Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Generieke implementatiehandleiding care provision d-mim

Dovnload 4.78 Mb.

Generieke implementatiehandleiding care provision d-mimPagina16/20
Datum25.10.2017
Grootte4.78 Mb.

Dovnload 4.78 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Storyboards

Storyboards (georteerd volgens titel)

Mandatory Care Activation(REPC_ST002006UV)

Temporary Handover of Care(REPC_ST002005UV)

Emergency Encounter(REPC_ST002001UV)

Hospital Discharge Summary(REPC_ST002002UV)

Ongoing Specialist Care Provision(REPC_ST002003UV)

Separation of Care(REPC_ST002004UV)


Referentie

Voor details over de interpretatie van deze sectie, zie de storyboard discussie in de Versie 3 Guide.Mandatory Care Activation  (REPC_ST002006UV)


Doel:

Het doel van dit storyboard is om het rapportagebericht te illustreren dat is gerelateerd aan een gemandateerde start (activation) van zorg, bijvoorbeeld een verwijzing of rapportage van een huisarts aan een zorginstelling of zorgverlener.Interactie Lijst

Report Care Provision

REPC_IN004014UV

 


Notify Care Provision Summary (REPC_SN002006UV)

Activiteiten: Dr. Primary schrijft samenvattingen van de zorgverlening (Care Provision Summaries) ten behoeve van een zorginstelling. De samenvattingen beschrijven de zorg voor de patiënt tot op heden. Dr. Primary noteert de datum waarop de zorgverlening door haar praktijk is gestart. Alle informatie, inclusief problemenlijsten, allergielijsten, medicatielijsten, voortgangsnotities, zorgplannen en alle andere informatie die is opgenomen in het dossier worden opgenomen in de samenvatting.

Postconditie: de “Care Provision summary” voor de heer Adam Everyman wordt ontvangen door de zorginstelling die de zorg zal leveren in overeenstemming met de zorgplannen die zijn beschreven door Dr. Primary.

Update Requirements Summary: de communicatiepartners in dit bericht zijn Dr. Primary en de ontvangende zorgverlener in de zorginstelling. De focus van de communicatie is het leveren van gegevens die de zorginstelling in staat stellen om de zorg aan de heer Adam Everyman voort te zetten. Hoewel hier niet geïllustreerd, behoudt Dr. Primary’s zorgsysteem een aantekening wanneer de “Care Provision summary” is verstuurd naar de zorginstelling.

Temporary Handover of Care  (REPC_ST002005UV)


Doel:
Het doel van dit storyboard is om het rapportagebericht te illustreren dat is gerelateerd aan het tijdelijk overdragen van verantwoordelijkheid van zorg van een zorgverlener die met verlof gaat aan een andere zorgverlener.


Interactie Lijst

Suspend Care Provision

REPC_IN004310UV

 

Temporary Handover of Care (REPC_SN002005UV)Preconditie: de heer Adam Everyman, een mannelijke patiënt van 75 jaar, ontvangt in opdracht van zijn nefroloog Dr. Roy Renal, een peritoneale dialyse op proefbasis in de zorginstelling waar hij woont, Home Away from Home. Na drie maanden lijkt de heer Everyman hersteld. Hij heeft Dr. Renal gevraagd om een onderbreking van de dialyse om te zien hoe het gaat. Dr. Renal gaat akkoord. Hij bereidt een samenvatting voor, voor de huisarts van de heer Everyman, Dr. Patricia Primary, waarin hij een gedetailleerde beschrijving geeft van de zorg die hij tot op heden heeft verleend aan de heer Everyman en het advies aan haar voor de tijdelijke stopzetting van de dialyse van de heer Everyman.

Activiteiten: Dr. Renal registreert de aanvangsdatum van zijn supervisie op de peritoneale dialyse van de heer Everyman. Relevante informatie inclusief probleemlijsten, allergielijsten, medicatielijsten, voortgangsnotities en zorgplannen worden opgenomen in de samenvatting. [Interactie: Suspend Care Provision]

Postconditie: het bericht met de samenvatting van de zorg die is verleend aan de heer Everyman wordt ontvangen door Dr. Primary en ingelezen in haar zorgsysteem (huisarts informatie systeem).

Update Requirements Summary: de actoren in deze communicatie zijn Dr. Renal en Dr. Primary. De focus van de communicatie is de heer Everymans huidige dossier met betrekking tot de peritoneale dialyse die is verzorgd door Dr. Renal, zijn status en het plan voor de voortgang van de zorg.

