Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemeente sint-agatha-berchem

Dovnload 98.42 Kb.

Gemeente sint-agatha-berchemDatum10.01.2019
Grootte98.42 Kb.

Dovnload 98.42 Kb.


Koninkrijk België

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM

Dienst StedenbouwGemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem

College van Burgemeester en Schepenen

Koning Albertlaan 33

1082 SINT-AGATHA-BERCHEM
AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN
Mevrouw, Mijnheer,
Overeenkomstig het regeringsbesluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 3 juli 1992 bettreffende de stedenbouwkundige inlichtingen, en overeenkomstig de Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, verzoek ik u de stedenbouwkundige inlichtingen te willen bezorgen voor het goed gelegen :
……………………………………………………………………………………………………………………………
Gekadastreerd: Divisie ………… Sectie ………… Nummer ……………………
Indien van toepassing, gelieve de verdieping van het appartement aanduiden: ……………………………………….
En eigendom van:
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Ik voeg hierbij een uittreksel van het kadastraal plan met aanduiding van de omliggende gebouwen in een straal van 50 m.


Naam en adres van aanvrager:
………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
Datum en handtekening van aanvrager:GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM: Koning Albertlaan 33 - 1082 Sint-Agatha-Berchem

Openingsuren: van maandag tot woensdag van 9u tot 14u; op donderdag van 9u tot 14u en van 16u tot 19u; op vrijdag van 8u tot 13u


www.berchem.irisnet.be T 02 464 04 11 info@1082berchem.irisnet.be


  • AANVRAAG OM STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN
  • GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM: Koning Albertlaan 33 - 1082 Sint-Agatha-Berchem

  • Dovnload 98.42 Kb.