax (3-2); Een kloof van zeventien punten,Parool, pag. 1.

Sintenie, D. (2006), 13 maart. Ajax en PSV tevreden met 0-0, Parool, pag. 1.

Sintenie, D. (2006), 23 oktober. De Kuip is een speeltuin voor Ajax, Parool, pag. 88.

Sintenie, D. (2006), 30 oktober. Ten Cate creëert luxeprobleem, Parool, pag. 3.

Sintenie, D. (2007), 12 november. Ajax blijft koploper na gelijkspel (2-2) tegen Feyenoord in De Kuip,

Parool, pag. 2.

Sintenie, D. (2008), 31 januari. PSV wint competitietopper in Arena met 2-0, Parool, pag. 14.

Sintenie, D. (2008), 4 februari. Ajax laat ervaren Feyenoord alle hoeken van de Arena zien (3-0); Van

de laatste zeven duels won Feyenoord er slechts een, Parool, pag. 14.

Sintenie, D. (2008), 20 maart. Ajax tamelijk machteloos in competitietopper in Eindhoven; PSV

dichter bij titel na bleke vertoning, Parool, pag. 28.

Sintenie, D. (2008), 22 september. Jong Ajax moet in De Kuip punt afstaan aan iets minder jong

Feyenoord: 2-2; Onbevangenheid is soms een lust en soms een straf voor het ook, Parool, pag. 14.

Sintenie, D. (2009), 2 februari. Na Groningen ook Heerenveen te sterk (0-1); Alweer rode kaart,

Parool, pag. 2.

Vandenberghe, D. (2006), 27 december. Eindelijk erkenning voor verguisde Charisteas; Griekse spits

helpt Feyenoord aan verdiend gelijkspel tegen koploper PSV, NRC Handelsblad, pag. 15.

Vissers, W. (2004), 25 oktober. Wie is nog bevreesd voor de branieschoppers van weleer? Ajax maakt

in laatste drie competitieduels slechts een treffer en valt terug naar zesde plaats, de Volkskrant, pag. 17.

Vissers, W. (2004), 15 november. Alleen doelpunten bekoren in magere topper, de Volkskrant,

pag. 17.

Vissers, W. (2005), 21 maart. PSV stelt verhouding aan de top scherp, de Volkskrant, pag. 17.

Vissers, W. (2005), 18 april. Ajax straft chaos bij Feyenoord in slotfase af, de Volkskrant, pag. 17.

Vissers, W. (2005), 24 oktober. Gloednieuw PSV is iedereen alweer voorbij; Ajax heeft weinig geleerd

van het verleden en kan de landstitel na negen speelronden al bijna vergeten, de Volkskrant, pag. 17.

Vissers, W. (2006), 18 september. Opgestroopte mouwen als reddingsboei, de Volkskrant, pag. 15.

Vissers, W. (2006), 2 oktober. PSV wacht op rentree aanvallers, de Volkskrant, pag. 17.

Vissers, W. (2007), 22 januari. Soms flitst Kluivert weer als vroeger; Snelle rode kaart voor debutant

Jong-A-Pin brengt Heerenveen in kansloze positie, de Volkskrant, pag. 21.

Vissers, W. (2007), 19 maart. PSV staat eigen wapens af aan Ajax, de Volkskrant, pag. 17.

Vissers, W. (2008), 31 maart. Wervelend optreden Sulejmani kent alleen te weinig doelpunten, de

Volkskrant, pag. 17.

Vissers, W. (2008), 22 september. Gemengde gevoelens in theater De Kuip; Feyenoord komt dankzij

Tomasson tweemaal terug na een achterstand en besluit de middag met een ereronde, de Volkskrant, pag. 15.

Vissers, W. (2008), 6 oktober. Van Basten kan zijn ogen niet geloven, de Volkskrant, pag. 17.

Vissers, W. (2008), 17 november. Ajax is een vogeltje dat al aardig kan vliegen, de Volkskrant,

pag. 17.


Vissers, W. (2009), 2 februari. Ajax gevangen in een vicieuze cirkel, de Volkskrant, pag, 17.

Volkers, J. (2007), 5 maart. Dure misstap van Stam; Heerenveen kijkt tactiek van AZ-trainer Van Gaal

af, de Volkskrant, pag. 15.

Walle, E. van der (2005), 17 mei. Talent Afellay siert afscheidsduel Van Bommel op, NRC Handelsblad,

pag. 18.

