Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Generieke implementatiehandleiding care provision d-mim

Dovnload 4.78 Mb.

Generieke implementatiehandleiding care provision d-mimPagina13/20
Datum25.10.2017
Grootte4.78 Mb.

Dovnload 4.78 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

Application Roles

Application Roles (Gesorteerd op Artifact Code)

Care Record Query Placer (QUPC_AR004030UV)

Care Record Query Fulfiller (QUPC_AR004040UV)


Referentie

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de discussie over applicatie rollen en hun relatie in de Versie 3 Guide.

Care Record Query Placer  (QUPC_AR004030UV)

Beschrijving 


Structured Name: 

Query Care Record Event Query Placer

Een applicatie die in staat is een ”Care Record Query” te sturen naar een ander systeem en een zorgdossier te ontvangen als een antwoord op de query.

 

Care Record Query Fulfiller  (QUPC_AR004040UV)Beschrijving  

Structured Name: 

Query Care Record Event Query Fulfiller

Een applicatie die in staat is een “Care Record Query” te ontvangen van een ander systeem en te antwoorden met het gevraagde zorgdossier.
  1. Trigger Events

Hier volgen de “trigger events” voor de query.
Trigger Events (gesorteerd op Titel)

Find Care Record Candidate Query(QUPC_TE041100UV)

Find Care Record Candidate Response(QUPC_TE041200UV)

Get Care Record Profile Query(QUPC_TE043100UV)

Get Care Record Profile Response(QUPC_TE043200UV)

Get Care Record Query(QUPC_TE040100UV)

Get Care Record Response(QUPC_TE040200UV)


Referentie

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de discussie over “trigger events” in de Versie 3 Guide.

Find Care Record Candidate Query  (QUPC_TE041100UV)

Beschrijving


Structured Name: 

Query Care Record Event Find Candidate Query

Type: 

User request

Een request (verzoek) om een mogelijke “Care Record” te vinden dat overeenkomt met de query criteria. Een lijst van samengevatte “Care Records” wordt als antwoord verwacht.

V2 Referentie: Er is geen equivalent event in 2.x.

Find Care Record Candidate Response  (QUPC_TE041200UV)

Beschrijving 


Structured Name: 

Query Care Record Event Find Candidate Query Response

Type: 

Interaction based

De lijst met “Care Record” samenvattingen die het antwoord zijn op de “Care Record Candidate Query”.


Get Care Record Query  (QUPC_TE040100UV)

Beschrijving 

Structured Name: 

Query Care Record Event Get Query

Type: 

User request

Een verzoek voor een specifieke “Care Record” (zorgdossier) bepaald door zijn unieke identifier. Een “Care Record” (zorgdossier) dat overeenkomt met de query criteria wordt als antwoord verwacht.

Get Care Record Response  (QUPC_TE040200UV)Beschrijving

Structured Name: 

Query Care Record Event Get Query Response

Type: 

Interaction based

Een antwoord op een query voor een specifiek “Care Record” bepaald door zijn unieke identifier. Een “Care Record” (zorgdossier) dat overeenkomt met de query criteria wordt teruggegeven in dit antwoord.

Get Care Record Profile Query  (QUPC_TE043100UV)Beschrijving

Structured Name: 

Query Care Record Event Profile Query

Type: 

User request

Een verzoek (request) een zorgprofiel op te roepen dat is afgeleid van het patiënten dossier dat overeenkomt met de query criteria. Een “Care Record” (zorgdossier) dat dit zorgprofiel representeert wordt als antwoord verwacht.

Get Care Record Profile Response  (QUPC_TE043200UV)Beschrijving

Structured Name: 

Query Care Record Event Profile Query Response

Type: 

Interaction based

 

Het zorgdossier dat volgt op de “Care Profile Query” en daarmee overeenkomt.


  1. Refined Message Information Models

Hier volgen de query modellen.
Refined Message Information Models

Find Care Record Candidate Query(QUPC_RM040100UV)

Care Record Query(QUPC_RM040000UV)

Care Record Profile Query(QUPC_RM040300UV)


Referentie

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de Beschrijving van R-MIMs in de Versie 3 Guide.Find Care Record Candidate Query  (QUPC_RM040100UV)

Diagram

Beschrijving


Parent:

None Specified

De “Find Care Record Candidate Query request R-MIM” levert de lijst van query parameters die nodig zijn om een lijst van samengevatte “Care Records” op te halen die zijn gebaseerd op de gespecificeerde criteria. Deze query parameters zijn:

 • PatientId: de unieke identifier (II) van de patiënt waarvan zijn dossiers worden opgehaald. De parameter is verplicht en zou precies één patient identifier moeten bevatten, welke niet nul moet zijn.

