Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Faq sepa en iban wat is sepa en wat is iban?

Dovnload 7.71 Kb.

Faq sepa en iban wat is sepa en wat is iban?Datum22.05.2018
Grootte7.71 Kb.

Dovnload 7.71 Kb.

FAQ SEPA en IBAN

Wat is SEPA en wat is IBAN?

SEPA = Single European Payments Area (gezamenlijke betaalmarkt voor Europa)

IBAN = International Bank Account Number (internationaal geldig rekeningnummer)
Wat is de achtergrond van SEPA en IBAN?

Europa krijgt per 1 februari 2014 een gezamenlijke betaalmarkt (SEPA). Hier kunnen we straks, met ons rekeningnummer (IBAN) overal op dezelfde manier kunnen betalen.


Per wanneer kan Dorcas SEPA-betalingen verwerken?

Vanaf 15 januari 2014 kan Dorcas SEPA-betalingen verwerken.


Wat moet ik doen als ik doneer aan Dorcas per automatische incasso of machtiging?

Niets. Uw huidige incasso of machtiging wordt automatisch omgezet door de bank.


Wat moet ik doen als ik doneer aan Dorcas per acceptgiro?

Vanaf 15 januari 2013 ontvangt u van Dorcas een IBAN-acceptgiro. Het rekeningnummer van Dorcas is hierop vervangen door het IBAN-rekeningnummer van Dorcas.


Tot wanneer kan Dorcas mijn betalingen met oude acceptgiro’s verwerken?

Acceptgiro’s met bankrekeningnummers/gironummers kan Dorcas tot 1 februari 2014 verwerken.


Een gift aan Dorcas overmaken in 2014

Gebruik voor giften in 2014 Dorcas’ nieuwe IBAN-rekeningnummer:


NL04 RABO 0106 2500 00
Een IBAN rekening nummer is opgebouwd uit: land (NL), controlegetal (04) bank (RABO) en het originele rekening nummer.
Waar vind ik mijn IBAN?

Uw IBAN is nu al te vinden op uw rekeningafschriften en in de internetbankieromgeving. Ook kunt u uw IBAN vinden door uw huidige rekeningnummer in te voeren op: www.ibanbicservice.nl


Waarom krijg ik een controlegetal bij IBAN-betalingen?

Met een controlegetal kan uw bank controleren of het om een bestaand rekeningnummer gaat. Het controlegetal is bedoeld om te voorkomen dat door type- of schrijffouten geld wordt overgemaakt naar een verkeerd rekeningnummer.


Hoe kan ik mijn huidige rekeningnummer naar IBAN overzetten?

Dat hoeft u niet zelf te doen. U heeft nu al een IBAN: deze is te vinden op uw rekeningafschriften en in de internetbankieromgeving.


Meer informatie

Kijk voor uitgebreide informatie op de website van De Nederlandse Bank: http://www.dnb.nl/betalingsverkeer/sepa/index.jsp

  • Per wanneer kan Dorcas SEPA-betalingen verwerken
  • Wat moet ik doen als ik doneer aan Dorcas per acceptgiro
  • Een gift aan Dorcas overmaken in 2014
  • Waarom krijg ik een controlegetal bij IBAN-betalingen
  • Hoe kan ik mijn huidige rekeningnummer naar IBAN overzetten

  • Dovnload 7.71 Kb.