Walle, E. van der (2006), 13 april. Eind aan reeks duels van Kuijt, NRC Handelsblad, pag. 13.

Walle, E. van der (2006), 18 september. PSV drukt kwaliteitsverschil onvoldoende uit, NRC

Handelsblad, pag. 13.

Walle, E. van der (2007), 5 maart. Zuchten en stralen na afloop, NRC Handelsblad, pag. 15.

Wijffels, M. (2005), 12 december. (Geen titel), Algemeen Dagblad, pag. 42.

Wijffels, M. (2006), 6 februari. Kuyt ziet weer uitdaging in Feyenoord - Uitblinker na zege op Ajax:

Iedereen denkt dat ik weg ga. Maar dat is nog niet zo zeker, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Wijffels, M. (2006), 8 april. Heerenveen haakt af - Feyenoord ontneemt Friezen hoop op Champions

League-ticket, Algemeen Dagblad, pag. 7.

Wijffels, M. (2006), 13 april. Ivoriaan te onschuldig in duel met kampioen PSV; Kalou mist nog body

voor het centrum, Algemeen Dagblad, pag. 4.

Wijffels, M. (2006), 18 september. Dubieuze rol van arbiter Vink, maar wedstrijd krijgt de winnaar die

het verdient - PSV blijkt lief voor Feyenoord, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Wijffels, M. (2006), 4 december. Zege op Heerenveen ; Ploeg van trainer Erwin Koeman krabbelt op

na horroravontuur in Nancy - Feyenoord toont fans veerkracht, Algemeen Dagblad, pag. 2.

Wijffels, M. (2007), 30 april. ‘Zevende plek is een schande’; 'Ook als we helemaal geen Europees

voetbal afdwingen, houden we vast aan Erwin als trainer', Algemeen Dagblad, pag. 10.

Wijffels, M. (2008), 31 maart. Sulejmani in beeld bij Ajax, Algemeen Dagblad, pag. 4.Bijlage B – Geanalyseerde wedstrijden

