Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen

Dovnload 1.69 Mb.

Faculteit der Historische en KunstwetenschappenPagina9/10
Datum05.12.2018
Grootte1.69 Mb.

Dovnload 1.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Deze tabel kan als volgt worden geïnterpreteerd. In populaire kranten heeft van alle uitspraken die uit de wedstrijdverslagen gehaald zijn 2 procent betrekking op de sfeer in het stadion tijdens de wedstrijd. In regionale kranten wordt minder gesproken in wedstrijdverslagen over de sfeer in het stadion. Namelijk maar 1 procent van alle uitspraken in de wedstrijdverslagen in regionale kranten heeft betrekking op de sfeer in het stadion.


Uit deze tabel blijkt dat de verschillen met betrekking tot de inhoud van de wedstrijdverslagen van de populaire kranten, de kwaliteitskranten en de regionale kranten minder groot zijn dan verwacht. Het spel is in alle kranten de grootste categorie. Zowel de populaire kranten, de kwaliteitskranten en de regionale kranten schrijven in hun wedstrijdverslagen het meest over het spel van de thuis- en de uitploeg. Dit is enigszins logisch, aangezien hier wedstrijdverslagen worden geanalyseerd en een wedstrijdverslag in theorie in de eerste plaats om de beschrijving van het spel zou moeten gaan.

Ook de stand in de competitie van de thuis- en de uitploeg wordt vaak besproken in de kranten. Van alle uitspraken die voorkwamen in de wedstrijdverslagen gaat een tiende over de competitiestand van de ploegen.

Het spelersmateriaal is het laatste onderwerp waarover vaak wordt gesproken in de wedstrijdverslagen. Heeft een ploeg een tekort aan spitsen of juist een luxeprobleem doordat veel goede spelers op de bank moeten blijven zitten? Dit soort uitspraken beslaan rond de 8 procent van alle uitspraken uit de wedstrijdverslagen.

Opvallend is dat de verschillen tussen de populaire kranten, kwaliteitskranten en regionale kranten nergens groter zijn dan 2 procent, met twee uitzonderingen. In kwaliteitskranten wordt slechts in 5 procent van de wedstrijdverslagen een quote van een speler of trainer over de wedstrijd gegeven. In de populaire en regionale kranten is dit 8 procent. De andere uitzondering is de beoordeling van de uitslag. In kwaliteitskranten wordt de uitslag minder vaak beoordeeld dan in populaire of regionale kranten.

Over het geheel kan worden geconcludeerd dat ongeveer driekwart van alle geanalyseerde uitspraken uit de wedstrijdverslagen over andere zaken gaan dan over het spel. Maar het spel blijft wel het belangrijkste aspect. De verschillen tussen de populaire kranten, de kwaliteitskranten en de regionale kranten zijn erg klein. Wat wedstrijdverslaggeving betreft lijkt het weinig uit te maken wat voor soort krant iemand leest, althans wat de inhoud betreft: de wedstrijdverslagen hebben allemaal ongeveer dezelfde verdeling van inhoudsaspecten. De manier waarop de verslaggevers uit de verschillende soorten kranten oordelen over deze inhoudsaspecten wordt hier nog buiten beschouwing gelaten.
Paragraaf 3.7– Resultaten objectiviteit in wedstrijdverslagen

In paragraaf 3.2 is per wedstrijd de ‘objectieve’ kwaliteit van het spel bepaald. In tabel 3 is te zien dat een positief getal staat voor een positieve kwaliteitsbepaling van het spel van de thuisploeg. Een negatief getal staat voor een positieve kwaliteitsbepaling van het spel van de uitploeg. In deze paragraaf wordt deze ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling vergeleken met de kwaliteitsbepaling van het spel door de journalisten in de wedstrijdverslagen.

De positieve getallen uit tabel 3 zijn vervangen door ‘thuisploeg beter’, wat betekent dat de thuisploeg de betere ploeg was tijdens de wedstrijd wat betreft de kwaliteit van het spel. De negatieve getallen uit deze tabel zijn vervangen door ‘uitploeg beter’, wat betekent dat de uitploeg ‘objectief’ gezien de betere ploeg was tijdens de wedstrijd.

Er is een beoordelingscijfer berekend per wedstrijdverslag, dat aangeeft of de journalist de thuisploeg of de uitploeg beoordeelt als betere ploeg. Dit beoordelingscijfer is berekend door het gemiddelde te nemen van de beoordeling van de journalist van het supportersgedrag, de hardheid van het spel, het spel in het algemeen, de trainer, de scheidsrechter, de uitslag, het belang van de wedstrijd, de stand van de competitie, de spelkwaliteit tot dusver, de invloed van de uitslag, het spelersmateriaal, het bestuur/beleid en de opinies over de wedstrijd en het spel van de thuisploeg. Dit gemiddelde is verminderd met het gemiddelde van de beoordeling van de journalist van het supportersgedrag, de hardheid van het spel, het spel in het algemeen, de trainer, de scheidsrechter, de uitslag, het belang van de wedstrijd, de stand van de competitie, de spelkwaliteit tot dusver, de invloed van de uitslag, het spelersmateriaal, het bestuur/beleid en de opinies over de wedstrijd en het spel van de thuisploeg.

