Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Filippenzen 4: 8-9, Dordrecht, Ridderkerk, 7 juli 2013

Dovnload 41.02 Kb.

Filippenzen 4: 8-9, Dordrecht, Ridderkerk, 7 juli 2013Datum12.05.2019
Grootte41.02 Kb.

Dovnload 41.02 Kb.

Filippenzen 4: 8-9, Dordrecht, Ridderkerk, 7 juli 2013


Liturgie ‘s morgens:

Liturgie ’s middags:

Overdenkingstekst: … schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient… (Filippenzen 4:8v).

Votum/zegengroet

Gk 174:1,2

Lezing van de Tien Woorden

Aansluitend: Filippenzen 2: heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die ook Christus Jezus had (Fil 2:5v).

Ps 25:3,4

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:9

Gk 174:3

Tekst: Filippenzen 4:8-9

Verkondiging van het evangelie

Gk 142:1,2,4

Bevestiging van de ouderlingen Gerrit Roelof Koops en Pieter de Wit.

Na aanspraak ouderlingen: Lb 473:1,2,5 (door ouderlingen)

Na aanspraak gemeente: Lb 481:1,2

Gebed met afsluitend samen zingen van Onze Vader (wijs Opw)

Inzameling gaven

Gk 165

Zegen

Votum/zegengroet

Gk 174:1,2

Gebed

Schriftlezing: Filippenzen 3:17-4:9

Gk 174:3

Tekst: Filippenzen 4:8-9

Verkondiging van het evangelie

Gk 142:1,2,4

Gebed

Geloofsbelijdenis: Gk 179b

Inzameling gaven

Ps 25:5,6,7

Zegen

Brs en zrs, iedereen hier en thuis, speciaal jullie j/m,


Dia 1 Jullie weten allemaal: geloof in de Heer is iets heel belangrijks.

Je zou geloof kunnen vergelijken met een kasteel. Dia 1a Een kasteel met grote, sterke muren.

Zo’n kasteel ligt hoog op een berg. En in zo’n kasteel ben je veilig. Achter die dikke muren, daar hoef je niet bang te zijn. Toch?

Maar klopt dat ook dat wij met ons geloof nooit bang zijn?

Ik denk dat we best vaak bang, bezorgd zijn.

Je ouders hadden ruzie met elkaar, en dan maak jij je zorgen: blijft dat wel goed gaan?

Ouders zijn bezorgd: blijven onze kinderen wel van de Heer houden?

Zorg om werk, om geld.

In hun hart zijn heel veel mensen bezorgd. En als er bange gedachten in je hart komen, dan kan je hart beginnen te bonken. Je hartslag slaat over.
Nou zegt Paulus: als je al je zorgen biddend bij de Heer neerlegt, dan word je bewaard in Christus. Bewaard in Christus. In dat kasteel. De Heer zelf is als een kasteel om jou heen. En God houdt jou daar met zijn vrede vast in dat kasteel. Dia 1b Gods vrede is als het ware de schildwacht. Hij bewaart je hart, je gedachten. Hij leert je goed geloven. Hij leert je om de goede dingen te bedenken. Hij leert je gelovig denken. En dat is maar goed ook. Want in onze gedachten, in ons hoofd en in ons hart gaat vaak van alles mis.

Dia 1c Daar komen er foute gedachten op.

Je bent jaloers op een ander.

Haatdragend. Pesterig tegen een klasgenoot die je wat kneuzig vindt.

Je vindt je eigen vrouw een beetje saai worden, en je raakt in de war van een ander. Je gaat een collega op je werk steeds leuker vinden.

Seksuele gedachten. En op internet nemen ze je misschien wel helemaal mee.

Nou kun je zeggen: kan ik er wat aan doen, dat ik die gedachten heb? Ze komen zomaar bij me op… Dat zal zo zijn. Luther zei eens: je kunt er niets aan doen dat er allemaal vogels om je hoofd heen vliegen. Aan die gedachten kun je niets doen. Maar je kunt er wel iets aan doen als vogels een nest bouwen in jouw haar… Dat nest sla je uit je haar. Je jaagt die vogels weg. Zo moet je ook met foute gedachten doen. Je moet er tegen bidden. Bidden dat God jou goede gedachten laat denken. Maar ook: gewoon zelf goede dingen bedenken. Daar gaat het vanmorgen ook over.Dia 1d

Als je in het veilige kasteel van Christus leeft,

1. dan heb je veel om na te denken;

2. moet je wat je leert ook doen,

3. maar dan zal de God van de vrede ook met je zijn.

