Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemeentecontact

Dovnload 76.66 Kb.

GemeentecontactPagina1/2
Datum05.12.2018
Grootte76.66 Kb.

Dovnload 76.66 Kb.
  1   2

Gemeentecontact inleveren kopij: redactie@cgk-hardenberg.nl

CGK Sjaloomkerk (vóór woensdag 19.00)

Hessenweg 5 predikant: Ds. D.A.Brienen 06-16284952

7771 RD Hardenberg www.cgk-hardenberg.nl

No.48 – 17 december 2017- ~ 1892-2017:125 jaar CGK Lutten/Hardenberg ~Welkom in de Sjaloomkerk. Bent u of ben je gast of vaste bezoeker? We vinden het fijn dat u/je er bent. Er is oppas in zaal 3 voor de kinderen van 0-4 jaar. De kinderen van 4-12 mogen naar de Kindernevendienst. Op de beamer staat wanneer ze daar naartoe mogen. Alle liederen en Bijbelteksten komen op de beamer te staan. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en fris om elkaar te ontmoeten. We wensen u/jou een gezegende dienst.
Informatie over de komende diensten


17 december 2017 3e advent 10.00 ds. Brienen, 14.45 ds. Moolhuizen

Doopdienst Abel Zomer

Collecten: Kerk en Kerkelijke Kassen , deurcollecte: Rente en aflossing

*welkom: Joop en Corrie, *kosters: Dinie en Johan, *koffie: Joop en Corrie, *oppas: Nathalie, Judith en Roan, *kindernevendienst: Wilco ,Nienke , *beamerdienst: Johan


24 december 2017 4e advent 10.00 ds. Brienen, 14.45 ds. Brienen

Collecten: Kerk en DIACONIE, deurcollecte: Rente en aflossing

*welkom: Carl, *kosters :Arent en Doret, *koffie: Jenneke en Marije, *oppas :Manon en Edith, *kindernevendienst: Hetty, Sylvia en Manon , *beamerdienst: Janni


25 december 2017 1e kerstdag+ kerstfeest 10.00 ds.Brienen,

Collecten: Kerk en Kerkelijke Kassen , deurcollecte: Rente en aflossing

*welkom: Rinus en Jenneke, *kosters: Ep en Duike, *beamerdienst: Job

Nieuw binnengekomen: Christina Mulder – Klomp, De Ooster Esch 10 7783 CP Gramsbergen 0524 562265
Op adelaarsvleugels gedragen

Agelopen zondag, onze eerste themazondag, mag wel heel bemoedigend worden genoemd. Tijdens de morgendienst werden oud en jong meegenomen, van Gods bewezen trouw in vroeger tijden naar wat zegt God over onze toekomst. De liederen volgden dezelfde weg, van oude berijming zelfs nog op hele noten, naar de Opwekkingsliederen aan het eind van de dienst, om af te sluiten met een mooi kinderlied, onder begeleiding van Wilco en Job op gitaar, vol van de spanning van wanneer Jezus terug zal komen…

Eva had trouwens aan het begin van de dienst de tweede adventskaars aangestoken; het wordt steeds lichter in de kerk… Ja, de kinderen horen er wezenlijk bij. Ook in de gebeden kwam iets van deze bijzondere gelaagdheid binnen onze gemeente naar voren. Betsy Broersma, schrijfster van een gedenkboekje over de geschiedenis van onze gemeente van 1892-1992 en betrokken bij het ontstaan van de gebedskring in 1991 en Henk Zomer, nog maar kort geleden lid geworden en één van de leiders van de jeugdclub, gingen ons voor in de gebeden.

Psalm 136 werd gelezen door opa Jentinus en kleindochter Mellany; naast orgelbegeleiding bespeelde Margriet de piano bij de Opwekkingsliederen. Kimberly legde uit waarom Opw 462 haar zo aansprak. Het getuigenis van Nienke was pakkend en diep ontroerend, zoals de Here elke dag tijdens haar soms allesverlammende ziekte haar steunde en troostte door onder andere een Engelse Bijbeltekstkalender en de vele gebeden van familie en gemeente. De ds. vertelde deze keer het adventsverhaal over Jona in de buik van de vis, aan de zo ingespannen luisterende kinderen voor in de kerk.Wel net zo bijzonder was het gebakje voor iedereen na de dienst en dat een vijftiental brs. en zrs. het gebakje thuis werd gebracht als hartelijke groet van onze gemeente; enkele gemeenteleden namen zelfs spontaan een gebakje mee voor een br. of zr. die er die morgen niet was.

