Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid

Dovnload 1.58 Mb.

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele VeiligheidPagina9/17
Datum05.12.2018
Grootte1.58 Mb.

Dovnload 1.58 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

Kazernering


3.3.1

Actie

Toelichting

Infrastructuur van de posten.

-Upgrade van de inventarisatie van de Task-Force 2009 van de bestaande infrastructuur van elke post.

-Onderzoek of bestaande infrastructuur van elke post voldoet aan de behoeften van het personeel.

-Onderzoek naar inplanting diverse functies voor zonale werking.

-Onderzoek herlocalisatie van kazernes i.k.v. analyse risicotool.Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren
Nihil

Kpt.Cdt Robert Van Praet

Brandweer Veurne

Zonecoördinator

J-P Vandeputte

Juridisch adviseur


Goedkeuring gemeenten, PZ-Raad.

Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

-In augustus 2013 is brandweer Veurne verhuisd naar een nieuwe kazerne (functiewijziging bestaand industriegebouw). Tijdens een bezoek van FOD WASO in november 2013, werden enkele opmerkingen geformuleerd waaraan intussen de nodige oplossingen werden geboden.

-Door de integratie van de post Watou bij de post Zuid-IJzer dienen enkele aanpassingen aan het bestaande gebouw te gebeuren. Er wordt gevraagd wie voor die kosten moet instaan. In de loop van 2014 zal hierover een standpunt ingenomen worden door de PZ-Raad.

-Ook voor de integratie van de post Reninge bij de post Lo, zijn in 2014 aanpassingen aan de kazerne noodzakelijk. Dezelfde vraag wordt vanuit het stadsbestuur Lo geformuleerd i.v.m. de nodige financiële middelen.

-Voor de verdere integratie van posten en de mogelijke inplanting van nieuwe kazernes verwijzen we naar het verslag in de rubriek risicoanalyse.

-Er wordt werk gemaakt om een regeling te treffen waarbij bepaalde noodzakelijke infrastructuurwerken kunnen gepland worden na waardebepaling door een erkende schatter.


-In 2014 wordt een politieke stuurgroep opgericht vanuit de PZ-Raad die deze problematiek verder zal behandelen.

-Dezelfde werkgroep zal ook in 2014 een standpunt innemen voor de definitieve locatie van de administratieve diensten, enz…

-Er wordt onderzocht in welke mate de infrastructuur van elke post aangepast wordt aan het noodzakelijke personeel, het materiaal dat er opgeslagen is i.f.v.de netwerking van posten en op basis van de specialisaties.    1. Preplanning/bluswatervoorraden


3.4.1

Actie

Toelichting

Opmaak interventie- en bereikbaarheidsplannen

-Uniformiteit

-Prioriteiten

-Centraliseren


Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren
Zie budget

Kpt Rik Vandekeckhove

Brandweer Ieper

Lt Filip Simoens

Brandweer Wervik-Verkrijgen van de nodige info voor de opmaak van de plannen.

-Tijdsdruk.
Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Zie budget

-Zie nota voorheen bij rubriek Proactie, risicoanalyse en interventieplanning.

Idem3.4.2

Actie

Toelichting

Bluswatervoorraden

-Aan de hand van de interventieplannen en de informatie, aangereikt door elke brandweerpost over zijn grondgebied, worden de bluswatervoorraden en bluswatervoorzieningen in kaart gebracht (digitale versies van drinkwatermaatschappijen).

-De meeste brandweerkorpsen kennen de grootste bluswatervoorraden op hun eigen grondgebied. In het kader van de SAH is het echter belangrijk dat andere korpsen van de zone ook over deze info zouden kunnen beschikken.
Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren
Nihil

Kpt.Cdt Robert Van Praet

Brandweer Veurne

Zonecoördinator


-Verkrijgen van informatie.

-Opmaak inventaris.

-Tijdsdruk


Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

Zie nota rubriek Proactie, protocolovereenkomst en bluswatervoorraden.


3.4.3

Actie

Toelichting

Toegang gebouwen

-Opleggen aanbrengen van een sleutelkoker bij afleveren van een bouwvergunning waarvoor een brandweeradvies gevraagd wordt: invoeren van sleutelplannen per gemeente van de zone.

-Automatisch laten ontgrendelen van poorten en deuren bij brandalarm i.k.v. problemen bij interventies SAH.
Geplande situatie

Timing

Budget

Verantwoordelijke

Kritische succesfactoren
Nihil

LT Bruno Denys

Brandweer Houthulst-Niet opvolgen van de gemaakte afspraken i.k.v. opmaak preventieadviezen voor stedenbouwkundige dossiers.

-Niet goedkeuring zonaal reglement door de PZ-Raad.
Situatie op 31/12/2013

Status

Rekening

Toelichting

Toekomstige maatregelen
Nihil

Dit luik maakt onderdeel uit van de rubriek Preventie (zie voordien).

Idem


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

  • Preplanning/bluswatervoorraden

  • Dovnload 1.58 Mb.