Dit beoordelingscijfer geeft de totale beoordeling aan van de journalist over de spelkwaliteit per wedstrijd. Wanneer het cijfer positief is, beoordeelt de journalist de thuisploeg als de betere ploeg. Wanneer het beoordelingscijfer negatief is, beoordeelt de journalist de uitploeg als de betere ploeg.

De beoordelingscijfers van de wedstrijdverslagen worden vergeleken met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepalingen, zodat het verschil tussen de wedstrijdverslagen en de ‘objectieve’ kwaliteitsbepalingen van het spel duidelijk kan worden. Dit is te zien in de drie onderstaande tabellen.


Tabel 22‘Objectieve’ spelkwaliteit per wedstrijd en kwaliteitsbeoordeling uit wedstrijdverslagen populaire dagbladen Algemeen Dagblad en Telegraaf, per wedstrijd

Wedstrijd

Objectieve' spelkwaliteit

Kwaliteitsbeoordeling AD

Kwaliteitsbeoordeling Telegraaf

1

.

Geen verslag

Uitploeg beter

2

.

Geen verslag

Uitploeg beter

3

.

Geen verslag

Thuisploeg beter

4

.

Geen verslag

Geen waardering

5

.

Geen verslag

Thuisploeg beter

6

.

Geen verslag

Uitploeg beter

7

.

Geen verslag

Geen verslag

8

.

Geen verslag

Uitploeg beter

9

.

Geen verslag

Thuisploeg beter

10

.

Geen verslag

Uitploeg beter

11

.

Geen verslag

Uitploeg beter

12

.

Geen verslag

Thuisploeg beter

13

Thuisploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

14

Uitploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

15

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

16

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

17

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

18

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

19

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

20

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

21

Thuisploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

22

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

23

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

24

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

25

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

26

Uitploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

27

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

28

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

29

Uitploeg beter

Gelijk

Gelijk

30

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

31

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Gelijk

32

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen waardering

33

Thuisploeg beter

Geen waardering

Thuisploeg beter

34

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

35

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

36

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

37

Thuisploeg beter

Geen waardering

Thuisploeg beter

38

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

39

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

40

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

41

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

42

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

43

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

44

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

45

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

46

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

47

Uitploeg beter

Gelijk

Gelijk

48

Thuisploeg beter

Geen waardering

Thuisploeg beter

49

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

50

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

51

Thuisploeg beter

Geen waardering

Uitploeg beter

52

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

53

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

54

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

55

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

56

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

57

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

58

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

59

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

60

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter


Tabel nummer 23‘Objectieve’ spelkwaliteit per wedstrijd en kwaliteitsbeoordeling uit wedstrijdverslagen kwaliteitskranten NRC Handelsblad en Volkskrant, per wedstrijd

Wedstrijd

Objectieve' spelkwaliteit

Kwaliteitsbeoordeling

NRC

Kwaliteitsbeoordeling Volkskrant

1

.

Thuisploeg beter

Gelijk

2

.

Uitploeg beter

Uitploeg beter

3

.

Geen waardering

Geen verslag

4

.

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

5

.

Thuisploeg beter

Geen waardering

6

.

Uitploeg beter

Gelijk

7

.

Geen waardering

Uitploeg beter

8

.

Uitploeg beter

Uitploeg beter

9

.

Geen waardering

Thuisploeg beter

10

.

Uitploeg beter

Uitploeg beter

11

.

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

12

.

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

13

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

14

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

15

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

16

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

17

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

18

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

19

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

20

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

21

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

22

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

23

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

24

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Gelijk

25

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

26

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

27

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

28

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

29

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

30

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

31

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

32

Thuisploeg beter

Geen verslag

Geen waardering

33

Thuisploeg beter

Gelijk

Thuisploeg beter

34

Uitploeg beter

Geen waardering

Uitploeg beter

35

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

36

Uitploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

37

Thuisploeg beter

Geen waardering

Thuisploeg beter

38

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

39

Uitploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

40

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

41

Thuisploeg beter

Gelijk

Thuisploeg beter

42

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

43

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

44

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

45

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

46

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Gelijk

47

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

48

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

49

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

50

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

51

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Gelijk

52

Thuisploeg beter

Geen waardering

Thuisploeg beter

53

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

54

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

55

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

56

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

57

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Gelijk

58

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

59

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

60

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter


Tabel nummer 24‘Objectieve’ spelkwaliteit per wedstrijd en kwaliteitsbeoordeling uit wedstrijdverslagen regionale kranten Eindhovens Dagblad en het Parool, per wedstrijd

Wedstrijd

Objectieve' spelkwaliteit

Kwaliteitsbeoordeling ED

Kwaliteitsbeoordeling Parool

1

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

2

.