 • PatientName: het label (PN) waaronder de patiënt zijn dossiers worden opgehaald bekend is en waarmee gecommuniceerd wordt. De patiëntnaam wordt gebruikt voor verificatie van de ‘patient identifier’ voor het query verzoek. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één patiëntnaam.

 • PatientAdministrativeGender: indiceert het geslacht (CE) van de patiënt waarvan de dossiers worden opgehaald. Wordt gebruikt om te assisteren in de accurate identificatie van de patiënt, in de context van andere parameters. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één geslacht code waarde.

 • PatientBirthTime: de kalenderdatum (TS) waarop een patiënt waarvan zijn dossiers worden opgehaald geboren is. Gebruikt om te assisteren bij het accuraat identificeren van een patiënt in de context van andere parameters. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één datumwaarde.

 • CareRecordTimePeriod: de datum periode (IVL) van “Care Record” (zorgdossier) die geïncludeerd moeten worden in de kandidatenlijst. Een query kan nieuwe bijdragen aanvragen die voor deze patiënt zijn behandeld sinds het laatste query verzoek. Bijvoorbeeld: een systeem kan elke maand naar een patiënt informeren en alleen de nieuwe bijdragen aan het zorgdossier van de patiënt krijgen. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één datum termijn.

 • CareProvisionCode: de code (CD) die het type van de “Care Records” representeert die opgehaald wordt. Een query kan een lijst van “Care Records” van een specifiek type opvragen, zoals ambulante patiëntenbezoeken. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één type van “Care Record code value” (waarde).

 • CareProvisionReason: de code (CD) die de conditie representeert die de “reden” is voor de “Care Provision” (zorgverlening) en die gerapporteerd wordt in het “Care Record”. Een query kan een lijst van “Care Records” opvragen die gerelateerd zijn aan het reguleren van een huidige of vorige conditie, zoals zwangerschap. Het is vereist de parameter te ondersteunen en staat meerdere care provision reason code waarden toe.

 • MaximumCandidates: het maximum aantal (INT) van kandidaat-zorgdossiers (Care Records) die teruggegeven worden en die overeenkomt met de query criteria. Bijvoorbeeld: 15 = vijftien meest recente Care Records (zorgdossiers) die overeenkomen met de query criteria, ongespecificeerd = alle “Care Records” die overeenkomen met de query criteria. De default is dat alle “Care Records” teruggegeven worden. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één “integer” ( geheel getal) waarde.

Contained Hierarchical Message Beschrijvingen

Query Care Record Event Find Candidate

QUPC_HD040100UV


Care Record Query  (QUPC_RM040000UV)

Diagram
Beschrijving


Parent:

None Specified

De “Care Record Query request R-MIM” levert de lijst van query parameters die nodig zijn om een specifieke “Care Record” op te halen die wordt bepaald door zijn unieke identifier. Deze query parameters zijn als volgt:

 • CareRecordId: de unieke identifier (II) van de “Care Record” die opgehaald moet worden. De parameter is verplicht en zou precies één “Care Record identifier” moeten bevatten welke niet nul moet zijn.

 • PatientId: de unieke identifier (II) van de patiënt wiens dossier wordt opgehaald. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één patient identifier. Deze parameter kan geleverd worden om te verzekeren dat de “Care Record” die wordt opgevraagd voor de juiste patiënt is of wanneer “Care Record identifiers” alleen uniek zijn voor een bepaalde patiënt.

 • VersionTimestamp: de datum/tijd (TS) waarop de toestand van een “Care Record” die opgehaald wordt weergegeven zou moeten worden, dat is, haal het “Care Record” op van dat tijdstip. Dit werkt als een tijdgebonden afspeigeling van het dossier. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één tijdstip.

 • IncludeCarePlanAttachment: een indicator (BL) die, als deze op “true” staat, elke zorgplan bijlagen zou bevatten die beschikbaar zijn. Als deze op ”false” staat zouden bijlagen bij een zorgplan niet gestuurd of teruggegeven worden in de ”query response”. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één “boolean indicator”.

