Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Fotolassen derde graad bso derde leerjaar

Dovnload 214.26 Kb.

Fotolassen derde graad bso derde leerjaarPagina1/3
Datum05.12.2018
Grootte214.26 Kb.

Dovnload 214.26 Kb.
  1   2   3


fotolassen

derde graad bso

derde leerjaar
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

September 2008VVKSO – BRUSSEL D/2008/7841/022

Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Guimardstraat 1, 1040 Brussel


fotolassen

derde GRAAD bso

derde leerjaar
LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

VVKSO – BRUSSEL D/2008/7841/022

September 2008

(vervangt leerplan D/1995/0279/036 met ingang 1 september 2008)
Inhoud

Plaats van dit leerplan in de lessentabel 5

1 Inleiding - Nieuwe impulsen 7

2 Studierichtingsprofiel en samenhang 8

2.1 Situering van de studierichting Fotolassen in het logisch bso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit en Auto 8

2.2 Instroom 9

2.3 Persoonlijkheidsvereisten 9

3 Algemene doelstellingen 10

3.1 Algemene vorming 10

3.2 Doelstellingen – specifiek gedeelte 11

4 Algemene pedagogisch-didactische wenken 13

4.1 Inleiding 13

4.2 Geïntegreerd werken 13

4.3 Projectmatig werken 14

4.4 Werken volgens het technologisch proces 16

4.5 Het gebruik van Informatie- en Communicatietechnologie (ict) 17

5 Evaluatie 17

5.1 Wat en waarom evalueren 17

5.2 Wanneer evalueren 17

5.3 Hoe evalueren 18

5.4 Hoe rapporteren 18

6 Leerplandoelstellingen, leerinhouden en didactische wenken 19

6.1 Preventie – Milieu (geïntegreerd te realiseren) 19

6.2 Planning – Kostprijs (geïntegreerd te realiseren) 21

6.3 Kwaliteit (geïntegreerd te realiseren) 22

6.4 Realisaties: Realisaties BMBE – MAG fotolassen (verplicht gedeelte) 24

6.5 Realisaties MIG fotolassen (keuze – de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7) 26

6.6 Realisaties TIG-fotolassen (keuze – de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7) 27

6.7 Realisaties fotolassen buizen en pijpen (keuze – de school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6 en 6.7) 28

6.8 Realisaties lasrobotica – (complementair gedeelte: de school kiest doelstellingen en leerinhouden uit één of meerdere van de keuzeclusters 6.5, 6.6 of 6.7 of de bijkomende cluster 6.8) 31

6.9 Stages 31

7 Minimale materiële vereisten 33

7.1 Infrastructuur 33

7.2 Algemene uitrusting 33

7.3 Individueel per leerling 33

7.4 Veiligheid 33

7.5 Toestellen kwaliteitsproef 34

7.6 Gemeenschappelijk klein gerief 34

7.7 Gemeenschappelijke materialen 35

7.8 Gemeenschappelijke machines 35

8 Bibliografie 37

9 Nuttige adressen 38


Plaats van dit leerplan in de lessentabel
Studierichting

Fotolassen

Graad en onderwijsvorm

Derde leerjaar derde graad bso

Pedagogische vakbenaming

Realisaties

Administratieve vakbenaming

PV + TV Lassen-constructie/Mechanica/Elektromechanica

Specifiek gedeelte

Minimum 18 uur waarvan minimum 2 uur stage.
 1. Inleiding - Nieuwe impulsen

Volgende impulsen liggen aan de basis van het vernieuwen van het leerplan:

 • vernieuwde pedagogisch didactische inzichten op het vlak van geïntegreerd werken, het bewaken van de diverse leerlijnen;

 • de vraag van zowel de onderwijsverstrekkers als van de werkgevers en werknemers om het aanbod zo transparant mogelijk te maken;

 • de verticale samenhang bewaken in de leerplannen van de basisopties, de beroepenvelden, de studierichtingen Basismechanica bso, Lassen-constructie bso en Fotolassen bso;

 • de mogelijkheden om vakoverschrijdende thema’s te integreren;

 • de stijgende aandacht voor veiligheid, gezondheid, hygiëne, milieu en ergonomie;

