Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Genealogie van Gerke Jans. I gerke Jans

Dovnload 62.32 Kb.

Genealogie van Gerke Jans. I gerke JansDatum31.07.2017
Grootte62.32 Kb.

Dovnload 62.32 Kb.

Genealogie van Gerke Jans.

I Gerke Jans, geboren rond 1700, gedoopt te Surhuisterveen op 12 februari 1745, overleden aldaar in het jaar 1768.

Hij is getrouwd te Surhuisterveen op 7 mei 1724 voor de kerk met Eelkje Freerks, geboren te Valom rond 1700, gedoopt te Surhuisterveen op 12 februari 1745, overleden aldaar in het jaar 1779.

Uit dit huwelijk:1 Jan, geboren in het jaar 1732, gedoopt te Surhuisterveen op 5 februari 1802, overleden aldaar op 15 april 1806.

Hij was gehuwd met Antje Ties Deunstra, geboren te Surhuisterveen in februari 1733, gedoopt aldaar op 5 februari 1802, overleden te Kooten op 12 oktober 1819, dochter van Ties Wytzes Deunstra en Tieke Jans.2 Aaltje, geboren te Surhuisterveen op 2 februari 1736, gedoopt aldaar op 11 maart 1792, volgt onder II-a.

3 Freerk, geboren rond 1739, volgt onder II-b.

4 ?, geboren te Surhuisterveen rond 1745, overleden na 1829.

Zij was gehuwd (1) met Jacob Ouwes, gedoopt te Surhuisterveen op 3 december 1741, zoon van Ouwe Jacobs en Grietje Johannes.

Zij was gehuwd (2) met Gerben Sipkes Tuil, geboren rond 1740, overleden op 25 april 1807.


5 Wytske, overleden na 1776.

Zij was gehuwd met Sytse Egberts, geboren in het jaar 1736, overleden op 25 april 1806.6 Antje, overleden na 1776.

7 Durkje, overleden na 1776.

8 Jannes, overleden voor 1776.

Hij was gehuwd met Anneke Tammes.
II-a Aaltje Gerkes, geboren te Surhuisterveen op 2 februari 1736, gedoopt aldaar op 11 maart 1792, dochter van I.

Zij was gehuwd met Eerde Klazes.

Uit dit huwelijk:1 Trijntje, geboren te Surhuisterveen rond 1773, volgt onder III-a.


III-a Trijntje Eerdes Tuinstra, geboren te Surhuisterveen rond 1773, overleden op 12 augustus 1834, dochter van II-a.

Zij is getrouwd te Augustinusga op 27 april 1800 voor de kerk met haar neef Gerke Freerks Veenstra, geboren te Surhuisterveen rond 1765, overleden op 19 april 1841, zoon van II-b.

Uit dit huwelijk:1 Antie, geboren in het jaar 1800.

2 Freerk, geboren in het jaar 1805.

3 Eerde, geboren in het jaar 1807.

4 Maaike, geboren in het jaar 1809.


II-b Freerk Gerkes, geboren rond 1739, overleden na 1783, zoon van I.

Hij is getrouwd te Surhuisterveen op 22 januari 1764 voor de kerk met Maaike Taekes, geboren rond 1744, dochter van Taeke Brandts en Fetje Sierds.

Uit dit huwelijk:1 Gerke, geboren te Surhuisterveen rond 1765, overleden op 19 april 1841.

Hij is getrouwd te Augustinusga op 27 april 1800 voor de kerk met zijn nicht Trijntje Eerdes Tuinstra, geboren te Surhuisterveen rond 1773, volgt onder III-a.2 Melle, geboren te Augustinusga rond 1766, volgt onder III-b.

3 Fetje, geboren te Augustinusga rond 1769, volgt onder III-c.


III-b Melle Freerks Feenstra, geboren te Augustinusga rond 1766, overleden aldaar op 28 september 1829, zoon van II-b.

