Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid

Dovnload 1.58 Mb.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele VeiligheidPagina8/17
Datum05.12.2018
Grootte1.58 Mb.

Dovnload 1.58 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

B.Realisatie van een plan voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen.

3.2.10

Actie

Toelichting

Interventie kledij

Het aantal manschappen, de inventaris van de aanwezige persoonlijke beschermingsmiddelen en het KB van 30/08/2013 moeten resulteren in een aankoopplan met de nodige budgetvoorziening in een meerjarenplan en deze dient gekoppeld te worden aan een centraal stockbeheer.

Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren

30/04/2013Zie budget

Lt Jacky Coopman

Brandweer Kortemark


Paul Victoor.Afhankelijk van
- de verkregen info (16 korpsen – 25 posten).
- het aankoopplan
- Het KB van de PBM’s.
- de budgettaire ruimte
- de leveringstermijn.

-de software

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

 1. Inventarisatie kledij
  (interventiejassen/broeken – nomexmutsen – brandweerlaarzen – handschoenen – brandweerhelmen - ….)
  Het KB van 30 AUGUSTUS 2013. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. Dat KB verscheen op 19/09/2013. Pas dan werd er overgegaan tot een bevraging van de dienstchefs omtrent de persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig in de korpsen. Ook het behoefteplan van ieder korps werd bevraagd (Zie bijlagen).

  Een aankoopplan wordt begin 2014 opgemaakt.


  Het aankoopplan zal in relatie staan tot de middelen die ons ter beschikking gesteld worden via de gesubsidieerde kledij. Indien deze aankoop niet verder doorgang kan vinden met middelen van de Federale Overheid, dan wordt dat budgettair een groot probleem voor de gemeenten van de zone. Tevens is het zeer moeilijk voor de zone om een aankoopplan op jaarbasis op te maken omdat we in grote mate rekenen op de raamcontracten van FOD BiZa en de voorstellen van de gesubsidieerde kledij-aankopen. 2. Centralisering inventarisatie via Abiware
  De inventaris van de aankopen met PZ-middelen worden centraal bijgehouden. 3. Nagaan conformiteit wettelijke bepalingen.
  Het nagaan van de conformiteit werd bevraagd aan de dienstchefs (zie bijlagen) 4. Opmaak aankoopplan.
  De algemene bevraging van de dienstchefs maakt deel uit van het aankoopplan. Een budgettair meerjarenplan opmaken hangt af van de visie van IBZ: raamcontracten, budgettaire middelen, …. 5. Centraal stockbeheer – interventiekledij


 6. Centrale aankopen
  Na 01/01/2015.
  Alhoewel:
  momenteel kaderen de aankopen met PZ-ondersteuning in een centrale en zonale aankoopvisie. De inventarisatie wordt bijgehouden. 7. Dienstenkledij
  Aankoopplan rekening houdende met de toewijzingen via de gesubsidieerde kledij.
  Een zonale aankoop van de noodzakelijke dienstenkledij werd voorzien binnen de begroting 2013. Eind 2013 werd het voor de zone duidelijk dat niet alle dienstenkledij via de gesubsidieerde kledij ging toegewezen worden. Er werd een begrotingswijziging voorzien in de PZ-raad van 19/12/2013. De zone hoopt dat de voorgestelde aankopen voor 2012 alsnog zullen doorgang vinden. De voorziene aankopen 2013 via de gesubsidieerde kledij werden budgettair overgezet naar de begroting 2014.
  De zone voorzag een centraal stockbeheer van dienstenkledij van 70 broeken en 70 vesten. Deze kledij ging centraal beheerd worden omwille van de flexibiliteit van maten die we binnen de zone hebben met een centraal stockbeheer. Deze beslissing werd genomen door de technische commissie en goedgekeurd in de PZ-Raad.
  Momenteel valt het centraal stockbeheer weg omwille van de niet uitvoering van de voorgestelde aankopen via de gesubsidieerde kledij 2013.

 8. Gespecialiseerde kledij (duikers – IGS – GRIMP)
  Momenteel worden deze inventarissen bijgehouden binnen de korpsen die over dergelijk team beschikken.
  In de loop van 2014 zullen deze inventarissen gecentraliseerd worden.
  Momenteel worden de aankopen voor gaspakken geregeld via de zone. Dat hangt af van de raamcontracten van IBZ en de shortlist voor geglobaliseerde aankopen.
  Momenteel hebben de gemeenten met dergelijk team een eigen aankoopplan en dat wordt binnen de clusters van de gespecialiseerde teams besproken.

 1. Aankoopplan – budgetvoorziening op te maken in 2014. De PZ-aankopen die voorzien worden in 2014 moeten kaderen in het aankoopplan.


 2. In 2014: bepalen van de plaats(en) voor een centraal stockbeheer, eventueel gedecentraliseerd op enkele plaatsen..
  2015: start met een centraal stockbeheer


 3. Te koppelen aan het KB, budgettaire middelen en leveringsdata.


 4. Inpassen van de aankopen in een meerjarenplan, afhankelijk van de aanwezige kledij die voldoet aan het KB. De budgettaire middelen moeten in een meerjarenplan opgenomen worden.


 5. Na 01/01/2015
 1. 2014: binnen het budget van de PZ en binnen het budget van het gemeentelijk budget.

  Vanaf 01/01/2015 binnen het budget van de zone.
 2. 2014: binnen het budget van de PZ en binnen het budget van het gemeentelijk budget.

  Vanaf 01/01/2015 binnen het budget van de zone.
 3. Centralisatie inventarisatie nadat abiware zonaal volledig geïmplementeerd is.
  Afhankelijk van het budget 2014 zullen een aantal aankopen verder zonaal gebeuren en voornamelijk in functie van clusterwerking van de diverse korpsen.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

 • 3.2.10 Actie Toelichting
 • Geplande situatie Timing Budget
 • Situatie op 31/12/2013 Status Rekening

 • Dovnload 1.58 Mb.