Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Formulier voor aanvraag van de premie voor de aansluiting op het drinkwaternet

Dovnload 15 Kb.

Formulier voor aanvraag van de premie voor de aansluiting op het drinkwaternetDatum01.08.2017
Grootte15 Kb.

Dovnload 15 Kb.

FORMULIER VOOR AANVRAAG VAN DE PREMIE VOOR DE AANSLUITING OP HET DRINKWATERNET

INSTALLATIE TOILET / INSTALLATIE BAD/DOUCHE
BELANGRIJK : DIT FORMULIER IS IN TE STUREN NA UITVOERING VAN DE WERKEN EN UITERLIJK BINNEN HET JAAR NA DE DATUM VAN DE FACTURERING VAN DE AANSLUITING
IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER (IN DRUKLETTERS A.U.B.)

Naam : ......................................................................Voornamen : ...................................................................

Geboortedatum : ........................................................Nationaliteit : ..................................................................

Rekeningnr. :

op naam van ..........................................................

Naam van de echtgeno(o)te of samenwoner : ............................................Voornamen : ....................................

Geboortedatum : ....................................... Telefoonnummer : ............./.................................

Gehuwd , samenwonend of alleenstaand ? (*) , sedert ..........................................

Huidig woonadres (dit moet identiek zijn aan het adres van de premiewoning) :

Straat : ......................................................................... nr.....................bus................

De aanvrager is :.

eigenaar-bewoner van de premiewoning

bewoner ingevolge een huurovereenkomst


Heeft U op datum van de aanvraag kinderen ten laste van ouder dan 18 jaar ? Zo ja, aantal : ..............................

Zijn er ernstig gehandicapten ? Zo ja, aantal : ............................

Bij te voegen naargelang van het geval

Bij te voegen stukken :

Te Kruishoutem, op ...................................................


Handtekening van de aanvrager, Handtekening van de partner,
FORMULIER VOOR TOEKENNING VAN DE PREMIE VOOR DE AANSLUITING OP HET DRINKWATERNET

INSTALLATIE TOILET

INSTALLATIE BAD/DOUCHE


  1. AANVRAGER : eigenaar :

huurder :


  1. WONING eengezinswoning

hoofdverblijfplaats
gebruikname voor 1972
kadastraal inkomen :
totaal kleiner < 1115,00 euro

  1. NETTO BELASTBAAR INKOMEN :

(<29 747,00 euro)
aantal personen ten laste :

  1. TOELAGE : aansluitingskosten :

Installatie toilet

Installatie bad/douche  1. AANVRAAGDATUM :
  1. UITVOERDATUM
  1. AANPASSING HUURPRIJS :
  • FORMULIER VOOR TOEKENNING VAN DE PREMIE VOOR DE AANSLUITING OP HET DRINKWATERNET INSTALLATIE TOILET INSTALLATIE BAD/DOUCHE

  • Dovnload 15 Kb.