Hij is getrouwd te Augustinusga op 9 september 1804 met Minke Jans Spoelstra, geboren te Augustinusga op 1 mei 1780, overleden aldaar op 26 juli 1833, dochter van Jan Brugts Spoelstra en Trijntje Sjoerds.

Uit dit huwelijk:1 Freerk, geboren op 18 januari 1804, volgt onder IV-a.

2 Hemme, geboren te Augustinusga in het jaar 1809, volgt onder IV-b.

3 Johannes, geboren te Augustinusga rond 1810, overleden na 1833.

4 Sierd, geboren te Augustinusga op 30 mei 1812, volgt onder IV-c.

5 Trijntje, geboren te Augustinusga op 1 maart 1814.

6 Jan, geboren te Augustinusga op 25 januari 1816, volgt onder IV-d.

7 Maaike, geboren te Augustinusga op 11 december 1817, overleden te Gerkesklooster op 27 maart 1845.

Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 12 mei 1844 met Geert Klazes Tuinstra, geboren te Westergeest op 15 januari 1819, overleden aldaar op 19 april 1892, zoon van Klaas Lykles Tuinstra en Minke Geerts Dijkstra.8 Sjoerd, geboren te Augustinusga op 31 juli 1819, overleden te Harkema op 15 juni 1858.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 20 februari 1843 met Johanna Hendriks Wouda, geboren te Harkema op 1 september 1822, overleden aldaar op 2 september 1902, begraven te Augustinusga, dochter van Hendrik Johannes Wouda en Aaltje Sapes Kloosterman.9 Fedtje, geboren te Augustinusga op 8 juni 1821, overleden aldaar op 30 november 1824.

10 Jelle, geboren te Augustinusga op 25 mei 1823, volgt onder IV-e.


IV-a Freerk Melles Veenstra, geboren op 18 januari 1804, overleden op 23 november 1870, zoon van III-b.

Hij is getrouwd op 22 mei 1825 met Geeske Jelles Kootstra, geboren te Kooten op 2 januari 1798, gedoopt aldaar op 11 februari 1798, overleden op 21 september 1859, dochter van Jelle Ypes Kootstra en Eelkje Taekes Kootstra.

Uit dit huwelijk:1 Melle, geboren op 3 maart 1826.

2 Eelkjen, geboren op 3 maart 1826.

3 Fedtje, geboren op 29 november 1827.

4 Jelle, geboren op 16 november 1830, overleden voor 1 december 1832.

5 Himme, geboren op 16 november 1830.

6 Jelle, geboren op 21 december 1832.

7 Minne, geboren op 13 november 1836.

8 Johannes, geboren op 13 november 1836.


IV-b Hemme Melles Feenstra, geboren te Augustinusga in het jaar 1809, overleden op 14 april 1837, zoon van III-b.

Hij is getrouwd op 9 augustus 1834 met Hendrikje Gerkes Hielkema, geboren te Grootegast op 8 januari 1814, overleden voor 1853, dochter van Gerke Lammerts Hylkema en Saakje Hendriks.

(Zij is later getrouwd op 26 juni 1838 met haar zwager Sierd Melles Veenstra, geboren te Augustinusga op 30 mei 1812, zie IV-c.)

Uit dit huwelijk:


1 Melle, geboren in het jaar 1836, overleden in het jaar 1837.


IV-c Sierd Melles Veenstra, geboren te Augustinusga op 30 mei 1812, overleden op 20 januari 1900, begraven te Augustinusga, zoon van III-b.

Hij is getrouwd op 26 juni 1838 (1) met Hendrikje Gerkes Hielkema, geboren te Grootegast op 8 januari 1814, overleden voor 1853, dochter van Gerke Lammerts Hylkema en Saakje Hendriks.

(Zij is eerder getrouwd op 9 augustus 1834 met Hemme Melles Feenstra, geboren te Augustinusga in het jaar 1809, zie IV-b.)