 • de zorg van de metaalverwerkende sector om de snel evoluerende technologieën te kunnen implementeren;

 • de mogelijkheden die het geïntegreerd gebruik van ICT biedt, zowel inhoudelijk als pedagogisch-didactisch. 1. Studierichtingsprofiel en samenhang

  1. Situering van de studierichting Fotolassen in het logisch bso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit en Auto

Eerste graad
2de leerjaar

Tweede graad bso
1ste en 2de leerjaar

Derde graad bso
1ste en 2
de leerjaar
Derde graad bso
3de leerjaar

Studiegebied
3de graad

Elektriciteit (7uur)

Elektrische installaties

Elektrische installaties

Industriële elektriciteit

Mechanica-elektriciteit

 
 

 

Metaal (7 uur)

Nijverheid (14 uur)Basismechanica

Werktuigmachines

Computergestuurde
werktuigmachines
Matrijzenbouw
Industrieel onderhoud
Lassen-

Constructie
Metaal- en kunststofschrijnwerk
Fotolassen
Pijpfitten-lassen-monterenKunststofverwerking

Composietverwerking 

Auto

Auto-elektriciteit

Auto
Diesel - LPG
BedrijfsvoertuigenCarrosserie

Carrosserie- en spuitwerkVrachtwagenchauffeur

Bijzonder transport


Centrale verwarming en sanitaire installaties

Verwarmingsinstallaties

Koeling
en warmte

Non-ferro metalen dakbedekkingenKoelinstallaties

Koeltechnische installaties

 
Elektriciteit (7uur)

Elektrische installaties  1. Instroom

Zoals in het schema in 2.1 blijkt, is de logische vooropleiding de studierichting Lassen-constructie bso. De meeste leerlingen komen dan ook uit deze studierichting. Het merendeel van de leerlingen kwam dus al in min of meerdere mate in contact met praktische kennis en vaardigheden die nodig zijn bij laswerkzaamheden.

Voor een overzicht van de kennis, vaardigheden en attitudes verwijzen we naar het leerplan van de derde graad bso Lassen-constructie.Bepaalde lichamelijke en fysische gebreken kunnen een belemmerende factor zijn voor het uitoefenen van één of meerdere beroepen waarop deze studierichting voorbereidt. Een gepaste oriëntering en begeleiding is dan ook ten zeerste aangewezen, enerzijds omdat ze invloed hebben op de slaagkansen van de leerlingen en anderzijds omdat ze de uitoefening van heel wat beroepen bemoeilijken. In heel wat beroepen – waarop deze studierichting voorbereidt – gelden bepaalde beroepsdrempels.

  1. Persoonlijkheidsvereisten

Vele beroepen stellen ook heel wat eisen op persoonlijkheidsvlak. Leerlingen van de studierichting fotolassen bso bezitten deze reeds in bepaalde mate of geven in ieder geval blijk dat ze deze willen ontwikkelen.

 • interesse voor één of meerdere aansluitende beroepen,

 • blijk geven van voldoende verantwoordelijkheidszin,

 • voldoende flexibel zijn en bereid zijn in diverse omstandigheden te functioneren,

 • aandacht hebben voor aspecten die het welzijn op het werk bevorderen,

 • uitvoeringsgericht kunnen communiceren,

 • bereid zijn zich aan te passen aan de arbeidsomstandigheden.

 1. Algemene doelstellingen

De studierichting heeft een viervoudige doelstelling:

 • het diploma van het secundair onderwijs behalen,

 • de startkwalificatie te verwerven om het beroep van gecertificeerde fotolasser te kunnen uitoefenen. Dit houdt in dat hij/zij verantwoordelijkheid kan opnemen voor het eigen werk en – na een korte in servicetraining in het constructiebedrijf of aanverwante –, aan de hand van technische informatie gecertificeerde laswerkzaamheden kan uitvoeren,

 • behaalt op het einde van de studierichting minimaal één gehomologeerd IWF- lascertificaat te kiezen uit een BMBE-, MIG/MAG- of TIG-lasprocédé,

 • voldoende competenties verwerven om zich te kunnen vervolmaken.

