Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gegevens wanneer

Dovnload 50.76 Kb.

Gegevens wanneerDatum05.12.2018
Grootte50.76 Kb.

Dovnload 50.76 Kb.
activiteit
GEGEVENSWANNEERActiviteit

Vormingsactiviteit over mensen met psychische problemen
DatumDomein

binnen
Tijdstip______Kern'>Tijdstip
Kern

Min 2 kernleden
Duur

2u


groep

12 tot 18 jaar (-16 en +16)

Opmenaantal

5-10
Tijdstip

Inhoud: methodieken en technieken

De tijd speelt geen rol, je kan blijven spelen tot de kaartjes op zijn. Je kan ook stoppen halverwege het spel.

Doelstelling van de activiteit

De bedoeling is om de clichés die leven tussen de jongeren over mensen met psychische problemen te doorbreken. Het initiatief is opgevat vanuit het standpunt om ze eerst hun eigen mening te laten zeggen. Ze kunnen er eerst om lachen, zeggen wat ze denken en weten over het onderwerp, om dan met de echte feiten aan te komen en hen er te laten over discussiëren en te laten vragen stellen. Aan de hand van theoretische vragen en doe opdrachten willen we ertoe komen dat ze begrijpen dat een psychische ziekte hetzelfde is als een somatische ziekte, alleen kan je het niet zien, moeten ze goed begeleid worden en de juiste medicatie krijgen. Na de activiteit kan je nog de tijd nemen om even kort te bespreken of hun mening verandert is of als het taboe nog steeds even groot is.


Concreet:

De doe opdrachten en theoretische vragen staan op een kaartje die in een ballon zit. De ballonnen hangen allemaal aan een rad. Om beurt draait iemand van de groep aan het rad, waar die stopt mag de persoon de ballon nemen. Het kan leuk zijn om in groepjes te laten samenwerken. Bv per 3 of 4. Elk om beurt mag dan een groepje aan het rad draaien. Het groepje dat wint kan een leuke prijs krijgen, maar dit kan je zelf beslissen met je kern.
Een theoretische vraag:

Bij een theoretische vraag gaat de persoon die de vraag trok zijn eigen mening geven. Daarna de voltallige groep en is er ruimte voor discussie. Als ieders mening duidelijk is legt de spelleider het goede antwoordt uit en kunnen er nog vragen gesteld worden door de leden.

voorbeelden theoretische vragen:

 1. Hoe zie jij een persoon met psychische problemen of stoornis?
  open antwoord
 1. Wat is volgens jou de beste behandeling van personen met psychische problemen of stoornis?
  Iedere ziekte moet anders behandelt worden, net zoals een lichamelijke ziekte. Bij een depressie moet je met de mensen praten, bij manie lukt dat niet, net zoals je een open wonde niet geneest met een gips. 2. Moet een persoon met psychische problemen altijd opgenomen worden in een ziekenhuis of instelling?
  Nee, de zorg voor mensen met psychische problemen is de laatste jaren sterk uitgebreid. Daardoor kunnen ze, wanneer ze geen bedreiging vormen voor anderen of zichzelf, perfect thuis begeleidt worden. 3. Hoe kan je iemand met psychische problemen herkennen?
  Dat kan je meestal niet zonder de nodige medische kennis. Alcoholmisbruik wordt door vrouwen bijvoorbeeld goed verborgen gehouden en als je iemand niet kent zal je ook niet zien dat die minder enthousiast is dan anders door een depressie.
 1. Hervallen alle mensen met psychische problemen altijd? Volgens stelling: ‘ Eenmaal psychische problemen, altijd psychische problemen.’
  Er is bij hen natuurlijk wel een grotere kans om terug te hervallen, maar de meeste psychische problemen kunnen na een lange behandeling en met veel moed genezen worden.
 1. Ken je hulpgroepen? Of waar kunnen ze terecht?
  De beste hulp krijg je bij de dokter, wanneer die ervaart dat je een diepliggend probleem hebt zal hij je doorverwijzen naar een psychiater of psycholoog, al te zien wat het probleem is.
  Specifieke hulpgroepen zijn er ook zoals, de AA, die groepen worden geleid door vrijwilligers, mensen met dezelfde problematiek die samenkomen om elkaar te steunen.
  Algemene, Categorale en Universitaire ziekenhuizen
  Verzorgingsvoorzieningen
  Psychiatrische ziekenhuizen
  Centra voor geestelijke gezondheidszorg