Uit dit huwelijk:


1 Melle, geboren te Surhuisterveen op 4 augustus 1838, volgt onder V-a.

2 Minke, geboren in het jaar 1840, overleden in het jaar 1873.

3 Gerke, geboren in het jaar 1842.

4 Himme, geboren te Augustinusga in het jaar 1844, volgt onder V-b.

5 Sake, geboren in het jaar 1847, overleden in het jaar 1924.

Hij was gehuwd (2) met Sybrigje Meinderts Wilpstra, geboren te Jistrum in het jaar 1826, overleden te Augustinusga op 11 maart 1910, begraven aldaar op 15 maart 1910, dochter van Meindert Hendriks Wilpstra en Grietje Annes Boersma.

Uit dit huwelijk:6 Grietje, geboren in het jaar 1857, overleden te Oldekerk op 4 april 1945.

Zij was gehuwd met Geert Riddersma.
V-a Melle Sierds Veenstra, geboren te Surhuisterveen op 4 augustus 1838, overleden te Grand Rapids/ Michigan op 12 juli 1919, zoon van IV-c.

Hij is getrouwd op 14 mei 1869 met Aaltje Klaas' Sipma, geboren te Surhuisterveen op 11 mei 1845, overleden te Allendale, Michigan op 27 juni 1926, dochter van Klaas Oebeles Sipma en Degina Hermanus Wondaal.

Uit dit huwelijk:1 Sierd, geboren op 23 april 1870, volgt onder VI-a.

2 Degina, geboren op 5 maart 1872, overleden op 20 december 1961.

3 Klaas, geboren op 12 april 1874, overleden op 24 juni 1941.

4 Gerke, geboren op 14 maart 1877, overleden op 5 januari 1962.

5 Hermanus, geboren op 1 januari 1880, overleden op 15 januari 1977.

6 Hendrikje, geboren op 5 maart 1882, overleden op 2 juni 1974.

7 Minke, geboren op 12 november 1883, overleden op 28 mei 1965.

8 Hendrikus, geboren op 5 december 1887, overleden op 12 september 1892.


VI-a Sierd (Charlie) Melles Veenstra, geboren op 23 april 1870, overleden in juli 1955, zoon van V-a.

Hij is getrouwd op 14 april 1894 met Trijntje Kloosterman, geboren in het jaar 1871.

Uit dit huwelijk:1 Henry, geboren op 13 november 1900, overleden op 30 mei 1997.

Hij was gehuwd met Lyda Buist, geboren in het jaar 1905, dochter van William Buist.
V-b Himme Sierds Veenstra, geboren te Augustinusga in het jaar 1844, overleden te Groningen op 20 december 1920, zoon van IV-c.

Hij is getrouwd te Oldekerk op 5 januari 1878 met Anje Bakker, geboren te Niekerk in het jaar 1855, dochter van Kornelis Bakker en Geertuda Wolters.

Uit dit huwelijk:1 Sierd, geboren in het jaar 1879, overleden te Groningen op 27 november 1944.

Hij was gehuwd met Grietje Oosterhof, geboren in het jaar 1891, overleden te Groningen op 9 september 1942, dochter van Jan Oosterhof en Grietje Zijl.
IV-d Jan Melles Veenstra, geboren te Augustinusga op 25 januari 1816, overleden aldaar op 13 mei 1898, begraven aldaar, zoon van III-b.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 16 mei 1846 met Riemkje Folkerts Bruining, geboren te Surhuizum op 18 maart 1826, overleden te Augustinusga op 4 november 1903, begraven aldaar, dochter van Folkert Sjoerds Bruining en Johanna Durks v.d. Molen.

Uit dit huwelijk:1 Melle, geboren te Augustinusga op 2 maart 1847, overleden aldaar op 17 januari 1924, begraven aldaar.

