Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gebiedsomschrijving bisdom almenara

Dovnload 13.01 Kb.

Gebiedsomschrijving bisdom almenaraDatum21.09.2017
Grootte13.01 Kb.

Dovnload 13.01 Kb.

GEBIEDSOMSCHRIJVING BISDOM ALMENARA

Vooruitlopend op de Wereld Jongeren Dagen Rio de Janeiro, Brazilië, gaat een groep jongeren, welke deelnemen aan deze reis, eerst voor circa 1 week naar het Bisdom Almenara.

Dit bisdom heeft een oppervlakte van ongeveer de helft van Nederland en is gelegen in het zuidoosten van Brazilië. Het landschap vertoont veel gelijkenis met dat van Zuid Limburg, heuvelachtig en divers, hetgeen betekent grote velden waarop landbouwproducten worden gekweekt, retailbedrijven gevestigd zijn, doch deels ook bosachtig.

Het gebied wordt doorsneden door een aantal grotere en kleinere rivieren en is in vergelijking met Nederland, aanzienlijk minder druk bevolkt.

Het Bisdom Almenara maakt deel uit van het aartsbisdom Diamantina, welke gelegen is in de provincie Minas Garais. Deze provincie is ongeveer 7 maal groter dan Nederland en heeft als hoofdstad Belo Horizonte.

De bevolking is vrij divers. De ontdekkers van Brazilië en derhalve ook van dit gedeelte van Brazilië heeft zijn oorsprong vanuit Portugal. Media 15e eeuw, hebben zij voet aan wal gezet in Porto Seguro, later gevolgd door ontdekkingsreizigers vanuit Nederland, waarvan, in het noorden van Brazilië tal van plaatsen grote gelijkenis vertonen met oude kuststeden in Nederland.

Derhalve is de bevolking een mengeling van inheemse indianen, Portugezen, Nederlanders, alsmede migranten uit andere landen van Zuid-Amerika, Spanje et cetera.

Het hoofdinkomen in het Bisdom Almenara wordt verkregen uit de landbouw en aanverwante industrieën.

De bevolking is voor een groot deel afhankelijk van het inkomen dat wordt verdiend op en binnen de landbouw, waarbij het eigendom van deze landbouwbedrijven slechts bij 3% van de bevolking behoort. De werkeloosheid, als men uitgaat van normeringen zoals deze in Europa gelden, is vrij hoog. 20% tot 22% heeft geen inkomen op basis van een beroep. Verder wordt heel veel gebruik gemaakt van dag-, week-, of seizoenarbeiders, zodat ook het inkomen niet altijd gegarandeerd is.

Op het moment dat jullie daar een bezoek brengen, zullen jullie dit ongetwijfeld zelf bemerken. Bekijk het overigens niet vanuit de optiek van Europa, omdat Brazilië een land in opbouw is, waarbij de toekomst voor het land enorm positief is, mits, ook ten aanzien van de democratisering van de samenleving, men ook de inkomensverschillen enigszins terug gaat brengen.

Het onderwijs, de sociale zorg en de medische zorg, is in vele dorpen en steden nog afhankelijk van de inbreng zoals deze in de voorbijgaande jaren georganiseerd was: vrijwel altijd vanuit geloofsgemeenschappen, waarbij de Rooms Katholieke Kerk een aanzienlijke invloed heeft op de samenleving.

Buiten het Rooms Katholieke geloof zijn er vele diverse religies in Brazilië, overgewaaid vanuit Amerika, doch ook vanuit historische ontwikkelingen binnen het land zelf.

Het bezoek aan Almenara zal zeker geen cultuurschok betekenen, maar je moet er wel van uit gaan dat de samenleving daar anders georganiseerd is als bij ons in Nederland. De normen en waarden, welke als algemene leefregel gelden in deze omgeving, zijn beslist niet lager dan in Nederland. Sterker nog, de beleving ter plekke, t.o.v. ouderen en overheid, zijn enigszins vergelijkbaar, zoals jullie ouders dit in het verleden hebben ervaren in Nederland.