Dia 2

1. Geloof in de Heer Jezus, dat is dat je als het ware veilig bent in een kasteel. Met zijn vrede bewaart Hij je.

Zijn vrede: dat is dat de Heer je al je zonde vergeeft. Dia 2a Dat het helemaal goed zit tussen God en jou. Dat jij burger van zijn hemels koninkrijk mag zijn. Zijn vrede, dat is dat er niemand zo veel van jou houdt als jouw Heer. Als je in dat geloof leeft, dan leef je als in een kasteel. Daarin ben je veilig.
Maar nou moet je oppassen. Want dat beeld van dat kasteel kun je ook verkeerd gebruiken. Dia 2b Dan sluit je je in dat kasteel helemaal af voor de wereld. En je zegt: met de wereld om me heen heb ik niets te maken. Ze mogen van me vinden wat ze willen. Het boeit me niet. Ik leef zoals ik wil, en als ze christenen belachelijk en ouderwets vinden, dan is dat maar zo. Het kan je niet eens zoveel schelen dat christenen niet zo’n beste naam hebben.
Nog een fout: je kunt je afsluiten voor elkaar. Dia 2c Je bouwt als het ware je eigen kleine kasteeltje om jezelf heen. Je weet dat samenwonen in de kerk niet kan, maar je lapt die regels aan je laars. Je komt nauwelijks naar de kerk, maar, zeg je: ik voel me er wel goed bij. Je gaat op in je werk, besteedt te weinig tijd aan je vrouw, aan je kinderen, maar zeg je: ik voel me er goed bij, ik heb mijn keuzen gemaakt… dus…, ja, is het eigenlijk onbespreekbaar. Je zoekt je bevrediging bijvoorbeeld op internet. Het levert spanningen op thuis. Maar je wilt er niet over praten.

Jouw gevoel, dat je je er goed bij voelt, dat wordt dan een soort muur om je heen.


Paulus benadrukt dan dat je broers en zussen van elkaar bent. Dia 2d Als hij dit stukje van zijn brief afsluit, dan spreekt hij je ook aan: brs en zrs… Wij horen dus bij elkaar. We mogen ons niet apart opstellen. Eigenlijk gebeurt het al veel te veel dat mensen hun eigen gang gaan. Dat we ons niets aan elkaar gelegen laten liggen. Paulus heeft dat in deze brief willen doorbreken: Het komt er juist op aan dat je sámen voor het geloof strijdt (1:27). Dat je één in liefde bent, één in streven (2:3). Dat je je sámen blijft inspannen voor je redding (2:12v).

Van de week las ik: ons geloof is vandaag zo op een goed gevoel gericht. We willen ons in de kerk laten vertroetelen. Dat we een goed gevoel krijgen van de preek, van de liederen die we zingen. Maar we hebben er geen oog meer voor dat we in een tijd leven waarin dia 2e geloof geweldig onder druk staat. We hebben geen honger naar het Woord omdat er al zoveel andere dingen zijn waar we ons mee laten vollopen, en die ook een goed gevoel of een vol gevoel of een druk gevoel geven waardoor er niets meer bij kan. De kerk hangt er zo’n beetje bij en moet zich steeds meer gaan bewijzen. Want we voelen de noodzaak niet… En als de kerk dan ook nog niet leuk is, dan is ze al gauw afgeschreven…


Maar Paulus maakt duidelijk: geloven, samen kerk zijn, dat vraagt om gezamenlijke inspanning.

En wat voor inspanning dan?


Nou, zegt hij: dia 2f schenk aandacht aan alles wat waar is, wat edel is, wat rechtvaardig is en wat zuiver is… Paulus noemt een heel aantal waarden waar je goed over moet nadenken: alles wat deugdzaam is en lof verdient. En Paulus noemt waarden die in de wereld van zijn tijd algemeen geaccepteerd waren. Een heidense filosoof kon dat rijtje ook zo opdreunen. En daarin blijkt: ook in de wereld buiten de kerk is er nog gevoel voor goede dingen: voor rechtvaardigheid, voor wat eervol is, voor wat bijval verdient. Ook vandaag. In de wereld kom je schitterende mensen tegen, heel hoogstaand…

Maar, dat ware en edele en rechtvaardige wordt zomaar overwoekerd door allerlei vuiligheid.

En denk niet dat dat alleen voor de wereld buiten de kerk geldt. Ook in de kerk maakt zonde, eerzucht, egoïsme, oneerlijkheid een heleboel kapot. Als woekerend onkruid.

En dan kun je je afvragen: waar onderscheiden wij ons als christenen nou echt in?

Hoe sta je bekend?

Ik denk dat christenen nogal eens niet zo best bekend staan.

Strenge gereformeerden die hun kinderen niet laten inenten.

Ze zijn tegen homo’s.

Ze zijn heel lang tegen een gelijkwaardige positie van de vrouw geweest (of nog).

Ze hebben de slavernij goed gepraat. De apartheid in Zuid-Afrika.

De aandacht voor het milieu begon niet bij christenen.