Geen verslag

Geen verslag

3

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

4

.

Uitploeg beter

Geen verslag

5

.

Geen verslag

Geen verslag

6

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

7

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

8

.

Uitploeg beter

Uitploeg beter

9

.

Geen verslag

Geen verslag

10

.

Geen verslag

Uitploeg beter

11

.

Geen verslag

Geen verslag

12

.

Thuisploeg beter

Geen verslag

13

Thuisploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

14

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

15

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

16

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

17

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

18

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

19

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

20

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

21

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

22

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

23

Thuisploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

24

Uitploeg beter

Gelijk

Geen verslag

25

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

26

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

27

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

28

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

29

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Gelijk

30

Thuisploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

31

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

32

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

33

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

34

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen waardering

35

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

36

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

37

Thuisploeg beter

Geen verslag

Gelijk

38

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

39

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

40

Thuisploeg beter

Gelijk

Geen verslag

41

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

42

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

43

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

44

Thuisploeg beter

Uitploeg beter

Uitploeg beter

45

Uitploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

46

Uitploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

47

Uitploeg beter

Gelijk

Thuisploeg beter

48

Thuisploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

49

Uitploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

50

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

51

Thuisploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

52

Thuisploeg beter

Geen waardering

Geen waardering

53

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

54

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

55

Uitploeg beter

Geen verslag

Geen verslag

56

Uitploeg beter

Geen verslag

Uitploeg beter

57

Thuisploeg beter

Geen verslag

Thuisploeg beter

58

Uitploeg beter

Uitploeg beter

Geen verslag

59

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Geen verslag

60

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Thuisploeg beter

Uit bovenstaande drie tabellen valt op te maken of het oordeel van een journalist van een krant in een wedstrijdverslag overeenkomt met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling van het spel. Om dit duidelijker te maken is berekend in hoeveel procent van de gevallen het oordeel van de journalist overeenkomt met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling en in hoeveel procent van de gevallen dit niet zo is. Wedstrijden waarvan geen ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling bestaat, waarvan geen verslag bestaat of waarin er in het verslag geen waardering is gegeven, zijn buiten beschouwing gelaten. De resultaten zijn in onderstaande tabel te zien.


Tabel nummer 25Beoordelingen spelkwaliteit in percentages per krant, verdeeld naar tegenstrijdigheid of overeenkomstigheid met ‘objectieve’ kwaliteitsbepalingen
AD

Telegraaf

NRC

Volkskrant

ED

Parool

Tegenstrijdige beoordeling

44%

50%

57%

42%

36%

45%

Overeenkomstige beoordeling

56%

50%

43%

58%

64%

55%

Uit bovenstaande tabel valt op te maken dat het Eindhovens Dagblad de krant is met het hoogste percentage aan overeenkomstige beoordelingen. Dit wil zeggen dat in deze krant de kwaliteitsbeoordeling van de wedstrijden in de wedstrijdverslagen het meest overeenkomen met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling zoals berekend met gebruik van de wedstrijdstatistieken (paragraaf 3.2). De krant met de minste overeenkomstige beoordelingen is het NRC Handelsblad. In deze krant komen de kwaliteitsbeoordelingen van de wedstrijden in de wedstrijdverslagen het minst overeen met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling zoals berekend in paragraaf 3.2.

Omdat de percentages per krant onderling behoorlijk verschillen, is ervoor gekozen de kranten niet te groeperen naar populaire kranten, kwaliteitskranten en regionale kranten.

De conclusie die uit bovenstaande tabel getrokken kan worden, is dat wat de objectiviteit in wedstrijdverslagen betreft qua kwaliteitsbeoordeling van het spel het Eindhovens Dagblad het meest objectief oordeelt. De Volkskrant is een goede tweede, gevolgd door het Algemeen Dagblad op de derde plaats. Het NRC Handelsblad is de minst objectieve krant. Het is tevens de enige krant waarvan minder dan de helft van het aantal beoordelingen overeenkomt met de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling.

