Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Feniks H2 Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. – 500 n. Chr) Oriëntatie op het tijdvak

Dovnload 324.9 Kb.

Feniks H2 Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v. Chr. – 500 n. Chr) Oriëntatie op het tijdvakPagina1/7
Datum07.05.2019
Grootte324.9 Kb.

Dovnload 324.9 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Feniks H2 Tijd van Grieken en Romeinen (3000 v.Chr. – 500 n.Chr)

Oriëntatie op het tijdvak


Sokrates was in die tijd niet de enige die nadacht over de wereld om zich heen. Tot die tijd werd voor iets wat de mensen niet begrepen, de oorzaak bij de goden gezocht. Maar vanaf de zesde eeuw v. Chr. gingen steeds meer Grieken anders denken over hun mythes, hun godenverhalen.

Mensen gingen op zoek naar natuurlijke oorzaken voor allerlei verschijnselen. Daarmee begon het wetenschappelijke denken in Europa. En de wetenschappelijke nieuwsgierigheid werd toegepast op alle gebieden. Daarnaast ging men nadenken over de manier waarop de samenleving vorm moest worden gegeven en welke politiek daarbij paste. Wie moest er regeren. Zo ontstonden democratie, het volk regeert en aristocratie, de elite regeert, en autocratie, alleenheerschappij. Het waren de sofisten, ook wel filosofen genoemd die destijds lesgaven, die grote invloed kregen omdat ze als een soort rondtrekkende redenaars cusrsussen en presentaties hielden op het gebied van communicatie, filosofie en politiek. Ze waren de eersten die zich uitgebreid bezig hielden met manieren om anderen te overtuigen. 

Goed en kwaad waren afhankelijk van de omstandigheden vonden ze. De Filosoof Sokrates was het daar niet mee eens. Nadat de democratie weer was hersteld, na de bezetting door Sparta, beschuldigden de nieuwe machthebbers Socrates ervan dat hij een slechte invloed had op de jeugd. Socrates was helemaal niet tegen de democratie, maar hij had wel kritiek op de politici als z eniet rechtvaardig waren. Hij vond juist dat hij het ereburgerschap van Athene diende te krijgen, omdat hij Atheners liet nadenken over wat goed en slecht was voor henzelf en voor de stad. Dat viel verkeerd en men veroodeelde Socrates met een overgrote meerderheid tot de dood door het drinken van de gifbeker.

 Nadat de Romeinen de Griekse gebieden in het zuiden van Italië hadden overgenomen en later andere Griekse gebieden, gingen ze onderdelen van de Griekse cultuur overnemen. De kunst van het spreken, de filosofische en wetenschappelijke kennis en imiteerden de Griekse beeldhouwkunst, architectuur en literatuur. De democratie namen de Romeinen echter niet over.

Toen de Romeinen hun Imperium steeds meer uitbreiden betekende dat ze niet alleen het christendom verder verspreiden maar ook de Grieks-Romeinse cultuur.

2.1 De Griekse wereld


Kenmerkende aspecten


* De ontwikkeling van het wetenschappelijke denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat

* De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur

De Kern

Griekenland bestond in de vijfde eeuw voor Chr. uit een groot aantal zelfstandige stadstaatjes, poleis genaamd. Athene was daarvan de grootste polis.

Hoewel Athene in 480 v. Chr. door de Perzen was verwoest, bouwde men onder de leiding van Pericles de stad weer op. Die opbouw is men later klassiek gaan noemen.

Athene werd het centrum van filosofie en wetenschap. Filosofen vroegen zich af of de goden wel de veroorzakers waren van allerlei verschijnselen en gingen op zoek naar natuurlijke oorzaken. Ze dachten ook na over het politieke systeem. Zo ontstond in Athene de democratie, een samenleving waarin burgers mochten meebeslissen over het bestuur. Van echte democratie was eigenlijk nog geen sprake, want alleen de vrije Atheense mannen kwamen er voor in aanmerking.


  1   2   3   4   5   6   7

  • Kenmerkende aspecten

  • Dovnload 324.9 Kb.