We hebben geen best pers.


En nou zegt Paulus: bedenk nou eens wat waar, edel, rechtvaardig is. Alles wat waar is, alles wat rechtvaardig is, bedenk dat… Paulus formuleert heel ruim. Er valt wat te bedenken! Wees creatief. Denk na wat in allerlei situaties passend gedrag is. Denk eens na over een levensstijl die schittert, die bijval krijgt omdat ze zo zuiver, zo edel, zo rechtvaardig is.
Paulus formuleert geen regels. Maar, kun je zeggen, dia 2g hij gaat wel diep. Want, probeer het je maar eens in te denken: hadden wij ooit de slavernij gehad als we bedacht hadden wat eervol was, aantrekkelijk, aansprekend, in plaats van te tieren tegen zwarte mensen, en hen te commanderen en te mishandelen?

Kun je blijven roken als je bedenkt wat zuiver is en lof verdient?

Je kunt nadenken over ongetrouwd samenwonen. En vraag je in het licht van die waarden die Paulus noemt nou eens af waarom trouwen zoveel mooier is. Nee, dan gaat het niet om die spetterende bruiloft die zoveel geld moet kosten dat je er eerst nog jaren voor moet sparen. Maar trouwen is zoveel rechtvaardiger, zuiverder, omdat je de onvoorwaardelijke zorg voor elkaar op je neemt en vastlegt, verankert, niet met een boterbriefje, maar met een vastgelegd ja-woord. Daar haal je de overheid bij, je familie, de kerk: zo officieel durf je het te maken…

Kun je ooit voor prostitutie zijn als je gaat voor lieflijkheid, voor een leven dat aantrekkelijk is? Dan wil je dat weerzinwekkende toch niet dat vrouwen verhandeld worden en hun lichaam moeten verkopen…


Paulus leert je zo over je leven nadenken dat je leven een leven wordt dat aantrekkelijk is, een leven dat veel kwaliteit krijgt. Paulus leert je zaken heel anders benaderen. Nog even over samenwonen. Moet je kijken hoe discussies nogal eens verlopen. We vragen al gauw: waarom mag het eigenlijk niet? En we denken dat we regeltjes moeten opzoeken in de Bijbel. We willen een tekst en een wet. En als we het overtuigend vinden, nou ja, dan zal het wel zo wezen. En ondertussen is je levensstijl zomaar slap, kleurloos, ben je meegaand… Maar Paulus komt niet met regels. Maar vraagt: denk nou dieper door. Laat zien hoe het leven diepgang krijgt, zuiver, als je je onvoorwaardelijk aan elkaar durft te verbinden. Als je in een tijd van verkering laat zien dat je karakter toont en zelfbeheersing weet op te brengen. Bedenk dat. Denk daar over na. Neem daar de tijd voor. En krijg er weer gevoel voor dat een leven volgens Gods Woord gaaf is: zuiver, edel, rechtvaardig. Daar hoef je niet zuinig over te doen. Maar daar kun je ook anderen enthousiast mee maken…
Dia 3 2. En, dat is dan het tweede: ga dan ook doen wat je leert.

Paulus zegt in vs 9: je moet het niet alleen bedenken, je moet het ook dóen.Doen wat ik je geleerd en overgedragen heb. Wat ik je overgedragen heb: dia 3a de traditie… Aan levensstijl zitten natuurlijk traditionele kanten. Waarom doe je bepaalde dingen wel of niet? Nou, gewoon…

Waarom is trouwen al zo’n oude traditie?

Vandaag hebben we wel eens de neiging om allerlei traditionele dingen overboord te kieperen. We leven vandaag, niet vroeger… Maar bedenk: met traditie is niets mis. Jij bent niet de eerste die over dingen nadenkt. Mensen voor jou hebben ook al heel wat nagedacht. Soms zijn mensen door veel schade en schande wijs geworden. Daarom: confronteer je in de kerk maar eens goed met antwoorden die anderen gaven.
Doe, zegt Paulus, wat ik je heb verteld en laten zien. Vertellen… Paulus hield niet enkel betogen over wat wel en niet mocht. Maar hij vertelde. Hij laat ook vanuit zijn eigen leven zien hoe dingen werken. Dia 3b Hoe hij met zijn alleen-zijn omgaat (1 Kor 7), met zijn gevangenschap (Fil 1:12v), met het feit dat de dood zo dichtbij is (Fil 1:21v), dat hij een kwaal heeft die niet overgaat (2 Kor 12). Hoe je gericht bent op belangen van anderen. Je laat leiden door de gezindheid van Christus. Vertel je kinderen vanuit je eigen leven hoe jij je strijd streed. En nog strijdt.

Tijd om te vertellen. Tijd om te praten. Tijd om naar elkaar te luisteren.

Waarom Paulus dat benadrukt?