 1. Hoe kan je als naaste de persoon met psychische problemen helpen?
  Door die persoon te steunen in zijn ziek zijn, door proberen professionele hulp te zoeken en er te zijn voor hen.
 1. Is medicatie altijd nodig, zoniet, wat zijn de alternatieven?
  Nee, medicatie wordt steeds als laatste gebruikt. Eerst probeert men te praten en tot ziekte-inzicht te komen. Soms helpt dit dat de persoon dan beseft wat gebeurt.

 2. Welke soorten psychische aandoeningen ken je?
  open antwoord 3. Hoe zou je reageren moest er iemand die je kent een psychisch probleem hebben?
  open antwoord 4. Is er nog een taboe rond psychisch ziek zijn? Zo ja, Hoe zou je het volgens jou kunnen doorbreken?
  open antwoord
 1. Wat is jou persoonlijke mening over mensen met een verslaving?
  open antwoord
 1. Wat is volgens jou een manische episode?
  Een manische episode is een soort stemmingsstoornis gekenmerkt door minstens 1 week van abnormale en voortdurende verhoogde, expansieve of prikkelbare stemming en minstens 3 van volgende:

  • opgeblazen gevoel van eigenwaarde

  • afgenomen behoefte aan slaap

  • toegenomen spraakzaamheid

  • gedachtevlucht

  • verhoogde afleidbaarheid

  • toegenomen activiteit en opwinding

  • overmatig bezig zijn met aangename activiteiten 2. Hoe denk jij over mensen met een psychische aandoening?
  open antwoord 3. Met welke vooroordelen krijgen psychiatrische patiënten te kampen?
  open antwoord 4. Hoe denk je dat het moet zijn voor de familie om samen te leven met iemand met een psychische aandoening?
  open antwoord


Een doe opdracht:

De opdracht die op het kaartje staat moet uitgevoerd worden.


Voorbeelden doe opdrachten:

 1. Beeldvorming: 1 persoon is ‘depressief’ en is stil en zegt niets. De 2e persoon probeert de ‘zieke’ persoon op een correcte manier te benaderen.

 2. Hoe zie jij een depressieve persoon? Teken eens zo’n persoon.

 3. Je zal enkele kaartjes krijgen met psychische aandoeningen op. Leg deze kaartjes in een bepaalde volgorde. Leg de aandoeningen die je het best begrijpt en het best mee kunt omgaan eerst, en ga zo verder, de aandoening die het laatst ligt is de aandoening waarmee je het moeilijkst vindt om mee om te gaan.

  Aandoeningen:

   • Somberheid

   • verlies van interesse en gevoelloosheid

   • Remming in denken, geheugen en concentratie

   • Remming in bewegen en handelen

   • Doorslaapstoornissen

   • Piekeren  • Manische persoon

   • uigelaten stemming

   • wordt als grappig ervaren

   • overdreven sociaal

   • grote activiteit

   • opzichtig gekleed

  • Een drankverslaafde

   • het steeds meer moeten doen om zelfde effect te bekomen

   • controleverlies

   • mislukte pogingen om te stoppen

   • verwaarlozing van andere activiteiten
  • Een drugsverslaafde

   • vermagering

   • uitputting

   • depressie

   • bewegingsstoornissen
  • Boulemie

  • Anorexia

   • erg vermageren

   • moeheid

   • slaapstoornissen

   • droge huid

   • gescheurde nagels
Benodigdheden:
Wat

Aantal

Wie

OK
 • Theoretische vraagjes

16

 • Doe opdrachten

3

 • ballonnen

25


1


 • Scorebord

1


 • Eventueel een prijs

1 • GEGEVENS WANNEER
 • Activiteit Vormingsactiviteit over mensen met psychische problemen
 • Tijdstip Kern
 • Tijdstip Inhoud: methodieken en technieken
 • Doelstelling van de activiteit
 • Concreet
 • Een doe opdracht
 • Benodigdheden: Wat

 • Dovnload 50.76 Kb.