Nummer wedstrijd

Seizoen

Datum

Thuisclub

Uitclub

1

2004-2005

25 sept. 2004

PSV 4

Heerenveen 0

2

2004-2005

16 okt. 2004

Ajax 1

Heerenveen 3

3

2004-2005

24 okt. 2004

PSV 2

Ajax 0

4

2004-2005

14 nov.2004

Ajax 1

Feyenoord 1

5

2004-2005

28 nov. 2004

Heerenveen 2

Feyenoord 2

6

2004-2005

12 dec. 2004

Feyenoord 3

PSV 3

7

2004-2005

27 feb. 2005

Heerenveen 0

PSV 3

8

2004-2005

20 mrt. 2005

Ajax 0

PSV 4

9

2004-2005

2 apr. 2005

Heerenveen 2

Ajax 1

10

2004-2005

17 apr. 2005

Feyenoord 2

Ajax 3

11

2004-2005

1 mei 2005

Feyenoord 1

Heerenveen 3

12

2004-2005

15 mei 2005

PSV 4

Feyenoord 2

13

2005-2006

28 aug. 2005

Ajax 1

Feyenoord 2

14

2005-2006

18 sept. 2005

Feyenoord 5

Heerenveen 1

15

2005-2006

2 okt. 2005

Heerenveen 2

PSV 3

16

2005-2006

23 okt. 2005

PSV 1

Ajax 0

17

2005-2006

28 okt. 2005

Ajax 0

Heerenveen 0

18

2005-2006

11 dec. 2005

Feyenoord 1

PSV 0

19

2005-2006

30 dec. 2005

Heerenveen 4

Ajax 2

20

2005-2006

5 feb. 2006

Feyenoord 3

Ajax 2

21

2005-2006

4 mrt. 2006

PSV 4

Heerenveen 1

22

2005-2006

11 mrt. 2006

Ajax 0

PSV 0

23

2005-2006

7 apr. 2006

Heerenveen 1

Feyenoord 1

24

2005-2006

12 apr. 2006

PSV 1

Feyenoord 1

25

2006-2007

17 sept. 2006

PSV 2

Feyenoord 1

26

2006-2007

1 okt. 2006

Heerenveen 0

PSV 0

27

2006-2007

22 okt. 2006

Feyenoord 0

Ajax 4

28

2006-2007

28 okt. 2006

Heerenveen 0

Ajax 2

29

2006-2007

12 nov. 2006

Ajax 0

PSV 1

30

2006-2007

3 dec. 2006

Feyenoord 4

Heerenveen 3

31

2006-2007

26 dec. 2006

Feyenoord 1

PSV 1

32

2006-2007

20 jan. 2007

PSV 3

Heerenveen 1

33

2006-2007

4 feb. 2007

Ajax 4

Feyenoord 1

34

2006-2007

4 mrt. 2007

Ajax 1

Heerenveen 0

35

2006-2007

18 mrt. 2007

PSV 1

Ajax 5

36

2006-2007

29 apr. 2007

Hee 5

Feyenoord 1

37

2007-2008

26 aug. 2007

Ajax 4

Heerenveen 1

38

2007-2008

23 sept. 2007

PSV 4

Feyenoord 0

39

2007-2008

29 sept. 2007

Feyenoord 2

Heerenveen 0

40

2007-2008

3 nov. 2007

Heerenveen 2

PSV 1

41

2007-2008

11 nov. 2007

Feyenoord 2

Ajax 2

42

2007-2008

30 dec. 2007

Heerenveen 1

Feyenoord 1

43

2007-2008

12 jan. 2008

Feyenoord 0

PSV 1

44

2007-2008

30 jan. 2008

Ajax 0

PSV 2

45

2007-2008

3 feb. 2008

Ajax 3

Feyenoord 0

46

2007-2008

9 feb. 2008

PSV 1

Heerenveen 1

47

2007-2008

19 mrt. 2008

PSV 0

Ajax 0

48

2007-2008

29 mrt. 2008

Heerenveen 2

Ajax 4

49

2008-2009

21 sept. 2008

Feyenoord 2

Ajax 2

50

2008-2009

5 okt. 2008

Heerenveen 5

Ajax 2

51

2008-2009

26 okt. 2008

Feyenoord 2

Heerenveen 2

52

2008-2009

16 nov. 2008

Ajax 4

PSV 1

53

2008-2009

29 nov. 2008

Heerenveen 2

PSV 2

54

2008-2009

21 dec. 2008

PSV 1

Feyenoord 0

55

2008-2009

16 jan. 2009

Heerenveen 3

Feyenoord 1

56

2008-2009

31 jan. 2009

Ajax 0

Heerenveen 1

57

2008-2009

15 feb. 2009

Ajax 2

Feyenoord 0

58

2008-2009

27 feb. 2009

PSV 2

Heerenveen 3

59

2008-2009

15 mrt. 2009

Feyenoord 1

PSV 0

60

2008-2009

19 apr. 2009

PSV 6

Ajax 2


Bijlage C – Codeboek doelpunten

Variabele

Antwoord

Verklaring

Toelichting

Wedstrijd

1 t/m 60

nummer corresponderend met wedstrijd

 

Krant

1 t/m 6

1 = AD, 2 = Telegraaf, 3 = NRC,

4 = Volkskrant, 5 = ED, 6 = Parool 

Thuisploeg/uitploeg

1 of 2

1 = thuisploeg, 2 = uitploeg

Doelpunt is gemaakt door thuis- of uitploeg

Doelpunt

1 t/m 12

Chronologisch: welk doelpunt in wedstrijd

 

Spelsituatie

1 t/m 3

1 = spel, 2 = dode spelsituatie (vrije trap, corner), 3 = penalty, 4 = rebound, 5 = solo, 6 = own goal

Situatie waaruit doelpunt wordt gescoord

Beoordeling doelpunt

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = wel genoemd, positief oordeel,

2 = wel genoemd neutraal oordeel,

3 = wel genoemd negatief oordeel


Beoordeling doelpunt zelf door journalist

Maker

1 t/m 322

nummer corresponderend met speler

Maker doelpunt

Maker genoemd

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = wel genoemd, positief oordeel,

2 = wel genoemd neutraal oordeel,

3 = wel genoemd negatief oordeel


 

Voorbereider

1 t/m 322

nummer corresponderend met speler

Voorbereider doelpunt of assist

Voorbereider genoemd

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = wel genoemd, positief oordeel,

2 = wel genoemd neutraal oordeel,

3 = wel genoemd negatief oordeel


 

Verdediger

1 t/m 322

nummer corresponderend met speler

Verdediger betrokken bij doelpunt

Verdediger genoemd

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = wel genoemd, positief oordeel,

2 = wel genoemd neutraal oordeel,

3 = wel genoemd negatief oordeel


 