Hoewel het NRC Handelsblad altijd wordt gezien als kwaliteitskrant en er door lezers van een kwaliteitskrant van de krant verwacht wordt dat deze krant zo objectief mogelijk is in zijn oordeel, lijkt deze premisse voor wat betreft wedstrijdverslaggeving van voetbalwedstrijden niet op te gaan. Deze kwaliteitskrant is veel minder objectief dan verwacht. Het Algemeen Dagblad daarentegen, in dit onderzoek gekwalificeerd als populaire krant, scoort juist erg goed wat objectiviteit betreft. Hoewel er van populaire kranten vaak wordt gezegd dat deze minder objectief zijn in hun oordeel, lijkt dit vooroordeel wat wedstrijdverslaggeving van voetbalwedstrijden betreft, bij het Algemeen Dagblad niet op te gaan.
Paragraaf 3.8 – Resultaten chauvinisme

In deze paragraaf worden de resultaten met betrekking tot chauvinisme in wedstrijdverslagen uit regionale dagbladen gepresenteerd zodat deelvraag 7 beantwoord kan worden. Uit de theorie zou de verwachting voort kunnen komen dat het Eindhovens Dagblad en het Parool positiever of juist kritischer oordelen over hun plaatselijke voetbalclub. Om te kijken hoe het Eindhovens Dagblad oordeelt over de Eindhovense club PSV en het Parool over de Amsterdamse club Ajax, wordt gebruikgemaakt van de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling van het spel zoals berekend in paragraaf 3.2 en van de beoordeling van de spelkwaliteit door journalisten in wedstrijdverslagen van het Eindhovens Dagblad en het Parool zoals is berekend in paragraaf 3.7. Er wordt gekeken of het oordeel van het Eindhovens Dagblad over het spel van PSV positiever, gelijk aan of negatiever is dan de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling van het spel. Hetzelfde is gedaan voor het Parool met Ajax. De resultaten staan in onderstaande tabel.


Tabel 26Overeenkomsten en verschillen tussen het kwaliteitsoordeel uit het Eindhovens Dagblad over het spel van PSV en het kwaliteitsoordeel uit het Parool over het spel van Ajax en de ‘objectieve’ spelkwaliteit
Kwaliteitsoordeel ED over het spel van PSV in procenten

Kwaliteitsoordeel Parool over het spel van Ajax in procenten

Positiever dan 'objectieve' spelkwaliteit

36%

23%

Gelijk aan 'objectieve' spelkwaliteit

50%

54%

Negatiever dan 'objectieve' spelkwaliteit

14%

23%

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het Eindhovens Dagblad in 36 procent van de wedstrijdverslagen positiever oordeelt over de kwaliteit van het spel van PSV dan de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling is. In slechts 14 procent van de wedstrijdverslagen oordeelt het Eindhovens Dagblad negatiever over de kwaliteit van het spel van PSV.

Het Parool lijkt wat minder chauvinistisch dan het Eindhovens Dagblad. Ook het Parool oordeelt soms positiever over het spel van de lokale club dan de werkelijke spelkwaliteit, maar dit gebeurt in ‘slechts’ 23 procent van de wedstrijdverslagen. Het Parool is ook vaker negatiever over de spelkwaliteit van Ajax dan de ‘objectief’ bepaalde spelkwaliteit. In 23 procent van de wedstrijdverslagen oordeelt het Parool negatiever dan de ‘objectief’ bepaalde spelkwaliteit.

Er kan gesteld worden dat het Eindhovens Dagblad enigszins chauvinistisch lijkt. Zij zijn vaak wat optimistischer over de spelkwaliteit van PSV dan de ‘objectieve’ kwaliteitsbepaling van het spel. Het Parool is minder chauvinistisch.


Paragraaf 3.9 – Resultaten scorebordjournalistiek

In deze paragraaf wordt gekeken naar de beoordeling van de kwaliteit van het spel en de beoordeling van de gehele wedstrijd door de journalist en waarvan deze behoordeling afhankelijk is. Dit is nodig om deelvragen 2 en 3 te beantwoorden.

De beoordeling van de spelkwaliteit door de journalisten in wedstrijdverslagen is berekend in paragraaf 3.7.

De beoordeling door de journalisten in wedstrijdverslagen van de gehele wedstrijd wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de beoordelingen van het sfeer van het stadion, het aantal toeschouwers, de wedstrijd als geheel, de spanning/het amusement tijdens de wedstrijd, de hardheid tijdens de wedstrijd en de scheidsrechter in het algemeen. Dit levert per wedstrijd een beoordelingscijfer op van de beoordeling van de gehele wedstrijd door journalisten in wedstrijdverslagen.Er zijn verschillende factoren die invloed zouden kunnen hebben op de beoordeling van de spelkwaliteit en de beoordeling van de gehele wedstrijd. Voor al deze factoren is gekeken naar of er überhaupt een verband bestaat tussen de afzonderlijke factoren en de beoordeling van de wedstrijd als geheel en zo ja, hoe sterk dit verband is en of er sprake is van een causaal verband. Tevens is gekeken naar of er een verband bestaat tussen de afzonderlijke factoren en de beoordeling van de spelkwaliteit. Eerst is daarom een correlatie analyse uitgevoerd, waarvan de resultaten in onderstaande tabel te zien zijn. De koppen en de artikelen zijn apart geanalyseerd.


