Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemeente Amsterdam Huwelijksakte 3120 opgesteld d d. 28-10-1896 Pieter Johannes Kramer en Margaretha Johanna Stahlhöfer

Dovnload 5.81 Kb.

Gemeente Amsterdam Huwelijksakte 3120 opgesteld d d. 28-10-1896 Pieter Johannes Kramer en Margaretha Johanna StahlhöferDatum10.06.2018
Grootte5.81 Kb.

Dovnload 5.81 Kb.

Gemeente Amsterdam

Huwelijksakte 3120 opgesteld d.d. 28-10-1896

Pieter Johannes Kramer en Margaretha Johanna Stahlhöfer
Op heden, achtentwintig Oktober achttienhonderd zesennegentig zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen, in het openbaar, in het huis der gemeente, verschenen, ten einde het huwelijk aan te gaan:

Pieter Johannes Kramer, venter, geboren en wonende alhier, oud twintig jaren, minderjarige natuurlijk e niet erkende zoon van Fenna Magdalena Kramer, overleden, ter onze en

Margaretha Johanna Stahlh öfer, zonder beroep, geboren en wonende alhier oud achttien jaren, minderjarige dochter van Jacob Stahlhöfer, overleden en Anna Agnieta van Dusseldorp, zonder beroep, wonende alhier, ter andere zijde.

En verklaarden de voogd der bruidegom met name Petrus Bergh, steenhouwer en de toeziende voogd met name Dirk Frederik Bouquet, winkelier, wonende beiden alhier en de moeder der bruid allen voor ons tegenwoordig, betesten men in dezen echt.

De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied, alhier

Den achttienden en vijfentwintigsten dezer.

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijkschen staat verbonden zijn, hetwelk door hen uitdrukkelijk met JA beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der wet, uitspraak gedaan dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van

August Eduard Zahn, ambtenaar oud vierentwintig jaren, Albert Johannes Imcken, bode oud drieenvijftig jaren, Jan Schubart, bode, oud drieenvijftig jaren en Ludovicus Johannes Libert, bode, oud eenenveertig jaren, allen wonende alhier.

En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, die, na voorleezing, door de comparanten de getuigen en ons is ondertekend, behalve door de moeder der echtgenoote, die verklaarde niet te kunnen schrijven.
P.J. Kramer

H. Stahlhöfer E. Zahn

D. Bergen A.J. Imcken

D.F. Bouquet J. Schubart


E Libert Schol?g

(onleesbaar)


Dovnload 5.81 Kb.