Keeper

1 t/m 322

nummer corresponderend met speler

Keeper betrokken bij doelpunt

Keeper genoemd

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = wel genoemd, positief oordeel,

2 = wel genoemd neutraal oordeel,

3 = wel genoemd negatief oordeel


 

Scheidsrechter

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = wel genoemd, positief oordeel,

2 = wel genoemd neutraal oordeel,

3 = wel genoemd negatief oordeel


Scheids genoemd ivm doelpunt

Tactiek thuisploeg

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = wel genoemd, positief oordeel,

2 = wel genoemd neutraal oordeel,

3 = wel genoemd negatief oordeel


Tactiek ploeg genoemd in verband met doelpunt

Tactiek uitploeg

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = wel genoemd, positief oordeel,

2 = wel genoemd neutraal oordeel,

3 = wel genoemd negatief oordeel


Tactiek ploeg genoemd in verband met doelpunt

Verdiend

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = wel genoemd, positief: verdiend doelpunt, 2 = wel genoemd, neutraal oordeel,

3 = wel genoemd, negatief: onverdiend doelpuntDoelpunt verdiend of onverdiend

Bijlage D – Codeboek spelers

Variabele

Antwoordmogelijkheden

Verklaring

Toelichting

Speler

1 t/m 322

nummer corresponderend met de speler

 

Wedstrijd

1 t/m 60

nummer corresponderend met de wedstrijd

 

Krant

1 t/m 6

1 = AD, 2 = Telegraaf, 3 = NRC,

4 = Volkskrant, 5 = ED, 6 = Parool 

Alinea

0 t/m 20

0 = kop, 1 = artikel

 

Context

1 t/m 11

1 = maken doelpunt,

2 = aanvallende actie,

3 = verdedigende actie,

4 = keepende actie,

5 = overtreding,

6 = krijgen gele/rode kaart,

7 = blessure,

8 = wissel,

9 = spel algemeen,

10 = gedrag speler,

11 = positie speler

12 = overigContext waarin speler wordt genoemd

Beoordeling context speler

0 t/m 3

0 = geen oordeel,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling context door journalist

Bijlage E – Codeboek artikelen

Variabele

Antwoord

Verklaring

Toelichting

Wedstrijd

1 t/m 60

nummer corresponderend met wedstrijd

 

Krant

1 t/m 6

1 = AD, 2 = Telegraaf,

3 = NRC,

4 = Volkskrant, 5 = ED,

6 = Parool Naam krant

Alinea

0 of 1

0 = kop, 1 = artikel

 

Sfeer stadion

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelSfeer gehele stadion

Aantal toeschouwers

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief (vol, uitverkocht, 'kolkend'),

2 = neutraal (noemen aantal),

3 = negatief (leeg, halfvol) 

Supportersgedrag A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelGedrag supporters thuisploeg

Supportersgedrag B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelGedrag supporters uitploeg

Beoordeling wedstrijd geheel

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling kwaliteit wedstrijd an sich

Beoordeling spanning

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 =positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeel
Beoordeling spanning wedstrijd als geheel

Hardheid (overtredingen) algemeen

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel ('lekker harde wedstrijd'),

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeel ('het regende gele kaarten')
Beoordeling hardheid wedstrijd als geheel

Hardheid (overtredingen) A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatiefBeoordeling hardheid spel thuisploeg

Hardheid (overtredingen) B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatiefBeoordeling hardheid spel uitploeg

Beoordeling spel A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 =positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling spelkwaliteit thuisploeg deze wedstrijd

Beoordeling spel B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling spelkwaliteit uitploeg deze wedstrijd

Beoordeling trainer A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling trainer(-sbeslissing) thuisploeg

Beoordeling trainer B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling trainer(-sbeslissing) uitploeg

Beoordeling scheidsrechter algemeen

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling scheids algemeen (hele wedstrijd)

Beoordeling scheidsrechter A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling scheidsrechter(sbeslissing) tov thuisploeg

Beoordeling scheidsrechter B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling scheidsrechter(sbeslissing) tov uitploeg

Beoordeling uitslag A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief (verdiend),

2 = neutraal,

3 = negatief (onverdiend)Beoordeling uitslag mbt thuisploeg

Beoordeling uitslag B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief (verdiend, terecht gewonnen/verloren),

2 = neutraal,

3 = negatief (onverdiend, onterecht gewonnen/verloren)Beoordeling uitslag mbt uitploeg