Emergency Encounter  (REPC_ST002001UV)


Doel:
Het doel van dit storyboard is om het bericht van het ontslag van de zorgverlening (Care Provision Separation Notification) en verzoeken om zorgverlening (Care Provision Requests) voor een follow-up van specialistische zorg te illustreren. Het voorbeeld dat hier is gebruikt is een bericht van een arts van de spoedeisende hulp over een patiënt die nazorg behoeft van specialistische hulp (Physician Notification of Emergency Encounter Requiring Follow up Specialist Care).


Interactie Lijst

Complete Care Provision

REPC_IN004410UV

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Record Emergency Encounter (REPC_SN002001UV)Preconditie: De heer Adam Everyman is een patiënt die met de ambulance op de Spoed Eisende Hulp (SEH) arriveert van het Good Health Ziekenhuis (GHZ) met ademhalingsstoornissen en een verhoogde hartslag. Hij wordt gezien door de dienstdoende arts, Dr. Eric Emergency, die beslist dat de heer Everyman direct moet worden behandeld. De heer Everyman wordt ingecheckt voor de SEH door de heer Christopher Clerk, de SEH-assistent die van de heer Everymans gegevens van de GHZ-patiëntenregistratie ontvangt en de opname bij de SEH verzorgt. Nadat de heer Everyman een behandeling met een verstuiver heeft gekregen en hij weer stabiel is voor ontslag, stuurt Dr. Emergency een samenvatting van het spoedconsult aan de huisarts van de heer Everyman, Dr. Patricia Primary. Daarnaast adviseert Dr. Emergency de heer Everyman een nabehandeling bij een longarts en schrijft een doorverwijzing aan Dr. Penny Puffer.

Activiteiten: Adam Everyman arriveert op de GHZ SEH en wordt gezien door Dr. Eric Emergency die hem stabiliseert en vaststelt dat hij met ontslag kan. Dr. Emergency schrijft een samenvatting van het bezoek en verstuurt dit naar Dr. Patricia Primary. Op deze manier geeft hij details van het onderzoek, de gegeven behandeling en de vereiste nazorg. [Interactie: Complete Care Provision].

Ook stuurt Dr. Emergency een verwijzing voor Adam Everyman voor een nabehandeling aan Dr. Penny Puffer [Interactie: Care Transfer Request].Postconditie: De samenvatting van het bezoek van de heer Adam Everyman aan de SEH wordt ontvangen door Dr. Primary en wordt gebruikt om de verdere behandeling van Adam Everyman vorm te geven. Dr. Primary ziet dat er een doorverwijzing naar Dr. Puffer is opgesteld en maakt een aantekening om bij Dr. Puffer te informeren naar de uitkomst van de nabehandeling. De GHZ SEH-assistent maakt de ontslaginformatie voor de heer Everyman af en ontslaat hem van de GHZ SEH.

Update Requirements Summary: De primaire actoren van deze communicatie zijn Dr. Emergency, Dr. Primary en Dr. Puffer. De focussen van de communicatie zijn Dr. Emergency’s verzoek voor een doorverwijzing aan Dr. Puffer en Adam Everymans bezoek aan de SEH die is verstuurd naar Dr. Primary en Dr. Puffer.
Hospital Discharge Summary  (REPC_ST002002UV)


Doel:
Het doel van dit storyboard is om de ontslagsamenvatting en de verzoeken om nabehandeling van de behandelend arts te illustreren en het aanvragen en regelen van zorg na ontslag die voortvloeit uit een opname in het ziekenhuis.


Interactie Lijst

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Transfer Promise

REPC_IN003130UV

Complete Care Provision

REPC_IN004410UV

Activate Care Provision

REPC_IN004110UV


6.1.4.1 Care Record Hospital Discharge Summary (REPC_SN002002UV)

Preconditie: De heer Adam Everyman is opgenomen in het Good Health Ziekenhuis (GHZ). Zijn arts, Dr. Aaron Attend, verwijst hem voor thoracale chirurgie door naar Dr. Cutter die ermee instemt om de heer Everyman te opereren en hem in het GHZ toevoegt aan zijn chirurgische lijst op 27 juni. De thoracale chirurgie wordt uitgevoerd om na te gaan of de heer Everyman longkanker heeft. Dr. Cutter is van mening dat de chirurgische resultaten indiceren dat de heer Everyman longkanker heeft. Voordat hij een behandeling start bij zichzelf in de Gamma Cancer Clinic, verwijst hij de heer Everyman voor een second opinion door naar Dr. Dunst, een longchirurg. Ook verwijst Dr. Cutter de heer Everyman door naar het stoppen-met-roken onderwijsprogramma ‘Quit Now’. Dr. Cutter levert een samenvatting van de chirurgie aan aan Dr. Attend, die ook een kopie ontvangt van de heer Everymans bezoek aan Quit Now.