 • MaximumHistoryStatements: het aantal (INT) herhalingen van elk type van historisch “Care Statements” (bijv. A1Cs, gewicht, uitgereikte medicatie, etc.) die teruggegeven worden. Bijvoorbeeld: 1= meest recent, 2= laatste twee “Care Statements”, ongespecificeerd= alle beschikbare “Care Statements”. De default is dat alle dossiers worden teruggegeven. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één integer waarde.

Contained Hierarchical Message Beschrijvingen

Query Care Record Event Get

QUPC_HD040000UV


Care Record Profile Query  (QUPC_RM040300UV)

Diagram
Beschrijving


Parent:

None Specified

De “Care Record Profile Query request R-MIM” levert de lijst van query parameters die nodig zijn om een “care profile” of zorgprofiel op te halen dat afgeleid is van het patiëntendossier dat overeenkomt met de criteria parameters. Deze query parameters zijn als volgt:

 • PatientId: de unieke identifer (II) van de patiënt wiens dossiers opgehaald wordenDe parameter is verplicht en zou precies één patient identifer moeten bevatten welke niet nul moet zijn.

 • PatientName: het label (PN) waaronder de patiënt wiens dossiers worden opgehaald bekend is en waarmee gecommuniceerd wordt. De patiëntnaam wordt gebruikt voor verificatie van de ”patient identifier” voor het query verzoek. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één patiëntnaam.

 • PatientAdministrativeGender: indiceert het geslacht (CE) van de patiënt wiens dossiers worden opgehaald. Gebruikt om te assisteren in de accurate identificatie van de patiënt, in de context van andere parameters. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één geslacht code waarde.

 • PatientBirthTime: de kalenderdatum (TS) waarop een patiënt wiens dossiers worden opgehaald geboren is. Gebruikt om te assisteren bij het accuraat identificeren van een patiënt in de context van andere parameters. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één datumwaarde.

 • ClinicalStatementTimePeriod: de datum periode (IVL) van de “Care Statements” die geïncludeerd worden in het teruggekregen “Care Record” profiel. Bijvoorbeeld wanneer het resultaat van de labtest tot stand kwam, wanneer de medicatie werd uitgereikt, wanneer de procedure plaatsvond, etc. Deze parameter staat het filteren van “Care Statments” in een query response toe. Enkele “Care Statements” met data-attributen die in deze datum termijn vallen zullen geïncludeerd worden in de query response. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één datum termijn.

 • CareRecordTimePeriod: de datum periode (IVL) van “Care Records” (zorgdossier) bijdragen die geïncludeerd moeten worden in de kandidatenlijst. Een query kan nieuwe bijdragen aanvragen die voor deze patiënt zijn behandeld sinds het laatste query verzoek. Bijvoorbeeld: een systeem kan elke maand naar een patiënt informeren en alleen de nieuwe bijdragen aan het zorgdossier van de patiënt krijgen. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één datum termijn.

 • CareProvisionCode: de code (CD) die het type van de “Care Records” representeert die opgehaald wordt. Een query kan een lijst van “Care Records” van een specifiek type opvragen, zoals een samenvatting van een ziekenhuisontslag, of een meer algemene groepering van “Care Record” typen, zoals ambulante patiëntenbezoeken. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één type van Care Record code value (waarde).

 • CareProvisionReason: de code (CD) die de conditie representeert die de “reden” is voor de “Care Provision” (zorgverlening) die gerapporteerd wordt in the “Care Record”. Een query kan een lijst van “Care Records” opvragen die gerelateerd zijn aan het reguleren van een huidige of vorige conditie, zoals zwangerschap. Het is vereist de parameter te ondersteunen en staat meerdere care provision reason code waarden toe. De default waarde is dat alle records worden verstrekt als antwoord op de query. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één integer waarde

 • IncludeCarePlanAttachment: een indicator (BL) die, als deze op ”true” staat, elke bijlage bij een zorgplan zou bevatten die beschikbaar is. Als deze op ”false” staat worden bijlagen (attachments) niet gestuurd of teruggegeven in de query response. De default is ”false”. Het is vereist de parameter te ondersteunen, maar heeft een maximum van slechts één boolean indicator.

Contained Hierarchical Message Beschrijvingen

Query Care Record Event Profile

QUPC_HD040300UV


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   20

 • Trigger Events
 • Refined Message Information Models

 • Dovnload 4.78 Mb.