Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Financiële kengetallen

Dovnload 9.47 Kb.

Financiële kengetallenDatum05.12.2018
Grootte9.47 Kb.

Dovnload 9.47 Kb.

Financiële kengetallen

In dit deel van het verslag komen de verschillende financiële kengetallen te staan. Bij het berekenen van de kengetallen willen we in het verslag niet alleen de uitkomst maar ook de berekeningen!!! • Quick Ratio

 • Current Ratio

 • Solvabiliteit

 • Werkkapitaal

 • Cashflow

 • Betalingscapaciteit

 • Bedrag beschikbaar voor rente en aflossing

 • Maximale leencapaciteit

 • Marge


Bespreking kengetallen

Geef een beoordeling van een bovenstaande kengetallen. • Quick Ratio

Liefst groter dan 1, liefst op EB groter dan op BB (er wordt hier geen rekening gehouden met ruimte in rekening courant)

 • Current Ratio

Liefst groter dan 2, liefst op EB groter dan op BB (er wordt hier geen rekening gehouden met ruimte in rekening courant)

 • Solvabiliteit

> 50 is goed; onder 30 is slecht (bij varkens onder 35), eigenlijk moet het EV minstens groeien met het inflatie% (bijvoorbeeld EV-beginbalans = 600.000: EV-eindbalans moet minstens 600.000 + 2% = 612.000 zijn). Wil je als bedrijf mee groeien dan zou je daar bovenop nog enkele procenten moeten groeien in EV.

 • Werkkapitaal

Moet positief zijn (er wordt hier geen rekening gehouden met ruimte in rekening courant)

 • Netto Cashflow

Ca 7 cent per kg melk (2,5 cent voor marge + 4,5 cent voor afschrijving), wil je groeien dan moet dit bedrag groter dan afschrijving zijn

Bedrag beschikbaar om rente, aflossing en vervangingsinvesteringen te betalen. Als er positieve besparing is dan normaal gesproken wel goed.

 • Bedrag beschikbaar voor rente en aflossing = betalingscapaciteit - vervangingsinvesteringen

Is dit voldoende om rente en aflossing te betalen?

 • Maximale leencapaciteit

Kijk of dit bedrag hoger is als het daadwerkelijk geleende geld.

 • Marge

Deel dit bedrag door de geleverde kg melk of de afgeleverde biggen of de afgeleverde vleesvarkens. Vergelijk het daarna met de schommeling in opbrengstprijzen.

Hou rekening met de uitgangsprijs (bijvoorbeeld 30 of 33 cent per kg melk; 35 of 45 gulden per big; 1,00 of 1,40 per kg geslacht gewicht), met eventuele extra aflossingen en eventuele grote vervangingsinvesteringen.Minimaal 2 a 3 cent per kg melk, € 130 per zeug, € 20 a ƒ 25 per vleesvarken

 • Bespreking kengetallen

 • Dovnload 9.47 Kb.