Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Generieke implementatiehandleiding care provision d-mim

Dovnload 4.78 Mb.

Generieke implementatiehandleiding care provision d-mimPagina12/20
Datum25.10.2017
Grootte4.78 Mb.

Dovnload 4.78 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20


  1. CARE RECORD QUERY TOPIC
    1. Inleiding

Dit hoofdstuk is een vertaling van Hoofdstuk 7 van de “Care Provision” uit de ballot van januari/ mei 2007. Het onderwerp omvat de queries en “query responses” die zijn gerelateerd aan de zorg die daadwerkelijk is gegeven toen een persoon of andere entiteit onder de verantwoordelijkheid viel van een zorgverlener.    1. Storyboards

Storyboards (gesorteerd volgens Titel)Aged Care Assessment Record Query(REPC_ST002201UV)

Patient Populates Personal EHR(REPC_ST002202UV)

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de storyboards discussie in de Versie 3 Guide.


Aged Care Assessment Record Query  (REPC_ST002201UV)
Doel:

Dit storyboard demonstreert het opvragen van gegevens uit een staats- of een nationale database over de geschiktheid voor ouderenzorg. Het gaat daarbij om dossiers waarin de beoordeling van geschiktheid van zorg is opgenomen, waarbij kan worden vastgesteld wat de doorloop (vervaldatum) en scope (respijtzorg, permanente zorg, high care/low care, gemeenschapszorg, residentiele zorg, etc.) van een bestaand dossier zijn. Ook kan worden vastgesteld welke beoordelaars de geschiktheid van ouderenzorg voor hun rekening hebben genomen en of er een verlopen beoordeling van geschiktheid voor hetzelfde individu bestaat. (N.B. In Nederland lijkt dit voor een belangrijk deel op de indicatie voor AWBZ zorg).


Aged Care Assessment Record Query (REPC_SN002201UV)
Preconditie:

Nancy Nightingale evalueert of zij gemeenschapszorg kan leveren aan de potentiële cliënt mevrouw Eva Everywoman. Echter, het is op basis van het aanvraagformulier (voor haar ingevuld door haar echtgenoot, Boris Betterhalf) niet duidelijk of mevrouw Everywoman beoordeeld is als geschikt voor deze gesubsidieerde service. Omdat zij geautoriseerd is voor toegang tot de nationale ouderenzorg, het uitvoeren van beoordeling van geschiktheid en toestemming heeft van meneer Betterhalf, stuurt Nancy Nightingale een verzoek naar de nationale registratie om te bepalen of er een actueel of vroegere beoordeling van geschiktheid voor ouderenzorg bestaat voor mevrouw Everywoman.


Activiteiten:

Nancy Nightingale logt in op de nationale registratie van beoordelingen op geschiktheid voor ouderenzorg (indicaties). Ze voert de details van mevrouw Everywoman in om op te vragen (door de query) of er een actueel of vroegere beoordeling op geschiktheid voor ouderenzorg bestaat voor mevrouw Everywoman. Ze ontvangt een antwoord dat er twee jaar geleden een beoordeling ingevuld is die nu is verlopen en dat dit uitgevoerd werd door een beoordelingsteam in Melbourne, waar mevrouw Everywoman vroeger woonde.


Postconditie:

Nancy Nightingale geeft aan mevrouw Everywoman door dat ze een nieuwe beoordeling nodig heeft voordat ze haar aanvraag voor gemeenschapszorg kan uitvoeren. Ze adviseert mevrouw Everywoman dat zij voor haar zal regelen dat ze gezien wordt door een beoordelingsteam dat in staat is haar zorgbehoeften in kaart te brengen en de geschiktheid voor door de regering gesubsidieerde zorg opnieuw te beoordelen.


Updates Requirement Summary:

De communicatiepartners in dit query bericht, Nancy Nightingale en het nationale registratie systeem, garanderen gemakkelijke toegang door zorgverleners tot kopieën van huidige of vroegere beoordelingen van geschiktheid voor ouderenzorg, waarbij vertraging worden voorkomen in het toegang hebben tot diensten als gevolg van verlopen of niet bestaande beoordelingsdossiers.


N.B. In Nederland vervult in sommige gevallen het Landelijk Schakelpunt de rol van verwijsindex om de juiste registratie te vinden waar de query naar toe moet, en de rol van controleur op autorisatie en authenticatie en het verzorgen van logging.Patient Populates Personal EHR  (REPC_ST002202UV)


Doel:
Het doel van dit storyboard is het illustreren van verzoeken voor onderdelen uit zorgdossiers.


Interactie Lijst

Get Care Record Profile Query

QUPC_IN043100UV

Get Care Record Response

QUPC_IN040200UV

Activate Care Provision

REPC_IN004110UV


Patient Populates Personal Health Record (REPC_SN002202UV)
Preconditie:

Meneer Adam Everyman wil een persoonlijk zorgdossier met informatie over zijn conditie inzien bij Dr. Patricia Primary die het dossier in haar klinische systeem bewaart.


Activiteiten:

Meneer Adam Everyman doet een verzoek aan Dr. Patricia Primary voor specifieke informatie die gerelateerd is aan de toestand van zijn hart [Interactie: Get Care Record Profile Query]. Dr. Primary antwoordt door het sturen van de antwoorden op de specifieke informatie die is aangevraagd door meneer Everyman. Deze is in staat de informatie op te nemen in zijn persoonlijke zorgdossier [Interactie: Get Care Record Profile Response]. Meneer Everyman upload de informatie over de toestand van zijn hart naar zijn persoonlijk zorgdossier [Interactie: Activate Care Provision].


Alternatieve stroom:

Meneer Everyman doet aan Dr Primary het verzoek voor kopieën van bepaalde testresultaten en behandelingen gerelateerd aan zijn toestand van zijn hart [Interactie: Get Care Record Profile Query]. Dr Primary antwoordt door het sturen van de documenten waar om gevraagd is naar meneer Everyman .[Interactie: Get Care Record Profile Response].


Postconditie:

Meneer Everyman heeft nu van Dr. Primary alle documenten en informatie ontvangen over de toestand van zijn hart die hij nodig heeft.


Updates Requirement Samenvatting:

De communicatiepartners in dit storyboard, meneer Everyman en Dr. Primary, concentreren zich op het selecteren van gegevens uit meneer Everyman’s patiëntendossier.


Notitie: Dit storyboard wordt ondersteund onder het “Care Record Query Topic” en het “Care Record Document Topic”. Het “Care Record Summary” document is het documenttype dat teruggestuurd zou worden door dr. Primary.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   20

  • Storyboards

  • Dovnload 4.78 Mb.