  1. Algemene vorming

In de basisvorming van de studierichting 3de leerjaar 3de graad bso Fotolassen wordt de totale persoonlijkheid gevormd. In het specifiek deel van de studierichting wordt er vanuit het te realiseren profiel ook aan algemene vormingscompetenties gewerkt.

   1. Communiceren

De leerlingen van het 3de leerjaar derde graad bso Fotolassen hanteren een specifiek technisch communicatiemiddel zoals schetsen, technisch tekeningen en schema’s. Verder leert hij in de Nederlandse taal instructies, verslagen en algemene informatie lezen. De spreekvaardigheid wordt aangeleerd via besprekingen en presentaties van zijn eigen werkzaamheden. Dit gebeurt in overlegmomenten met het betrokken team, medeleerlingen, leraars en mensen uit de sectoren. Het schrijven krijgt aandacht in de vorm van het invullen van documenten, het maken van werkvoorbereidingen en verslagen van de uitvoeringen.

   1. Een eigen mening vormen en verwoorden op basis van argumenten, luisteren naar de mening van anderen en eventueel de eigen mening herzien

 • De leerling leert om zich een eigen en op argumenten gesteunde mening te vormen. Dit is belangrijk voor zijn algemeen maatschappelijk en zijn werkgericht functioneren.

In het specifiek gedeelte van het 3de leerjaar 3de graad bso fotolassen overlegt hij in team om tot een gemeenschappelijke visie te komen. Past hij deze gemeenschappelijke visie toe in zijn concrete werksituatie en staat hij voortdurend open voor de mening van anderen.

   1. Op een verantwoorde manier keuzes maken

In het specifieke deel leren we verantwoorde keuzes maken in verband met het GIP onderwerp, de keuze van machines, de materialen en de uitvoeringsprocessen.

  1. Doelstellingen – specifiek gedeelte

VERPLICHT GEDEELTE

 • Preventie – Milieu (zie 6.1, geïntegreerd te realiseren)

De leerling kan:

Bij het voorbereiden en uitvoeren van lasconstructies werken volgends de geldende preventievoorschriften en met respect voor het leefmilieu. • Planning – Kostprijs (zie 6.2, geïntegreerd te realiseren)

De leerling kan:

Bij het voorbereiden en uitvoeren van lasconstructies zijn eigen werkzaamheden plannen en erover rapporteren kostprijsbewust werken. • Kwaliteit (zie 6.3, geïntegreerd te realiseren)

De leerling verwerft inzichten van:

 • de Europese regelgeving i.v.m. het attesteren van een gecertificeerde lasser toe te lichten;

 • op een technisch technologische basis, een constructietekening te lezen, de lassymbolen en opgelegde kwaliteitseisen toe te lichten;

 • op een technisch technologische basis de verschillende destructieve en destructieve onderzoekmethoden voor het controleren van lasnaden toe te lichten en volgens opgelegde criteria destructieve en niet-destructieve lasonderzoeken uit te voeren;

 • de competentie om de lassen op te meten en te toetsen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen en de tekorten interpreteren en rapporteren om zo het productieproces bij te sturen. • Realisaties fotolassen (BMBE – MAG) (zie 6.4)

De leerling kan:


 • op een technisch technologische basis het BMBE- en MAG-lasprocedé toelichten;

 • op een technisch technologische basis, de tekening van een lasconstructie lezen;

 • aan de hand van een constructietekening de lasnaad voorbereiden en de constructieonderdelen ten opzichte van elkaar juist positioneren;

 • op een technisch technologische basis de verschillende lasparameters instellen en toelichten;

 • een BMBE-las, MAG-las uitvoeren die aan de ISO-lasnorm voldoet;

 • een lasnaad controleren. • Stages (zie 6.9)

De leerling maakt in een bedrijf kennis met de bedrijfscultuur, leert afspraken maken, leeft ze na en kan werkzaamheden in team op een economisch verantwoorde wijze correct uitvoeren.

KEUZEGEDEELTE

De school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6, 6.7.

