Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemeente ingelmunster

Dovnload 1.14 Mb.

Gemeente ingelmunsterPagina3/7
Datum05.12.2018
Grootte1.14 Mb.

Dovnload 1.14 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

STANDPUNT 1: UNIZO PLEIT VOOR EEN ONDERNEMERSVRIENDELIJK KLIMAAT

  1. Wat is een ondernemersvriendelijk klimaat voor een ondernemer?

Steden en gemeenten hebben hun eigen vakjargon, methodiek en logica. Niettemin willen ze, bijna allemaal, dat de ondernemers binnen hun gemeente in de beste omstandigheden kunnen ondernemen. Want ondernemers zorgen niet alleen voor werkgelegenheid, ze zorgen ook voor een aanbod van producten, diensten, horeca, recreatie, gastronomie, … En dan spreken we nog niet over de uitstraling, het imago, de ambiance die een gemeente verkrijgt dankzij de ondernemersdynamiek. Daarom is het belangrijk dat men als toekomstige mandataris te weten komt hoe een ondernemer een ondernemersvriendelijk klimaat ervaart. UNIZO heeft deze vraag aan de ondernemers voorgelegd en dat was hun antwoord:

Een ondernemersvriendelijke gemeente is:

- een gemeente waar ik mij thuis voel en door wie ik op de meest efficiënte wijze geholpen word. Een gemeente waarmee ik makkelijk in overleg kan gaan en waar ik au sérieux word genomen.

- een gemeente waar ruimte wordt gecreëerd zodat ik kan ondernemen, niet alleen door het aanbod van terreinen en panden maar ook door de bewegingsruimte die mij wordt geboden.

- een gemeente waar een dynamische sfeer heerst, waar zowel de gemeente als de ondernemende mensen, verenigingen en bedrijven iedere kans grijpen om op een positieve manier naar buiten te komen.’

De vraag die een gemeentebestuur zich stelt, is hoe zij verwachtingen als ‘welkom’, ‘beweegruimte’, dynamische sfeer’ in de volgende zes jaar binnen een gemeentelijke context moet gaan realiseren?UNIZO heeft de verwachtingen van de ondernemers vertaald naar de gemeentelijke taal. Op de volgende pagina’s wordt weergegeven wat de leden van UNIZO verwachten binnen de gemeentelijke beleidsdomeinen.

  1. Ondernemersvriendelijk klimaat in de beleidsdomeinen   1. DIENSTVERLENING

- Waarover gaat het? -

Klantgerichtheid en klantvriendelijkheid

De ondernemer wil een duidelijk aanspreekpunt, waar hij ook buiten de conventionele werkuren terecht kan. Zowel mogelijkheden voor persoonlijk en telefonisch contact, alsook via e-mail en website, zijn goed uitgebouwd en zichtbaar. Flexibele openingsuren en goed geïnformeerd worden over waar en bij wie hij terecht kan zijn van belang. De gemeente behandelt hem als een klant, persoonlijk en met een positieve attitude. De ondernemer weet bij wie hij op de gemeente terecht kan voor een (aan)vraag of probleem.Professionele en efficiënte opvolging/dienstverlening

De gemeente beantwoordt zijn (advies)vragen en dossiers correct en volgt ze goed op. Voor specifieke producten, zoals stedenbouwkundige vergunningen, wordt hij op een correcte manier doorverwezen onder begeleiding van de ambtenaar met wie hij eerst in contact kwam. De gemeente respecteert de geldende beslissingstermijnen en kan hem steeds informeren over de status van een dossier.Administratieve vereenvoudiging

Als ondernemer vindt hij dat zijn gemeente klare en duidelijke regels en reglementen moet uitvaardigen. Als hij gegevens of informatie moet overmaken aan de gemeente, hoeft hij dit slechts één enkele keer te doen. Zolang de situatie niet wijzigt, kan de gemeente er immers van uitgaan dat ze deze gegevens of informatie kan blijven gebruiken.

Als moderne ondernemer communiceert hij bij voorkeur via elektronische weg met de gemeente.

- Hoe pakt u dit in de gemeente het beste aan? –


Als gemeente maakt men werk van een uniek gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers, zowel fysiek als digitaal, via website en e-mail. Er is steeds een ambtenaar beschikbaar waar de ondernemer terecht kan met vragen. Op afspraak kan de ondernemer ook buiten de conventionele openingsuren geholpen worden of op bepaalde dagen is het loket ook ’s avonds open. De gemeente maakt het aanspreekpunt bekend bij ondernemers via gerichte communicatie en deelname aan ondernemersevents. Door de uitbouw van een opvolgingssysteem kent de ambtenaar de status van een vraag of dossier en kan hij de ondernemer eenvoudig op de hoogte houden en er voor zorgen dat termijnen gerespecteerd worden. De gemeente stelt daarnaast normen vast die de klantvriendelijkheid bewaken, zoals een maximale antwoordtermijn voor vragen of stelt bv. een e-mailprotocol op.