Belang van de wedstrijd A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief (zeer belangrijke wedstrijd),

2 = neutraal,

3 = negatief (alle prijzen al verdeeld)Beoordeling belang van de wedstrijd voor thuisploeg

Belang van de wedstrijd B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief (zeer belangrijke wedstrijd), 2 = neutraal,

3 = negatief (alle prijzen al verdeeld)


Beoordeling belang van de wedstrijd voor uitploeg

Stand competitie A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = goed (club A staat er goed voor), 2 = neutraal,

3 = slecht (club A staat er slecht voor)


Beoordeling stand thuisploeg

Stand competitie B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = goed (club A staat er goed voor), 2 = neutraal,

3 = slecht (club A staat er slecht voor)


Beoordeling stand uitploeg

Spelkwaliteit A tot nu toe

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling spelkwaliteit thuisploeg tot nu toe (voorgaande wedstrijden)

Spelkwaliteit B tot nu toe

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel,

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeelBeoordeling spelkwaliteit uitploeg tot nu toe (voorgaande wedstrijden)

Invloed uitslag A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief ('gewonnen wedstrijd, daardoor nog in de race'),

2 = neutraal,

3 = negatief ('verloren, geen kans meer op Champions Leage')Invloed van de uitslag op de stand in competitie voor thuisploeg

Invloed uitslag B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief ('gewonnen wedstrijd, daardoor nog in de race'),

2 = neutraal,

3 = negatief ('verloren, geen kans meer op Champions Leage')Invloed van de uitslag op de stand in competitie voor uitploeg

Spelersmateriaal A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel ('veel spitsen'), 2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeel ('spitstekort'), 4 = negatief voor toekomst (blessures


Oordeel spelersmateriaal thuisploeg

Spelersmateriaal B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief oordeel ('veel spitsen'),

2 = neutraal oordeel,

3 = negatief oordeel ('spitstekort'), 4 = negatief voor toekomst (blessures)Oordeel spelersmateriaal uitploeg

Bestuur/beleid A

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief, 2 = neutraal,

3 = negatief


Beoordeling handelen bestuur thuisploeg

Bestuur/beleid B

0 t/m 3

0 = niet genoemd,

1 = positief, 2 = neutraal,

3 = negatief


Beoordeling handelen bestuur uitploeg

Opinie over wedstrijd speler A

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = positief,

2 = neutraal,

3 = negatief


Quote van speler thuisploeg over kwaliteit van de gehele wedstrijd

Opinie over wedstrijd speler B

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = positief,

2 = neutraal, 3 = negatiefQuote van speler uitploeg over kwaliteit van de gehele wedstrijd

Opinie over wedstrijd trainer A

0 t/m 3

 1. = niet genoemd, 1 = positief,

2 = neutraal,

3 = negatiefQuote van trainer thuisploeg over kwaliteit van de gehele wedstrijd

Opinie over wedstrijd trainer B

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = positief, 2 = neutraal, 3 = negatief

Quote van trainer uitploeg over kwaliteit van de gehele wedstrijd

Opinie spel eigen club A

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = positief, 2 = neutraal, 3 = negatief

Quote van speler/trainer van thuisploeg over spel thuisploeg

Opinie spel eigen club B

0 t/m 3

0 = niet genoemd, 1 = positief, 2 = neutraal, 3 = negatief

Quote van speler/trainer van uitploeg over spel uitploeg

Emotie

woord

woord dat emotie aangeeft

(bv. ‘drama’, ‘treurigheid’, etc.)
Emotiewoorden in kop (bv. 'drama', 'treurnis', etc.)

Waarop heeft emotie betrekking in kop

1 t/m 6

1 = spelkwaliteit algemeen,

2 = spelkwaliteit thuisploeg,

3 = spelkwaliteit uitploeg,

4 = invloed uitslag wedstrijd voor thuisploeg,

5 = invloed uitslag wedstrijd uitploeg,

6 = uitslag wedstrijd algemeen

7 = kwaliteit scheidsrechter

8 = trainer (stemming)

9 = overig


Emotiewoorden in kop hebben betrekking op deze zaken

Klassieker

1 of 2

1 = genoemd, 2 = niet genoemd

Woord ''klassieker" gebruiktBijlage F - Voorbeeld invulformulier ‘Doelpunten’

 1. Wedstrijd

 

(nummer wedstrijd invullen)

 1. Krant

 AD

 Telegraaf

 NRC Handelsblad

 Volkskrant

 Eindhovens Dagblad

 Parool

 1. Welke ploeg maakte het doelpunt?

Uitploeg Thuisploeg 1. Vanuit welke spelsituatie is het doelpunt gemaakt?