Tabel nummer 27Verband tussen de verschillende factoren die invloed zouden kunnen hebben op de beoordeling, de beoordeling van de gehele wedstrijd en de beoordeling van de spelkwaliteit in de inhoud van koppen van de onderzochte 292 wedstrijdverslagen (correlatiecoëfficiënt Pearson’s R, significantie Sig. en het aantal valide cases N)Beoordeling gehele wedstrijd

Beoordeling spelkwaliteit

Saldo doelpunten in wedstrijd

(goals thuis- minus goals uitploeg)

Pearson Correlation

-0,188

0,694(**)
Sig. (2-tailed)

0,134

0
N

65

141

Kanssaldo

Pearson Correlation

-0,2

0,290(*)
Sig. (2-tailed)

0,327

0,001
N

26

121

Saldo vrije trappen

Pearson Correlation

-0,142

-0,281(**)
Sig. (2-tailed)

0,490

0,002
N

26

121

Balbezit thuisclub

Pearson Correlation

-0,085

-0,009
Sig. (2-tailed)

0,679

0,921
N

26

121

Saldo corners

Pearson Correlation

-0,088

0,073
Sig. (2-tailed)

0,669

0,429
N

26

121

Saldo buitenspel

Pearson Correlation

0,122

0,025
Sig. (2-tailed)

0,551

0,783
N

26

121

Saldo fouten

Pearson Correlation

0,131

0,214(*)
Sig. (2-tailed)

0,524

0,019
N

26

121

Saldo schoten op doel

Pearson Correlation

-0,198

0,409(**)
Sig. (2-tailed)

0,331

0
N

26

121

Saldo schoten naast doel

Pearson Correlation

0,024

0,204(*)
Sig. (2-tailed)

0,909

0,0246
N

26

121

Saldo schoten op paal of lat

Pearson Correlation

-0,267

0,285(**)
Sig. (2-tailed)

0,187

0,002
N

26

121

Saldo reddingen

Pearson Correlation

0,12

-0,077
Sig. (2-tailed)

0,559

0,400
N

26

121

Saldo reddingen op de lijn

Pearson Correlation

0,212

-0,003
Sig. (2-tailed)

0,299

0,970
N

26

121

(*) Correlatie is significant, significantieniveau van 0,01.

(**) Correlatie is significant, op het significantieniveau van 0,05.


Uit bovenstaande tabel blijkt dat een aantal correlatiecoëfficiënten significant zijn.

Er lijkt een positief verband tussen het saldo doelpunten (het verschil in doelpunten van de thuisploeg en de uitploeg) in de wedstrijd en de beoordeling van de spelkwaliteit door de journalisten in koppen van wedstrijdverslagen te zijn. Hoe sterk dit verband is en of er sprake is van een causaal verband, wordt later berekend. Met alleen een correlatie analyse kan dit namelijk niet worden berekend.

Ook lijkt er een positief verband tussen het saldo vrije trappen (verschil in aantal vrije trappen van de thuisploeg en de uitploeg) in de wedstrijd en de beoordeling van de spelkwaliteit door journalisten in koppen van wedstrijdverslagen te zijn. Tevens lijkt het erop dat er een positief verband tussen het aantal schoten op doel, het aantal schoten op de paal of op de lat en de beoordeling van de spelkwaliteit door journalisten in koppen van wedstrijdverslagen.
Hoe sterk deze verbanden zijn en of er sprake is van een causaal verband, komt later in deze paragraaf aan de orde.
Tabel nummer 28Verband tussen de verschillende factoren die invloed zouden kunnen hebben op de beoordeling, de beoordeling van de gehele wedstrijd en de beoordeling van de spelkwaliteit in de inhoud van de onderzochte 292 wedstrijdverslagen (correlatiecoëfficiënt Pearson’s R, significantie Sig. en het aantal valide cases N)
Beoordeling gehele wedstrijd

Beoordeling spelkwaliteit

Saldo doelpunten in wedstrijd

(goals thuis- minus goals uitploeg)

Pearson Correlation

-0,036

0,697(**)
Sig. (2-tailed)

0,669

0
N

140

251

Kanssaldo

Pearson Correlation

0,036

0,387(**)
Sig. (2-tailed)

0,717

0
N

102

212

Saldo vrije trappen

Pearson Correlation

0,076

-0,194(**)
Sig. (2-tailed)

0,447

0,005
N

102

212

Balbezit thuisclub

Pearson Correlation

0,276(**)

0,121
Sig. (2-tailed)

0,005

0,078
N

102

212

Saldo corners

Pearson Correlation

0,028

0,055
Sig. (2-tailed)

0,779

0,424
N

102

212

Saldo buitenspel

Pearson Correlation

0,106

0,089
Sig. (2-tailed)

