Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid

Dovnload 1.58 Mb.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele VeiligheidPagina1/17
Datum05.12.2018
Grootte1.58 Mb.

Dovnload 1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

Algemene Directie Civiele Veiligheid

Brandweerinspectie
Prezone Westhoek

Evaluatieverslag 2013Robert Van Praet

Coördinator prezone WesthoekColofonPrezone: Westhoek
Datum van bezoek: vrijdag 16 mei 2014 te Poperinge
Dit verslag is het resultaat van een bezoek uitgevoerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in uitvoering van artikel 9, § 2 van de wet van 31 december 19631 en het koninklijk besluit van 20 september 20122. Het betreft het evaluatieverslag van de prezones, dewelke krachtens artikel 6 van de wet van 3 augustus 20123 eveneens onder het toepassingsgebied van de brandweerinspectie vallen.

Het verslag is opgedeeld in twee delen. Deel A evalueert het laatst goedgekeurde zonaal operationeel organisatieplan (ZOOP) van 2012-2013. Uit deze analyse moet blijken of de zone haar doelstellingen heeft gerealiseerd, met welke middelen ze dat heeft gedaan en – indien zaken niet gerealiseerd zijn – hoe men de situatie op korte termijn zal bijsturen.

Deel B vormt een evaluatie van de processen: het organisatiebeheer in brede zin. De FOD Binnenlandse Zaken wenst via dit deel te doorgronden hoe de zone aan project- en procesmanagement doet en hoe ze erin slaagt om de gestelde objectieven daadwerkelijk te bereiken.

De analyse van beide delen geeft aanleiding tot een algemene conclusie die weergeeft hoe het dotatiebeleid ten aanzien van de bezochte zone zal evolueren. Indien de prezone het ZOOP niet gedeeltelijk of volledig uitvoert voor 31 december van het jaar waarop het betrekking heeft, dan kan de minister of zijn afgevaardigde de federale dotatie aan de prezone immers geheel of gedeeltelijk verminderen of terugvorderen4.


De evaluatie werd uitgevoerd door Ivo Brisaert en Marc Heylenbosch, gemandateerden van de FOD Binnenlandse Zaken in aanwezigheid van Kpt.Cdt. Robert Van Praet, prezonecoördinator en Paul Victoor en Jacky Coopman, personen die binnen de prezone zijn aangeduid om de prezonecoördinator te ondersteunen.

De prezonecoördinator bezorgde op een recht van antwoord, hetgeen verwerkt werd in onderhavig, definitief verslag.


Onze referentie:Contactpersoon: Ivo Brisaert

Jurgen CallaertsT: 02 500 23 14

02 549 28 12


E-mail: ivo.brisaert@ibz.fgov.be

jurgen.callaerts@ibz.fgov.beF: 02 500 23 65
Bestemmelingen rapport:

Inhou


Leeswijzer 4DEEL A: ZONAAL OPERATIONEEL ORGANISATIEPLAN 7

1 Proactie 7

2 Preventie 14

3 Preparatie 35

4 Uitvoering 84

5 Evaluatie 95

6 Andere 98

DEEL B: ORGANISATIE & PROCESSEN 102

1 Doelstellingen, proces & risicomanagement Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

2 Belanghebbendenmanagement Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

3 Monitoring Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4 Organisatiestructuur Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

5 Informatie & communicatie Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

6 Financieel Management Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

7 Informatie en communicatietechnologie (ICT) Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

8 Veranderings- en projectmanagement Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

CONCLUSIE Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

(Bladzijden aan te passen)

Leeswijzer

De evaluatie van het Zonaal Operationeel Organisatieplan (ZOOP) is opgedeeld in twee delen. Deel A omvat een overzicht van de acties en geeft weer wat op 31 december 2013 de stand-van-zaken was met betrekking tot deze actie terwijl deel B verduidelijkt hoe de prezone de uitwerking van het ZOOP heeft gerealiseerd. Deze dubbele aanpak moet de FOD Binnenlandse Zaken toelaten zich een goed beeld te vormen van de werking van de prezone.

Een conclusie beschrijft ten slotte de belangrijkste vaststellingen uit beide delen. Het bevat eveneens een beslissing omtrent het toekomstig te voeren dotatiebeleid ten aanzien van de prezone.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

  • Prezone: Westhoek Datum van bezoek: vrijdag 16 mei 2014 te Poperinge
  • Onze referentie: Contactpersoon
  • Inhou
  • Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

  • Dovnload 1.58 Mb.