Activititeiten: Dr. Attend verwijst de heer Everyman door naar Dr. Cutter met een verzoek voor thoracale chirurgie om longkanker uit te sluiten. Hij voegt een gezondheidssamenvatting toe als onderdeel van zijn verzoek [Interactie: Care Transfer Request ]. Dr Cutter beantwoordt het verzoek en bevestigt dat hij de heer Everyman aan zijn chirurgische lijst heeft toegevoegd op 27 juni. [Interactie:Care Transfer Promise].

Na de thoracale chirurgie op de heer Everyman verwijst Dr. Cutter de heer Everyman voor een second opinion door naar Dr. Dunst. Dr. Cutter stelt een samenvatting van de heer Everymans’ operatie op, samen met de gezondheidssamenvatting van Dr. Attend en stuurt een verzoek om doorverwijzing naar Dr. Dunst en een naar het stoppen-met-roken onderwijsprogramma ‘Quit Now’. [Interactie: Care Transfer Request ].

Dr. Cutter stelt dezelfde samenvatting op van de heer Everymans operatie, samen met een voorstel voor een zorgplan en stuurt deze naar de Chirurgische Staf, de ongevallen commissie en naar Dr. Attend. Deze notitie bevat details van de gevolgde procedure, de chirurgische bevindingen en een ongunstige gebeurtenis (adverse event) tijdens de procedure. [Interactie: Complete Care Provision].

Na de heer Everymans bezoeken aan Quit Now wordt een rapport van zijn bezoeken aan Quit Now verstuurd naar Dr. Primary voor in haar dossier [Interactie: Activate Care Provision].Postconditie: Nadat Dr. Attend de heer Everyman heeft doorverwezen naar Dr. Cutter ontvangt hij een bericht van de ontslagsamenvatting over de uitkomsten van de chirurgische doorverwijzing, inclusief postchirurgische nabehandeling en zorg, en voortgangsrapporten van Quit Now.

Update Requirements Summary: De actoren van deze communicatie zijn Dr. Attend, Dr. Cutter, Dr. Dunst en de Quit Now kliniek. De focussen van de communicatie zijn Dr. Attends gezondheidssamenvatting en het verzoek voor doorverwijzing aan Dr. Cutter, Dr. Cutters verzoek voor doorverwijzing en chirurgische samenvatting verstuurd naar Dr. Dunst en de Quit Now kliniek, Dr. Cutters chirurgische samenvatting en het voorstel voor een zorgplan verstuurd naar Dr. Attend, en de samenvatting van de bezoeken van de Quit Now kliniek verstuurd aan Dr. Attend.

Ongoing Specialist Care Provision  (REPC_ST002003UV)


Doel:
Het doel van dit storyboard is om het verzoek- en rapportagebericht gerelateerd aan de zorgverlening te illustreren (Event Summary). Het voorbeeld dat is gebruikt, is het verzoek van een huisarts voor specialistische zorg met een bericht voor vervolgbehandeling.


Interactie Lijst

Care Transfer Request

REPC_IN002120UV

Care Transfer Promise

REPC_IN003130UV

Activate Care Provision

REPC_IN004110UV

Append Care Provision

REPC_IN004211UV


Care Record Ongoing Specialist Care Provision (REPC_SN002003UV)

Preconditie: Dr. Primary, eerstelijns arts in de polikliniek van het Good Health Ziekenhuis (GHZ), heeft de heer Everyman onder behandeling, een 75-jarige mannelijke patiënt die klaagt over pijn in zijn heupgewricht. Zij verwijst de heer Everyman door naar Dr. Joint, een reumatoloog in het GHZ, met het verzoek om een afspraak te maken met de heer Everyman en advies te geven over zijn klacht. Dr. Joint heeft geen contract of wettelijke verplichting om de patiënt te zien. Dr. Joint stemt in met een afspraak met de heer Everyman. De heer Everyman heeft een eerste consult met Dr. Joint gevolgd door driemaandelijkse bezoeken. Na elk bezoek stuurt Dr. Joint een voortgangsrapport van de heer Everyman naar Dr. Primary.