2 Johanna, geboren op 1 januari 1850.

3 Freerk, geboren te Augustinusga op 24 mei 1853, volgt onder V-c.

4 Sjoerd, geboren te Augustinusga op 11 oktober 1856, volgt onder V-d.

5 Jelle, geboren te Augustinusga op 11 september 1859, volgt onder V-e.

6 Durk, geboren te Augustinusga op 12 april 1863, overleden aldaar op 10 april 1939, begraven aldaar.

Hij was gehuwd met Klaaske Tjipkes Postma, geboren te Surhuisterveen op 2 augustus 1861, overleden te Augustinusga op 9 januari 1901, begraven aldaar op 11 januari 1901, dochter van Tjipke Eintes Postma en Akke Jans Hayema.7 Minke, geboren te Augustinusga op 12 februari 1866, overleden aldaar op 27 augustus 1928, begraven aldaar.

Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 24 augustus 1889 met Fokke Eits Jongsma, geboren te Augustinusga op 18 november 1867, overleden op 4 januari 1951, begraven te Augustinusga, zoon van Eit Fokkes Jongsma en Lysbet Lefferts Rinzema.8 Anna, geboren te Augustinusga op 7 mei 1870, volgt onder V-f.


V-c Freerk Jans Veenstra, geboren te Augustinusga op 24 mei 1853, overleden te Lutjepost op 26 november 1924, begraven te Augustinusga, zoon van IV-d.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 8 mei 1880 met Jantje Pieters Postma, geboren te Lutjepost op 25 november 1856, overleden te Dokkum op 25 maart 1928, begraven te Augustinusga, dochter van Pieter Pieters Postma en Baukje Hendriks Pol.

Uit dit huwelijk:1 Johanna, geboren in het jaar 1896, volgt onder VI-b.

2 Bauke.

3 Riemkje.

4 Pieter.

5 Jan.

6 Antje.

7 Melle, volgt onder VI-c.


VI-b Johanna Veenstra, geboren in het jaar 1896, overleden in het jaar 1958, dochter van V-c.

Zij was gehuwd met Pieter de Vries, geboren in het jaar 1892, overleden in het jaar 1960, zoon van Pieter Pieters de Vries en Imke Ytsma.

Uit dit huwelijk:1 Jantje, geboren in het jaar 1926.

Zij is gehuwd met Hendrik Kooistra, geboren in het jaar 1924.
VI-c Melle Veenstra, zoon van V-c.

Hij was gehuwd met Antje Brugts de Vries.

Uit dit huwelijk:1 Kornelia.

Zij is getrouwd te Smallingerland op 15 mei 1903 met Ritske Luitzens van der Meer, geboren te Surhuisterveen rond 1869, zoon van Luitzen Ritskes van der Meer en Tettje Sybrens de Wagt.
V-d Sjoerd Jans Veenstra, geboren te Augustinusga op 11 oktober 1856, overleden te Leeuwarden,Bonifatiushospitaal op 10 juli 1926, zoon van IV-d.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 16 mei 1885 met Geertje Berends Boon, geboren te Peebos/Doezum op 30 juli 1861, overleden te Surhuizum op 18 januari 1947, begraven te Augustinusga, dochter van Berend Boon en Tettje Kraayinga.

Uit dit huwelijk:1 Jan, geboren te Augustinusga op 2 januari 1886, volgt onder VI-d.

2 Tettje, geboren te Augustinusga op 10 november 1887.

3 Berend, geboren te Augustinusga op 2 september 1889.

4 Riemkje, geboren te Augustinusga op 15 december 1891.

5 Anna, geboren te Augustinusga op 9 februari 1894.

6 Harm, geboren te Augustinusga op 12 maart 1896, volgt onder VI-e.

7 Jelle, geboren te Augustinusga op 2 juli 1897, volgt onder VI-f.

8 Feike, geboren te Augustinusga op 25 december 1898, overleden op 19 augustus 1901.

9 Melle, geboren te Augustinusga op 29 mei 1900, overleden op 23 augustus 1900.

10 Feike, geboren te Augustinusga op 20 september 1901, overleden op 14 juni 1904.

11 Melle, geboren te Augustinusga in oktober 1903, overleden op 6 juli 1904.


VI-d Jan Sjoerds Veenstra, geboren te Augustinusga op 2 januari 1886, overleden in het jaar 1973, zoon van V-d.