De toekomst van onze gemeente ligt in de handen van onze Here en Heiland, en dat is een schitterende toekomst, zoals Paulus schreef in Kol 1:27, maar die toekomst zal ook gaan via onze inspanningen, ons enthousiasme, onze gebeden en onze hartelijke trouw aan de gemeente die de Here ons geeft.


Nu zondagmorgen zal de kleine Abel Zomer gedoopt worden; Henk en Jantieneke hebben op het geboortekaartje waarop dankbaar en blij de naam Abel staat, het lied “De Here zegent jou en Hij beschermt jou,…” laten drukken. Een gebed en meteen ook een zeker vertrouwen. In de Bijbel vinden ook een soort van geboorte kaartje. In Jesaja 9:5 staat: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijke Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.” Voor ons is het geen vraag meer Wie dit kind zal zijn. Maar denkt u zich eens in dat er nog 700 jaar gewacht moest worden totdat Hij kwam en toen… werd hij geboren in een stal als een kind. Nog weer 30 jaar moest er gewacht worden totdat Jezus Zich bekend maakte als Gods Zoon, Die al de namen van zijn geboortekaartje op de meest wonderlijke wijze waar zal maken.
Andere Advents- en Kerstactiviteiten: de 60+ middag dinsdag.

Donderdagavond op het Klepperplein voor de Hema; het zingen van bekende Kerstliederen, samen met de Baptisten brs, zrs en muzikanten. Vanaf 19.15u kunnen hen die mee willen zingen zich daar melden. Zijn er muzikanten die mee willen doen, dan kunnen die om 18.45u aanschuiven in de gewarmde witte tent. Zijn er die wel traktaatjes willen uitdelen; ook heel welkom!!!

Kerstzondag 24 december zal al helemaal in het teken staan van de geboorte van onze Heiland en de betekenis voor ons nu. Vele Kerstliederen zullen dan de liturgie vullen. Kerstdag, 25 december, houden we onze kerstdienst-voor-iedereen; dat betekent dat ook iedereen van de gemeente een bijdrage mag leveren; een kerstlied, een muzikale bijdrage, een gedicht, een gebed…opgave bij de ds. Kerstdienst-voor-iedereen betekent ook dat u en jullie, vrienden, buren en kennissen uit kunt nodigen en meenemen.

Hartelijke groet ds Dik Brienen


Geen oppasdienst op 1e kerstdag

Kerstdienst-voor-iedereen, ook voor het Oppasteam en de Oppaskindjes. 
Kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen bij hun ouders/verzorgers zitten. 
Tijdens deze dienst zal de oppasruimte wel beschikbaar zijn, maar zal er geen begeleiding vanuit het Oppasteam worden verzorgd.     

Koffieschenklijst

Er hangt weer een nieuwe koffieschenklijst voor de komende maanden op het prikbord in de ontmoetingsruimte. Mocht je niet kunnen op de aangegeven zondag, dan graag onderling even ruilen.Alvast bedankt voor jullie hulp.
Kindernevendienst

Jona is gelukkig weer uit de vis. Tjonge dat was spannend. Vandaag gaat het over Jona 3 Gehoorzamen aan Gods Liefde! Jona voert zijn opdracht uitJona zegt tegen de inwoners van Nineve dat God hen gaat straffen, omdat ze zich niets van Hem aantrekken. Ze doen veel verkeerde dingen. De HEER is blij, als Hij merkt dat ze naar Jona luisteren. Ze krijgen spijt en willen anders gaan leven. De HEER vergeeft hen en straft hen niet. Je moet gehoorzamen als God zegt dat het anders moet.
  1   2

  • CGK Sjaloomkerk
  • 17 december 2017 3 e advent 10.00 ds. Brienen, 14.45 ds. Moolhuizen Doopdienst Abel Zomer
  • 24 december 2017 4 e advent 10.00 ds. Brienen, 14.45 ds. Brienen
  • 25 december 2017 1 e kerstdag+ kerstfeest 10.00 ds.Brienen
  • Jona 3 Gehoorzamen aan Gods Liefde! Jona voert zijn opdracht uit

  • Dovnload 76.66 Kb.