Verder is de bevolking uiterst vriendelijk en zeer behulpzaam. Dat wil niet zeggen dat er geen misstanden zijn. Het drankgebruik, dan wel –misbruik, is aanzienlijk. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de werkeloosheid, het lage basisinkomen et cetera.

De toekomst voor de jeugd en zeker van diegenen die bereid zijn input te geven aan hun schoolopleiding, kan naar de komende decennia toch als zeer positief worden ervaren. Zoals eerder gemeld, het land is in ontwikkeling en vormt een van de meest belangrijke economieën naar de toekomst toe.

Ongetwijfeld hebben jullie wel eens gehoord van de BRIC landen. De BRIC staat voor de toekomstige groothandelsnaties, zoals:

B – Brazilië

R – Rusland

I - India

C – China.

Jullie, met een gemiddelde leeftijd van 18 jaar, zullen ongetwijfeld in de komende decennia ervaren dat deze landen, economisch gezien, vooraanstaande posities gaan bekleden t.o.v. de oude wereld, zoals Europa, de Verenigde Staten et cetera.

Inzake het inhoudelijke bezoek en de invulling van de dagen is er al wat algemene informatie verstrekt. In de komende weken zal gedetailleerde informatie aan jullie worden verstrekt. Het was de bedoeling dat dit al eerder zou plaatsvinden, maar de bisschop van Almenara, monseigneur Hugo van Stekelenburg, is sinds eind november opgenomen geweest in het ziekenhuis in Belo Horizonte en is pas sinds enkele dagen terug op zijn standplaats Almenara.

In de komende dagen sluiten wij de gedetailleerde informatie van het bezoek aan het Bisdom Almenara kort, waarna de definitieve versie wordt toegezonden.

Dan nog enkele algemeenheden:

Zoals vermeld arriveren jullie per vliegtuig vanuit Nederland in Belo Horizonte. Na aankomst gaan jullie met de bus vanaf Belo Horizonte richting Almenara. De reisduur zal circa 8 à 10 uur bedragen over een autosnelweg. De autosnelwegen in Brazilië zijn ongeveer te vergelijken met de snelwegen in Duitsland. Dat betekent dat er niet om de 10 km, zoals in Nederland, benzinestations et cetera te vinden zijn. Die afstanden zijn enigszins groter. De weg is redelijk goed berijdbaar. Er is ook een kortere weg van Belo Horizonte naar Almenara die slechts 550 km bedraagt, maar dat betekent dat je een groot gedeelte van deze afstand moet overbruggen over zandwegen en dat is voor een bus niet 1-2-3 geschikt en zeker niet voor de inzittenden een optie.

Ongetwijfeld zal de reis ernaar toe, alsmede het verblijf in Almenara, voor jullie een eye-opener zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat het voor jullie een meer dan interessante reis en verblijf gaat betekenen.

Als je nog gedetailleerde informatie wil hebben over Brazilië, de provincie Minas Garais, het Bisdom Almenara et cetera, alsmede de plaatsen waar je gaat verblijven: alles is zeer eenvoudig te vinden via Google. Let wel op: als je Bela Horizonte intikt, moet je uiteraard ook Brazilië vermelden. Hetzelfde geldt voor Almenara, omdat veel plaatsnamen ook vanuit Spanje en Portugal afkomstig zijn. In het verleden heb ik wel gemerkt dat je soms niet altijd de juiste informatie kunt vinden, maar voor jullie, met de huidige achtergrond van computergebruik, moet het eenvoudig zijn om dit te vinden.

Onderstaand nog wat algemene informatie over het Bisdom Almenara en, zoals vermeld, gedetailleerde informatie over het bezoek et cetera volgt nog.Met vriendelijke groet,

Hans Vis namens Monseigneur Hugo van Stekelenburg, bisschop te Almenara.

  • GEBIEDSOMSCHRIJVING BISDOM ALMENARA

  • Dovnload 13.01 Kb.