Hij was gehuwd met Antje van der Wal, geboren in het jaar 1892, overleden in het jaar 1979, dochter van Roelof van der Wal en Ymkje van Ooyen.

Uit dit huwelijk:1 Sjoerd, geboren op 8 september 1926, overleden op 26 maart 2002, begraven te Surhuisterveen.

Hij was gehuwd met Jantje Voorhorst, geboren in het jaar 1930, dochter van Fokke Voorhorst en Geertje van Wieren.
VI-e Harm Sjoerds Veenstra, geboren te Augustinusga op 12 maart 1896, zoon van V-d.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Sjoerdje.

Zij was gehuwd met J. Benedictus, zoon van Dictus Jans Benedictus en Siebrigje Joukes Spoelstra.
VI-f Jelle Sjoerds Veenstra, geboren te Augustinusga op 2 juli 1897, overleden te Buitenpost op 20 september 1986, zoon van V-d.

Hij is getrouwd op 24 mei 1922 met Trientje Arkema, geboren te Visvliet op 12 april 1894, overleden te Buitenpost op 22 november 1975, dochter van Jan Douwes Arkema en Roelofke Jacobs Zwerwer.

Uit dit huwelijk:1 Roelofke, geboren op 12 april 1923.

Zij was gehuwd met Klaas de Jong, geboren op 16 september 1921, overleden op 20 juli 2001, zoon van Marten de Jong en Gooitske Wiebes Hoogsteen.2 Geertje, geboren op 20 december 1925.

Zij is gehuwd met Johan Hendrik v.d. Wijk, geboren op 23 januari 1922.3 Neeltje, geboren te Augustinusga op 13 januari 1930, gedoopt aldaar.

Zij is getrouwd te Buitenpost op 7 mei 1953 (1) met Rinze Bruining, geboren te Buitenpost op 21 september 1929, overleden aldaar op 17 mei 1974, begraven aldaar, natuurlijke zoon van Hidzer Saturdag en Sjoukje Bruining.

Zij is getrouwd te Drachten op 14 april 1977 (2) met Okke Bosma.


4 Tettje, geboren op 3 mei 1931, overleden op 29 mei 1995.

Zij was gehuwd met Douwe v.d. Wijk, geboren op 5 januari 1931.5 Riemkje


V-e Jelle Jans Veenstra, geboren te Augustinusga op 11 september 1859, overleden te Grand Rapids, Michigan op 16 november 1931, zoon van IV-d.

Hij is getrouwd te Augustinusga op 24 juli 1884 met Adriaantje Meinderts van der Weg, geboren te Gerkesklooster op 19 oktober 1860, overleden te Grand Rapids, Michigan op 19 juli 1932, dochter van Meindert Alberts van der Weg en Ieukje Eeuwes van der Kooi.

Uit dit huwelijk:1 Ieukje, geboren te Achtkarspelen op 14 september 1884.

2 Riemkje, geboren te Achtkarspelen op 4 september 1886.

3 Jan, geboren te Grand Rapids, Michigan op 24 juli 1889.

4 Maaike, geboren te Grand Rapids, Michigan op 3 februari 1891.

5 Melle, geboren te Grand Rapids, Michigan op 17 januari 1893.

6 Jeltje, geboren te Grand Rapids, Michigan op 17 december 1894, volgt onder VI-g.

7 Freerk, geboren te Grand Rapids, Michigan op 30 januari 1897.

8 Albert, geboren te Allendale, Michigan op 6 mei 1899.

9 Johanna, geboren te Allendale, Michigan op 15 mei 1901, overleden in het jaar 1903.

10 Meindert, geboren te Allendale, Michigan op 19 juni 1903.


VI-g Jeltje (Jennie) Veenstra, geboren te Grand Rapids, Michigan op 17 december 1894, dochter van V-e.

