Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemeente ingelmunster

Dovnload 1.14 Mb.

Gemeente ingelmunsterPagina2/7
Datum05.12.2018
Grootte1.14 Mb.

Dovnload 1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

GEMEENTE INGELMUNSTER

Wat willen de ondernemers van Gemeente Ingelmunster graag veranderd zien in de volgende zes jaar?

INHOUDSTAFEL
Voorwoord
UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente
Standpunt 1: UNIZO PLEIT VOOR EEN ONDERNEMERSVRIENDELIJK KLIMAAT……………….p.6
Wat is een ondernemersvriendelijk klimaat voor een ondernemer?


 • Dienstverlening

 • R
  7 bouwstenen
  uimte voor ondernemers

 • Bereikbaarheid

 • Veiligheid

 • Milieu

 • Financiën

 • Participatie


Standpunt 2: UNIZO PLEIT VOOR EEN GEMEENTE DIE GOED IN ELKAAR ZIT…………………p.26
Wanneer zit een gemeente goed in elkaar?


 • Handelsbeleid

 • Ruimtelijke Ordening

 • M
  7 bouwstenen
  obiliteit en parkeren

 • Toerisme & Horeca

 • Werkgelegenheidsbeleid

 • Woonbeleid

 • UitstralingStandpunt 3: UNIZO PLEIT VOOR DE OPMAAK VAN EEN ECONOMISCH BELEIDSPLAN…p.50


 • B
  3 stappen
  asisvoorwaarden in de gemeentelijke organisatie

 • Grondige analyse en visievorming

 • Programma en uitvoeringsplan

Oproep van het UNIZO-bestuur

VOORWOORD

Heel wat burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden kennen de ondernemers in hun gemeente bij naam. Het gemeentebestuur staat als overheid inderdaad het dichtst bij de ondernemers en dat wordt erg gewaardeerd. De Vlaamse economie is immers in grote mate de optelsom van 308 gemeentelijke economieën. Een lukraak gekozen voorbeeld: Lochristi, een gemeente met 21.000 inwoners in Oost-Vlaanderen telt op haar grondgebied meer dan 6.000 jobs. Dat is meer dan alle Belgische werknemers van twee beursgenoteerde bedrijven als Bekaert en AB Inbev samen. Kent iemand de bedrijven van Lochristi…? Nochtans is deze gemeente zeker geen uitzondering want het aantal jobs komt overeen met dat van een gemiddelde Vlaamse gemeente. Ook uw gemeente levert dus een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse economie en aan onze welvaart.

Door jarenlange ervaring weet UNIZO al lang dat de polsslag van de ondernemers het best wordt gevoeld op gemeentelijk niveau. Of het nu gaat om een klein bedrijf of om een internationaal opererende groei-KMO, een handelszaak of een vrij beroep, voor de betrokken ondernemer blijft de gemeente waar hij gevestigd is, altijd erg belangrijk.

Daarom is het voor onze ondernemersorganisatie een échte prioriteit om te blijven hameren op het belang van een doeltreffend economisch beleid in iedere gemeente. Dat is de reden waarom alle 270 UNIZO-ondernemersverenigingen zich in hun stad en gemeente hebben gemobiliseerd voor de opmaak van hun UNIZO-prioriteiten.

Deze sterke aanbevelingen hebben maar één doel: het bevorderen van een economische dynamiek waardoor ondernemers nog beter kunnen werken en waar uiteindelijk elke inwoner beter van wordt.

Daarom is het belangrijk dat u als toekomstige burgemeester, schepen of gemeenteraadslid dit document doorneemt zodat u met kennis van zaken over gemeentelijke economie kan nadenken, discussiëren en vooral: actie ondernemen.

Zorg ervoor dat dit document gedurende uw mandaat in uw buurt blijft want dit memorandum is geen momentum, geen eisenbundel in verkiezingstijd.

Voor de ondernemers is het een duidelijke richtlijn die doorheen de volgende jaren geregeld tegen het licht zal worden gehouden. Voor u kan dit document een sterke basis zijn voor de ontwikkeling van een nieuw economisch beleid gedurende de volgende zes jaar.

U mag nu al rekenen op de constructieve medewerking van UNIZO bij de realisatie ervan. We wensen u alvast alle succes toe bij de verkiezingen en vooral in de jaren die volgen.

In naam van alle ondernemers in uw gemeente,

Manu De Meester Jan Defreyne

Regiodirecteur Voorzitter LOV IngelmunsterUNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

UNIZO, uw partner in een ondernemersvriendelijke en aantrekkelijke gemeente.

UNIZO verenigt ongeveer 85.000 ondernemers, zelfstandigen, KMO's en vrije beroepen in Vlaanderen en Brussel, van eenmanszaak tot groei-KMO uit alle sectoren. Daarmee zijn we de grootste ondernemersorganisatie.

UNIZO wil ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen, kortom ze maximale kansen geven. De organisatie richt zich tot ondernemers, werkend in hun eigen zaak en op eigen risico. Ze staan dicht bij hun markt, hun medewerkers en klanten. Het gaat dikwijls om familiebedrijven, van jonge eenmanszaak tot internationaal actieve groei-KMO's.

UNIZO telt meer dan 270 UNIZO-ondernemersverenigingen waarmee wij in bijna alle steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel aanwezig zijn. Een ervan is UNIZO LOV Ingelmunster.

UNIZO LOV Ingelmunster verenigt de zelfstandige ondernemers en KMO’s die actief zijn in Ingelmunster Opkomen voor de belangen van de ondernemers in onze gemeente is voor ons een belangrijke opdracht. Ons doel is om samen met de gemeente te werken aan een ondernemersvriendelijk klimaat.

Op onze UNIZO-bestuursvergaderingen volgen wij de dossiers waarin ondernemersbelangen aanwezig zijn, van nabij op. Denk aan: bereikbare ondernemingen, aantrekkelijke handelskernen, ruimte om te ondernemen, een efficiënte gemeentelijke dienstverlening,.. . Omdat wij ondernemers verenigen die actief zijn in Ingelmunster weten wij wat ondernemers belangrijk vinden en verwachten van de lokale overheid. We zijn voor het gemeentebestuur gedocumenteerde gesprekspartner en vertegenwoordiger.

We streven naar degelijke, haalbare en goed uitgewerkte oplossingen. Daarvoor kunnen wij rekenen op de deskundige begeleiding van UNIZO-medewerkers uit de regio en uit het hoofdkantoor in Brussel. Hun expertise zorgt er mee voor dat wij onderbouwde oplossingen op maat van onze gemeente en ondernemers kunnen uitwerken.

UNIZO LOV Ingelmunster is dan ook graag dé partner van het gemeentebestuur om een sterk lokaal economisch beleid te voeren.

Voorzitter UNIZO LOV Ingelmunster
1   2   3   4   5   6   7

 • Standpunt 2: UNIZO PLEIT VOOR EEN GEMEENTE DIE GOED IN ELKAAR ZIT
 • Standpunt 3: UNIZO PLEIT VOOR DE OPMAAK VAN EEN ECONOMISCH BELEIDSPLAN
 • Oproep van het UNIZO-bestuur VOORWOORD
 • UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente
 • Ingelmunster.
 • Ingelmunster
 • Ingelmunster

 • Dovnload 1.14 Mb.