Activiteiten: Dr. Primary verwijst de heer Everyman door naar Dr. Joint met een kopie van de heer Everymans klinische samenvatting en relevante klinische voorgeschiedenis tot op heden [Interactie: Care Transfer Request ]. Dr. Joint stemt in met een afspraak met de heer Everyman en bericht dit aan Dr. Primary [Interactie: Care Transfer Promise ].

Nadat Dr. Joint de heer Everyman heeft gezien zendt hij Dr. Primary een rapport met een samenvatting van zijn onderzoek en een overzicht van zijn voorgenomen vervolgbehandeling [Interactie: Activate Care Provision]. Elke volgende drie maanden stuurt Dr. Joint voortgangsrapporten over de heer Everyman aan Dr. Primary [Interactie:Append Care Provision ].Postconditie: Dr. Primary ontvangt een aanvangsrapport en driemaandelijkse rapporten van Dr. Joint over de vorderingen van de heer Everyman en neemt de informatie uit de rapporten mee in haar verdere behandeling van de heer Everymans andere gezondheidsproblemen.

Update Requirements Summary: de actoren van deze communicatie zijn Dr. Primary en Dr. Joint. De focussen van deze communicatie zijn Dr. Primary’s verzoek om een doorverwijzing aan Dr. Joint, Dr. Joints aanvangssamenvatting plus de daaropvolgende onderzoekssamenvattingen van Dr. Joint en vervolgzorgplannen aan Dr. Primary.

Separation of Care  (REPC_ST002004UV)


Doel:
Het doel van dit storyboard is om het rapportbericht te illustreren dat is gerelateerd aan het stopzetten van de zorgverlening.


Interactie Lijst

Complete Care Provision

REPC_IN004410UV


Separation of Care (REPC_SN002004UV)

Preconditie: Dr. Primary, eerstelijns arts in de polikliniek van het Good Health Ziekenhuis (GHZ), heeft de heer Everyman onder behandeling, een 75-jarige mannelijke patiënt met meerdere gezondheidsproblemen. Dr. Primary sluit haar praktijk en schrijft samenvattingen van de zorgverlening (Care Provision Summaries) voor het gebruik door de patiënt en de zorgverleners bij wie de patiënt graag in behandeling wil worden genomen.

Activiteiten: Dr. Primary registreert de aanvangsdatum van de zorgverlening door haar praktijk en de datum waarop de zorgverlening door haar praktijk is gestopt. Alle informatie inclusief probleemlijsten, allergielijsten, medicatielijsten, voortgangsnotities, zorgplannen, en alle andere informatie die is opgenomen in haar dossiers wordt opgenomen in de samenvatting [Interactie: Complete Care Provision].

Postconditie: de heer Everymans gezondheidsdossier wordt bijgewerkt als gevolg van de “Care Provision” samenvattingen van Dr. Primary zodat zij beschikbaar zijn voor hem en andere zorgverleners met wie hij de informatie wil delen.

Update Requirements Summary: de actor van deze communicatie is Dr. Primary. De focus van deze communicatie is de heer Everymans zorgdossier verzorgd door Dr. Primary.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

 • Referentie
 • Notify Care Provision Summary (REPC_SN002006UV) Activiteiten
 • Update Requirements Summary
 • Temporary Handover of Care (REPC_ST002005UV) Doel
 • Temporary Handover of Care (REPC_SN002005UV) Preconditie: de heer
 • Postconditie: het bericht
 • Emergency Encounter (REPC_ST002001UV) Doel
 • Care Record Emergency Encounter (REPC_SN002001UV) Preconditie: De heer
 • Postconditie: De samenvatting v
 • Update Requirements Summary: De primaire actoren van deze communicatie zijn
 • Hospital Discharge Summary (REPC_ST002002UV) Doel
 • 6.1.4.1 Care Record Hospital Discharge Summary (REPC_SN002002UV) Preconditie: De heer
 • Update Requirements Summary: De actoren van deze communicatie zijn
 • Ongoing Specialist Care Provision (REPC_ST002003UV) Doel
 • Care Record Ongoing Specialist Care Provision (REPC_SN002003UV) Preconditie
 • Separation of Care (REPC_ST002004UV) Doel
 • Separation of Care (REPC_SN002004UV) Preconditie
 • Postconditie: de heer

 • Dovnload 4.78 Mb.