Zij was gehuwd met Otto Meints Holst, geboren in het jaar 1894, overleden in het jaar 1979.

Uit dit huwelijk:1 Merlin, geboren in het jaar 1917, overleden in het jaar 1991.

2 Gerald, geboren in het jaar 1921, overleden in het jaar 1984.

3 Yvonne, geboren in het jaar 1937.

Zij is getrouwd op 16 april 1957 met Ernest Barton Blett III, geboren in het jaar 1932, overleden in het jaar 1999.
V-f Anna Jans Veenstra, geboren te Augustinusga op 7 mei 1870, overleden te Drogeham op 14 november 1928, begraven te Augustinusga in het jaar 1928, dochter van IV-d.

Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 30 juni 1898 (1) met Geert Jans de Jong, geboren te Harkema in het jaar 1870, zoon van Jan de Jong en Stijntje Hoekstra.

Zij is getrouwd te Achtkarspelen op 20 oktober 1906 (2) met Klaas Alles v.d. Wal, geboren te Kootstertille op 26 juli 1865, overleden te Drogeham op 22 juli 1945, zoon van Alle Simons v.d. Wal en Froukje Sytses Zijlstra.

(Hij is eerder getrouwd te Achtkarspelen op 9 mei 1896 met Yfke Jans de Vries, geboren te Westergeest op 6 april 1863, overleden te Kooten op 24 april 1897, begraven te Kootstertille, dochter van Jan Feddes de Vries en Maaike Baukes Postma.)

Uit dit huwelijk:


1 Alle, geboren in het jaar 1907, volgt onder VI-h.


VI-h Alle v.d. Wal, geboren in het jaar 1907, overleden in het jaar 1985, zoon van V-f.

Hij was gehuwd met Ankje Kramer, geboren in het jaar 1921, dochter van Jelte Kramer en Ankje Veltman.


IV-e Jelle Melles Feenstra, geboren te Augustinusga op 25 mei 1823, overleden op 20 maart 1908, zoon van III-b.

Hij is getrouwd te Achtkarspelen op 30 juli 1846 met Tetje Jelkes Fokkinga, geboren te Harkema op 14 juli 1805, dochter van Jelke Roels Fokkinga en Sytske Eelzes Postma (Sikkema).

Uit dit huwelijk:1 Doodgeboren zoon, geboren op 12 november 1846, overleden op 12 november 1846.


III-c Fetje Freerks Veenstra, geboren te Augustinusga rond 1769, overleden te Surhuisterveen op 6 augustus 1854, dochter van II-b.

Zij is getrouwd te Augustinusga op 29 september 1799 voor de kerk met Sweitse Hendriks Gal, geboren te Weidum rond 1776, overleden te Surhuisterveen op 24 maart 1832, zoon van Hendrik Sweitzes Gal en Sieuwke.

Uit dit huwelijk:1 Sjieuwke, geboren te Surhuisterveen op 28 april 1805, overleden op 9 april 1847.

Zij is getrouwd te Buitenpost op 19 augustus 1827 met Koert Rinzes Veenstra, geboren te Surhuisterveen rond 1803, overleden voor 1883, zoon van Rinze Harms Veenstra en Aaltje Koerts Elzinga.