0,288

0,195
N

102

212

Saldo fouten

Pearson Correlation

-0,139

0,106
Sig. (2-tailed)

0,163

0,123
N

102

212

Saldo schoten op doel

Pearson Correlation

0,054

0,470(**)
Sig. (2-tailed)

0,588

0
N

102

212

Saldo schoten naast doel

Pearson Correlation

0,057

0,267(**)
Sig. (2-tailed)

0,568

0
N

102

212

Saldo schoten op paal of lat

Pearson Correlation

-0,071

0,313(**)
Sig. (2-tailed)

0,475

0
N

102

212

Saldo reddingen

Pearson Correlation

-0,004

-0,175(*)
Sig. (2-tailed)

0,970

0,011
N

102

212

Saldo reddingen op de lijn

Pearson Correlation

-0,059

-0,063
Sig. (2-tailed)

0,558

0,363
N

102

212

(*) Correlatie is significant, significantieniveau van 0,01.

(**) Correlatie is significant, op het significantieniveau van 0,05.


Ook uit deze tabel blijkt dat een aantal correlatiecoëfficiënten significant zijn.

Er lijkt een positief verband te bestaan tussen het saldo van de doelpunten in de wedstrijd (doelpunten thuisploeg min doelpunten uitploeg) en de beoordeling van de journalist van de spelkwaliteit.

Andere zaken die ook een positieve invloed lijken te hebben op de beoordeling van de spelkwaliteit door de journalist in de artikelen zijn het kanssaldo, het saldo van het aantal schoten op of naast het doel en het saldo van het aantal schoten op de paal of op de lat.

Het saldo van de vrije trappen en het saldo van de reddingen lijken juist een negatieve invloed op de beoordeling van de spelkwaliteit door de journalist in de artikelen te hebben.

Tevens lijkt er een positief verband te bestaan tussen het balbezit van de thuisploeg en de beoordeling van de gehele wedstrijd door de journalist in de artikelen. Hoe sterk deze verbanden zijn, komt hierna aan de orde.
Determinatiecoëfficiënt (R²)

Voor de variabelen waarvan blijkt dat de correlatiecoëfficiënten significant zijn is de determinatiecoëfficiënt berekend. De determinatiecoëfficiënt is een maat voor de sterkte van het verband en geeft het aandeel ‘verklaarde’ variantie van de afhankelijke variabele door de onafhankelijke variabele weer. Dit is de correlatiecoëfficiënt in het kwadraat. De afhankelijke variabele is in dit geval de beoordelingen van de spelkwaliteit en de beoordelingen van de gehele wedstrijd door de journalisten in wedstrijdverslagen. Logischerwijs zijn de onafhankelijke variabelen in dit geval de verschillende factoren die invloed zouden kunnen hebben op deze beoordelingen.


Tabel 29Sterkte verband tussen beoordeling spelkwaliteit in koppen van wedstrijdverslagen en verschillende factoren
Beoordeling

spelkwaliteit in koppen (afhankelijke variabele)

Saldo doelpunten in wedstrijd

(goals thuisploeg minus goals uitploeg)

R² = 0,48

Kanssaldo

R² = 0,08

Saldo vrije trappen

R² = 0,08

Saldo fouten

R² = 0,05

Saldo schoten op doel

R² = 0,17

Saldo schoten naast doel

R² = 0,04

Saldo schoten op paal of lat

R² = 0,08

Tabel 30 Sterkte verband tussen beoordeling spelkwaliteit in de inhoud van wedstrijdverslagen en verschillende factoren

Beoordeling gehele wedstrijd in inhoud wedstrijdverslagen (afhankelijke variabele)

Beoordeling spelkwaliteit in inhoud wedstrijdverslagen (afhankelijke variabele)

Saldo doelpunten in wedstrijd

(goals thuisploeg minus goals uitploeg)