Spel

Dode spelsituatie (vrije trap, corner)

Penalty

Rebound

Solo

Eigen doelpunt

 1. Beoordeelt de journalist het doelpunt?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 6. Zo nee, ga naar vraag 7.

 1. Hoe beoordeelt de journalist het doelpunt?

Positief

Neutraal

Negatief
 1.  Wie is de maker van het doelpunt?

(naam maker invullen)

 1. Wordt de maker van het doelpunt genoemd in het artikel?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 9. Zo nee, ga naar vraag 10.

 1. Hoe beoordeelt de journalist de maker van het doelpunt?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wie is de voorbereider van het doelpunt?

(naam assist invullen)

 1. Wordt de voorbereider van het doelpunt genoemd in het artikel?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 12. Zo nee, ga naar vraag 13.

 1. Hoe beoordeelt de journalist de voorbereider van het doelpunt?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt er in verband met dit doelpunt een verdediger genoemd in het artikel?

 Ja
Nee

Zo ja, ga door met vraag 14. Zo nee, ga naar vraag 16.

 1. Hoe heet de verdediger die wordt genoemd?

(naam verdediger invullen)
 1. Hoe beoordeelt de journalist het optreden van deze verdediger in verband met dit doelpunt?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt er in verband met dit doelpunt een keeper genoemd in het artikel?

 Ja
Nee

Zo ja, ga door met vraag 17. Zo nee, ga naar vraag 19.

 1. Hoe heet de keeper die wordt genoemd?

(naam keeper invullen)
 1. Hoe beoordeelt de journalist het optreden van deze keeper in verband met dit doelpunt?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in verband met dit doelpunt de scheidsrechter genoemd in het artikel?

 Ja
Nee

Zo ja, ga door met vraag 20. Zo nee, ga naar vraag 21.

 1. Hoe beoordeelt de journalist het optreden van de scheidsrechter in verband met dit doelpunt?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in verband met dit doelpunt de tactiek van de thuisploeg genoemd in het artikel?

 Ja
Nee

Zo ja, ga door met vraag 22. Zo nee, ga naar vraag 23.

 1. Hoe beoordeelt de journalist de tactiek van de thuisploeg in verband met dit doelpunt?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in verband met dit doelpunt de tactiek van de uitploeg genoemd in het artikel?

 Ja
Nee

Zo ja, ga door met vraag 24. Zo nee, ga naar vraag 25.

 1. Hoe beoordeelt de journalist de tactiek van de uitploeg in verband met dit doelpunt?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Beoordeelt de journalist in het artikel het maken van het doelpunt als terecht of verdiend?

 Ja
Nee 1. Beoordeelt de journalist in het artikel het maken van het doelpunt als onterecht of onverdiend?

 Ja
Nee

Bijlage G - Voorbeeld invulformulier ‘Spelers’

 1. Wedstrijd 

 (nummer wedstrijd invullen) 1. Krant

 AD

 Telegraaf

 NRC Handelsblad

 Volkskrant

 Eindhovens Dagblad

 Parool

 1. Wat is de naam van de speler die wordt genoemd in het artikel?

(naam speler invullen) 1. In welke alinea binnen het artikel wordt deze naam genoemd?

(nummer alinea invullen) 1. In welke context wordt deze speler genoemd?

 Maken doelpunt

Aanvallende actie

Verdedigende actie

Keepende actie

Maken overtreding

Krijgen rode/gele kaart

Blessure

Wissel


Spel algemeen

Gedrag speler

Positie speler

Overig
 1. Hoe beoordeelt de journalist de context waarin de speler werd genoemd?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt deze speler nog in een andere context genoemd in de zelfde alinea?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 8. Zo nee, ga door met het volgende formulier voor de volgende genoemde speler.

 1. In welke context wordt deze speler nog meer genoemd in deze alinea?

  Maken doelpunt

Aanvallende actie

Verdedigende actie

Keepende actie

Maken overtreding

Krijgen rode/gele kaart

Blessure

Wissel


Spel algemeen

Gedrag speler

Overig
 1. Hoe beoordeelt de journalist deze context?

