Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen

Dovnload 1.69 Mb.

Faculteit der Historische en KunstwetenschappenPagina7/10
Datum05.12.2018
Grootte1.69 Mb.

Dovnload 1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

De tactiek van de incasserende ploeg wordt in 99 procent van de gevallen niet genoemd. Wanneer de tactiek van de incasserende ploeg dan toch wordt genoemd, is het oordeel negatief. De trainer van de incasserende ploeg wordt nog minder genoemd in verband met een geïncasseerd doelpunt dan de tactiek.


3.3.8 - Doelpunten: totstandkoming doelpunten en beoordeling scorende en incasserende ploeg

Wanneer een doelpunt wordt gemaakt, komt dit in 71 procent van de gevallen voort uit een ‘normale’ spelsituatie. De populaire dagbladen geven het minst vaak een algemeen oordeel over het gemaakte doelpunt. De regionale dagbladen en kwaliteitskranten geven vaker een algemeen oordeel over het gemaakte doelpunt.

Wanneer een doelpunt wordt gemaakt, wordt de maker van het doelpunt vaak in de wedstrijdverslagen genoemd, namelijk in 80 procent van de gevallen. De assist wordt al een stuk minder vaak genoemd, namelijk maar bij een kwart van alle genoemde doelpunten. Eventuele andere voorbereiders van het doelpunt worden nog minder vaak genoemd. Deze komen in slechts 6 procent van de genoemde doelpunten voor.

Wanneer een ploeg een doelpunt incasseert, is dit volgens de wedstrijdverslagen vaker te wijten aan de verdedigende linie of een verdedigende speler dan aan de keeper.

De tactiek en trainers van zowel de scorende als de incasserende ploeg worden zelden genoemd in de wedstrijdverslagen als betrokkene bij of ‘schuldige’ aan een gemaakt doelpunt. Ook de scheidsrechter wordt niet vaak genoemd als betrokkene bij een doelpunt in de wedstrijdverslagen. Wanneer dit dan toch het geval is, oordeelt de journalist overwegend negatief over de scheidsrechter.
Paragraaf 3.4 – Resultaten spelers

In deze paragraaf worden de resultaten gepresenteerd aan de hand van de spelers. Tevens wordt antwoord gegeven op deelvraag 5.

In dit onderzoek zijn van 17 van de 60 wedstrijden de namen van spelers in de wedstrijdverslagen geanalyseerd. Deze 17 wedstrijden zijn steekproefsgewijs gekozen. Omdat de steekproef te klein is, zijn de resultaten niet generaliseerbaar voor alle 60 wedstrijdverslagen. Toch wordt dit onderdeel hier besproken, omdat het wel een indruk geeft van welke spelers het meest worden genoemd in wedstrijdverslagen, in welke context dit gebeurt en hoe het oordeel van de journalist is over deze spelers. Er zijn van deze 17 wedstrijden 72 wedstrijdverslagen geanalyseerd.

De context waarin de speler wordt genoemd, is onderverdeeld in de volgende 17 categorieën: 1. Doelpunt maker

 2. Betrokken bij doelpunt tegen

 3. Aanvallende actie

 4. Verdedigende actie

 5. Keepende actie

 6. Overtreding

 7. Slachtoffer overtreding

 8. Krijgen rode/gele kaart

 9. Blessure

 10. Wissel

 11. Spel algemeen

 12. Gedrag speler

 13. Positie speler

 14. Quote speler

 15. Niet opgesteld

 16. Wel opgesteld

 17. Overig

Er is per genoemde speler aangegeven in welke context deze speler wordt genoemd en ook of de journalist de speler in deze context beoordeelt als positief, neutraal of negatief.
3.4.1 – Posities spelers, context en oordeel

In de geanalyseerde 72 wedstrijdverslagen van 17 wedstrijden zijn in totaal 1357 spelers genoemd. Welke positie deze spelers hebben in het veld is te zien in tabel 12.Tabel 12Posities van genoemde spelers in aantallen en percentages in 72 wedstrijdverslagen
Aantal keer genoemd

in aantallen

Aantal keer genoemd

in percentages

Aanvaller

507

37,4 %

Middenvelder

477

35,2 %

Verdediger

252

18,6 %

Keeper

121

8,9 %

Totaal

1357

100%

Uit deze tabel blijkt dat de spelers die het meest worden genoemd in wedstrijdverslagen de aanvallers zijn. Dit is niet echt verrassend. Opvallender is dat de middenvelders bijna net zo vaak worden genoemd als de aanvallers. De keepers worden het minst genoemd, namelijk maar in minder dan 9 procent van alle genoemde spelers ging het om een keeper. Ook verdedigers worden weinig genoemd. Van alle genoemde spelers in de wedstrijdverslagen ging het in minder dan 20 procent van de gevallen om een verdediger.In figuur 12 is te zien in welke context de spelers het meest zijn genoemd.
Figuur 12Context waarin spelers zijn genoemd in 72 wedstrijdverslagen in procenten

Duidelijk is dat de belangrijkste reden om een speler te noemen in het wedstrijdverslag het spel van de speler in het algemeen is. Dit is namelijk het geval in bijna een kwart van alle gevallen. Het maken van een aanvallende actie is een andere veelvoorkomende reden voor een journalist om hem te noemen, dit is in bijna een vijfde van alle genoemde spelers het geval. De derde belangrijke reden voor een journalist om een speler te noemen is wanneer deze speler de maker is van een doelpunt. Dit is in 10 procent van de genoemde spelers zo.De context waarin deze spelers zijn genoemd en hoe deze zijn beoordeeld door de journalist is te zien in tabel 13. Twee keer is een speler in twee verschillende contexten in hetzelfde artikel genoemd.
Tabel 13Context waarin speler in de 72 geanalyseerde wedstrijdverslagen is genoemd en oordeel van de journalist over deze context in aantallen
Aantal keer genoemd

Waarvan positief oordeel

Waarvan neutraal oordeel

Waarvan negatief oordeel

Maker doelpunt

136

101

35

0

Doelpunt tegen

1

0

0

1

Aanvallende actie

247

117

80

50

Verdedigende actie

54

7

17

30

Keepende actie

67

24

34

9

Overtreding

27

4

9

14

Slachtoffer overtreding

23

9

11

3

Ontvangen gele/rode kaart

20

6

10

4

Blessure

62

0

61

1

Wissel

48

12

29

7

Spel algemeen

330

177

30

123

Gedrag

39

6

15

18

Positie

96

2

94

0

Quote

40

0

40

0

Niet opgesteld

29

2

26

1

Wel opgesteld

29

0

29

0

Overig

111

4

105

2

Hoe de journalist over deze spelers oordeelt is te zien in figuur 13.
Figuur 13Context waarin speler in de wedstrijdverslagen is genoemd en oordeel van de journalist over deze context in procenten

Voor de duidelijkheid is de informatie uit deze figuur ook in een tabel gezet. Dit is tabel 14.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 • 3.3.8 - Doelpunten: totstandkoming doelpunten en beoordeling scorende en incasserende ploeg
 • Paragraaf 3.4 – Resultaten spelers
 • 3.4.1 – Posities spelers, context en oordeel
 • Aantal keer genoemd in aantallen Aantal keer genoemd in percentages
 • Keeper 121 8,9 % Totaal
 • Aantal keer genoemd Waarvan positief oordeel Waarvan neutraal oordeel
 • Ontvangen gele/rode kaart

 • Dovnload 1.69 Mb.