Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Federale Overheidsdienst

Dovnload 54.95 Kb.

Federale OverheidsdienstDatum05.12.2018
Grootte54.95 Kb.

Dovnload 54.95 Kb.

Federale Overheidsdienst

FINANCIEN
TARIEFBERICHT 367

21.01.2013

Algemene Administratie van de


DOUANE en ACCIJNZEN


Invoer van suiker door middel van openbare inschrijving-Tariefcontingent 09.4312

Met Uitvoeringsverordening (EU) nr. 36/2013 van de Commissie van 18 januari 2013 (PB L 16 van 19.01.2013) tot opening van een permanente openbare inschrijving voor het verkoopseizoen 2012/2013 voor de invoer van suiker van GN-codes 1701 1410 en 1701 9910 tegen verlaagd douanerecht wordt aan inschrijvers, met ingang van 19 januari 2013, de kans geboden om door middel van offertes in het kader van tariefcontingent 09.4312 het douanerecht voor te stellen. Dat douanerecht vervangt het gemeenschappelijk douanetarief (in TARBEL maatregeltype APPL) en de aanvullende invoerrechten (in TARBEL maatregeltype ASUCI).


De invoer van suiker van oorsprong uit alle derde landen met aanspraak op het voorgestelde invoerrecht is afhankelijk van het voorleggen van een invoercertificaat AGRIM (L001) met bijzondere vermeldingen (code Y102):
- in vak 16: de GN-code;

- in de vakken 17 en 18: de toegewezen hoeveelheid suiker;

- in vak 20: “Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 36/2013; referentienummer 09.4312”;

- in vak 24: “Douanerecht ….(douanerecht voor de gegunde inschrijving)”.


Aangezien door deze openbare inschrijving de invoerrechten kunnen verschillen afhankelijk van het bod gedaan door de inschrijver, is in TARBEL dan ook geen invoerrecht bij het betrokken tariefcontingent vermeld en kunnen bijgevolg de invoerrechten niet automatisch berekend worden door PLDA.
Bijgevolg zal steeds een manuele aangifte opgesteld worden volgens noodprocedure N00788.
Deze aangifte dient steeds aangeboden te worden aan de controlerende ambtenaar die de gegevens van het invoercertificaat met de op de aangifte vermelde gegevens verifieert. Speciale aandacht moet besteed worden aan de manuele berekening van de rechten door de aangever in vak 47 van de aangifte tot het in het vrije verkeer brengen, en meer bepaald of als heffingsvoet het douanerecht vermeld in vak 24 van het invoercertificaat AGRIM gebruikt werd. Tevens moet nagegaan worden of de in de tweede alinea vermelde gegevens wel degelijk voorkomen op het voorgelegde invoercertificaat.
Onmiddellijk na het afsluiten van de controle dient een kopie/scan van de manuele aangifte en van het afgeschreven invoercertificaat (recto/verso) aan de Centrale Administratie, Dienst Nomenclatuur, Landbouw en Waarde (D.T) toegezonden te worden op volgend E-mailadres: nomencllandbwaarde.douane@minfin.fed.be.

Voor de Administrateur-generaal Douane en Accijnzen:De Auditeur-generaal van financiën ,

B. LEROY

  • Federale Overheidsdienst

  • Dovnload 54.95 Kb.