Positief

Neutraal

Negatief


Bijlage H - Voorbeeld invulformulier ‘Artikelen’

 1. Wedstrijd

(nummer wedstrijd invullen) 1. Krant

 AD

 Telegraaf

 NRC Handelsblad

 Volkskrant

 Eindhovens Dagblad

 Parool

 1. Wordt in dit artikel de algemene sfeer in het stadion besproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 4. Zo nee, ga naar vraag 5.

 1. Hoe wordt deze sfeer in het stadion door de journalist beoordeeld?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in dit artikel het aantal toeschouwers besproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 6. Zo nee, ga naar vraag 7.

 1. Hoe wordt het aantal toeschouwers door de journalist beoordeeld?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in dit artikel het supportersgedrag van supporters van de thuisploeg besproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 8. Zo nee, ga naar vraag 9.

 1. Hoe wordt door de journalist het supportersgedrag van supporters van de thuisploeg beoordeeld?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in dit artikel het supportersgedrag van supporters van de uitploeg besproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 10. Zo nee, ga naar vraag 11.

 1. Hoe wordt door de journalist het supportersgedrag van supporters van de uitploeg beoordeeld?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Hoe beoordeelt de journalist de wedstrijd als geheel?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist beoordeelt de wedstrijd als geheel niet in dit artikel

 1. Hoe beoordeelt de journalist de spanning en/of amusementswaarde van de wedstrijd?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft geen oordeel over de spanning/amusementswaarde van de wedstrijd in dit artikel

 1. Hoe beoordeelt de journalist de hardheid van de wedstrijd en/of overtredingen die tijdens de wedstrijd gemaakt zijn in het algemeen?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de hardheid van de wedstrijd in het algemeen

 1. Hoe beoordeelt de journalist de hardheid van het spel/ overtredingen van de thuisploeg?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de hardheid/overtredingen van de thuisploeg

 1. Hoe beoordeelt de journalist de hardheid van het spel/overtredingen van de uitploeg?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de hardheid/overtredingen van de uitploeg

 1. Hoe beoordeelt de journalist de kwaliteit van het gespeelde spel door de thuisploeg?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de kwaliteit van het spel van de thuisploeg

 1. Hoe beoordeelt de journalist de kwaliteit van het gespeelde spel door de uitploeg?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de kwaliteit van het spel van de uitploeg

 1. Hoe beoordeelt de journalist de trainer van de thuisploeg (bv. wissels, tactische beslissingen)?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de trainer van de thuisploeg

 1. Hoe beoordeelt de journalist de trainer van de uitploeg (bv. wissels, tactische beslissingen)?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de trainer van de uitploeg

 1. Hoe beoordeelt de journalist in dit artikel de scheidsrechter in het algemeen?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de scheidsrechter in het algemeen

 1. Hoe beoordeelt de journalist in dit artikel de scheidsrechter(-sbeslissing) ten opzichte van de thuisploeg?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de scheidsrechter

(-sbeslissing) ten opzichte van de thuisploeg
 1. Hoe beoordeelt de journalist in dit artikel de scheidsrechter(-sbeslissing) ten opzichte van de uitploeg?

Positief

Neutraal

Negatief

De journalist geeft in dit artikel geen oordeel over de scheidsrechter

(-sbeslissing) ten opzichte van de uitploeg
 1. Hoe beoordeelt de journalist de uitslag van de wedstrijd met betrekking tot de thuisploeg?

Positief (verdiend, terecht gewonnen/verloren)

Neutraal

Negatief (onverdiend, onterecht gewonnen/verloren)

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe beoordeelt de journalist de uitslag van de wedstrijd met betrekking tot de uitploeg?

Positief (verdiend, terecht gewonnen/verloren)

Neutraal

Negatief (onverdiend, onterecht gewonnen/verloren)

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe beoordeelt de journalist het belang van de wedstrijd voor de thuisploeg?

Zeer belangrijke wedstrijd

Neutraal

Onbelangrijke wedstrijd

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe beoordeelt de journalist het belang van de wedstrijd voor de uitploeg?

 Zeer belangrijke wedstrijd

Neutraal

Onbelangrijke wedstrijd

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe staat de thuisploeg er volgens de journalist voor in de eredivisie?

Goed

Neutraal

Slecht

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe staat de uitploeg er volgens de journalist voor in de eredivisie?

Goed

Neutraal

Slecht

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe beoordeelt de journalist de spelkwaliteit van de thuisploeg tot dusver (voorgaande wedstrijden)?

