Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Functiecategorie: Administratie & ict functienummer: O

Dovnload 16.31 Kb.

Functiecategorie: Administratie & ict functienummer: ODatum22.10.2018
Grootte16.31 Kb.

Dovnload 16.31 Kb.

Functiecategorie: Administratie & ICT Functienummer: OV.15

BOEKHOUDER/ADMINISTRATEUR

Context

De boekhouder/administrateur komt voor in grote agrarische bedrijven. De functiehouder is verantwoordelijk voor het verzorgen van financiële administraties alsook het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van personeels-, salaris- en productieadministratie. Er kan sprake zijn van functionele en vakinhoudelijke samenwerking met externe administratie- of accountantsorganisaties. De boekhoudkundige complexiteit is beperkt.Organisatie

Direct leidinggevende : vakinhoudelijk leidinggevende.

Geeft leiding aan : niet van toepassing.


Resultaatgebieden

Taken

Resultaatindicatoren

1. Ongoïng (financiële en salaris) administratie.

- bijhouden van de dagboeken en grootboekrekeningen aan de hand van financiële bescheiden;

- bijhouden van noodzakelijke sub-grootboeken zoals debiteuren, crediteuren, voorraden en (vaste) activa e.d.;

- verzorgen van de urenregistraties, gereed maken van de basis gegevens voor de salarisadministratie.


- tijdigheid oplevering;

- juistheid en logica van cijfers:

. aantal aansluitverschillen;

. aantal opmerkingen accountant;

- volledigheid, juistheid specificaties en toelichtingen.


2. Voorbereiding periode- en jaarafsluitingen.

- afsluiten van grootboek, controleren van de administratie(delen) op volledigheid van kosten, beoordelen van tussenstanden en aansluitingen;

- beoordelen en verklaren van verschillen en uitvoeren van aangegeven correctieboekingen;

- aanleveren van gegevens voor periodieke rapportages en/of (in opdracht) opstellen van onderdelen van deze rapportages vanuit beschikbare administraties.


- tijdigheid oplevering;

- correctheid en sluitendheid van cijfers (aansluiting);

- volledigheid en juistheid specificaties;

- volledigheid controles.3. Operationeel beheer financiële middelen.

- voeren van crediteurenadministratie, verrichten van betalingen, afhandelen van aanmaningen;

- bewaken van debiteurenstanden, beoordelen openstaande posten en krediettermijnen, initiëren en bewaken van eventuele incassotrajecten;

- bewaken van liquiditeitsaldi, rapporteren van bijzonderheden aan leidinggevende en doen van voorstellen t.a.v. aanpassing betaaltermijnen (in- en uitgaande geldstroom).


- aantal debiteurendagen;

- efficiency betaalgedrag:

. aantal crediteurendagen;

. aantal aanmaningen;

- tijdigheid signalering en melding bijzondere liquiditeitsaldi.


4. Informatievoorziening.

- verwerken van data naar standaard rapportages, aanmaken van overzichten, signaleren van afwijkingen t.o.v. prognoses/budgetten e.d.;

- opmaken van aangiftes, verzamelen van gegevens uit de grootboekadministratie, controleren van aansluitingen en klaarzetten van betalingen.- juistheid en volledigheid afdrachten (aantal naheffingen);

- realisatie deadlines.Bezwarende omstandigheden

- Eenzijdige houding en belasting van de oog- en rugspieren bij het werken met de computer.

Datum: december 2013

Functiegroep: H

mj/gn/030114F131153

OV.15 - boekhouder/administrateur /

  • BOEKHOUDER/ADMINISTRATEUR Context
  • Resultaatgebieden Taken Resultaatindicatoren
  • Bezwarende omstandigheden

  • Dovnload 16.31 Kb.