Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen

Dovnload 1.69 Mb.

Faculteit der Historische en KunstwetenschappenPagina5/10
Datum05.12.2018
Grootte1.69 Mb.

Dovnload 1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

3.3.2 – Vroege en late doelpunten

De verwachting bestaat dat doelpunten die pas laat in een wedstrijd vielen, positiever worden beoordeeld in de wedstrijdverslagen dan doelpunten die daarvoor al werden gemaakt. Met ‘laat’ wordt hier bedoeld in de laatste tien minuten van de wedstrijd, dus vanaf de tachtigste minuut. Hoe de journalisten oordeelden over de doelpunten is te zien in figuren 5 en 6.Figuur 5Oordeel over ‘vroege’ doelpunten (gemaakt in minuut 1 tot en met 79) in 292 wedstrijdverslagen uit 6 kranten in percentagesFiguur 6Oordeel over ‘late’ doelpunten (gemaakt in minuut 80 tot en met de blessuretijd) in 292 wedstrijdverslagen uit 6 kranten in percentages


Uit deze twee figuren blijkt dat er weinig verschil zit in de beoordeling van de ‘vroege’ en ‘late’ doelpunten. De ‘late’ doelpunten worden niet positiever beoordeeld dan de ‘vroege’ doelpunten. Sterker nog, de ‘late doelpunten worden zelfs minder vaak beoordeeld door de journalisten in de wedstrijdverslagen.
3.3.3 - Scheidsrechter

De scheidsrechter wordt vaak genoemd als betrokkene bij een doelpunt. Hieronder is te zien hoe vaak dit gebeurt en hoe over de scheidsrechter door de journalist wordt geoordeeld wanneer dit het geval is.


Tabel 4Scheidsrechter genoemd in wedstrijdverslag als betrokkene bij een doelpunt en het eventuele oordeel van de journalist over het optreden van de scheidsrechter, in aantallenNeutraal

oordeel

Negatief oordeel

AD
0

2

Telegraaf
0

4

NRC
0

3

Volkskrant
1

3

ED
0

2

Parool
0

2

De scheidsrechter wordt, wanneer hij als betrokkene bij een doelpunt wordt genoemd in een wedstrijdverslag, nooit positief beoordeeld. Het aantal keer dat de scheidsrechter negatief wordt beoordeeld door de journalist is erg laag, zoals in bovenstaande tabel te zien is.
3.3.4 - Maker, assist en andere voorbereider(s) van de scorende ploeg

Wanneer een doelpunt in een wedstrijdverslag wordt beschreven worden soms de maker en de voorbereider (of assist) genoemd. Deze spelers worden niet even vaak genoemd en niet hetzelfde beoordeeld door de journalist. Dit is in onderstaande tabellen te zien.


Tabel 5Oordeel van de journalist over de maker van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, per krant
AD

Telegraaf

NRC

Volkskrant

ED

Parool

Niet genoemd

51

35

32

20

26

31

Positief oordeel

31

34

25

44

30

8

Neutraal oordeel

85

126

138

143

50

52

Negatief oordeel

1

0

2

0

0

1


Tabel 6Oordeel van de journalist over de voorbereider van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, per krant
AD

Telegraaf

NRC

Volkskrant

ED

Parool

Niet genoemd

129

142

150

148

82

75

Positief oordeel

15

21

9

23

16

4

Neutraal oordeel

22

32

38

36

8

13

Negatief oordeel

2

0

0

0

0

0

Wanneer alle kranten bij elkaar worden opgeteld, geeft dit het volgende beeld.Tabel 7 Oordeel van de journalist over de maker en voorbereider van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in aantallen
Niet genoemd

Positief oordeel

Neutraal oordeel

Negatief oordeel

Maker

195

172

594

4

Assist

726

88

149

2

In percentages ziet dit er als volgt uit.


Figuur 7Oordeel van de journalist over de maker van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in percentagesFiguur 8Oordeel van de journalist over de voorbereider van het doelpunt in 292 wedstrijdverslagen, in percentages


Wanneer deze twee figuren met elkaar worden vergeleken, valt op dat de maker van het doelpunt twee keer zo vaak positief wordt beoordeeld door de journalist dan de voorbereider. Logisch is dat bij beide het negatieve oordeel verwaarloosbaar is. Dit is logisch omdat er toch een doelpunt is gescoord en dit de reden is dat de speler genoemd wordt, als maker danwel als voorbereider. Het laatste verschil tussen de maker van het doelpunt en de voorbereider van het doelpunt in de wedstrijdverslagen is dat de maker slechts in 20 procent van de doelpunten niet wordt genoemd. De voorbereider wordt in 75 procent van de doelpunten niet genoemd.

Behalve de maker van het doelpunt en de voorbereider van het doelpunt, kunnen er ook nog andere spelers ‘meehelpen’ bij het maken van het doelpunt. In onderstaande tabel is te zien of deze spelers worden genoemd en zo ja, hoe de journalist over deze spelers oordeelt.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  • Neutraal oordeel Negatief oordeel
  • 3.3.4 - Maker, assist en andere voorbereider(s) van de scorende ploeg
  • Niet genoemd Positief oordeel Neutraal oordeel Negatief oordeel

  • Dovnload 1.69 Mb.