 • Realisaties: MIG-fotolassen (keuze, zie 6.5)

De leerling kan:

 • op een technisch technologische basis het MIG- lasprocedé toelichten;

 • op een technisch technologische basis de verschillende lasparameters instellen en toelichten;

 • een MIG-las uitvoeren die aan de ISO-lasnorm voldoet;

 • een lasnaad te controleren. • Realisaties: TIG fotolassen (keuze, zie 6.6)

De leerling kan:

 • op een technisch technologische basis het TIG-lasprocédé toelichten;

 • op een technisch technologische basis de verschillende lasparameters instellen en toelichten;

 • een TIG -las uitvoeren die aan de ISO-lasnorm voldoet;

 • een lasnaad controleren • Realisaties: fotolassen buizen en pijpen (keuze, zie 6.7)

De leerling kan:

 • op een technisch technologische basis, de tekening van een pijpconstructie lezen;

 • op een technisch technologische basis de verschillende lasparameters instellen en toelichten;

 • laswerken aan pijpconstructie uitvoeren die aan de ISO-lasnorm voldoen;

 • een lasnaad controleren. • Realisaties: lasrobotica (complementair gedeelte, zie 6.8)

De leerling kan:

 • aan de hand van technische documentatie de instelparameter inherent aan een lasrobot toelichten;

 • volgens instructie een lasrobot instellen;

 • volgens gegeven instructie een lasvolgorde opvolgen. 1. Algemene pedagogisch-didactische wenken

  1. Inleiding

Dit leerplan wil hoofdzakelijk een leidraad zijn. De erin opgenomen doelstellingen en leerinhouden zijn een referentiekader waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. Het is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze doelstellingen en leerinhouden door de leerlingen kunnen worden verworven. De gekozen pedagogisch-didactische methode is dus niet zonder belang. De in dit leerplan opgenomen pedagogisch-didactische wenken zijn dan ook bedoeld als suggesties, als tips.

Het leerplan op zichzelf mag in geen geval een excuus zijn om niet naar de noden van de maatschappij en de verwachtingen van de leerlingen te luisteren. Daarom is het noodzakelijk dat er voldoende aandacht blijft bestaan voor opvoeding, voor ontplooiingskansen van elke individuele leerling, voor geloofsovertuiging … .

De samenhang tussen hetgeen in de klas gebeurt en in de realiteit van het arbeidsproces in het bedrijfsleven is duidelijk. Het gegeven onderwijs is dus levensecht. Leerlingen moeten immers beroepsfiere en vakbekwame mensen kunnen worden.

Het is belangrijk dat leerlingen tijdens hun leerproces zo dikwijls mogelijk succes beleven. Zij moeten dan ook voldoende worden gewaardeerd voor het gepresteerde werk.

Gebruik ook zoveel mogelijk werkvormen. Combineer voortdurend de theorie en de praktijk. Doe steeds een beroep op denken en doen. Vermijd langdurige opdrachten met steeds terugkomende vaardigheden. Hou de momenten van theorie kort maar herhaal veelvuldig. Schenk voldoende aandacht aan het werken in team.


  1. Geïntegreerd werken

Het geïntegreerd werken biedt een aantal pedagogisch‑didactische voordelen. Deze worden hieronder in het kort besproken.

Just in time learning

Het geïntegreerd werken biedt de kans om de ogenblikken, waar aandacht wordt gevergd voor theorie, te plaatsen daar waar de kans op effect het grootst is. Bijvoorbeeld op het ogenblik waar de leerling de opdracht krijgt om iets uit te voeren en de vraag stelt: “Ik moet dat nu uitvoeren, maar hoe moet dat nu en waarom?” De theorie wordt dus zoveel mogelijk gegeven in directe aansluiting met de praktijk.Krachtige leeromgeving

De klemtoon dient gelegd op zinvolle projecten. Er dient dus voor elk project een behoefte te zijn, een intrinsieke motivatie. Het moet voor de leerlingen de moeite waard zijn. Het ideale zou zijn dat elk project zo realistisch mogelijk wordt uitgevoerd, zo dicht mogelijk aanleunt bij de beroepsrealiteit. Het “projectmatig werken, volgens EWF-structuur” wordt nog leerkrachtiger en boeiender door met de klasgroep simultaan aan verschillende projecten te werken. Men kan kijken en vergelijken, van elkaar leren.Het leerproces van de leerling staat centraal