 • Interne afstemming en afspraken maken

Om een optimale dienstverlening aan te bieden is samenwerking noodzakelijk. Hiertoe maakt men binnen de gemeentelijke administratie best afspraken tussen de Dienst Economie en andere diensten waarmee de ondernemer regelmatig in contact komt, zoals ruimtelijke ordening, milieudienst, enz. Dat kan o.a. regelmatig overleg inhouden, elkaar op de hoogte houden van nieuwe regelgeving en contacten met ondernemingen.

Om de ondernemer op een efficiënte en professionele manier verder te helpen moet de gemeente zorgen dat haar ambtenaren een degelijke kennis hebben. Dat kan via opleiding, zowel geïnitieerd vanuit bepaalde diensten als volledig extern. Het opmaken van workflow-schema’s kan nuttig zijn, zowel voor intern gebruik als om mee te geven aan de ondernemer. Daarnaast is het onderhoud van contacten met andere overheden, en inzichten in functies en structuren van die overheden interessant. Onder andere met het oog op doorverwijzing. Ook een goede gemeentelijke kennis is van belang. Dat laatste is onder meer realiseerbaar door het aanleggen van een gemeentelijke databank van ondernemingen en een overzicht te maken van vestigingsmogelijkheden voor ondernemingen.

 • Administratief vereenvoudigen is de opdracht

De gemeente maakt best werk van administratieve vereenvoudiging. De reglementen die de gemeente uitvaardigt zijn klaar en duidelijk. Vermijd reglementitis, omdat dit eerlijke en gedreven ondernemers ontmoedigt.

Door het invoeren van het principe van de unieke gegevensinzameling, vraagt de gemeente slecht één enkele keer gegevens of informatie op bij de ondernemer. Zolang de ondernemer geen wijziging van zijn situatie meldt, blijft de gemeente deze gegevens of informatie gebruiken.De gemeente probeert zo veel mogelijk documenten, aanvragen en dergelijke te digitaliseren.

- Bijzondere aandacht voor volgende prioriteiten

Over het algemeen is UNIZO zeer tevreden over de dienstverlening van de gemeente. Probleem is dat niet alle ondernemers (en bewoners) op de hoogte zijn van wat de gemeente voor hen doet. UNIZO vraagt om een betere communicatiemix opdat de informatie elke ondernemer/bewoner zou bereiken. Zo denken wij aan het beter inspelen op de sociale media om informatie door te geven. Aan de andere kant zou de informatie die op de website te lezen staat, ook in het lokaal krantje moeten verschijnen. Het wekelijks karakter van deze krant is hierbij een extra troef. Verder denken wij aan informatieborden aan de rand van de weg.

Administratief zou alles nog een stuk vlotter kunnen door meer uitleg te verschaffen betreffende de verschillende formulieren zodat de ondernemers deze documenten eenvoudiger zelf kunnen invullen.

   1. RUIMTE VOOR ONDERNEMERS

- Waarover gaat het ? -

Iedere ondernemer kiest de plaats waar hij zich wilt vestigen heel zorgvuldig. Sommige ondernemers zoeken een plek waar zekerheid bestaat dat hun activiteit ontwikkeld kan worden, bvb bij milieubelastende activiteiten, andere ondernemers zoeken een strategische plek die een commerciële meerwaarde heeft voor hun activiteit, bvb een horecazaak op de Grote Markt, weer andere ondernemers zoeken naar een goede bereikbaarheid en snelle verkeersafwisseling, bvb een transportbedrijf.

Kortom, iedere ondernemer kiest zijn plaats heel zorgvuldig. Ondernemen impliceert risico’s nemen maar ook zoveel mogelijk risico’s vermijden. De plaats van ondernemen is het fundament waarop zijn onderneming is gebouwd. Deze plek moet dus goed overwogen worden.

1   2   3   4   5   6   7

 • Ondernemersvriendelijk klimaat in de beleidsdomeinen DIENSTVERLENING
 • Professionele en efficiënte opvolging/dienstverlening
 • Administratieve vereenvoudiging
 • Bouw een uniek loket voor ondernemers uit
 • Interne afstemming en afspraken maken
 • Investeer in kennis en deskundigheid
 • Administratief vereenvoudigen is de opdracht
 • RUIMTE VOOR ONDERNEMERS

 • Dovnload 1.14 Mb.