Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Geachte president Juncker, president Schulz, president Tusk en nationale leiders

Dovnload 123.66 Kb.

Geachte president Juncker, president Schulz, president Tusk en nationale leidersDatum23.09.2018
Grootte123.66 Kb.

Dovnload 123.66 Kb.

20 juni 2016

Geachte president Juncker, president Schulz, president Tusk en nationale leiders,

Wereldvluchtelingendag 2016 is voor ons het moment om over onze gemeenschappelijke Europese waarden van solidariteit, menselijkheid en waardigheid na te denken.

De situatie van de vluchtelingen blijft een topprioriteit voor Europa en voor steden. De rechtstreekse en langetermijnuitdagingen die hierdoor gesteld worden gaan we als burgemeesters van Europese steden dagelijks aan.

Onze ervaring leert ons dat we het debat op Europees niveau van toon moeten veranderen. Er wordt te veel gepraat over quota, getallen en grenzen, en niet genoeg over mensen. Deze mensen vluchten voor oorlog, voor vervolging en voor armoede. Hoe we met hen omgaan wanneer ze in onze lokale gemeenschappen aankomen, zal het succes van langdurige integratie en sociale cohesie in geheel Europa bepalen.

De beslissingen die we op dit kritieke moment in de tijd nemen zal de toekomst van onze Europese Unie vormgeven.

Europa kan een voorbeeld stellen. We zijn een continent dat geboren werd uit de ruïnes van nationalisme en oorlog, en we bloeien dankzij vrede en samenwerking. Alleen door samen te werken kunnen we de uitdagingen veroorzaakt door oorlog, armoede en vervolging in andere delen van de wereld overwinnen.

De grondbeginselen van solidariteit, menselijkheid en waardigheid waarop de Europese Unie gebaseerd is zouden onze benadering van de ontvangst en integratie van vluchtelingen moeten bepalen. We moeten bijzondere nadruk leggen op de kwetsbaarste groepen: vrouwen, kinderen en niet-begeleide minderjarigen.

Het is onze taak, als burgemeesters van grote Europese steden, om de integratie in orde te brengen. Vele vluchtelingen en asielzoekers zullen zich in onze steden vestigen en we moeten ervoor instaan dat ze in onze gemeenschappen een goede start krijgen. Velen van ons hebben het EUROCITIES Integrating Cities Charter ondertekend, waardoor we ons inzetten voor de beginselen van non-discriminatie en gelijkheid in onze steden.

We werden overweldigd door de positieve reactie vanuit de civiele samenleving, vrijwilligersorganisaties en bedrijven in onze lokale gemeenschappen. Desondanks blijft er in een aantal nationale en Europese debatten een nationalistische, isolationistische en soms xenofobe ondertoon doorklinken. Dit biedt geen enkele ondersteuning voor de duurzame integratie van vluchtelingen en asielzoekers en dient enkel om de Europese sociale cohesie te verhinderen.

We zijn vastbesloten dit discours tegen te gaan met duidelijke, eerlijk en transparante communicatie met onze burgers. We willen een voorbeeld stellen op lokaal niveau dat onze gedeelde Europese waarden volledig omvat.

De debatten op Europees niveau moeten de beginselen die we hier ter sprake brengen beter weerspiegelen. We brengen ze in onze steden elke dag in praktijk, in de meeste gevallen zonder directe toegang tot de nodige middelen van de EU en de nationale overheden.

De tijd is rijp om onze gedeelde Europese waarden van solidariteit, menselijkheid en waardigheid op de proef te stellen. Het is in de steden waar de integratie van nieuwkomers zal slagen of mislukken. Wij, de burgemeesters van grote Europese steden, roepen jullie op, Europese leiders, om met ons samen te werken, niet enkel door de erkenning van onze uitdagingen maar ook door concrete acties zoals directe financiële steun voor steden. Alleen samen kunnen we het hoofd bieden aan de grootste humanitaire uitdaging waar Europa sinds de Tweede Wereldoorlog tegenover staat.

Ondertekend:

Leden van het EUROCITIES Uitvoerend ComitéJohanna Rolland

Burgemeester van Nantes

President van EUROCITIES

John Clancy

Leider van het Birmingham City Council

Ada Colau

Burgemeester van Barcelona

Zoran Janković

Burgemeester van Ljubljana

Karin Wanngård

Burgemeester van Stockholm

Hanna Gronkiewicz-Waltz

Burgemeester van Warschau


Daniël Termont

Burgemeester van Gent

Vicepresident van EUROCITIES

Burkhard Jung

Burgemeester van Leipzig

Dario Nardella

Burgemeester van Florence

Ahmed Aboutaleb

Burgemeester van Rotterdam

Michael HäuplBurgemeester van Wenen
Dovnload 123.66 Kb.