De didactiek vertrekt niet van kennisoverdracht, maar van het verwerven van kennis door zelfwerkzaamheid. Het leerproces van de leerling staat centraal. Door het geven van opdrachten, uitdagingen, stimuleert de leraar het leerproces van de leerling. De rol van de leraar is dus duidelijk deze van opdrachtgever, coach, begeleider. Het blijft uiteraard de opdracht om kennis en vaardigheden over te dragen, maar dan in de filosofie van: “liever dat de leerling het vraagt”, dan dat “de leraar het ongevraagd aanbiedt”.Werken in team

Het opzetten van grotere projecten, waar meerdere leerlingen samen aanwerken, is de pedagogische aanpak bij uitstek om het werken in team aan te leren.Vakoverschrijdend

Het geïntegreerd werken vereist het gebruik van kennis en vaardigheden uit diverse domeinen (schetsen, diverse uitvoeringstechnieken, praktijk, pav, ict, …). Deze domeinen (vakken) vormen binnen de projectmatige aanpak een samenhangend geheel. Daar er geen splitsing in vakken is, gebeurt de integratie van kennis en vaardigheden uit diverse disciplines automatisch. De leraar – beter het lerarenteam – dient echter wel te zorgen voor een goed evenwicht tussen theorie en praktijk. De keuze van de projecten en de jaarplanning zijn hier bepalend. Een grote uitdaging is het bewaken van diverse leerlijnen.Herhaling en terugkoppeling

Door telkens met nieuwe projecten te werken, waarin aspecten uit vorige projecten voorkomen, is er voortdurend herhaling en terugkoppeling mogelijk. Voor deze doelgroep bso is dit, vanuit pedagogisch-didactisch standpunt, een groot pluspunt.Succesbeleving

Elk project biedt een nieuwe kans op succesbeleving. De leerling heeft dus niet alleen kans op succesbeleving op het einde van een semester, op het einde van een leerjaar maar na elk nieuw project. Dit houdt dus in dat er permanent wordt geëvalueerd. De eindevaluatie baseert zich dan op een portfolio van gerealiseerde en geëvalueerde projecten.  1. Projectmatig werken

Een mogelijkheid om de integratie te bevorderen is het werken met projecten.

In de context van dit leerplan verstaan we onder project: “Op inzichtelijke wijze gespecialiseerde laswerken praktisch realiseren, individueel en/of in team, deels onder begeleiding, deels zelfstandig.

Binnen een project komen zowel kennis, vaardigheden en attitudes aan bod. Ook is er voortdurend aandacht voor evaluatie en bijsturing:

  1   2   3

 • Plaats van dit leerplan in de lessentabel
 • Pedagogische vakbenaming Realisaties Administratieve vakbenaming
 • Inleiding - Nieuwe impulsen
 • Studierichtingsprofiel en samenhang Situering van de studierichting Fotolassen in het logisch bso-curriculum van het studiegebied Mechanica-elektriciteit en Auto
 • Eerste graad 2de leerjaar Tweede graad bso 1ste en 2de leerjaar
 • Derde graad bso 1ste en 2 de leerjaar
 • Lassen- Constructie
 • Persoonlijkheidsvereisten
 • Algemene doelstellingen De studierichting heeft een viervoudige doelstelling: het diploma van het secundair onderwijs behalen
 • Een eigen mening vormen en verwoorden op basis van argumenten, luisteren naar de mening van anderen en eventueel de eigen mening herzien
 • Op een verantwoorde manier keuzes maken
 • Realisaties fotolassen (BMBE – MAG)
 • KEUZEGEDEELTE De school kiest minstens één van de clusters 6.5, 6.6, 6.7. Realisaties: MIG-fotolassen
 • Realisaties: TIG fotolassen
 • Realisaties: fotolassen buizen en pijpen
 • Realisaties: lasrobotica
 • Algemene pedagogisch-didactische wenken Inleiding
 • Het leerproces van de leerling staat centraal
 • Herhaling en terugkoppeling
 • : “Op inzichtelijke wijze gespecialiseerde laswerken praktisch realiseren, individueel en/of in team, deels onder begeleiding, deels zelfstandig.

 • Dovnload 214.26 Kb.