Goed

Neutraal

Slecht

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe beoordeelt de journalist de spelkwaliteit van de uitploeg tot dusver (voorgaande wedstrijden)?

Goed

Neutraal

Slecht

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe beoordeelt de journalist de invloed die de uitslag van de gespeelde wedstrijd heeft op de stand in de eredivisie van de thuisploeg?

Positieve invloed

Geen invloed

Negatieve invloed

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe beoordeelt de journalist de invloed die de uitslag van de gespeelde wedstrijd heeft op de stand in de eredivisie van de uitploeg?

Positieve invloed

Geen invloed

Negatieve invloed

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe beoordeelt de journalist het spelersmateriaal van de thuisploeg?

Goed

Neutraal

Slecht

De journalist voorspelt een tekort voor de toekomst

De journalist heeft dit niet genoemd
 1. Hoe beoordeelt de journalist het spelersmateriaal van de uitploeg?

Goed

Neutraal

Slecht

De journalist voorspelt een tekort voor de toekomst

De journalist heeft dit niet genoemd
 1. Hoe beoordeelt de journalist het handelen van het bestuur van de thuisploeg?

Positief, goede beslissingen

Neutraal

Negatief, slechte beslissingen

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Hoe beoordeelt de journalist het handelen van het bestuur van de uitploeg?

Positief, goede beslissingen

Neutraal

Negatief, slechte beslissingen

De journalist heeft dit niet genoemd

 1. Wordt in het artikel de mening van een speler van de thuisploeg besproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 38. Zo nee, ga naar vraag 40.

 1. Oordeelt de speler van de thuisploeg over de gehele wedstrijd?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 39. Zo nee, ga naar vraag 40.

 1. Hoe oordeelt de speler van de thuisploeg over de gehele wedstrijd?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in het artikel de mening van een speler van de uitploeg besproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 41. Zo nee, ga naar vraag 43.

 1. Oordeelt de speler van de uitploeg over de gehele wedstrijd?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 42. Zo nee, ga naar vraag 43.

 1.  Hoe oordeelt de speler van de thuisploeg over de gehele wedstrijd?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in het artikel de mening van de trainer van de thuisploeg besproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 44. Zo nee, ga naar vraag 46.

 1. Oordeelt de trainer van de thuisploeg over de gehele wedstrijd?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 45. Zo nee, ga naar vraag 46.

 1. Hoe oordeelt de trainer van de thuisploeg over de gehele wedstrijd?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in het artikel de mening van de trainer van de uitploeg besproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 47. Zo nee, ga naar vraag 49.

 1. Oordeelt de trainer van de uitploeg over de gehele wedstrijd?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 48. Zo nee, ga naar vraag 49.

 1. Hoe oordeelt de trainer van de uitploeg over de gehele wedstrijd?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in het artikel door iemand (speler of trainer) van de thuisploeg over het spel van de eigen club gesproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 50. Zo nee, ga naar vraag 51.

 1. Hoe wordt door deze persoon van de thuisploeg over het spel van de eigen club gesproken?

Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt in het artikel door iemand (speler of trainer) van de uitploeg over het spel van de eigen club gesproken?

 Ja

Nee


Zo ja, ga door met vraag 52. Zo nee, ga naar vraag 53.

 1. Hoe wordt door deze persoon van de uitploeg over het spel van de eigen club gesproken?

 Positief

Neutraal

Negatief
 1. Wordt het woord ‘klassieker’ genoemd in het artikel?

 Ja

Nee
1 De complete lijst met wedstrijden, data waarop deze wedstrijden gespeeld zijn, ploegen en uitslagen is te vinden in bijlage B.

2 De complete lijst met wedstrijden, data waarop deze wedstrijden gespeeld zijn, ploegen en uitslagen is te vinden in bijlage B.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • Paragraaf 4.2 – Eindconclusie: scorebordjournalistiek
 • Bijlage A – Geanalyseerde krantenartikelen
 • Bijlage B – Geanalyseerde wedstrijden
 • Uitclub 1
 • Bijlage C – Codeboek doelpunten
 • Bijlage D – Codeboek spelers
 • Bijlage E – Codeboek artikelen
 • Bijlage F - Voorbeeld invulformulier ‘Doelpunten’
 • Bijlage G - Voorbeeld invulformulier ‘Spelers’
 • Bijlage H - Voorbeeld invulformulier ‘Artikelen’

 • Dovnload 1.69 Mb.