Nou, Paulus weet: we leven in een donkere wereld. Een wereld met veel egoïsme. Een wereld waarin mensen enkel op het aardse zijn gericht. Dat was toen zo, dat is vandaag zo. Toen ook. Daarom kan het je ook wat kosten.


Toen Paulus voor het eerst in Filippi kwam, kwam hij daar in de gevangenis terecht. Weet je waarom? Je leest het in dia 3c Hd 16:20vv. Paulus wordt steeds nagelopen door een bezeten vrouw die ook waarzegster was. Ze leverde haar bazen veel geld op. Op een gegeven moment zei Paulus tegen die boze geest: verlaat haar! Ophoepelen jij… En toen ging die. Maar die bazen van haar, mensenhandelaars, waren toen wel hun bron van inkomsten kwijt… Daarom grepen ze Paulus en Silas, en ze zeiden: deze mannen verkondigen een levenswijze waarmee wij Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen… Het was toen al wat de Heer zei: in de eindtijd verkilt de liefde van mensen. Egoïsme viert hoogtij. Dat kan ook vandaag. En daarom komt het er extra op aan: bedenk, doe wat je geleerd is. Doe wat edel en rechtvaardig en zuiver is.
En dan kom ik nog even op dat voorbeeld van het kasteel terug. In zo’n kasteel ben je veilig Of beter: was je vroeger veilig. Maar met alle tactieken en wapensystemen van vandaag ben je ook in een kasteel niet meer veilig. Een onbemande drone weet je zo te vinden. Juist daarom komt het er vandaag ook op aan: dia 3d waarmee laat jij jouw gedachten, jouw hart vullen? Waar laat jij je door vormen? Een computer is een prachtig ding. Maar hij kan je ook zo gaan beheersen dat je nauwelijks of niet meer open staat voor wat zuiver is, voor wat van God komt, voor het bedacht zijn op het welzijn van een ander, voor trouw, voor…

Komt het er dan niet heel erg op aan dat je dingen wilt bedenken uit het Woord van God. Dat er gepraat wordt in je gezin, nagedacht over wat deugdzaam is en lof verdient? Vorige week noemde ik die tip: stel je smartphone zo in dat je elke dag een Bijbelgedeelte toegestuurd krijgt, en denk, praat daar over… Na de dienst zei een ouderling: zelfs kinderliedjes moeten vandaag dus anders. Voortaan is het: lees je smartphone, bid elke dag…


Dia 4 3. Dat is speels gezegd. Maar in alle ernst: dan zal de God van de vrede ook met je zijn.

Dia 4a Vandaag vinden we het vooral belangrijk dat we ergens een goed gevoel bij hebben.

Je hebt lak aan regels, je gaat je eigen gang, en, zeg je: ik heb er gewoon een goed gevoel bij. En dan lijkt de zaak beslist.

Paulus zet de zaak op een hoger niveau. Hij laat merken: het gaat om meer dan een goed gevoel. Het gaat erom dat dia 4b de God van de vrede met jou zal zijn. Niet maar een goed gevoel dat jou begeleidt.

Maar de God van de vrede. De levende God. De sprekende God, de God die ook nog eens ergens een mening over heeft. De God die jouw leven met zijn Woord kwaliteit geeft, Hij zal jou niet alleen laten.


Als je je keuzen maakt bij een open Bijbel, dan kun je het wel eens lastig krijgen in je leven. Paulus zat op het moment dat hij deze brief schreef in en gevangenis. Dan kun je zorgen hebben, in een kramp raken. Die neiging hebben we allemaal. Uit ons hart komt veel bezorgdheid voort. Dia 4c Maar uit het hart van God komt vrede. Hij bedacht vrede. Hij maakte vrede door Christus. Uit zijn vrede mag jouw leven opbloeien.

Zijn vrede is er in Christus. Dat kasteel waar je beschermd wordt tegen het verstrikt raken in jezelf, tegen egoïsme, tegen het elkaar in de greep hebben van minachting, tegen angst voor elkaar, bang weggezet te worden. Afgeserveerd.Een gemeente waar je dichtbij Christus leeft is namelijk een gemeente waar je een levensstijl ontwikkelt die maximale veiligheid oplevert in alle relaties; dia 4d in huwelijken en gezinnen, verhoudingen als gemeenteleden onderling; waar iemand die alleen staat veiligheid vindt. Omdat je voortdurend – met elkaar en persoonlijk – bedenkt wat zuiver is, en eervol, en edel en…
Bedenk het. En doe het. En de God van de vrede zal met je zijn.
Amen.


  • Onze Vader (wijs Opw)
  • Dia 1
  • Dia 1d Als je in het veilige kasteel van Christus leeft, 1. dan heb je veel om na te denken;
  • Dia 4

  • Dovnload 41.02 Kb.