Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Geen laagvliegers boven Hoonhorst en omgeving!

Dovnload 4.47 Kb.

Geen laagvliegers boven Hoonhorst en omgeving!Datum25.09.2018
Grootte4.47 Kb.

Dovnload 4.47 Kb.

Geen laagvliegers boven Hoonhorst en omgeving!

De plannen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) m.b.t. de aanvliegroutes richting Airport Lelystad zijn voor het Vechtdal nog steeds ongewijzigd. Eind juni presenteerde het ministerie de definitieve vliegroutes en vlieghoogtes. Het leek of de voorgaande plannen in beton gegoten waren maar tot onze verbazing bleken er in juni toch wijzigingen aangebracht. De route boven Wijhe en Olst is verschoven maar daarentegen krijgen Raalte en Heeten nu de grootste last te verduren. En zoals u in het nieuws heeft kunnen lezen is er een route boven vliegveld Teuge gekomen. Friesland lijkt ook de dans te ontspringen, slechts een klein deel van het westen van Friesland wordt nog belast.

Het ministerie lijkt toch een paar ideeën van de werkgroep luchtruim gebruikt te hebben maar tot onze grote teleurstelling niets met de voorstellen die voor het Vechtdal, de nationale parken de Sallandse Heuvelrug en de Weerribben.

We hebben gemeend dat we dit niet over onze kant moeten laten gaan. Zeker niet omdat de milieu-effecten niet zijn onderzocht en er geen economische analyse gedaan is voor dit gebied. Er zijn genoeg gronden om aan te nemen dat de milieu-effecten groot zijn en de financiële schade voor de toeristische en recreatieve sector enorm zal zijn. We zijn daarom overgegaan tot de oprichting van de Stichting Hoog Overijssel. In het stichtingsbestuur hebben vertegenwoordigers en direct getroffenen vanuit de kop van Overijssel, de Aeroclub Salland en het Vechtdal zitting. Waaronder vanuit Hoonhorst Leon Adegeest als economisch expert en wonend onder de vliegroute en Eline Elshof als vertegenwoordiger namens de Plaatselijke Belangen in het getroffen gebied en wonend onder de vliegroute.

De stichting heeft geld nodig om de juridische procedures te kunnen starten. Gemeenten dragen hierin bij, bedrijven, natuurorganisaties en landgoederen worden hiertoe aangespoord maar ook u als burger kunt een bijdrage storten. Alle kleine beetjes helpen!!

U kunt een storting doen ten name van Stichting Hoogoverijssel rekeningnummer NL17RABO0319099776 .

STEUN de STICHTING Hoog Overijssel!

Namens de stichting alvast hartelijk dank! We zetten ons in voor het behoud van de rust en het aangename leven hier!

Eline Elshof

Petitie aanbieden in Den Haag

De petitie die opgestart is om het laagvliegen boven onze omgeving tegen te houden is inmiddels meer dan 21.000 keer ondertekend. Deze petitie wordt op 12 september aanstaande aangeboden in Den Haag. We willen hiervoor graag zoveel mogelijk mensen op de been hebben, het Binnenhof willen we graag helemaal gevuld hebben met mensen uit Hoonhorst en het Vechtdal. Dus als u de zaak een warm hart toedraagt, noteert u dan alvast in uw agenda om mee te gaan.Verder informatie volgt.

  • Petitie aanbieden in Den Haag

  • Dovnload 4.47 Kb.