n.v.t

R² = 0,49

Kanssaldo

n.v.t

R² = 0,15

Saldo vrije trappen

n.v.t

R² = 0,4

Balbezit thuisclub

R² = 0,08

n.v.t

Saldo schoten op doel

n.v.t

R² = 0,22

Saldo schoten naast doel

n.v.t

R² = 0,07

Saldo schoten op paal of lat

n.v.t

R² = 0,1

Saldo reddingen

n.v.t

R² = 0,03

Uit tabel 29 blijkt dat er eigenlijk maar één factor is die de beoordeling van de spelkwaliteit in de koppen behorend bij wedstrijdverslagen voor een deel bepaalt, namelijk het saldo van doelpunten in de wedstrijd. Namelijk, 48 procent van de variantie in de beoordeling van de spelkwaliteit in de koppen wordt verklaard door het saldo van doelpunten. Er is sprake van een matig verband. Tussen de overige factoren (het kanssaldo, het saldo vrije trappen, het foutsaldo, het saldo schoten op doel, het saldo schoten naast doel en het saldo schoten op paal of lat) en de beoordeling van de spelkwaliteit in koppen bestaat geen of een zwak verband.Uit tabel 30 blijkt dat er ook maar één factor is die de beoordeling van de spelkwaliteit in de wedstrijdverslagen voor een deel bepaalt. Te zien is dat 49 procent van de variantie in de beoordeling van de spelkwaliteit in de wedstrijdverslagen wordt verklaard door het saldo van doelpunten. Er is sprake van een matig verband. Tussen de overige factoren (het kanssaldo, het saldo vrije trappen, het saldo schoten op doel, het saldo schoten naast doel, het saldo schoten op paal of lat en het saldo reddingen) en de beoordeling van de spelkwaliteit in wedstrijdverslagen bestaat geen of een zwak verband.
Scorebordjournalistiek

Uit de in deze paragraaf gepresenteerde resultaten blijkt dat er zowel in koppen als in de inhoud van de wedstrijdverslagen sprake is van enige mate van scorebordjournalistiek. Zowel in de koppen als in de inhoud van de wedstrijdverslagen wordt de beoordeling van de spelkwaliteit door de journalist voor een deel verklaard door het saldo van doelpunten. Door de uitslag van de wedstrijd dus. Er is sprake van een matig verband. Journalisten laten zich dus niet alleen door de uitslag van de wedstrijd leiden in hun beoordeling van de spelkwaliteit.
Hoofdstuk 4 – Conclusies en aanbevelingen

Voetbal is in Nederland volkssport nummer één (CBS, 2008). Nederlanders voetballen en als je niet voetbalt, kijk je in ieder geval naar voetbal op televisie of lees je over voetbal. Dit is lang zo geweest en zal vermoedelijk ook nog wel lang zo blijven.

Met de populariteit van deze sport heeft ook de sportjournalistiek een vlucht genomen. Sport wordt in Nederlandse dagbladen steeds belangrijker en neemt steeds meer ruimte in. Vrijwel elke Nederlandse krant heeft speciale sportjournalisten in dienst die zich puur en alleen met sport bezighouden. Maar hoewel de sportjournalistiek groeit, wordt de plek die de sportjournalistiek in het Nederlandse journalistieke spectrum inneemt van alle kanten ondermijnd. Sportjournalistiek is geen ‘echte’ journalistiek, wordt gezegd door de ‘serieuze’ journalisten. Sportjournalistiek richt zich vaak op emotie en men heeft in de sportjournalistiek een chauvinistische, gekleurde inslag, stellen verschillende wetenschappers. De journalistieke basiswaarden van nu, objectiviteit, onafhankelijkheid en waarheidsgetrouwheid, worden in de sportjournalistiek niet nageleefd, zegt men. In de Nederlandse sportjournalistiek is sprake van ‘scorebordjournalistiek’, zei voetbaltrainer Co Adriaanse ooit (Boon & Geeraets, 2005). Hiermee bedoelde hij dat er in de sportjournalistiek van tegenwoordig niet langer wordt gekeken naar de manier waarop een elftal tot een bepaalde prestatie komt, maar dat de sportpers zich puur en alleen richt op de uitslag van de wedstrijd. Het draait niet om het hoe, maar om de uitkomst. Breder bezien is de term ‘scorebordjournalistiek’ een woord dat alles wat mis is in de sportjournalistiek aanduidt. Belangrijkste kritiekpunt is het gebrek aan objectiviteit. De kanttekening die hierbij geplaatst kan worden is de vraag of de objectiviteitseis überhaupt wel realistisch is om te stellen. Is het niet onmogelijk om te spreken van ‘pure’ objectiviteit? Is verslaggeving niet altijd een interpretatie van de journalist van de werkelijkheid? De filosoof Immanuel Kant stelde al dat het onmogelijk is om de ‘echte’ waarheid te kennen (Van den Braembussche, 2000). Bovendien zijn er verschillende processen waardoor een journalist van binnen- en buitenaf kan worden beïnvloed. Dit blijkt uit de verschillende ‘priming’ en ‘framing’ theorieën. Om toch te kunnen onderzoeken hoe objectief de sportjournalistiek is in Nederland, is ter vergelijking gebruikgemaakt van cijfers afkomstig van onderzoeksbureau Infostrada. Dit onderzoeksbureau onderzoekt voetbalwedstrijden op een zo objectief mogelijke manier, bijvoorbeeld door het balbezit per club in percentages in kaart te brengen. Met deze ‘quasi-objectieve criteria’ is in dit onderzoek de kwaliteit van het voetbal per club zo objectief mogelijk berekend.

