Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Format Abstracts Gynaecongres (naar eshre- abstract format)

Dovnload 9.13 Kb.

Format Abstracts Gynaecongres (naar eshre- abstract format)Datum13.11.2017
Grootte9.13 Kb.

Dovnload 9.13 Kb.

Format Abstracts Gynaecongres (naar ESHRE- abstract format)

 

Abstracts voor het Gynaecongres moeten worden opgesteld in het Nederlands in Word-format. De titel en de gegevens van de auteurs mogen niet in het document worden opgenomen. Deze dienen via het abstractsysteem te worden opgegeven. Uw abstract mag derhalve alleen de tekst van het abstract zelf bevatten. Het abstract dient uit maximaal 550 woorden te bestaan en moeten gestructureerd zijn volgens onderstaande indeling:


Introductie

Informatief en kort. Maak duidelijk waarom de studie is uitgevoerd.


Materiaal & methoden

Beschrijf het aantal en type patiënten (Bijv. 64 postmenopauzale vrouwen), eventueel dieronderzoek of materiaal dat bestudeerd is. Beschrijf de procedures, gevolgde behandelingen of testen.


Resultaten

Beschrijf de belangrijkste uitkomsten van de studie. Bevestig of verwerp de eventuele hypothese, onderbouwd met statistiek.


Conclusie

Benadruk de relevantie van de belangrijkste bevindingen, maak in ieder geval duidelijk wat deze bevindingen bijdragen aan wat reeds bekend is.

 

De subkopjes van het abstract (introductie, materiaal en methoden, resultaten, conclusie) dienen vet gedrukt (Bold) te worden weergegeven, zoals in bovenstaand voorbeeld. Het gebruik van afkortingen is toegestaan nadat ze in de tekst zijn verklaard. Het gebruik van grafieken, tabellen of plaatjes wordt sterk afgeraden.


Beoordelingsprocedure Abstracts Gynaecongres

Abstracts worden door een aantal reviewers anoniem beoordeeld op vijf punten:  • Relevantie: behandelt het abstract een actueel of belangrijk onderwerp?

  • Originaliteit: is de vraagstelling, aanpak van het probleem of methodologie vernieuwend?

  • Studieopzet: is het abstract gebaseerd op data die op een verantwoorde en valide wijze zijn verkregen?

  • Importantie: levert het abstract een wezenlijke bijdrage aan het kennisdomein O&G?

  • Presentatie: is het abstract in helder, bondig en eenduidig Nederlands geschreven?

Aan het abstract kunnen per scoringsonderdeel maximaal 4 punten worden toegekend, hetgeen betekent dat een abstract minimaal 5 punten en maximaal 20 punten krijgt.

De posters worden afgeschaft.
Tijdens het Gynaecongres vinden twee plenaire in opleiding sessies plaats.

De ‘In Opleiding I’ sessie is een sessie met de zes presentaties van de beste abstracts en de ‘In Opleiding II’ sessie wordt een sessie met acht zogeheten flitspresentaties.Dit betekent dat er in totaal 14 abstracts voor een presentatie in aanmerking komen.

  • Introductie
  • Resultaten
  • Beoordelingsprocedure Abstracts Gynaecongres

  • Dovnload 9.13 Kb.