Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Gemeentenieuws 9 oktober 2016 orde van dienst

Dovnload 220.15 Kb.

Gemeentenieuws 9 oktober 2016 orde van dienstDatum28.10.2017
Grootte220.15 Kb.

Dovnload 220.15 Kb.

56 0.Gemeentenieuws 9 oktober 2016


orde van dienst

Waterlandkerkje: 10.00 uur

Voorganger : mevr. J. de Prenter

Organist: Adriaan Krijger

Ouderling: Mieke Aarnoutse

Diaken: Jaap Steeneveld

Lector: Mieke Haartsen

Gastvrouw: Bebora Leijte

Bloemendienst: Corrie Marcusse

Koster: Peter DeesIntrede

Welkom


Lied 280, 1, 4, 5-6

Bemoediging en drempelgebed

Psalm 91a, 1-3

Bericht uit de samenleving

Gebed om ontferming

Tussen de gebeden zingen wij Heer ontferm UDienst van het Woord

Lied 317, 1-3

Gebed voor de opening van het Woord

Eerste Lezing: 2 Kon 17: 24,29-34 (NBV)

Lied 713, 1,2 en 5

Tweede lezing: Lucas 17:11-19

Lied 900

Verkondiging

Orgelspel

Lied 722


Dankgebed en voorbeden

Tussen de voorbeden zingen we

Heer, hoor mijn gebed. O Heer, hoor mijn gebed. Als ik roep, antwoord mij.

Heer, hoor mijn gebed. O Heer, hoor mijn gebed. Kom en luister naar mij.

Stil gebed met Onze Vader

Inzameling van de gaven

Lied 422

We worden de wereld in gezonden

Heenzending en zegen, gevolgd door gezongen Amen

collecten

De diaconie bestemt de collecte voor het werk van onze eigen diaconie.

De kerkcollecte van deze week is bestemd voor de kosten die worden gemaakt

met het kerkblad Verbinding en de nieuwsbrief Gemeentenieuws.

Niet alleen uw financiële bijdrage wordt op prijs gesteld maar een bijdrage in de vorm van kopij is ook altijd welkom.


bloemendienst

Schoondijke: Bloemen gaan deze week naar: dhr. en mevr. Kornelis-Leppens,  Pr. Margrietwijk 2 die 45 jaar getrouwd zijn.

10 oktober is dhr. Bas Verherbrugge in de Stelle jarig.

Allen van harte gefeliciteerd


kerkdiensten komende weken

Op 16 oktober gaat ds. de Beun uit Brugge voor in de dienst die om 10.00

uur in Schoondijke begint.23 oktober is er om 10.00 uur dienst in Schoondijke. De voorganger is ds. Derk Blom

lief en leed

Lieke de Doelder was helaas afgelopen zondag afwezig omdat zij in het ziekenhuis lag! Gelukkig is zij weer thuis. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.


seniorenmiddag

Woensdag 12 oktober starten we weer met een nieuw seizoen seniorenmiddagen.

Aanvang 14.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Protestantsekerk te Schoondijke.

Na gezellig met elkaar bijpraten onder het genot van koffie en thee is er tijd voor spelletjes.

Iedereen is van harte welkom .Voor vervoer kunt u bellen naar Alie (401628), Sjaan (401562) of Teuni (371640).

bijbel en koran


Abraham en Mozes treden zowel in de Bijbel als in de Koran voor het voetlicht. Welke rol spelen zij in beide heilige boeken?

Thema-avonden op 6 en 20 oktober, 19.30 uur, Protestantse Kerk, Schoondijke

Inleider: onze predikant ds Derk Blom.

Deze avonden zijn een vervolg op die van het vorige seizoen, waarbij drs. Dick de Vries een inleiding hield over de Islam.om over na te denken

Het christendom is voor mij verbonden met het idee van contrast. Een contrast tegen de neiging om jezelf af te sluiten of je te conformeren aan wat gangbaar is. Jezus ging in zijn eentje bij een hoer of tollenaar zitten. Het werkelijke navolgen van hem gaat verder dan bidden, geld geven of ’s zondags naar de kerk gaan. Navolging gaat over het niet oordelen over de ander, er zijn voor anderen, zelf durven te ontvangen wat jou gegeven wordt – allemaal zaken die haaks op de huidige samenleving staan, Wanneer je die keuze maakt en daaraan werkelijk consequenties verbindt voor je eigen leven, verander jij zelf.

Door: Inger van Nes. Theologe en expert kerk stad en twintigers

Uit: Hartenkreten & zielenroerselen

adressen

PG “de Verbinding”, Dorpsplein 37, 4507 BH Schoondijke. Ds. Derk Blom, E: derkblom@gmail.com , T: 451073. Kopij voor gemeentenieuws: gemeentenieuws@live.nl .

Kopij v oor kerkblad Verbinding: kerkblad@live.nl , Scriba en beheerder: pgdeverbinding@live.nl

  • Gemeentenieuws 9 oktober 2016 orde van dienst
  • We worden de wereld in gezonden

  • Dovnload 220.15 Kb.