Op de sportpagina worden behalve wedstrijdverslagen ook achtergrondartikelen, columns en andere opiniestukken geplaatst. Sommige kranten plaatsen grafiekjes, statistieken, leuke sportweetjes en schema’s met klassementen. Het wedstrijdverslag kan echter gezien worden als het meest objectieve sportjournalistieke product. Een wedstrijdverslag is immers een verslag van een voetbalwedstrijd. Of niet? In het wedstrijdverslag van tegenwoordig lijken er verscheidene andere zaken aan de orde te komen die weinig met de wedstrijd an sich te maken lijken te hebben. Spandoeken op de tribune, fluitconcerten voor de scheidsrechter of spelers en problemen binnen het clubbestuur, het zijn slechts voorbeelden van zaken die sportjournalisten beschrijven in hun wedstrijdverslag.

Wanneer in het wedstrijdverslag wel daadwerkelijk over de wedstrijd wordt geschreven, wil dit nog niet zeggen dat dit verslag een chronologische opsomming is van feitelijke gebeurtenissen. De sportjournalist interpreteert immers wat hij gezien heeft en deze interpretatie kan van journalist tot journalist verschillen. Door middel van het uitvoeren van verschillende inhoudsanalyses van de koppen boven de wedstrijdverslagen en de inhoud van de wedstrijdverslagen zelf wordt in dit onderzoek in kaart gebracht wat er in een wedstrijdverslag en de daarbij behorende kop wordt beschreven. Deze inhoudsanalyses zijn vergeleken met de metingen die tijdens de wedstrijd zijn gedaan door onderzoeksbureau Infostrada.

Kort gezegd zijn in dit onderzoek de zo objectief mogelijke kwaliteitscriteria van een voetbalwedstrijd vergeleken met de inhoud van de wedstrijdverslagen in Nederlandse dagbladen en de kwaliteitsbeoordeling van de verschillende zaken door de journalist. Tevens is de inhoud van de wedstrijdverslagen en bijbehorende koppen in kaart gebracht en gekeken naar of de bestaande vooroordelen betreffende de Nederlandse sportjournalistiek enige kern van waarheid bevatten.


In wedstrijdverslagen blijkt het spel is in alle onderzochte kranten het belangrijkste onderdeel van het wedstrijdverslag te zijn. Dit lijkt logisch, het gaat immers om de inhoud van een wedstrijdverslag. Andere zaken die vaak genoemd worden zijn de stand in de competitie per ploeg en het spelersmateriaal van de ploegen. Maar, gemiddeld driekwart van alle besproken onderwerpen in wedstrijdverslagen hebben betrekking op andere dingen dan het spel an sich. Wedstrijdverslagen bestaan dus uit veel meer dan alleen beschrijvingen van het spel. Overigens zijn de verschillen wat de inhoud van wedstrijdverslagen betreft tussen populaire kranten, kwaliteitskranten en regionale kranten erg klein.

Het idee dat voetballers tegenwoordig gezien kunnen worden als ‘sterren’ (Stokvis, 2007), lijkt voor een deel op te gaan. Er komen namelijk gemiddeld per wedstrijdverslag 19 namen van voetballers voor. De aanvallers en middenvelders worden het meest genoemd. Verdedigers en keepers daarentegen veel minder. De belangrijkste reden voor journalisten om spelers in hun wedstrijdverslagen te noemen, is het spel van de speler. Het maken van een doelpunt is een tweede belangrijke reden. Sneu is de positie die verdedigers innemen in dit spectrum. Zij worden niet alleen minder vaak genoemd in wedstrijdverslagen, ook worden zij vaker negatief beoordeeld door de journalisten. Wil je dus als voetballer een echte ‘ster’ worden, ervoor zorgen dat je naam vaak wordt genoemd en dan ook nog in positieve zin, kun je je beter niet richten op een carrière als verdediger.

In de koppen van wedstrijdverslagen komt emotionalisering voor, zoals Beunders (2002) al voorspelde. In 71 procent van de geanalyseerde krantenkoppen is sprake van het gebruik van minstens één emotiewoord of emotionele uitdrukking. Tevens bestaan er inderdaad verschillen tussen de emotionalisering in krantenkoppen van populaire kranten, kwaliteitskranten en lokale kranten, maar dit verschil is minder groot dan verwacht. Populaire kranten gebruiken meer dan kwaliteitskranten emotionele uitdrukkingen in hun krantenkoppen. De regionale dagbladen zitten tussen de populaire kranten en kwaliteitskranten in.

Overigens gebruikte het Eindhovens Dagblad meer emotionele bewoordingen wanneer PSV won dan het Parool deed wanneer Ajax won. Ook lijkt het Eindhovens Dagblad chauvinistischer te zijn ingesteld dan het Parool. Zij zijn vaker ‘ten onrechte’ positief over het spel van hun lokale club PSV dan dat het Parool ‘ten onrechte’ positief schrijft in zijn wedstrijdverslagen over het spel van Ajax.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Dovnload 1.69 Mb.