(Hij is later getrouwd op 4 september 1852 met Houkje Hermanus Nobach, geboren te Surhuisterveen op 17 februari 1824, overleden aldaar op 24 augustus 1883, dochter van Hermannus Hendrikus Nobach en Baukje Waatzes Nicolai. (Zij is eerder getrouwd op 25 januari 1851 met Wiemer Jacobs Hoeksma, geboren te Surhuisterveen op 25 juni 1801, gedoopt aldaar op 17 februari 1815, overleden aldaar op 10 juni 1851, zoon van Jacob Wymers Hoeksma en Jebbe Klazes de Jong. (Hij is eerder getrouwd op 7 september 1835 met (en gescheiden op 14 april 1845 van) Maria Elisabeth Jans Drost, geboren te Surhuisterveen op 10 april 1813, overleden aldaar op 11 augustus 1898, dochter van Jan Geerts Drost en Doedina (Doetje) Stevens van Kammen. (Zij was later gehuwd met Ytzen Geerts Bakker, geboren te Grootegast op 11 juni 1799, gedoopt op 4 augustus 1799, overleden te Surhuisterveen op 8 juni 1882, zoon van Geert Dootjes Bakker en Hendrikjen Roelofs Knoop. (Hij is eerder getrouwd te Buitenpost op 1 oktober 1825 met Aaltje Pieters van der Nadel, geboren te Surhuisterveen op 30 juli 1807, overleden aldaar op 15 oktober 1839, dochter van Baukje Geerts van der Nadel.)))))


2 Maaike, volgt onder IV-f.


IV-f Maaike Sweitzes Gal, dochter van III-c.

Zij was gehuwd met Wiebe Jans Koorda.

Uit dit huwelijk:1 Rinskje, geboren in het jaar 1838, volgt onder V-g.


V-g Rinskje Wiebes Koorda, geboren in het jaar 1838, overleden in het jaar 1881, dochter van IV-f.

Zij is getrouwd op 8 april 1865 met Geert Ritskes van der Meer, geboren te Rottevalle op 29 oktober 1833, overleden op 14 februari 1895, zoon van Ritske Johannes van der Meer en Geertje Johannes Smeding.

Uit dit huwelijk:1 Antje, geboren te Surhuisterveen in het jaar 1865.

2 Ritske, geboren te Surhuisterveen op 12 februari 1866, volgt onder VI-i.

3 Wiebe, geboren te Surhuisterveen op 9 mei 1868, overleden te Achtkarspelen op 10 juli 1935.

4 Maaike, geboren te Surhuisterveen op 11 maart 1870, volgt onder VI-j.

5 Johannes, geboren te Surhuisterveen op 5 februari 1872.

6 Tetje, geboren te Surhuisterveen op 24 juni 1874.

7 Fetje, geboren in het jaar 1874, volgt onder VI-k.

8 Geertje, geboren te Surhuisterveen op 5 augustus 1878, overleden aldaar op 14 maart 1880.


VI-i Ritske Geerts van der Meer, geboren te Surhuisterveen op 12 februari 1866, overleden te Groningen op 26 oktober 1941, zoon van V-g.

Hij was gehuwd met Aukje Minderts van der Meer.

Uit dit huwelijk:1 Jan, geboren te Surhuisterveen rond 1885, overleden aldaar op 3 november 1900.

2 Harmen, geboren op 7 januari 1891.

3 Geert, geboren op 26 januari 1895.

4 Mindert, geboren op 14 november 1896.

5 Wiebe, geboren op 26 april 1898.

6 Rinskje, geboren op 4 januari 1901.


VI-j Maaike Geerts van der Meer, geboren te Surhuisterveen op 11 maart 1870, dochter van V-g.

Zij was gehuwd met Gerben Annes Nijboer, zoon van Anne Harmens Nijboer en Johanna Ages van der Heide.

Uit dit huwelijk:1 Rinskje, geboren te Surhuisterveen op 25 november 1893.

2 Anne, geboren op 19 januari 1895.


VI-k Fetje Geerts van der Meer, geboren in het jaar 1874, overleden in het jaar 1919, dochter van V-g.

Zij was gehuwd met Albert Alberts Bos, geboren in het jaar 1873, overleden in het jaar 1938, zoon van Albert Geerts Bos en Geeske Alberts Mijnheer.

Uit dit huwelijk:1 Geert, geboren in het jaar 1899, overleden in het jaar 1970.

Hij was gehuwd met Hinke de Zwart, geboren in het jaar 1904, overleden in het jaar 1994, dochter van Jan Hendriks de Zwart en Sjoukje Foppes Nieuwenhuis.
= blad =
Dovnload 62.32 Kb.